HOME0002030405060710129093Sve
INFOTELTENDERI - JAVNE NABAVKE
93  - PRODAJA - OBJEKTI. GRADJEVINSKO I POLJOPRIVREDNO ZEMLJISTE. OPREMA. MASINE. ALATI. INVENTAR. SEKUNDARNE SIROVINE. VOZILA. ZALIHE ROBE.  
30. Jan 2015
Srbija
1025986Ba?ka TopolaProdaja putem nepokretnosti - vo?njakaistice: 10.02.2015
info
1025970BeogradIzdavanje stana i ku?e u zakupistice: 09.02.2015
info
1025971BeogradProdaja rashodovanih pokretnih stvari - ugostiteljske opreme od metalaistice: 20.02.2015
info
1025969BeogradProdaja gra?evinskog materijala (šljunka)istice: 15.02.2015
info
1025976BeogradProdaja nepokretnosti - stanova na razli?itim lokacijama i razli?itih površinaistice: 19.03.2015
info
1025984BeogradIzdavanje poslovnih i stambenih prostora u zakupistice: 09.02.2015
info
1025992BeogradOglas o održavanju aukcijskih prodaja - stanova i stambeno/ porodi?nih zgradaistice: 18.03.2015
info
1025990BeogradPotražnja placeva za gradnju objekata raznih namenaistice: 09.02.2015
info
1026076BeogradOglas o aukcijskoj prodaji nepokretnosti - dvosoban stanistice: 10.03.2015
info
1026001Beograd (Stari grad)Zakup poslovnog prostoraistice: 03.02.2015
info
1026048BoljevacNabavka usluge zakupa mobilne ledene plo?e (klizališta)istice: 09.02.2015
info
1025885DespotovacProdaja - kombajn ferguson masejistice: 18.02.2015
info
1025886DespotovacProdaja - skuter marke solanaistice: 18.02.2015
info
1025887DespotovacProdaja - porodi?na stambena zgrada, vo?njak 3. klaseistice: 24.02.2015
info
1025892JagodinaProdaja - objekat prehrambene industrije i proizvodnje pi?a, pomo?na zgradaistice: 03.02.2015
info
1025893JagodinaProdaja - silosistice: 03.02.2015
info
1025894JagodinaProdaja - šuma 3. klaseistice: 17.02.2015
info
1025895JagodinaProdaja - njiva 4. klaseistice: 25.02.2015
info
1025896JagodinaProdaja - stambena zgradaistice: 26.02.2015
info
1026024KikindaIzdavanje stana u zakupistice: 14.02.2015
info
1026386KikindaIzdaje se u zakup nenamešten dvosoban stanistice: 14.02.2015
info
1025897KraljevoProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 11.02.2015
info
1025899KraljevoProdaja - ?etvorostruka rendiljka weinig powermat 500, membranska presa omniform 70 progeto abitare, mašina za popre?no razrezivanjeistice: 20.02.2015
info
1025983KruševacProdaja nepokretnosti - stanaistice: 19.03.2015
info
1026027KruševacProdaja - stanistice: 19.03.2015
info
1025905LeskovacProdaja - poljoprivredno zemljišteistice: 16.02.2015
info
1025906LoznicaProdaja - šuma, njiva 6. klase, vo?njakistice: 09.02.2015
info
1025907LoznicaProdaja - pašnjak 5. klase, njiva 5. klaseistice: 09.02.2015
info
1025908LoznicaProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 19.02.2015
info
1025909LoznicaZaklju?ak o prodaji pokretne imovine - ku?aistice: 24.02.2015
info
1025910LoznicaProdaja - njiva 6. klaseistice: 18.02.2015
info
1025911LoznicaProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 18.02.2015
info
1025913LoznicaProdaja - njiva 6. klase, porodi?na stambena zgradaistice: 19.02.2015
info
1025914LoznicaProdaja - vo?njak 4. klaseistice: 19.02.2015
info
1025915LoznicaProdaja - njiva 4. klase, njiva 5. klase, vo?njak 3. klase, šumaistice: 19.02.2015
info
1025916LoznicaProdaja - stambena zgradaistice: 20.02.2015
info
1025917LoznicaProdaja - zgrada br. 1istice: 24.02.2015
info
1025918LoznicaProdaja - zemljište pod zgradomistice: 24.02.2015
info
1025919LoznicaProdaja - poslovna zgrada, njiva 6. klaseistice: 24.02.2015
info
1025920LoznicaProdaja - ku?aistice: 26.02.2015
info
1025921LoznicaProdaja - dvosoban stanistice: 03.03.2015
info
1025923LoznicaProdaja - vozilo marke golf 2, traktor imt 539, traktor toma vinkovi?, traktorska prikolica sa kardanom, strug za drvoistice: 27.02.2015
info
1025924NišProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 05.03.2015
info
1025927NišProdaja - poslovni prostoristice: 05.03.2015
info
1025929NišProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 05.03.2015
info
1025932NišProdaja - livada 5. klase, pašnjak 4. klase, njiva 5. klase, vinograd 2. klase, njiva 3. klase, porodi?na stambena zgradaistice: 23.02.2015
info
1026217NišProdaja objekataistice: 14.02.2015
info
1025936Novi SadProdaja - njiva 2. klase, njiva 3. klase, porodi?na stambena zgrada, vinograd 2. klase, njiva 1. klaseistice: 18.02.2015
info
1025937Novi SadProdaja - jednosoban stanistice: 09.03.2015
info
1025991Novi SadJavni poziv za izdavanje restorana društvene ishraneistice: 15.02.2015
info
1025938Pan?evoProdaja - porodi?na stambena zgrada, njiva 3. klaseistice: 10.03.2015
info
1025939Pan?evoProdaja - njiva 4. klaseistice: 12.03.2015
info
1026180Pan?evoKonkurs za davanje gradskih stanova u zakupistice: 02.03.2015
info
1026182Pan?evoKonkurs za izdavanje poslovnih prostora/lokala u zakupistice: 06.02.2015
info
1025942SuboticaProdaja - porodi?na stambena zgrada sa pomo?nim zgradamaistice: 05.03.2015
info
1025943SuboticaProdaja - zemljište pod zgradom, njiva 2. klaseistice: 05.03.2015
info
1025944SuboticaProdaja - zemljište pod zgradom, pomo?ne zgradeistice: 05.03.2015
info
1026029SuboticaProdaja nepokretnosti - vo?njak l.klase k.p.831 površine 4ha, 92a, 00m2, potesistice: 10.02.2015
info
1026034SuboticaDaju se u zakup poslovni prostori u skladu sa Odlukom o izdavanju poslovnih prostora Grada Suboticeistice: 09.02.2015
info
1025945UžiceProdaja - dvosoban stanistice: 23.02.2015
info
1025946UžiceProdaja - livada 6. klaseistice: 19.02.2015
info
1026026Varoš Kosjeri?Prodaja - porodi?na stambena zgrada i pomo?na zgradaistice: 24.03.2015
info
1025947Velika PlanaProdaja - poljoprivredno zemljišteistice: 20.02.2015
info
1025948Velika PlanaProdaja - porodi?na stambena zgrada, njiva 4. klaseistice: 25.02.2015
info
1025988ZemunProdaja poslovnog i magacinskog prostoraistice: 14.02.2015
info
1025953ZrenjaninProdaja - motor na 4 to?kaistice: 19.02.2015
info
1025954ZrenjaninProdaja - putni?ko vozilo jugo 55istice: 25.02.2015
info
1025956ZrenjaninProdaja - putni?ko vozilo golf 2istice: 25.02.2015
info
Crna Gora
1026031CetinjeObavještenje o prodaji - alata, razne opreme,repromaterijala i gotove robeistice: 17.02.2015
info
1026185CetinjeZaklju?ak o prodaji - stambeno/poslovne zgradeistice: 20.02.2015
info
1026028MojkovacObavještenja o prvom ro?ištu vansudske prodaje nepokretnosti hipotekarnih dužnikaistice: 14.02.2015
info
1026023PodgoricaObavještenja o prodaji nepokretnosti - poslovnog prostoraistice: 02.02.2015
info
1026025PodgoricaObavještenja o prodaji nepokretnosti - poslovnog prostoraistice: 02.02.2015
info
Bih - Federacija BiH
1026081KonjicProdaja šumskih drvnih sortimenata – ogrijevnog drveta na šumskom me?ustovarištuistice: 04.02.2015
info
Bih - Brcko distrikt
1026083Br?koJavni konkurs zaklju?ivanje ugovora o osnivanju i prodaji prava gra?enja na dijelu urbanisti?ke parceleistice: 13.02.2015
info
Hrvatska
1026037Gospi?Prodaja - stanistice: 05.02.2015
info
1026039Gospi?Prodaja - gra?evinska parcelaistice: 12.02.2015
info
1026105OsijekProdaja - ku?a, vo?njakistice: 24.02.2015
info
1026106OsijekProdaja - poslovni prostoristice: 17.02.2015
info
1026108PoznanovecProdaja - ku?a i dvorište, spremište, stanistice: 17.02.2015
info
1025883PulaGospodarsko korištenje pomorskg dobra luke - dio lu?kog podru?jaistice: 04.03.2015
info
1025882RijekaGospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu pružanja usluga parkirališta putnicimistice: 03.03.2015
info
1026112RijekaProdaja ku?eistice: 05.03.2015
info
1026102SesveteProdaja - namještaj, oprema strojevi i alati, skladište sitnog invetara, ostala imovinaistice: 04.02.2015
info
1026099SplitProdaja - teretni automobilistice: 12.02.2015
info
1026036Sveta NedeljaProdaja - tehni?ka robaistice: 28.02.2015
info
1026110Veliko Trgoviš?eProdaja stana i garažnog mjestaistice: 26.02.2015
info
1026111Veliko Trgoviš?eProdaja stana i garažnog mjestaistice: 26.02.2015
info
1026100ZagrebProdaja - oranicaistice: 09.02.2015
info
1026101ZagrebProdaja - linija za proizvodnju bitumenskih trakaistice: 26.02.2015
info
1026103ZagrebProdaja - strojevi i oprema, ra?unala i ra?unalna oprema, namještaj, zalihe repromaterijala, ostala imovinaistice: 04.02.2015
info
1026104ZagrebProdaja - vozilaistice: 04.02.2015
info
1026107ZagrebProdaja - stambeno poslovna zgrada, garažno parkirno mjesto oznakeistice: 26.02.2015
info
1026109ZagrebProdaja - industrijsko dvorište i zgradeistice: 10.02.2015
info
Slovenija
1026215VelenjeProdaji premi?nine (stroj za kompostiranje)istice: 14.02.2015
info
29. Jan 2015
Srbija
1025530ApatinProdaja nekoliko poslovnih prostora i pomo?nih objekata za razne nameneistice: 10.03.2015
info
1025528Ba?ka Topola-GradJavni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju nepokretnosti - poslovnog prostoraistice: 06.04.2015
info
1025526Be?ejJavni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju nepokretnosti - benzinske staniceistice: 30.03.2015
info
1025524BeogradJavni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju zemljištaistice: 30.03.2015
info
1025509BeogradOglas za javnu prodaju vozila putem licitacijeistice: 09.02.2015
info
1025555Beogradimovine javnim prikupljanjem ponuda - kancelarija u prizemljuistice: 25.02.2015
info
1025559BeogradProdaja poslovnog prostora ,garažni prostor ,vikendica ,skladišteistice: 26.02.2015
info
1025448Beograd (Vra?ar)Zakup poslovnih prostorija za potrebe obavljanja osnovne delatnosti zaposlenihistice: 05.02.2015
info
1025501Beograd (Vra?ar)Zakup izložbenog štanda na sajmu turizma u Beograduistice: 06.02.2015
info
1025523Beograd - Vin?aOglas za izdavanje opremljene stomatološke ordinacije u zakupistice: 16.02.2015
info
1025336DespotovacProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 19.02.2015
info
1025337DespotovacProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 19.02.2015
info
1025338DespotovacProdaja - zgrada zanatstva i li?nih usluga, njiva 1. klaseistice: 20.02.2015
info
1025339DespotovacProdaja - mašina za sušenje mesa fesman, mašina za sušenje mesa vos, mašina za sušenje mesa pik inektor ruhleistice: 20.02.2015
info
1025340DespotovacProdaja - traktorska tanjira?aistice: 17.02.2015
info
1025521Gornji MilanovacOglas o prodaji pokretnih stvari - mašine za proizvodnju višeslojnih folijaistice: 23.02.2015
info
1025520Gornji MilanovacOglas o prodaji nepokretnosti - poslovnih prostora/lokalaistice: 18.02.2015
info
1025341JagodinaProdaja - automobil marke audiistice: 18.02.2015
info
1025348JagodinaProdaja - skuter mbk booster, motokultivator honda, vazdušni kompresoristice: 11.02.2015
info
1025350JagodinaProdaja - tanjira?a, plug dvobrazni, prikolicaistice: 23.02.2015
info
1025351JagodinaProdaja - freza imt, cirkular trofazniistice: 20.02.2015
info
1025352JagodinaProdaja - putni?ko vozilo zastava koral in, putni?ko vozilo zastava lada, traktor maghirus deutzistice: 19.02.2015
info
1025353JagodinaProdaja - putni?ko vozilo marke renault kangooistice: 16.02.2015
info
1025301KikindaObaveštenje za javnu licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojiniistice: 12.02.2015
info
1025333KikindaOglas za prodaju osnovnog sredstva - teretno voziloistice: 06.02.2015
info
1025356KraljevoProdaja - tos glodalica, auerbach u scheibe tupe s55 va 8istice: 10.02.2015
info
1025554KruševacDrugo javno nadmetanje za prodaju nepokretne imovine-zemljištaistice: 25.02.2015
info
1025518KruševacOglas o prodaji nepokretnosti - zgrade drvne industrijeistice: 13.02.2015
info
1025357LeskovacProdaja - šuma 3. klaseistice: 12.02.2015
info
1025358LeskovacProdaja - stambeni objekatistice: 19.02.2015
info
1025361LeskovacProdaja - teretno vozilo zastava 624, dvobrazni plugistice: 06.02.2015
info
1025362LeskovacProdaja - motokultivator imt 506, motor apn 4istice: 02.02.2015
info
1025363LeskovacProdaja - putni?ki automobil ford fokusrok je istekao
info
1025368NišProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 18.02.2015
info
1025370NišProdaja - porodi?na stambena zgrada, pomo?ne zgrade, poljoprivredno zemljišteistice: 12.02.2015
info
1025372NišProdaja - posolovni prostoristice: 23.02.2015
info
1025374NišProdaja - viljuškar marke yaleistice: 23.02.2015
info
1025451Niš (Mediana)Nabavka zakupa poslovnog prostoraistice: 27.02.2015
info
1025517Nova CrvenkaProdaja imovine ste?ajnog dužnika - gra?evinskog i vešta?ki stvorenog neplodnog zemljištaistice: 05.03.2015
info
1025525Novi BeogradJavni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju nepokretnosti - poslovnog prostoraistice: 30.03.2015
info
1025377Novi SadProdaja - porodi?na stambena zgrada i pomo?na zgradaistice: 09.03.2015
info
1025378Novi SadProdaja - pašnjak 5. klaseistice: 17.02.2015
info
1025398Pan?evoProdaja - putni?ko vozilo zastava 65istice: 23.02.2015
info
1025405PirotProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 02.02.2015
info
1025406PirotProdaja - livada 4. klase, njiva 5. klase, vo?njak 4. klaseistice: 20.02.2015
info
1025407PirotProdaja - pašnjak 6. klase, vrt 2. klaserok je istekao
info
1025408PirotProdaja - pomo?na zgrada i zemljište pod zgradomistice: 25.02.2015
info
1025411PirotProdaja - presa za ?onove sa dva ležišta merke ikos kranj, skuter sprint mdqt-50-9istice: 05.02.2015
info
1025413PirotProdaja - putni?ko motorno vozilo marke fiat panda 750listice: 19.02.2015
info
1025416PirotProdaja - jednoosovinska drvarkaistice: 19.02.2015
info
1025335ŠabacProdaja nepokretnosti - katastarska parcela sa stambenom zgradomistice: 19.02.2015
info
1025720ŠabacProdaja prostora za posebne nameneistice: 17.02.2015
info
1025732SmederevoOglas za prikupljanje pismenih ponuda za davanje školskih prostorija u zakupistice: 19.02.2015
info
1025696Sremska MitrovicaZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - stanistice: 11.03.2015
info
1025698Sremska MitrovicaZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - njiveistice: 25.03.2015
info
1025699Sremska MitrovicaZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - zemljište pod zgradom/objektom, vo?njaci i njiveistice: 25.03.2015
info
1025706Sremska MitrovicaZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - porodi?na stambena zgradaistice: 03.04.2015
info
1025704Sremska MitrovicaZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - gra?evinska parcela i njivaistice: 01.03.2015
info
1025705Sremska MitrovicaZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - zemljište pod zgradom i njivaistice: 03.04.2015
info
1025419Stara PazovaProdaja - ?etvoroetažna pe?, laminator za lisnato testoistice: 05.02.2015
info
1025697UbDavanje u zakup zemljišta u gra?evinskom podru?ju u javnoj svojiniistice: 12.02.2015
info
1025669ValjevoOglas o aukcijskoj prodaji nepokretnosti - stanistice: 10.03.2015
info
1025695ValjevoProdaja polovnih osnovnih sredstava - gra?evinska mehanizacija, teretna i komunalna vozilaistice: 13.02.2015
info
1025423Velika PlanaProdaja - automobil marke ford tip eskortistice: 09.02.2015
info
1025522VeternikOglas za davanje pokretno, montažno/demontažnog objekta, tipa kioskistice: 05.02.2015
info
1025424VranjeProdaja - poljoprivredno zemljišteistice: 02.03.2015
info
1025510VranjeOglas o prodaji pokretnih stvari - mašina za krojenje, mostnih presa, šlif mašina, mašina za vez, štanc mašina i dr.istice: 06.02.2015
info
1025425VršacProdaja - zgrada i zemljišteistice: 30.04.2015
info
1025547VršacDavanje lokacija za postavljanje privremenih objekata na javnim površinamaistice: 02.02.2015
info
1025561Zaje?arOglas za davanje u zakup poslovne prostorije javnim nadmetanjemistice: 10.02.2015
info
1025562Zaje?arOglas za davanje u zakup poslovne prostorije javnim nadmetanjemistice: 09.02.2015
info
1025560Zaje?arOglas za davanje u zakup poslovne prostorije javnim nadmetanjemistice: 10.02.2015
info
1025565Zaje?arOglas za davanje u zakup poslovne prostorije javnim nadmetanjemistice: 09.02.2015
info
1025564Zaje?arOglas za davanje u zakup poslovne prostorije javnim nadmetanjemistice: 09.02.2015
info
1025563Zaje?ar?Oglas za davanje u zakup poslovne prostorije javnim nadmetanjemistice: 10.02.2015
info
1025427ZrenjaninProdaja - putni?ko vozilo peugeot 205istice: 12.02.2015
info
1025428ZrenjaninProdaja - putni?ko vozilo alfa romeoistice: 12.02.2015
info
1025436ZrenjaninProdaja - putni?ko vozilo opel kadetistice: 11.02.2015
info
1025439ZrenjaninProdaja - putni?ki automobil opel omegaistice: 13.02.2015
info
1025443ZrenjaninProdaja - automobil mercedesistice: 23.02.2015
info
1025444ZrenjaninProdaja - kamp prikolica sa šatoromistice: 23.02.2015
info
1025558ZrenjaninProdaja - porodi?na stambena zgrada sa zemljištemistice: 28.02.2015
info
Crna Gora
1025546BarJavni poziv za prodaju gra?evinskog zemljišta - stara ku?aistice: 13.02.2015
info
1025542PodgoricaProdaja vozila - ispravka javnog pozivaistice: 02.02.2015
info
1025551PodgoricaObavještenje o prvoj prodaji nepokretnosti - poslovnog prostora i zgradeistice: 06.02.2015
info
1025552PodgoricaObavještenja o prodaji nepokretnosti - poslovnog prostora i zgradeistice: 01.02.2015
info
1025553PodgoricaObavještenja o prodaji nepokretnosti - poslovnog prostora i zgradeistice: 01.02.2015
info
1025556PodgoricaDvadeset tre?i oglas o prodaji dijela imovine ste?ajnog dužnika - zemljišta, poslovnih i pomo?nih zgradaistice: 27.02.2015
info
1025557PodgoricaJavno prikupljanje ponuda za prodaju dijela imovine ste?ajnog dužnika - zemljišta, šume i livadeistice: 03.03.2015
info
1025733PodgoricaJavno prikupljanje ponuda za prodaju dijela imovine - zemljišta za posebne nameneistice: 03.03.2015
info
Bih - Federacija BiH
1025593Donji VakufPneumatska bušilica, kompresor, pneumatski ?eki?, tokarski stroj, sušara, dizalica, prikolica, teretna vozila, putni?ki automobiliistice: 09.02.2015
info
1025545LivnoJavna prodaja imovine ste?ajnog dužnika - transportna sredstva, radni strojevi, pumpa za žbukanje-izoliranje i vili?aristice: 13.02.2015
info
1025512MostarOglašava prodaju zaplijenjene imovine - objekti, zemljište, elektro-energetska oprema, postrojenja, transporteri ....istice: 12.02.2015
info
1025544Novi GradPoziv za dostavu ponuda za prodaju udjela u društvu sa ograni?enom odgovornomu za prevoz putnika u drumskom saobra?ajuistice: 13.02.2015
info
1025548TomislavgradJavna prodaja imovine ste?ajnog dužnika - gra?evinski objekti, zemljište i opremaistice: 10.02.2015
info
Bih - Republika Srpska
1025587Banja LukaPoslovni prostor u zgradi i u magacinu, zidani kioskistice: 17.02.2015
info
1025550ZvornikProdaja - voziloistice: 06.02.2015
info
Hrvatska
1025492KutineProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - oranica i vo?aristice: 12.02.2015
info
1025495KutineProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - livadaistice: 12.02.2015
info
1025508KutineProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - oranicaistice: 12.02.2015
info
1025300PakracProdaja osnovnih sredstava - osobni i teretni automobiliistice: 02.02.2015
info
1025490Popova?aProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - oranica i šumaistice: 12.02.2015
info
1025491Popova?aProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - oranicaistice: 12.02.2015
info
1025514PulaNatje?aj za davanje na korištenje javne površine namijenjene postavi kioskaistice: 06.02.2015
info
Slovenija
1025800VelenjeNamera o oddaji nepremi?nin v najemistice: 31.12.2015
info
28. Jan 2015
Srbija
1024973BeogradProdaja ili zakup nepokretnosti - poslovnog prostora, garažnog prostora, bivšeg skladišta, ku?e za odmor i dr.istice: 26.02.2015
info
1024974BeogradIspravka jednog dela javnog poziva za podnošenje ponuda za prodaju ili zakup odre?enih nepokretnostiistice: 02.02.2015
info
1024975BeogradProdaja imovine - polovne opreme i ure?jaja za razne nameneistice: 04.03.2015
info
1024972BeogradProdaja nekurentnih zaliha nekoriš?enih delova za vozilaistice: 10.02.2015
info
1025053BeogradZaklju?ak o prodaji nepokrentosti - stanistice: 11.02.2015
info
1024986BeogradZaklju?ak o prodaji nepokrentosti - njiveistice: 23.02.2015
info
1024960BeogradProdaja - troiposoban stanistice: 28.02.2015
info
1024957BeogradDostavljanje pisanih ponuda za kupovinu nepokretnosti - poslovnih prostora/lokalaistice: 12.02.2015
info
1025052BeogradZaklju?ak o prodaji nepokrentosti - njiveistice: 23.02.2015
info
1025054BeogradZaklju?ak o prodaji nepokrentosti - stanistice: 13.03.2015
info
1025055BeogradZaklju?ak o prodaji nepokrentosti - katastarska parcelaistice: 10.03.2015
info
1024809?a?akProdaja - zgrada prehrambene industrije proizvodnje pi?a, pomo?na zgrada, njiva 4. klaseistice: 02.03.2015
info
1024810?a?akProdaja - porodi?na stambena zgrada, njiva 4. klase, livada 5. klase, šuma 2. klaseistice: 02.03.2015
info
1024812JagodinaProdaja - objekat drvne industrijeistice: 19.02.2015
info
1025247KragujevacIzdaje se u zakup - lokalistice: 06.02.2015
info
1025248KragujevacDaje se u zakup poslovni prostor - lokalistice: 05.02.2015
info
1025249KragujevacIzdaje se u zakup poslovni prostor - lokalistice: 07.02.2015
info
1025250KragujevacDavanje u zakup stanovaistice: 06.02.2015
info
1025251KragujevacProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 10.03.2015
info
1024813KraljevoZaklju?ak o prodaji - stan br. 12istice: 07.04.2015
info
1024814KraljevoProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 02.04.2015
info
1024815KraljevoProdaja - garsonjera, jednosoban stanistice: 02.04.2015
info
1024816KraljevoProdaja - livada 3. klaseistice: 02.03.2015
info
1024817KraljevoProdaja - stambeni objekatistice: 26.02.2015
info
1024818KraljevoProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 26.02.2015
info
1024819KraljevoProdaja - livada 5. klase, šuma 2. kalse, porodi?na stambena zgradaistice: 26.02.2015
info
1024820KraljevoProdaja - nepokretnosti upisane u list nepokretnosti broj 91 ko matarugeistice: 24.02.2015
info
1024824KraljevoProdaja - mašina za se?enje lajsni pod uglom dewaltistice: 25.06.2015
info
1024961KraljevoOglas o prodaji nepokretnosti - zgrade tekstilne industrije i zemljišta uz zgraduistice: 05.02.2015
info
1024825KruševacProdaja - zgrada benzinske stanice, porodi?na stambena zgrada, njiva 4. klaseistice: 13.02.2015
info
1024976LjigOglas za davanje poslovnog prostora u zakupistice: 05.02.2015
info
1024848NišProdaja - zgrada prehrambene industrije i proizvodnje picaistice: 23.02.2015
info
1024967Novi SadOglas o održavanju aukcijske prodaje nepokretnosti - šuma, njiva, vinograda, livada, vo?njaka i dr.istice: 16.03.2015
info
1024964Novi SadOglas o održavanju aukcijske prodaje nepokretnosti - stanova, porodi?nih zgrada, poslovno/proizvodnih hala, pašnjaka i dr.istice: 16.03.2015
info
1024851Pan?evoProdaja - porodi?na stambena zgrada sa pomo?nim zgradamaistice: 05.03.2015
info
1024852Pan?evoProdaja - porodi?na stambena zgrada br. 1, porodi?na stambena zgrada br. 2, pomo?ne zgradeistice: 10.03.2015
info
1024856Para?inProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 13.02.2015
info
1025129PožarevacOglas za davanje poslovnih prostora za posebne namene u zakupistice: 03.02.2015
info
1024984SmederevoZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - njivaistice: 11.02.2015
info
1024985SmederevoZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - porodi?na stambena zgrada, pripadaju?e zemljište i njiveistice: 11.02.2015
info
1025128SmederevoOglas za davanje nekoliko poslovnih prostora u zakupistice: 03.02.2015
info
1024857Sremska MitrovicaProdaja - poljoprivredno zemljišteistice: 19.02.2015
info
1024858Sremska MitrovicaProdaja - putni?ko vozilo marke volkswagen golfistice: 13.02.2015
info
1024860Sremska MitrovicaProdaja - putni?ko vozilo marke peugeot tip 406 slistice: 16.02.2015
info
1024915Sremska MitrovicaProdaja nepokretnosti - njiveistice: 11.02.2015
info
1024861Stara PazovaProdaja - porodi?na stambena zgrada i pomo?na zgrada, njiva 2. klaseistice: 10.02.2015
info
1024862SuboticaProdaja - porodi?na stambena zgrada sa pomo?nom zgradomistice: 19.02.2015
info
1024863SuboticaProdaja - porodi?na stambena zgrada, pomo?na zgradaistice: 19.02.2015
info
1024871SuboticaProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 05.03.2015
info
1024872SuboticaProdaja - porodi?na stambena zgrada, pomo?ne zgrade, njiva 2. klaseistice: 05.03.2015
info
1024873UžiceProdaja - pašnjak 8. klase, livada 8. klase, šuma 7. klaseistice: 23.02.2015
info
1024874UžiceProdaja - objekat tekstilne industrije, gra?evinsko zemljišteistice: 23.02.2015
info
1024875UžiceProdaja - putni?ko motorno vozilo folcvagen pasatistice: 16.02.2015
info
1024884UžiceProdaja - putni?ko motorno vozilo renault meganeistice: 20.03.2015
info
1024885UžiceProdaja - teretno motorno vozilo citroen yumperistice: 20.03.2015
info
1024886ValjevoProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 09.02.2015
info
1024887ValjevoProdaja - poslovna zgradaistice: 10.02.2015
info
1024888ValjevoProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 13.02.2015
info
1024889ValjevoProdaja - porodi?na stambena zgrada, njiva 3. klaseistice: 01.04.2015
info
1024891ValjevoProdaja - putni?ki automobil sab, putni?ki automobil reno safranistice: 19.02.2015
info
1024892ValjevoProdaja - traktor univerzalistice: 23.02.2015
info
1024893ValjevoProdaja - automobil opelistice: 27.02.2015
info
1024894VranjeProdaja - njiva 3. klase, livada 3. klase, njiva 4. klase, njiva 5. klaseistice: 27.02.2015
info
1024895ZrenjaninProdaja - njiva 1. klaseistice: 03.03.2015
info
1024897ZrenjaninProdaja - putni?ko vozilo opel korsaistice: 06.02.2015
info
1024898ZrenjaninProdaja - putni?ko vozilo zastava jugo 45istice: 09.02.2015
info
Crna Gora
1024990PodgoricaProdaja vozilaistice: 02.02.2015
info
1025110Podgorica Nabavka usluga zakupa parking mjestaistice: 19.02.2015
info
1025049RožajeZaklju?ak o prodaji - porodi?ne i pomo?ne zgrade, dvorišta i dr.istice: 16.02.2015
info
1025048TuziZaklju?ak o prodaji - pašnjaka, dvorišta, ku?e, zgrade i njiveistice: 20.02.2015
info
Bih - Federacija BiH
1024968Donji VakufProdaja osnovnih sredstava - tokarski stroj, sušara, dizalice, kompresor i pneumatska bušilicaistice: 09.02.2015
info
1024970MostarPrva javna aukcija - nekretnine, pumpe, kotao, transporter, toplovodna stanica...istice: 12.02.2015
info
Bih - Republika Srpska
1025080SrebrenicaProdaja nekretnina - gra?evinskih objekata i zemljištaistice: 05.03.2015
info
1025079ZvornikProdaja imovine zaplijenjene u postupku prinudne naplate - opel vivaro 2003.istice: 06.02.2015
info
Hrvatska
1025136BrtoniglaProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - oranicaistice: 11.02.2015
info
1024918DubrovnikProdaja - šank za pekarnicuistice: 15.02.2015
info
1025130LudinaProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - oranicaistice: 11.02.2015
info
1025131LudinaProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - oranicaistice: 11.02.2015
info
1025132LudinaProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - livadaistice: 11.02.2015
info
1025133Popova?aProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - oranicaistice: 11.02.2015
info
1025134Popova?aProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - oranica i putistice: 11.02.2015
info
1025135Popova?aProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - oraniceistice: 11.02.2015
info
1024917RijekaProdaja - stan, poslovni prostoristice: 25.02.2015
info
1024982VaraždinOglas za prodaju nekretnine - zgrada, gospodarsko dvorište i gra?evinsko zemljišteistice: 20.02.2015
info
27. Jan 2015
Srbija
1024234AleksinacProdaja - njiva 1. klaseistice: 25.02.2015
info
1024235AleksinacProdaja - njiva 4. klase, njiva 5. klase, vinograd 2. klase, šuma 3. klase, njiva 3. klaseistice: 25.02.2015
info
1024240BeogradProdaja - poslovni prostoristice: 25.02.2015
info
1024241BeogradProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 17.03.2015
info
1024408BeogradKupovina vozila u vlasništvu ste?ajnih/likvidacionih dužnikarok je istekao
info
1024387BeogradProdaja ili zakup nepokretnostiistice: 25.02.2015
info
1024427BeogradZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - garažna mestaistice: 19.02.2015
info
1024428BeogradZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - njiveistice: 23.02.2015
info
1024429BeogradZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - njiveistice: 23.02.2015
info
1024590Beograd (Novi Beograd)Usluga zakupa prostorijaistice: 06.02.2015
info
1024410KikindaOglas za javnu licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojiniistice: 12.02.2015
info
1024244KragujevacProdaja - njiva 2. klase, livada 2. klase, livada 3. klaseistice: 19.02.2015
info
1024245KragujevacProdaja - zgrada benzinske staniceistice: 19.02.2015
info
1024246KraljevoProdaja - šuma 5. klase, šuma 3. klase, livada 6. klase, njiva 5. klaseistice: 31.03.2015
info
1024247KraljevoProdaja - livada 6. klase, vo?njak 4. klase, njiva 5. klase, njiva 6. klase, šuma 3. klase, vinograd 3. klaseistice: 31.03.2015
info
1024248KraljevoProdaja - livada 7. klase, šuma 5. klaseistice: 25.03.2015
info
1024249KraljevoProdaja - stambeno poslovna zgrada, njiva 3. klaseistice: 25.03.2015
info
1024250KraljevoProdaja - pašnjak 6. klaseistice: 17.03.2015
info
1024251KraljevoProdaja - njiva 4. klase, porodi?na stambena zgradaistice: 11.03.2015
info
1024252KraljevoProdaja - traktor imt 56istice: 10.03.2015
info
1024253KraljevoProdaja - zgrade broj 1, zgrade br. 2, zgrade br. 3, zgrade br. 4, zgrade br. 5, zgrade br. 6, zgrade br. 7, zgrade br. 8, livada 3. klaseistice: 20.02.2015
info
1024255LebaneProdaja - specijalna mašina za mešanje mesa kuter, specijalna mašina za mešanje mesa volf, mašina za skidanje kože kožuraljkaistice: 10.02.2015
info
1024258LeskovacProdaja - vinograd 2. klaseistice: 12.02.2015
info
1024259LeskovacProdaja - zemljište pod zgradom, livada 1. klase, njiva 3. klase, vo?njak 1. klase, vrt 1. klase, vo?njak 2. klaseistice: 26.02.2015
info
1024260NišProdaja - porodi?na stambena zgrada, pomo?ne zgradeistice: 24.02.2015
info
1024262NišProdaja - zemljišteistice: 09.02.2015
info
1024266NišProdaja - traktor sa kabinom imt 560, prikolica jednoosovinskaistice: 23.02.2015
info
1024268NišProdaja - traktor sa prikolicom marke imt 542istice: 23.02.2015
info
1024666NišProdaja - motocikl jonway astro, teretno vozilo renault traficrok je istekao
info
1024646NišProdaja - kombajnistice: 06.02.2015
info
1024664NišProdaja - traktor imt – 539, prikolica, setvosprema?, plug imt 755istice: 03.02.2015
info
1024665NišProdaja - putni?ko motorno vozilo marke renault tip clioistice: 06.02.2015
info
1024667NišProdaja - putni?ko vozilo renault megane, putni?ko vozilo pasat g1istice: 09.02.2015
info
1024668NišProdaja - kamion cisterna fap 1414, bager guseni?ar bgh 1000istice: 06.02.2015
info
1024669NišProdaja - teretno vozilo kamaz, utovariva? daewo mega 300 v, cisterna sa prikolicom 5t, teretno vozilo damper moxy, teretno vozilo kamaz, buldožer tgrok je istekao
info
1024670NišProdaja - bager guseni?ar komatsu, kompresor compaire c25, bager utovariva? komatsu, utovariva? ultistice: 03.02.2015
info
1024232Novi SadProdaja nepokretne imovine - pašnjakaistice: 27.02.2015
info
1024275Novi SadProdaja - trosoban stanistice: 20.02.2015
info
1024276Novi SadProdaja - porodi?ne stambene zgrade, garažaistice: 09.03.2015
info
1024277Novi SadProdaja - poslovni prostor, zemljište pod zgradomistice: 12.03.2015
info
1024288Novi SadProdaja - porodi?na stambena zgrada, pomo?ne zgradeistice: 25.02.2015
info
1024289Pan?evoProdaja - zgrada br. 1, zgrada br. 2, zgrada br. 3, zgrada br. 4istice: 18.02.2015
info
1024290Pan?evoProdaja - objekat drugih delatnosti - fabrika i magacinistice: 19.02.2015
info
1024291Pan?evoProdaja - njiva 2. klase, njiva 4. klase, njiva 3. klaseistice: 25.02.2015
info
1024292Pan?evoProdaja - njiva 3. klaseistice: 05.03.2015
info
1024293Pan?evoProdaja - porodi?na stambena zgrada, pomo?ne zgrade, njiva 1. klaseistice: 24.03.2015
info
1024298PožarevacProdaja - motocikl skuter matrixistice: 03.03.2015
info
1024299PožarevacProdaja - pokretna pe?enjaraistice: 02.03.2015
info
1024300PožarevacProdaja - putni?ko vozili opel cadetistice: 27.02.2015
info
1024301PožarevacProdaja - traktor marke imt 539 sa kabinomistice: 26.02.2015
info
1024303PožarevacProdaja - oprema za punjenje kobasica i salamaistice: 26.02.2015
info
1024304PožarevacProdaja - teretno vozilo marke tam t80istice: 25.02.2015
info
1024306PožarevacProdaja - kombajn žitni marke fahr, traktor marke fordistice: 13.02.2015
info
1024307PožarevacProdaja - traktorski plug, elevator transporter za kukuruzistice: 10.02.2015
info
1024418ŠabacJavna prodaja zidanih objekata sa dve kancelarijeistice: 20.02.2015
info
1024467Sremska MitrovicaZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - porodi?na stambena zgradaistice: 17.03.2015
info
1024309Stara PazovaProdaja - porodi?na stambena zgrada, porodi?na stambena zgrada, pomo?ne zgradeistice: 12.02.2015
info
1024310Velika PlanaProdaja - zgrada poljoprivrede - hladnja?aistice: 19.02.2015
info
1024313Zaje?arProdaja - putni?ki automobil škoda fabiaistice: 23.02.2015
info
1024230ZrenjaninProdaja pokretnih stvari - teretno vozilo i buldožeristice: 04.02.2015
info
1024314ZrenjaninProdaja - porodi?na stambena zgrada, njiva 1. klaseistice: 03.03.2015
info
1024321ZrenjaninProdaja - traktor belarusistice: 06.02.2015
info
1024334ZrenjaninProdaja - skuteristice: 11.02.2015
info
1024336ZrenjaninProdaja - radionica i garažaistice: 20.02.2015
info
Crna Gora
1024269Donja GoricaObavještenje o prvoj prodaji nepokretnosti - dvorišta, porodi?ne i pomo?ne zgradeistice: 04.02.2015
info
1024337MaineObavještenje o prvoj prodaji nepokretnosti - dvorišta,porodi?nih i pomo?nih zgradaistice: 02.02.2015
info
1024603Moti?ki gajProdaja - livada i porodi?na zgradaistice: 26.02.2015
info
1024233PodgoricaObavještenje o prodaji nepokretnosti - pašnjaka, poslovnih zgrada i prostora, zemljišta za posebne namene i dr.istice: 06.02.2015
info
1024338PodgoricaObavještenje o prvoj prodaji nepokretnosti - stambenog prostoraistice: 05.02.2015
info
Bih - Federacija BiH
1024402FojnicaProduzetak roka za prodaju državnog kapitalaistice: 23.04.2015
info
1024472KladanjProdaja - drvni sortimentirok je istekao
info
Bih - Republika Srpska
1024420AleksandrovacProdaja pokretne imovine ste?ajnog dužnika - tacne za kroasane i mašina za ?okoladiranjeistice: 25.02.2015
info
1024470Modri?aJavni poziv za dostavljanje ponuda za iznajmljivanje prostora za postavljanje kombinovanih samouslužnih aparata za distribuciju toplih i hladnih napitistice: 09.02.2015
info
1024424PrijedorProdaja putni?kih motornih vozilaistice: 04.02.2015
info
1024426TrebinjeProdaja zemljišta sa proizvodnim pogonom putem usmenog javnog nadmetanjaistice: 12.02.2015
info
Hrvatska
1024412BuzetJavna dražba za prodaju hale i industrijskog dvorišta u buzetu (mažinjica)istice: 11.03.2015
info
1024414BuzetJavna dražba za prodaju poslovnog prostora u Buzetu (poslovno stambena zgrada centar)istice: 16.02.2015
info
1024401DubrovnikProdaja - pokretnine (razni kancelarijski inventar)istice: 15.02.2015
info
1024392KarlovacProdaja - livadaistice: 10.02.2015
info
1024380KrkProdaja - zemljišteistice: 20.02.2015
info
1024406KrnjakProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - oranicaistice: 10.02.2015
info
1024399NovskaProdaja - oprema bez zaloga, elementi regala, komode i vitrine, trgova?ka roba (kuhinje)istice: 05.02.2015
info
1024389OsijekProdaja - ku?a, I dvorišteistice: 13.02.2015
info
1024390OsijekProdaja - oranica, ugostiteljski objekt motel ana i ekonomsko dvorišteistice: 13.02.2015
info
1024394Prigorje Brdove?koProdaja - zidarsko kerami?arska opremaistice: 03.02.2015
info
1024413PulaJavna dražba za prodaju stambene gra?evine s ?etiri stambene jedinice u Puli (Zelenika)istice: 10.03.2015
info
1024415PulaJavna dražba za prodaju poslovnog prostora unutar gradskog stadiona u Puliistice: 24.02.2015
info
1024395RijekaProdaja - ljevaona i stolarija, okoliš, ku?a, 4 gospodarske zgrade i okoliš, ured, putistice: 19.02.2015
info
1024407SlunjProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - pašnjakistice: 10.02.2015
info
1024388TounjProdaja - prostorijaistice: 03.02.2015
info
1024405UdbinaProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - oranica i livadaistice: 10.02.2015
info
1024404Vojni?Prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - oranicaistice: 10.02.2015
info
1024383ZagrebDavanje u zakup dijela poslovnog prostoraistice: 02.02.2015
info
1024385ZagrebDavanje u podzakup poslovnog prostora u okviru športske gra?evineistice: 04.02.2015
info
1024391ZagrebProdaja - poslovni prostoristice: 03.02.2015
info
1024393ZagrebProdaja - trgova?ka roba, kontejner za eksplozivne materijale, hidrauli?na preša za prešanje ?ahura na fleksibilnim crijevima i sajlamaistice: 03.02.2015
info
1024396ZagrebProdaja - zgrada i dvorište u seluistice: 26.02.2015
info
1024397ZagrebProdaja - postrojenje za razrezivanje ploca, cnc obradni centar, postrojenje za vertikalno razrezivanje ploca,vilicar...istice: 04.02.2015
info
1024398ZagrebProdaja - oprema hotelarok je istekao
info
1024400ZagrebProdaja - stan u stambenoj zgradiistice: 02.02.2015
info
26. Jan 2015
Srbija
1023897AleksinacProdaja pokretnih stvari - plazme za se?enje metalaistice: 11.04.2015
info
1023898BabušnicaProdaja imovine proizvodne opreme za izradu predmeta od opeke i pe?ene glineistice: 25.02.2015
info
1023844BelegišProdaja - stambeni objekat-ku?aistice: 26.02.2015
info
1023862BeogradZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - stanistice: 09.02.2015
info
1023864BeogradProdaja pokretnih stvari - ru?ni i elektri?ni alatrok je istekao
info
1023892BeogradProdaja nepokretne imovine - lokal 90,20 m2istice: 18.02.2015
info
1023904BeogradOglas o aukcijskoj prodaji trosobnog stanaistice: 10.03.2015
info
1023911BeogradProdaja ili zakup nekoliko nepokretnosti/objekataistice: 25.02.2015
info
1023641?a?akOglas o prodaji turisti?kog voza - vu?no vozilo i priklju?na vozilarok je istekao
info
1023643?a?akProdaja pokretnih stvari - putni?ka motorna vozilarok je istekao
info
1023912Gornji MilanovacProdaja ste?ajnog dužnika kao pravnog lica - zgrada poljoprivrede, pomo?nih zgrada, sušare,amagacina za gorivo, prodavnice i dr.istice: 27.02.2015
info
1023642KatrgaIzdaje se u zakup poslovna prostorijarok je istekao
info
1023541KikindaProdaja pokretnih stvari - auto prikolicaistice: 04.03.2015
info
1023542KikindaProdaja pokretnih stvari - prikolica špediteristice: 23.02.2015
info
1023847KoceljevaProdaja pokretnih stvari - traktorska prikolica za prevoz stoke i traktorski priklju?ak prskalicaistice: 12.02.2015
info
1023850KoceljevaProdaja pokretnih stvari - kamion i kamionska prikolicaistice: 11.02.2015
info
1023851KoceljevaProdaja pokretnih stvari - kombiistice: 04.03.2015
info
1023845KoceljevaZaklju?ak o prodaji pokretnih stvari - freza IMTistice: 24.02.2015
info
1023841KoceljevaZaklju?ak o prodaji pokretnih stvari - putni?ka vozilaistice: 04.03.2015
info
1023839KoceljevaZaklju?ak o prodaji pokretnih stvari - putni?ko voziloistice: 11.03.2015
info
1023843KoceljevaZaklju?ak o prodaji pokretnih stvari - putni?ko voziloistice: 18.02.2015
info
1023842KoceljevaZaklju?ak o prodaji pokretnih stvari - automobilistice: 11.03.2015
info
1023848KoceljevaProdaja pokretnih stvari - kombiistice: 04.03.2015
info
1023849KoceljevaProdaja pokretnih stvari - putni?ko voziloistice: 04.03.2015
info
1023648KraljevoProdaja - dvosoban stanistice: 19.02.2015
info
1023649KraljevoProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 19.02.2015
info
1023650KraljevoProdaja - lokalistice: 19.02.2015
info
1023891KruševacProdaja - zemljište, zgrade, mašine, kancelarijski nameštaj i opremaistice: 25.02.2015
info
1023919KruševacOglas o prodaji nepokretnosti - poslovnih prostora/lokalaistice: 05.02.2015
info
1023908KuzminProdaja nepokretnosti - njivaistice: 11.02.2015
info
1023833MajurJavna prodaja nepokretnosti - zemljišpte pod zgradom-objektom, zemljište uz zgradu, porodi?no stambene zgradeistice: 18.02.2015
info
1023909MionicaProdaja imovine - objekta proizvodne hale, objekata niskogradnje, zemljišta, kancelarijske opreme i dr.istice: 27.02.2015
info
1023651NegotinProdaja - porodi?na stambena zgrada, pašnjak 4. klase, šuma 6. klase, šuma 5. klase, njiva 8. klase, njiva 7. klase, livada 7. klaseistice: 04.02.2015
info
1023652NišProdaja - porodi?na stambena zgrada, vo?njak 3. klase, njiva 3. klaseistice: 19.02.2015
info
1023654NišProdaja - putni?ki automobil ford fiestaistice: 09.02.2015
info
1023913NišProdaja rashodovanih putni?kih vozila, teglja?a, poluprikolica, motocikala, motora, mopeda i dr.istice: 05.02.2015
info
1023528Novi KneževacProdaja pokretnih stvari - putni?ki automobilistice: 04.03.2015
info
1023529Novi KneževacProdaja pokretnih stvari - garaža od salonit plo?a i evalaistice: 03.03.2015
info
1023530Novi KneževacProdaja nepokretnosti - porodi?na stambena zgrada, pripadaju?e zemljište i sve gradsko gra?evinsko zemljišteistice: 19.03.2015
info
1023531Novi KneževacProdaja nepokretnosti - porodi?na stambena zgrada, pripadaju?e zemljište i zemljište u gra?evinskom podru?juistice: 19.03.2015
info
1023532Novi KneževacProdaja nepokretnosti - porodi?na stambena zgrada, pripadaju?e zemljište i sve zemljište u gra?evinskom podru?juistice: 05.03.2015
info
1023533Novi KneževacProdaja nepokretnosti - zgrada trgovine sa tri pomo?ne zgrade, pripadaju?e zemljište i sve gra?evinsko zemljište izvan gra?evinskog podru?jarok je istekao
info
1023534Novi KneževacProdaja nepokretnosti - zemnljište u gra?evinskom podru?ju i njiverok je istekao
info
1023535Novi KneževacProdaja nepokretnosti - porodi?na stambena zgradaistice: 05.03.2015
info
1023536Novi KneževacProdaja nepokretnosti - njive i sve poljoprivredno zemljišterok je istekao
info
1023537Novi KneževacProdaja nepokretnosti - stambena zgrada za kolektivno stanovanje, stan, zemljište pod zgradom i gradsko gra?evinsko zemljišteistice: 05.02.2015
info
1023538Novi KneževacProdaja nepokretnosti - porodi?na stambena zgrada, pripadaju?e zemljište i sve zemnljište u gra?evinskom podru?ju i vo?njakistice: 05.03.2015
info
1023539Novi KneževacProdaja nepokretnosti - porodi?na stambena zgrada, pripadaju?e zemljište i sve zemnljište u gra?evinskom podru?juistice: 05.03.2015
info
1023655Novi SadProdaja - porodi?na stambena zgrada, njiva 1. klaseistice: 09.03.2015
info
1023666Novi SadProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 26.02.2015
info
1023667Novi SadProdaja - stan br. 302istice: 26.02.2015
info
1023901Novi SadJavni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju gra?evinskog zemljištarok je istekao
info
1023668Pan?evoProdaja - stambena zgrada, njiva 3. klaseistice: 19.02.2015
info
1023669Pan?evoProdaja - pašnjak 6. klase, njiva 5. klaseistice: 25.02.2015
info
1023670Pan?evoProdaja - jednosoban stanistice: 24.03.2015
info
1023682Pan?evoProdaja - putni?ko vozilo wolksvagen tuaregistice: 26.02.2015
info
1023689Pan?evoProdaja - balirka za slamuistice: 12.03.2015
info
1023690Pan?evoProdaja - prskalica za kukuruz marke moravaistice: 18.03.2015
info
1023691Para?inProdaja - vo?njak 2. klase, benzinska pumpaistice: 19.02.2015
info
1023694PožarevacProdaja - poslovni prostoristice: 09.02.2015
info
1023834ŠabacJavna prodaja nepokretnosti - stanistice: 19.03.2015
info
1023835ŠabacZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - njive, livade Šume, pašnjak, vo?njaki zemljište pod objektom i uz objekatistice: 10.02.2015
info
1023836ŠabacZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - poslovni prostorirok je istekao
info
1023837ŠabacJavna prodaja nepokretnosti - šuma i njivaistice: 19.02.2015
info
1023838ŠabacJavna prodaja zidanih objekata sa dve kancelarije - zatvorena halaistice: 20.02.2015
info
1023846ŠabacZaklju?ak o prodaji pokretnih stvari - dvoredni bera? zmajistice: 02.02.2015
info
1023852ŠabacZaklju?ak o prodaji pokretnih stvari - putni?ko voziloistice: 13.02.2015
info
1023902ŠidOglas za javnu licitaciju radi davanja poljoprivrednih zemljišta sa više lokacija u zakupistice: 17.02.2015
info
1023699Sremska MitrovicaProdaja - mašina za plastiku batefeza, hidrauli?na presa nicemistice: 16.02.2015
info
1023924Sremska MitrovicaZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - njiveistice: 31.03.2015
info
1023926Sremska MitrovicaZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - nekretnine na katastarskoj parceliistice: 17.04.2015
info
1023700Stara PazovaProdaja - porodi?na stambena zgrada i pomo?ne zgrade, njiva 2. klaseistice: 23.02.2015
info
1023701Stara PazovaProdaja - dvosoban stanistice: 02.02.2015
info
1023920SuboticaOglas o prodaji nepokretnosti - pašnjaka i zemljišta uz zgraduistice: 03.02.2015
info
1023702SuboticaProdaja - porodi?na stambena zgrada, njiva 2. klaseistice: 19.02.2015
info
1023703SuboticaProdaja - putni?ko vozilo marke ford model focusistice: 03.03.2015
info
1023918SuboticaOglas o prodaji nepokretnosti - poslovnih zgradaistice: 03.02.2015
info
1023921SuboticaProdaja imovine - porodi?no stambene zgrade, garaže, zgrade trgovine,magacina, poslovnih prostora za razne namene i dr.istice: 26.02.2015
info
1023706UžiceProdaja - zemljišteistice: 19.02.2015
info
1023707UžiceProdaja - porodi?na stambena zgrada, pašnjak 8 klase, njiva 7. klase, vo?njak 6. klase, šuma 4. klase, livada 7. klaseistice: 20.02.2015
info
1023708UžiceProdaja - livada 6. klase, njive 6. klaseistice: 20.02.2015
info
1023709UžiceProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 12.02.2015
info
1023710UžiceProdaja - jednoiposoban stanistice: 19.02.2015
info
1023715UžiceProdaja - teretno motorno vozilo tam 130 t11istice: 06.02.2015
info
1024065UžiceProdaja pokretne imovine - ure?aj za destilaciju i rektifikaciju 5 kolona, vij?ani kompresor, gasni generator i prohromski kuteristice: 12.02.2015
info
1023719ValjevoProdaja - zgrada benzinske staniceistice: 13.02.2015
info
1023720ValjevoProdaja - njive 2. klase, objekat prehrambene industrije, silosi za pšenicuistice: 13.02.2015
info
1023721Velika PlanaProdaja - stambena zgrada, vo?njakistice: 10.02.2015
info
1023722Zaje?arProdaja - njiva 1. klase, njiva 2. klaseistice: 17.02.2015
info
1023723Zaje?arProdaja - putni?ki automobil golfistice: 16.02.2015
info
1023725ZrenjaninProdaja - njive 3. klase, njiva 2. klaseistice: 20.02.2015
info
1023726ZrenjaninProdaja - porodi?na stambena zgrada i dve pomo?ne zgradeistice: 24.02.2015
info
1023729ZrenjaninProdaja - putni?ko vozilo peugeot 307 adiistice: 03.02.2015
info
1023742ZrenjaninProdaja - velika metalna vagaistice: 10.02.2015
info
1023750ZrenjaninProdaja - putni?ko vozilo marke volkswagenistice: 04.02.2015
info
1023753ZrenjaninProdaja - putni?ko vozilo mercedesistice: 10.02.2015
info
Crna Gora
1023929BarJavni poziv za davanje kioska, betonskih ku?ica, aparata za kokice,rashladnih ure?aja i dr. u zakupistice: 03.02.2015
info
1023937BuljaricaZaklju?ak o prodaji - njivaistice: 09.02.2015
info
1023922PodgoricaIzmjena javnog poziva za u?eš?e na me?unarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoro?ni zakup zemljišta za izgradnju baznog naseljaistice: 30.04.2015
info
1023923PodgoricaIzmjena javnog poziva za u?eš?e na me?unarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoro?ni zakup zemljišta za izgradnju turisti?kog kompleksaistice: 30.04.2015
info
1023933PodgoricaObavještenje o prodaji nepokretnosti - stambenih prostora, livada, šuma, njiva, ku?a i dr.istice: 11.02.2015
info
1023935PodgoricaObavještenje o prodaji nepokretnosti - livadaistice: 09.02.2015
info
1023936PodgoricaŠesto javno prikupljanje ponuda za prodaju zajedn?ke imovine ste?ajnih dužnika - zemljišta i objektaistice: 25.02.2015
info
1023938PodgoricaObavještenje o prodaji nepokretnosti - livadaistice: 09.02.2015
info
1023939PodgoricaŠesto javno prikupljanje ponuda za prodaju zajedni?ke imovine ste?jnih dužnika - zemljišta i objekataistice: 25.02.2015
info
1023940PodgoricaZaklju?ak o prodaji - stambenih prostora, zemljišta i porodi?no stambenih zgradaistice: 17.02.2015
info
1023934UlcinjVansudska prodaja nepokretnosti za posebne nameneistice: 16.02.2015
info
Bih - Federacija BiH
1023805Banovi?iJavni konkurs za prenos prava vlasništva bez naknade nad enkretninama u vlasništvu Op?ine Banovi?i sa podru?ja pogo?enih prirodnom nesre?omistice: 08.02.2015
info
1023757GradiškaProdaja nepokretne imovine -poslovno/stambeni kompleks: benzinska pumpa, objekat za tehni?ki pregled vozila i poslovno/stambeni objekat u izgradnjirok je istekao
info
1023759LivnoJavnu prodaju imovine ste?ajnog dužnika - transportna sredstvaistice: 11.02.2015
info
1023592LjubuškiZaklju?ak o prodaji nekretnine - poslovna zgrada, gradilište, ekonomsko dvorišteistice: 25.02.2015
info
1023595OrašjeOdre?uje se prodaja nekretnina - njiveistice: 06.02.2015
info
1023756SarajevoOglas o prodaji motornih vozilaistice: 11.02.2015
info
1023992SarajevoProdaja koriš?enog motornog vozila agencije za unapre?enje stranih investicijaistice: 05.02.2015
info
1023593VisokoOglas o prodaji nepokretnosti - stan, pristupni put, vo?njak i livadaistice: 28.02.2015
info
1023594ZenicaJavni poziv za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju benzinske pumpeistice: 09.02.2015
info
1024063ŽiviniceJavni oglas o prodaji nekretnina u vlasništvu Op?ine Živinice - gradilištaistice: 10.02.2015
info
Bih - Republika Srpska
1023760BanjalukaJavni oglas prodaju rashodovanih motornih vozilaistice: 18.02.2015
info
1023991BanjalukaProdaja rashodovanih motornih vozilaistice: 18.02.2015
info
1023990DobojDavanje u zakup poslovnog prostoraistice: 13.02.2015
info
1023993DobojDavanje u zakup javne površineistice: 09.02.2015
info
1023994DobojDavanje u zakup javne površine putem usmenog javnog nadmetawaistice: 10.02.2015
info
Hrvatska
1023871BerekProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - livadaistice: 06.02.2015
info
1023870BerekProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - oranicaistice: 06.02.2015
info
1023872BerekProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - livadaistice: 06.02.2015
info
1023810BjelovarProdaja - poslovna zgrada- kancelarije, zgrada, ku?a, poslovni prostor i stanica za teku?i co2istice: 13.02.2015
info
1023868BjelovarProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - oranicaistice: 06.02.2015
info
1023869BjelovarProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - oranicaistice: 06.02.2015
info
1023874BujeProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - oranicaistice: 06.02.2015
info
1023875BujeProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - oraniceistice: 06.02.2015
info
1023932BujeZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - nedovršena poslovna hala i dvorišteistice: 13.04.2015
info
1023867?azmeProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - vinogradistice: 06.02.2015
info
1023877?azmeProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - oranicaistice: 06.02.2015
info
1023888?azmeProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - livade i oraniceistice: 06.02.2015
info
1023812Donja StubicaProdaja - dionica društvaistice: 24.02.2015
info
1023818Donja StubicaProdaja - 100% udjela u kapitalu društvaistice: 24.02.2015
info
1023865Dragani?Javni poziv za zakup za ribnjak na podru?ju Op?ine Dragani?istice: 06.02.2015
info
1023876GarešniceProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - oranicaistice: 06.02.2015
info
1023809Grohota na ŠoltiProdaja - zgrada, trafostanica, ?atrnja, dvor, proizvodno-poslovna tvornicaistice: 05.02.2015
info
1023828JakovljeProdaja - spremnik za spremanje lož ulja ispod razine terena, dvoplošna stjenkaistice: 02.02.2015
info
1023817KarlovacProdaja - etažni djeo nekretnine, dvorište, stan...istice: 06.02.2015
info
1023889Nova Ra?aProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - livadeistice: 07.02.2015
info
1023814Novi SenkovacProdaja - farmaistice: 06.02.2015
info
1023808OroslavjeProdaja - industrijska zgrada, dvorište i dva izgra?ena zemljištaistice: 18.02.2015
info
1023811OsijekProdaja - poslovni prostoristice: 11.02.2015
info
1023816OsijekProdaja - zgrada i dvorište u mjestu, pogon za bojanje i dekapiranje, skladište gotovih proizvoda, skladište poluproizvoda...istice: 11.02.2015
info
1023813PazinProdaja - upravna zgrada, nedovršena poslovna hala i dvorišteistice: 16.04.2015
info
1023829PazinProdaja - komercijalni podrum sa punionom vinaistice: 16.04.2015
info
1023830PazinProdaja - poslovni prostoristice: 16.04.2015
info
1023831PazinProdaja - posebni dio-poslovni prostoristice: 16.04.2015
info
1023825RijekaProdaja - tvorni?ka hala, dvorište, prolaz podulošci, hodnik-spremište, tri ureda, dva skladištaistice: 17.02.2015
info
1023827SplitProdaja - garaža, poslovni udio ste?ajnog dužnika (100%) u društvu, kapital i rezerve u bilanci društvaistice: 12.02.2015
info
1023930UmagZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - komercijalni podrum sa punionom vinaistice: 13.04.2015
info
1023931UmagZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - etažeistice: 09.04.2015
info
1023807VaraždinProdaja oraniceistice: 03.03.2015
info
1023815VaraždinProdaja - pašnjakistice: 03.03.2015
info
1023826VaraždinProdaja - rezervni dijeloviistice: 17.02.2015
info
1023832ViroviticaProdaja - silosiistice: 13.02.2015
info
1023873VodnjanProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - oranicaistice: 06.02.2015
info
1023806ZadarProdaja - gospodarska zgrada, i dvorišteistice: 24.02.2015
info
1023819ZagrebProdaja - zgrada, dvorište, lokalistice: 19.02.2015
info
1023820ZagrebProdaja - hotel, dvorišteistice: 10.02.2015
info
1023821ZagrebProdaja - zgrada, lokal, dvorište, parkirališteistice: 19.02.2015
info
1023823ZagrebProdaja - postrojenja za proizvodnju polistirena epsistice: 16.02.2015
info
1023824ZagrebProdaja - postrojenja za proizvodnju dokiistice: 16.02.2015
info
Slovenija
1023514LaškoProdaje sta nezazidani, delno komunalno opremljeni, stavbni zemljiš?iistice: 25.02.2015
info
1023515LaškoProdaje je del stavbeistice: 25.02.2015
info
1023516LjubljanaProdajo rabljenih vozil in delovnih strojevistice: 07.02.2015
info
1023517LjubljanaOddajo v najem dela stvarnega premoženja splošno lastnik stvarnega premoženja, ki se oddaja v najemistice: 10.03.2015
info
1023518RadovljicaOddajo nepremi?nine - neopremljen poslovni prostor, restavracija letališ?eistice: 06.02.2015
info
1023520Šempeter - VrtojbaProdajo nepremi?nine - vezana stanovanjska hiša s pripadajo?im zemljiš?emistice: 12.02.2015
info
23. Jan 2015
Srbija
1023033AleksandrovacOglas o prodaji nepokretnosti - poslovni prostoristice: 03.02.2015
info
1022889Ba?ka PalankaProdaja - klasova presa markant 50istice: 11.02.2015
info
1022891Ba?ka PalankaProdaja - presa za baliranje poljstrojistice: 18.02.2015
info
1022892Ba?ka PalankaProdaja - kombi mercedes 211 cdiistice: 18.02.2015
info
1022894Ba?ka PalankaProdaja - belarusistice: 20.02.2015
info
1022897Ba?ka PalankaProdaja - automobil marke citroenistice: 24.02.2015
info
1022900BeogradProdaja - udeo u privrednom društvu monthaus d.o.o.istice: 27.02.2015
info
1023054BeogradProdaja porodi?nih zgrada i poslovnih prostoraistice: 02.02.2015
info
1023069BeogradPrikupljanje pisama o zainteresovanosti za u?estvovanje u postupku privatizacije subjektaistice: 22.02.2015
info
1023070BeogradProdaja zgrada/stanovaistice: 02.02.2015
info
1023098BrusProdaja nepokretne imovine - poljoprivredno i gra?evinsko zemljišteistice: 25.02.2015
info
1023038?a?akDruga prodaja imovine - klanice, energetsko/skladišnog bloka, sušare, mlekare i dr.istice: 24.02.2015
info
1022901DespotovacProdaja - livada 8. klaseistice: 11.02.2015
info
1022902DespotovacProdaja - vo?njak 5. klase, šuma 5. klaseistice: 20.02.2015
info
1023044Donje VlaseOglas o prodaji nepokretnosti - njiverok je istekao
info
1023332DoroslovoObavestenje u vezi dopune oglasa za javnu prodaju poljoprivrednog zemljistarok je istekao
info
1023137Gornji MilanovacOglas o davanju prostora za posebne namene u zakuprok je istekao
info
1023329KikindaOglas o izdavanju poslovnih prostora u zakup/lokalaistice: 04.02.2015
info
1023241KikindaIzdavanje u zakup poslovnog prostora putem javnog nadmetanjaistice: 02.02.2015
info
1023242KikindaDavanje u zakup poljoprivrednog zemljištaistice: 12.02.2015
info
1023330KikindaOglas za javnu licitaciju za davanje poljoprivrednih zemljišta na razlicitim lokacijama u zakupistice: 12.02.2015
info
1023100KlenakProdaja nepokretnosti - poljoprivrednog zemljištaistice: 13.03.2015
info
1022903KraljevoProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 18.02.2015
info
1022907KraljevoProdaja - teretno vozilo marke mercedes benz 2435istice: 17.06.2015
info
1022908KraljevoProdaja - teretno vozilo marke renault tip mascott 110 benne 3t5istice: 17.06.2015
info
1023052KraljevoOglas o prodaji pokretnih stvari - teretnih i putni?kih vozilarok je istekao
info
1023067KraljevoProdaja imovine - poslovnog prostora i mašine za razanje oble gra?eistice: 25.02.2015
info
1023099KrivajaProdaja zgrade benzinske stanice, trafo stanice, pogona za proizvodnju boja, lakova, zgrade hemijske industrije i dr.istice: 11.03.2015
info
1023036KruševacOsma prodaja imovine - podruma,garaža, prodavnica, razne opreme, hangara/magacina, tovilišta i dr.istice: 04.03.2015
info
1023047KruševacProdaja imovine - placa, benzinske pumpe, nadstrešnica, razne opreme i zaliha, magacina, portirnice, pumpne separacije i dr.istice: 05.03.2015
info
1023071KruševacProdaja ste?ajnog dužnika kao pravnog lica - zemljišta i zgrada za razne namene, pomo?nih zgrada, razne opreme,zaliha i dr.istice: 25.02.2015
info
1023041LapovoProdaja dela nepokretne imovine - 12 objekata za razne nameneistice: 26.02.2015
info
1023115MajdanpekOtkup umetni?kih radova – finansiranje umetni?kih dela za kolekciju Muzeja u Majdanpekuistice: 10.02.2015
info
1023244MokrinIzdavanje u zakup poslovnog prostora putem javnog nadmetanjarok je istekao
info
1023331MokrinOglas o izdavanju poslovnog prostora/lokala u zakuprok je istekao
info
1023034NišOglas o prodaji nepokretnosti - njiva i vinogradarok je istekao
info
1022909NišProdaja - lokalistice: 23.02.2015
info
1022911NišProdaja - poslovni prostoristice: 24.02.2015
info
1023039NišOglas o prodaji nepokretnosti - njiva, šuma i livadarok je istekao
info
1023040NišOglas o prodaji nepokretnosti - njivarok je istekao
info
1023053NišOglas o prodaji nepokretnosti - njivarok je istekao
info
1023102Novi BeogradOglas za davanje nekoliko garažnih mesta i javnih/blokovskih skloništa u zakupistice: 06.02.2015
info
1023055Novi SadProdaja nepokretnosti - zemljišta, garaža, stanova, zemljišta, lokala i kompleksa halaistice: 20.02.2015
info
1022959Novi SadProdaja - traktorska prikolicaistice: 26.02.2015
info
1022913Novi SadProdaja - poslovni prostoristice: 09.03.2015
info
1022915Novi SadProdaja - putni?ko vozilo mercedes a 170istice: 10.02.2015
info
1022937Novi SadProdaja - traktorska prikolicaistice: 10.03.2015
info
1022939Novi SadProdaja - teretno vozilo tamistice: 03.03.2015
info
1022942Novi SadProdaja - traktorska prikolicaistice: 10.03.2015
info
1022949Novi SadProdaja - traktorska prikolica, traktor bez kabineistice: 10.03.2015
info
1023032Novi SadObaveštenje o održavanju otvorene aukcije za prodaju nepokretnosti - zemljišta, dve garaže, stanovi, zemljišta, lokala i dr.istice: 20.02.2015
info
1023106Novi SadProdaja - nelikvidna roba - otpad u lotovimarok je istekao
info
1023105Novi SadProdaja - objekti nepokretnostiistice: 19.02.2015
info
1023276Novi SadObavestenje o odzavanju otvorene aukcije za prodaju nepokretnosti - zemljišta, garaža, stanova,upravnih zgrada, lokala i dr.istice: 20.02.2015
info
1022967Pan?evoProdaja - njiveistice: 17.02.2015
info
1022968Pan?evoProdaja - njiva 1. klaseistice: 26.02.2015
info
1022969Pan?evoProdaja - porodi?na stambena zgrada, njiva 1. klaseistice: 19.03.2015
info
1022970Pan?evoProdaja - prohromski stacionarni rezervoar sa postoljem i cevnom armaturom zapremine 10m3 sa dve komoreistice: 10.02.2015
info
1022978Para?inProdaja - poslovni prostoristice: 09.02.2015
info
1022979Para?inProdaja - njiva 7. klaseistice: 09.02.2015
info
1022980Para?inProdaja - šuma 4. klase, njiva 5. klaseistice: 17.02.2015
info
1022981Para?inProdaja - zemljište površine 2,38 ariistice: 17.02.2015
info
1022982Para?inProdaja - stambeni objekatistice: 09.02.2015
info
1023141PodgoricaObavještenje o prodaji nepokretnosti - stambeni prostor, livada, njiva, ku?a i zgrada, vo?njaka i dr.istice: 14.02.2015
info
1022989PožarevacProdaja - motokultivator imt 506, tanjira?a olt, kosa?ica za traktoristice: 18.02.2015
info
1022990PožarevacProdaja - traktorska prikolica ljutomer etk, putni?ko vozilo marke zastava yugo 55 koralistice: 18.02.2015
info
1022991PožarevacProdaja - traktorska drlja?a, teretno vozilo marke tam tip 80 t 35istice: 18.02.2015
info
1022992PožarevacProdaja - putni?ko vozilo marke ford sijeraistice: 12.02.2015
info
1022993PožarevacProdaja - šuma 2. klaseistice: 11.02.2015
info
1022994PožarevacProdaja - motorno vozilo chrysler tip stratus lxistice: 11.02.2015
info
1022996PožarevacProdaja - stambena zgrada, pomo?na stambena zgrada, ekonomska zgrada, garažaistice: 10.02.2015
info
1022998PožarevacProdaja - balirka marke inex lifamistice: 09.02.2015
info
1023001PožarevacProdaja - putni?ko vozilo marke peugeot 405istice: 04.02.2015
info
1023002PožarevacProdaja - traktor marke ferguson 539 imtistice: 04.02.2015
info
1023003PožarevacProdaja - putni?ko vozilo marke citroenistice: 03.02.2015
info
1023004PožarevacProdaja - njiva 3. klaseistice: 03.02.2015
info
1023008PožarevacProdaja - porodi?na stambena zgradarok je istekao
info
1023166ŠabacTrosoban stanistice: 05.02.2015
info
1023154ŠabacDvoredni plug leopardistice: 10.02.2015
info
1023155Šabac“Zastava750” (fi?a “79),mešalica za beton, magaza 4,5m x2,5 (pokretna)istice: 24.02.2015
info
1023157ŠabacJedna kosa?ica za travuistice: 11.03.2015
info
1023156ŠabacKorpa za telad i svinje, Jedna kola-gumaraba za vu?u drva, Jedna pe?enjara za pe?enje prasi?aistice: 04.03.2015
info
1023158ŠabacVozilo - Daewoo esperoistice: 04.03.2015
info
1023159ŠabacTraktoristice: 10.02.2015
info
1023160ŠabacSetvo sprema?, Drja?a leskova?ka-?etvorokrilnaistice: 10.02.2015
info
1023161ŠabacNjiva 1. klase, šuma 2. klase, Njiva 2. klaseistice: 10.02.2015
info
1023162ŠabacPorodi?na stambena zgrada, Proizvodna zgrada, Njiva 3. klase, Njiva 5. klase, Njiva 3. klaseistice: 09.02.2015
info
1023163ŠabacJedna porodi?na stambena zgradaistice: 09.02.2015
info
1023165ŠabacVo?njak 2. klase, Njiva 6. klase, šume 5. klaseistice: 20.02.2015
info
1023167ŠabacPorodi?na stambena zgrada, Pomo?ne zgradeistice: 10.02.2015
info
1023168ŠabacPorodi?na stambena zgradaistice: 05.02.2015
info
1023169ŠabacStanistice: 05.02.2015
info
1023170ŠabacNjiva 6. klase, Njiva 7. klase, Njiva 6. klaseistice: 19.02.2015
info
1023012Sremska MitrovicaProdaja - teretno vozilo volkswagen tip lt 35, mašina za sitnjenje mesa, punilica za kobasiceistice: 06.02.2015
info
1023014Sremska MitrovicaProdaja - automobil yugo 45istice: 09.02.2015
info
1023245SuboticaOglas za javnu licitaciju u drugom krugu radi davanja poljoprivrednog zemljista u zakupistice: 06.02.2015
info
1023101Sur?inProdaja nepokretnosti - zgrade sa dvorištemistice: 17.03.2015
info
1023045Vina?etvrta prodaja imovine - više razli?itih stanovaistice: 20.02.2015
info
1023335VrsacOglas za davanje lokacija za postavljanje privremenih objekata za odre?ene nameneistice: 03.02.2015
info
1023042Vu?kovicaProdaja dela nepokretne i pokretne imovine - putni?kih i teretnih vozila, sušare, kotla, linije za preradu krompira i dr.istice: 24.02.2015
info
1023019ZrenjaninProdaja - putni?ko vozilo jugoistice: 03.02.2015
info
Crna Gora
1023146CetinjeZaklju?ak o prodaji njiva, livada, njiva i krš kamenjaraistice: 02.02.2015
info
1023142PodgoricaOglas za izdavanje poslovnih prostoraistice: 02.02.2015
info
1023407PodgoricaProdaja poslovnog prostora za odre?ene nameneistice: 09.02.2015
info
1023409PodgoricaOglas o prodaji imovine ste?ajnog dužnika - kafi?a i diskotekeistice: 26.02.2015
info
1023145RožajeZaklju?ak o prodaji poslovnog prostoraistice: 17.02.2015
info
1023147Sveti StefanOglas o prodaji imovine ste?ajnog dužnika - stambenog objektaistice: 23.02.2015
info
Bih - Federacija BiH
1023174Biha?Prodaja nekretnina - poslovni objekat i poslovni prostoriistice: 16.02.2015
info
1023173Biha?Prodaja - sekundarne sirovine i otpadni materijalistice: 16.02.2015
info
1023171KakanjProdaja - poslovnii prostoriistice: 12.02.2015
info
1023028Velika KladušaProdaja - poslovni objekatistice: 06.02.2015
info
Bih - Republika Srpska
1023240BijeljinaProdaja otpisanih vozilaistice: 10.02.2015
info
Bih - Brcko distrikt
1023051Br?koPoslovni prostori, zemljište i magaciniistice: 06.02.2015
info
Hrvatska
1023057BjelovarProdaja - diletacija stambeno-poslovne zgrade i dvor, stanrok je istekao
info
1023175?akovecProdaja nekretnina - poslovni prostor u prizemlju stambeno poslovne zgrade, potkrovlje stambeno-poslovne zgradeistice: 03.03.2015
info
1023060OsijekProdaja - ku?a, lokal u prizemlju, poslovna gra?evina i dvorište, zgrada mješovite uporabe...istice: 09.02.2015
info
1023065RijekaProdaja - visokotla?na pumpa za nanošenje premaza, priklju?no vozilo, umjetni?ke slike...istice: 12.02.2015
info
1023062RovinjProdaja - ruševina i pašnjakistice: 06.02.2015
info
1023063VižinadaProdaja - oranicaistice: 06.02.2015
info
1023049ZagrebProdaja - pogonske hale, trafostanica, portirnica i dvorišteistice: 20.03.2015
info
1023056ZagrebProdaja - rotoman stroj za revijalni tisak, lotem ctp ure?aj, lastra razvija?ica neispravna, linde, vili?ar...rok je istekao
info
1023058ZagrebProdaja - uredski stolovi, uredski ormar, metalni sef, stolica, samostoje?a polica za vješanjeistice: 06.02.2015
info
1023059ZagrebProdaja - zalihe trgova?ke robeistice: 06.02.2015
info
1023061ZagrebProdaja - stanistice: 09.02.2015
info
1023064ZagrebProdaja - stanovi sa spremištima, stanistice: 05.02.2015
info
1023148ZagrebObavljanje djelatnosti eksploatacije mineralnih sirovina iz eksploatacijskog poljaistice: 09.02.2015
info
22. Jan 2015
Srbija
1022467Aran?elovacOglas o prodaji nepokretnosti - dvosobnog stanarok je istekao
info
1022762BeogradJavni poziv za prikupljanje ponuda radi davanje fiskulturne sale u zakuprok je istekao
info
1022376BeogradProdaja - poslovni prostoristice: 12.02.2015
info
1022469BeogradProdaja - viljuškari, kompresor, mašine, transporter, cisterne, vage,cevovod...istice: 04.03.2015
info
1022470BeogradOglas o odrzavanju aukcijske prodaje - poslovnog prostoraistice: 09.03.2015
info
1022488Beograd (Savski venac)Zakup poslovnog prostorarok je istekao
info
1022745BorJavni poziv za prikupljanje ponuda radi izdavanja laboratorije u zakuprok je istekao
info
1022480?a?akProdaja - klanica, radionica, zemljište, sušara, kancelarijski nameštaj, farma, zgrada, mlekaraistice: 24.02.2015
info
1022379DespotovacProdaja - putni?ki automobil mercedes 200istice: 13.02.2015
info
1022746DolovoOdluka o raspisivanju oglasa radi davanja školskog prostora za posebne namene u zakuprok je istekao
info
1022566KikindaOglas o izdavanju poslovnog prostora/lokala u zakupistice: 02.02.2015
info
1022567KikindaOglas za javnu licitaciju/davanje poljoprivrednog zemljišta u zakupistice: 12.02.2015
info
1022383KragujevacProdaja - šuma 4. klase, pašnjak 4. klase, njiva 4. klase, livada 4. klaseistice: 12.02.2015
info
1022755MladenovacOglas za prikupljanje pismenih ponuda radi izdavanja fiskulturne sale u zakuprok je istekao
info
1022565Nova CrnjaJavni oglas za davanje objekta poslovnih usluga u zakuprok je istekao
info
1022461Novi BeogradOglas za prikupljanje ponuda za izdavanje poslovnih prostora u zakup - lokali i kancelarijeistice: 11.02.2015
info
1022529Novi BeogradProdaja nepokretnosti - stanova, njiva, šuma, livada,pašnjaka i dr.istice: 13.03.2015
info
1022384Novi SadProdaja - vozilo marke honda tip hr - v1.6istice: 13.02.2015
info
1022532Novi SadDavanje u zakup restorana u sastavu benzinskih stanicaistice: 06.02.2015
info
1022534Novi SadDavanje u zakup poslovnog prostoraistice: 06.02.2015
info
1022473Novi SadDavanje u zakup stovarištaistice: 06.02.2015
info
1022474Novi SadJavna licitacija za prodaju putni?kog vozila Škoda octavia a5 kombirok je istekao
info
1022533Novi SadDavanje u zakup stanovaistice: 06.02.2015
info
1022391Pan?evoProdaja - fabri?ka hala - objekat drugih delatnosti broj 2, fabri?ka hala - objekat drugih delatnosti broj 3, fabri?ka halaistice: 11.02.2015
info
1022395Pan?evoProdaja - putni?ko vozilo wolksvagen tuareg bistice: 18.02.2015
info
1022749Pan?evoOglas za prikupljanje pismenih ponuda radi davanja školskog prostora u zakuprok je istekao
info
1022406Para?inProdaja - njiva 2. klase, poslovno stambena zgradaistice: 10.02.2015
info
1022687PožarevacOglas za prikupljanje pisanih ponuda za izdavanje više poljoprivrednih zemljišta na razli?itim lokacijamarok je istekao
info
1022411SuboticaProdaja - automobil opel astraistice: 25.02.2015
info
1022646TrebinjeProdaja rashodovane, otpisane, zastarjele i sl. imovineistice: 03.02.2015
info
1022418ValjevoProdaja - rasprskiva? mineralnog ?ubrivaistice: 05.02.2015
info
1022419ValjevoProdaja - utovariva? doosan dl 250istice: 06.02.2015
info
1022422Velika PlanaProdaja - porodi?na stambena zgrada, njiva 1. klaseistice: 13.02.2015
info
1022423Velika PlanaProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 13.02.2015
info
1022425Velika PlanaProdaja - automobil marke audi tip 80cl turboistice: 09.02.2015
info
1022459VeternikJavni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju gra?evinskog zemljišta - gra?evinskih parcelaistice: 15.02.2015
info
1022428VršacProdaja - dvobrazni plug imtistice: 06.02.2015
info
1022430VršacProdaja - traktor mtz 52, plug lemind dvobrazniistice: 06.02.2015
info
1022431VršacProdaja - skuter kubei matrixistice: 06.02.2015
info
1022432VršacProdaja - traktor ursus 35istice: 06.02.2015
info
1022434VršacProdaja - motor x fight peugeotistice: 06.02.2015
info
1022435VršacProdaja - dvosoban stan sa boksom u podrumuistice: 10.02.2015
info
1022436VršacProdaja - jednosoban stanistice: 23.02.2015
info
1022437VršacProdaja - njiva 3. klaseistice: 10.03.2015
info
1022438VršacProdaja - njiva 6. klase, njiva 2. klaseistice: 10.03.2015
info
1022439VršacProdaja - njiva 3. klaseistice: 30.04.2015
info
1022440VršacProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 30.04.2015
info
1022441Zaje?arProdaja - livada 6. klase, pašnjak 3. klase, zemljište pod zgradomrok je istekao
info
1022443ZrenjaninProdaja - vozilo alfa romeoistice: 05.02.2015
info
1022447ZrenjaninProdaja - porodi?na stambena zgrada, pomo?na zgrada, njiva 2. klase, njiva 3. klaseistice: 20.02.2015
info
1022448ZrenjaninProdaja - porodi?na stambena zgrada, vo?njak 1. klaseistice: 20.02.2015
info
1022449ZrenjaninProdaja - porodi?na stambena zgrada, pomo?na zgradaistice: 20.02.2015
info
1022450ZrenjaninProdaja - dvosoban stanistice: 20.02.2015
info
1022451ZrenjaninProdaja - porodi?na stambena zgrada, pomo?na zgradaistice: 20.02.2015
info
1022452ZrenjaninProdaja - porodi?na stambena zgrada, pomo?na zgradaistice: 20.02.2015
info
Crna Gora
1022554PodgoricaObavještenje o prvoj prodaji nepokretnosti - poslovnog prostoraistice: 06.02.2015
info
1022548PodgoricaOglas o prodaji poslovnih prostora - dela poslovnog prostora za posebne namene, kancelarijskih inventara i dela nestambenog prostorarok je istekao
info
1022557PodgoricaZaklju?ak o prodaji - putni?ko motorno vozilo marke “volkswagen passat "istice: 09.02.2015
info
1022686ŠumaneZaklju?ak o tre?oj prodaji nepokrtenosti - livade, dvorišta i stambeno/poslovnih prostoraistice: 16.02.2015
info
Bih - Federacija BiH
1022546Biha?Stolarska radiona i nadstrešnica, trafostanica, kotlovnica, kompresorska stanica, skladište boja i kemikalija, presaona otpadnog matertijala...istice: 26.02.2015
info
1022550Biha?Prodavnica u Cazinu, nekretnine u krugu tvornice ste?ajnog dužnikaistice: 13.02.2015
info
1022544CazinNepokretna i pokretna imovine u postupku prodaje imovine ste?ajnog dužnika - izmjena dijela oglasaistice: 17.02.2015
info
1022562FojnicaDržavnI kapital društva “Šipad vrani?a” fojnica metodom tendera u velikoj privatizaciji - obavijest o produžetku rokaistice: 23.04.2015
info
1022563SarajevoToyota yaris - havarisano vozilorok je istekao
info
1022540Velika KladušaPoslovni objekat - robna ku?a - supermarket, prodaja tekstilne i ostale robe, skladišni prostor, pomo?ni i administrativni prostoristice: 06.02.2015
info
Bih - Brcko distrikt
1022561Br?koDavanje u zakup poslovnih prostora, zemljišta i magacina putem javnog nadmetanjaistice: 06.02.2015
info
Hrvatska
1022456ŠandrovacProdaja - upravna zgrada sa radionicom, proizvodno-skladišna hala, skladište jelki i žice, skladišna hala i ekonomsko dvorište, livadarok je istekao
info
1022454VaraždinProdaja nekretnina - prodavaonice i skladišta, podrumrok je istekao
info
1022455ZagrebProdaja - umjetni?ka djela hrvatskih autoraistice: 05.02.2015
info
1022457ZagrebProdaja - trg i zgrada, garaža, poslovni prostorrok je istekao
info
1022458ZagrebProdaja - oranica, livadaistice: 16.02.2015
info
21. Jan 2015
Srbija
1022081BeogradOglas radi davanja poslovnog prostora u zakuprok je istekao
info
1022020Beograd (Palilula)Zakup plivalištaistice: 19.02.2015
info
1021940DespotovacProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 05.02.2015
info
1022109JagodinaOglas za prikupljanje ponuda radi davanja u zakup poslovnog prostorarok je istekao
info
1022103KlenakProdaja nepokretnosti (poljoprivredno zemljište)istice: 10.03.2015
info
1022087KostolacPoziv za podnošenje ponuda u postupku prodaje otpadnih uljaistice: 31.01.2015
info
1022276KragujevacDavanje u zakup poslovnog prostorarok je istekao
info
1021941KraljevoProdaja - porodi?na stambena zgrada, Šumaistice: 23.03.2015
info
1021942KraljevoProdaja - jednosoban stan, trosoban stanistice: 23.03.2015
info
1021943KraljevoProdaja - dve porodi?ne stambene zgrade, vinograd 2. klase, livada 4. klase, vo?njak 4. klase, njiva 4. klase, njiva 3. klase, šuma 2. klaseistice: 24.02.2015
info
1021944KraljevoProdaja - strug za metal tos, strug za metal pittler-revolver-drehnbank rfiv82, strug za metal heyligenstaedtistice: 04.02.2015
info
1021945KraljevoProdaja - strug za metal heyligenstaedtistice: 04.02.2015
info
1021947KruševacProdaja - šuma 3. klase, pašnjak 4. klase, njiva 4. klase, njiva 2. klaseistice: 16.02.2015
info
1021948KruševacProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 16.02.2015
info
1021950NegotinProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 02.03.2015
info
1021953NišProdaja - putni?ko vozilo fiat 146aistice: 09.02.2015
info
1022089Niš - PalilulaProdaja imovine ste?ajnog dužnika - poslovni i stambeni prostori, stanovi, putni?ka i teretna vozilaistice: 27.02.2015
info
1021954Novi SadProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 06.02.2015
info
1021991Novi SadProdaja - nelikvidna robaistice: 05.02.2015
info
1021960Pan?evoProdaja - zemljište pod zgradom - objektomistice: 04.02.2015
info
1022085RatinaPeta prodaja imovine ste?ajnog dužnika - zmljišta i zgrada za razne nameneistice: 24.02.2015
info
1022337ŠabacProdaja putem usmenog i javnog nadmetanja stvari - tanjira?arok je istekao
info
1022338ŠabacProdaja putem usmenog javnog nadmetanja nepokretnosti - poslovni prostorirok je istekao
info
1022339ŠabacProdaja putem usmenog javnog nadmetanja nepokretnosti - porodi?ne stambene zgradeistice: 03.02.2015
info
1022342ŠabacProdaja putem usmenog javnog nadmetanja nepokretnosti - katastarske parceleistice: 03.02.2015
info
1021972Sremska MitrovicaProdaja - putni?ko vozilo opel kadett e karavanistice: 03.02.2015
info
1022101Sremska mitrovicaJavna licitacija za zakup rashladnih vitrinaistice: 16.02.2015
info
1022098Sremska MitrovicaProdaja tri polovna putni?ka vozila, jedno teretno vozilo i jedno specijalizovano vozilorok je istekao
info
1022107Sremska MitrovicaOglas za prikupljanje ponuda za prodaju pekarskih i konditorskih proizvodarok je istekao
info
1022230Sremska MitrovicaProdaja - gradsko gra?evinsko zemljišteistice: 19.02.2015
info
1021973SuboticaProdaja - putni?ko vozilo marke citroenistice: 24.02.2015
info
1022086SuboticaProdaja razne roberok je istekao
info
1021974UžiceProdaja - garaža u prizemljuistice: 18.02.2015
info
1021975UžiceProdaja - porodi?na stambena zgrada - ku?a, štalaistice: 18.02.2015
info
1021976UžiceProdaja - zgrada turizma vila romantika, bazenistice: 13.02.2015
info
1021977UžiceProdaja - zemljište po parcelamaistice: 13.02.2015
info
1021978UžiceProdaja - zgrada za tehni?ke uslugeistice: 13.02.2015
info
1021979UžiceProdaja - zgrada br. 13, pomo?na zgradaistice: 12.02.2015
info
1021981Zaje?arProdaja - zgrada poslovnih usluga, njiva 5. klaseistice: 24.02.2015
info
1021982ZrenjaninProdaja - njiva prve klase peskova?ki vinogradi, njiva 1. klase biljed 1istice: 24.02.2015
info
1021983ZrenjaninProdaja - motorni viljuškar, tanjira?a velikaistice: 09.02.2015
info
Crna Gora
1021984PodgoricaProdaja - sirovina za preradurok je istekao
info
1022096UlcinjJavni poziv za prikupljanje za davanje fiskulturne sale i dela skolskog prostora u zakupistice: 05.02.2015
info
Bih - Federacija BiH
1022150Biha?Prodaja upravne zgrade i telefonske centrale sa pripadaju?im zemljištem, tvornica, skladište, sušara...istice: 05.03.2015
info
1022151KonjicProdaji roba - šumskih drvnih sortimenata -ogrjevno drvo - putem pisanih ponuda (licitacije)rok je istekao
info
1021989MostarProdaja - sama?ki hotel sa dvorištemistice: 17.02.2015
info
Hrvatska
1021986Grad JastrebarskiProdaja - zemljište, skladišno poslovne dvije zgrade i dvorište, školska zgrada i dvorišteistice: 03.02.2015
info
1021987Konjš?inaPonovni javni natje?aj - Prodaja - stanrok je istekao
info
1021988Konjš?inaProdaja - zemljišterok je istekao
info
1022229KrkJavna dražba za prodaju ku?eistice: 26.02.2015
info
1022155PazinNatje?aj za zakup poslovnog prostorarok je istekao
info
1022209PulaProdaja nekretnina - etažerok je istekao
info
1021990ZagrebProdaja - pješ?ara i oranicaistice: 10.02.2015
info
20. Jan 2015
Srbija
1021523Ba?ka PalankaProdaja - stambeno poslovna zgradaistice: 18.02.2015
info
1021524Ba?ka PalankaProdaja - porodi?na stambena zgrada, pomo?na zgradaistice: 18.02.2015
info
1021525Ba?ka PalankaProdaja - šume 1. klaseistice: 18.02.2015
info
1021526Ba?ka PalankaProdaja - porodi?na stambena zgrada, njiva 3. klaseistice: 18.02.2015
info
1021527Ba?ka PalankaProdaja - zgrada ostalih industrijskih delatnostiistice: 18.02.2015
info
1021522BeogradIspravka oglasa o prodaji imovine ste?ajnog dužnika Terazije AD Beogradrok je istekao
info
1021530?a?akProdaja - zemljišteistice: 23.02.2015
info
1021531?a?akProdaja - roba sa spiskaistice: 04.02.2015
info
1021533?a?akProdaja - motorno vozilo vaz lada nivaistice: 04.02.2015
info
1021534?a?akProdaja - razne stvariistice: 05.02.2015
info
1021537KragujevacProdaja - njiva 5. klaseistice: 16.02.2015
info
1021538KraljevoProdaja - montažna ku?a 72 m2, montažna ku?a 36 m2istice: 18.02.2015
info
1021549NišProdaja - zgrada ostalih industrijskih delatnostiistice: 12.02.2015
info
1021551NišProdaja - šume 3. klase, njiva 6. klaseistice: 11.02.2015
info
1021553NišProdaja - prvi sprat stambene zgradeistice: 05.02.2015
info
1021556NišProdaja - teretno vozilo citroen berlingoistice: 09.02.2015
info
1021519Novi SadDruga aukcijska prodaja - stambeno/poslovne zgrade,stana, poslovnog prostora i pomo?ne zgradeistice: 09.03.2015
info
1021567Novi SadProdaja - njiva 5. klase, vinograd 3. klase, njiva 5. klase, njiva 5. klaseistice: 05.02.2015
info
1021568Novi SadProdaja - porodi?na stambena zgrada, pomo?na zgradaistice: 26.02.2015
info
1021569Pan?evoProdaja - porodi?na stambena zgrada, pomo?ne zgradeistice: 03.03.2015
info
1021570Pan?evoProdaja - njive 5. klaseistice: 24.03.2015
info
1021637PožarevacProdaja imovine ste?ajnog dužnika (objekat, zemljište, oprema za živinarsku farmu...)istice: 16.02.2015
info
1021578PožegaProdaja - porodi?na stambena zgradarok je istekao
info
1021579PožegaProdaja - porodi?na stambena zgrada, porodi?na stambena zgrada, njiva 3. klase, njiva 1. klase, livada 2. klase, šuma 6. klaserok je istekao
info
1021580PožegaProdaja - njive 8. klaserok je istekao
info
1021581PožegaProdaja - stambeno poslovna zgrada, njiva 2. klaseistice: 09.02.2015
info
1021582PožegaProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 09.02.2015
info
1021583PožegaProdaja - objekat industrije kože i krznaistice: 09.02.2015
info
1021584PožegaProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 09.02.2015
info
1021585PožegaProdaja - poslovna zgrada, porodi?na stambena zgradaistice: 06.02.2015
info
1021586PožegaProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 05.02.2015
info
1021588PožegaProdaja - livada 5. klase, pašnjak 4. klase, šuma 3. klase, šuma 4. klase, vo?njak 4. klase, njiva 5. klaseistice: 16.02.2015
info
1021620SabacIzdaje se pod zakup celokupna nepokretna i pokretna imovina - silos sa sušarom, mlin sa proizvodnjom, fabrika sto?ne hrane i dr.rok je istekao
info
1021622Sremska MitrovicaProdaja ste?ajnog dužnika kao pravnog lica /celokupne nepokretne i pokretne movine - hale za mašinsku obradu, lakirnice, hala plastike i dr.istice: 27.02.2015
info
1021589Stara PazovaProdaja - porodi?na stambena zgrada, pomo?ne zgrade, njiva 2. klaseistice: 10.02.2015
info
1021521SuboticaOglas o prodaji nepokretnosti - porodi?na zgrada, zemljište uz zgradu i drugi objektirok je istekao
info
1021590SuboticaProdaja - vo?njak 1. klaseistice: 10.02.2015
info
1021591SuboticaProdaja - dvosoban stanistice: 10.02.2015
info
1021594ValjevoProdaja - trgova?ka robaistice: 18.02.2015
info
1021621VrbasDruga aukcijska prodaja nepokretnosti - porodi?no stambena zgradaistice: 11.03.2015
info
1021862VršacPrikupljanje pismenih ponuda radi davanja fiskulturne sale u zakuprok je istekao
info
1021864VršacPrikupljanje pismenih ponuda radi davanja fiskulturne sale u zakuprok je istekao
info
1021520ZemunAukcijska prodaja proizvodnog kompleksa u Beogradu (Zemunu)istice: 11.02.2015
info
1021713ZmajevoProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 11.03.2015
info
1021595ZrenjaninProdaja - agregat na to?kovima snage 25 kvrok je istekao
info
1021602ZrenjaninProdaja - putni?ko vozilo fiat dobloistice: 13.02.2015
info
1021604ZrenjaninProdaja - putni?ki automobil zastava 101rok je istekao
info
1021618ZrenjaninProdaja - komadno gvož?eistice: 25.02.2015
info
1021714ZrenjaninProdaja - stambena zgradaistice: 10.03.2015
info
Crna Gora
1021638BrijegJavni poziv za u?eš?e na javnom nadmetanju za davanje državne imovine u zakuprok je istekao
info
1021626BudvaObavještenje o prvoj prodaji nepokretnosti - dvorištaistice: 03.02.2015
info
1021628Donja GoricaObavještenje o prvoj prodaji nepokretnosti - porodi?na i pomo?na zgradaistice: 05.02.2015
info
1021639PljevljaZaklju?ak o prodaji dvosobnog stanaistice: 16.02.2015
info
1021635PodgoricaJavni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju nepokretnosti - neplodnog zemljišta, pašnjaka, njiva, šuma i dr.istice: 20.02.2015
info
1021623PodgoricaProdaja - zemljište, livada, pašnjak, njiva, šumaistice: 20.02.2015
info
1021624PodgoricaAdaptacija podru?nih jedinica Uprave za nekretnineistice: 09.02.2015
info
1021625PodgoricaObavještenje o prvoj prodaji nepokretnosti - pašnjaka, zemljišta, poslovnih prostora i zgradaistice: 04.02.2015
info
1021631PodgoricaObavještenje o prvoj prodaji nepokretnosti - stambenog prostoraistice: 02.02.2015
info
Bih - Federacija BiH
1021860CazinOtpadne vode-bioloski bazen, filter stanica, flokulator, upravna zgrada, veliki pogon štamparije, skladište štamparije, crpna stanica, mašine...istice: 17.02.2015
info
1021634MostarPrva javna aukcija imovine za prodaju (nepldno zemljište, parni kotao, pumpa, transporter...)istice: 05.02.2015
info
1021877MostarNekretnina – sama?ki hotel sa dvorištemistice: 10.02.2015
info
1021878SarajevoProdaja motornih vozila putem licitacije - sistemom zatvorenih ponudarok je istekao
info
1021859Vogoš?aLinija za proizvodnju izduvnog loncarok je istekao
info
Bih - Republika Srpska
1021718BanjalukaProdaja zalihe robe (uvozni namještaj za doma?instvo, ugostiteljske objekte i kancelarije)istice: 21.02.2015
info
1021719StanariProdaja nekoriš?enih rezervnih dijelova za hidrauli?ni bager, alat i mašine i kancelarijski inventarrok je istekao
info
Hrvatska
1021865LabinNajam stanovaistice: 18.02.2015
info
19. Jan 2015
Srbija
1020983Ba?ka PalankaProdaja - prikolica od 5 tona marke dubravarok je istekao
info
1020984BeogradProdaja - poslovni prostoristice: 13.02.2015
info
1021312BeogradProdaja imovine - poslovnog prostora/lokalaistice: 11.02.2015
info
1021316BeogradProdaja ste?ajnog dužnika kao pravnog lica putem javnog nadmetanja - gra?evinski objekti, oprema i dr.istice: 19.02.2015
info
1021317BeogradJavni poziv za u?eš?e u kupoprodaji opasnog elektri?nog i elektronskog otpada, ra?unara, ra?unarske oprema, raznih el. aparata i alatarok je istekao
info
1021193Beograd (Stari grad)Zakup poslovnog prostoraistice: 16.02.2015
info
1021310BurovacProdaja imovine - direkcije, veliki broj pomo?nih zgrada, objekta kolske vage, bušenog bunara, interne benzinske stanice i dr.istice: 16.02.2015
info
1020986DespotovacProdaja - poslovni prostoristice: 10.02.2015
info
1020987DespotovacProdaja - zgrada benzinske staniceistice: 02.02.2015
info
1020988JagodinaProdaja - jednosoban stanistice: 12.02.2015
info
1020989JagodinaProdaja - vikend ku?a, pomo?na zgrada, njiva 1. klaseistice: 12.02.2015
info
1021313KanjižaProdaja putem javne licitacije - utovariva?a, teretnog vozila, viljuškara i vozila u delovimaistice: 05.02.2015
info
1021235KikindaZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - njiva, vinograd i vo?njakistice: 12.02.2015
info
1021236KikindaZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - porodi?na stambena zgrada, zemljipte pod objektima i uz objekteistice: 12.02.2015
info
1021237KikindaZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - porodi?na stambena zgrada sa pripadaju?im zemljištemistice: 12.02.2015
info
1021238KikindaZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - porodi?na stambena zgrada sa pripadaju?im zemljištemistice: 11.02.2015
info
1021239KikindaZaklju?ak o prodaji pokretnih stvari - buba putni?ki autoistice: 17.02.2015
info
1021240KikindaProdaja pokretnih stvari - kompresor i varostrojistice: 17.02.2015
info
1021241KikindaZaklju?ak o prodaji pokretnih stvari - skuteristice: 17.02.2015
info
1021243KikindaZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - zemljište u gradjevisnkom podru?ju, zemljište pod objektima, katastarske parceleistice: 03.02.2015
info
1021318KladovoPrva javna prodaja - trosobnog stanaistice: 08.02.2015
info
1020990KruševacProdaja - mašina solna sa oznakom 2668istice: 05.02.2015
info
1021311Malo Crni?eProdaja pokretne imovine - magacina repromaterijala, kultivatora, mlina, rashodovanog elektromotora i dr.istice: 17.02.2015
info
1020991NišProdaja - stanistice: 05.02.2015
info
1020993NišProdaja - objekat u Nišu, zemljište pod zgradomistice: 12.02.2015
info
1020995NisProdaja - gotovi proizvodi u magacinu, gotovi proizvodi na zaduženju, gotovi proizvodi na konsignacijirok je istekao
info
1020997NišProdaja - poslovni prostoristice: 04.02.2015
info
1021223Novi kneževacZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - porodi?na stambena zgrada, pripadaju?e zemljište, sve zemljište u gra?evinskom podru?juistice: 19.03.2015
info
1021224Novi KneževacZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - porodi?ne stambene zgrade, pripadaju?e zemljište, sve zemljište u gra?evinskom podru?ju, pomo?ne zgrade i njivaistice: 19.03.2015
info
1021225Novi KneževacZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - porodi?na stambena zgrada, pripadaju?e zemljište, sve zemljište u gra?evinskom podru?juistice: 05.03.2015
info
1021226Novi KneževacZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - zgrada trgovine sa tri pomo?ne zgrade, zemljipte pod objektima i ostalo vešta?ki stvoreno neplodno zemljišterok je istekao
info
1021227Novi KneževacZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - zemljište u gra?evinskom podru?ju i njiverok je istekao
info
1021233Novi KneževacZaklju?ak o prodaji pokretnih stvari - putni?ko motorno voziloistice: 04.03.2015
info
1021228Novi KneževacZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - porodi?na stambena zgrada, pripadaju?e zemljište i gradsko gra?evinsko zemljišteistice: 05.03.2015
info
1021229Novi KneževacZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - zemljište u gra?evinskom podru?ju i njiverok je istekao
info
1021230Novi KneževacZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - stambena zgrada za kolektivno stanovanje, sve zemljište u gra?evinskom podru?ju, stan i zemljište pod objektomistice: 05.02.2015
info
1021231Novi KneževacZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - porodi?ne stambene zgrade, pripadaju?e zemljište, sve zemljište u gra?evinskom podru?ju, pomo?ne zgrade i njivaistice: 05.03.2015
info
1021232Novi KneževacZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - porodi?na stambena zgrada, pripadaju?e zemljište i sve zemljište u gra?evinskom podru?juistice: 05.03.2015
info
1020999Novi SadProdaja - poslovni prostoristice: 05.02.2015
info
1021000Novi SadProdaja - porodi?na stambena zgrada, pomo?na zgradaistice: 05.02.2015
info
1021001Novi SadProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 05.02.2015
info
1021002Novi SadProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 05.02.2015
info
1021003Novi SadProdaja - porodi?na stambena zgrada, pomo?na zgrada, njiva 2. klaseistice: 02.03.2015
info
1021004Novi SadProdaja - dvosoban stanistice: 02.03.2015
info
1021005Novi SadProdaja - porodi?na stambena zrgadaistice: 05.02.2015
info
1021006Novi SadProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 05.02.2015
info
1021007Novi SadProdaja - stambeno poslovna zgradaistice: 03.02.2015
info
1021008Novi SadProdaja - njiva 2. klase, trstik-mo?vara 2. klase, njiva 3. klaseistice: 05.02.2015
info
1021146Novi SadZakup sajamskog prostorarok je istekao
info
1021292Novi SadProdaja - nelikvidna robarok je istekao
info
1021016Pan?evoProdaja - njiva 2. klase, porodi?na stambena zgradaistice: 19.02.2015
info
1021017Pan?evoProdaja - zemljište po parcelamaistice: 18.02.2015
info
1021024Pan?evoProdaja - automobil marke tojota korolaistice: 09.02.2015
info
1021031Pan?evoProdaja - njiva 2. klaseistice: 20.02.2015
info
1021032Pan?evoProdaja - dvosoban stanistice: 20.02.2015
info
1021035Pan?evoProdaja - pokretne stvari izvršnog dužnikaistice: 23.02.2015
info
1021036Pan?evoProdaja - viljuškar takrofistice: 17.02.2015
info
1021314Pe?inciOglas za javnu licitaciju - davanje poljoprivrednog zemljišta u zakuprok je istekao
info
1021219ŠabacZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - zgrada poslovnih usluga-pristanišne zgrade i zgrade za koje nisu poznate nameneistice: 02.02.2015
info
1021362ŠabacZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - porodi?na stambena zgrada i katastarska parcelaistice: 03.02.2015
info
1021363ŠabacZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - njivaistice: 03.02.2015
info
1021364ŠabacZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - njivarok je istekao
info
1021365ŠabacZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - poslovni prostorirok je istekao
info
1021366ŠabacZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - porodi?na stambena zgrada sa pripadaju?im zemljištem, vo?njaci, njive, livada i vinogradistice: 03.02.2015
info
1021367ŠabacZaklju?ak o prodaji pokretnih stvari - tanjira?arok je istekao
info
1021368ŠabacZaklju?ak o prodaji pokretnih stvari - bera? za kukuruzrok je istekao
info
1021291SmederevoZaklju?ak o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom - zgrade ostalih industrijskih delatnostirok je istekao
info
1021038SomborProdaja - stambena zgrada za kolektivno stanovanjeistice: 23.02.2015
info
1021039Stara PazovaProdaja - njive 1. klase, njiva 3. klaseistice: 12.02.2015
info
1021040Stara PazovaProdaja - stan broj 1istice: 12.02.2015
info
1021041Stara PazovaProdaja - porodi?na stambena zgrada, Pomo?ne zgradeistice: 12.02.2015
info
1021042Stara PazovaProdaja - porodi?na stambena zgrada, njiva 3. klaseistice: 03.02.2015
info
1021043Stara PazovaProdaja - njive 2. klaseistice: 10.02.2015
info
1021044Stara PazovaProdaja - pe? za plastifikaciju metalaistice: 11.02.2015
info
1021059SuboticaProdaja - porodi?na stambena zgrada, njiva 2. klaserok je istekao
info
1021061SuboticaProdaja - porodi?na stambena zgrada, stambeno poslovna zgradarok je istekao
info
1021062SuboticaProdaja - porodi?na stambena zgrada, njiva 1. klaserok je istekao
info
1021063SuboticaProdaja - njiva 1. klase, njiva 3. klaserok je istekao
info
1021064SuboticaProdaja - poslovni prostorrok je istekao
info
1021065SuboticaProdaja - objekat prehrambene industrije i proizvodnje pi?a, njiva 1. klaserok je istekao
info
1021066SuboticaProdaja - porodi?na stambena zgrada, pomo?na zgradarok je istekao
info
1021087SuboticaProdaja - kukuruz u ?ardakurok je istekao
info
1021097SuboticaProdaja - ure?aj za testiranje štampanih plo?a atg 1000, ure?aj za rendgensko snimanje štampanih plo?a faxitronistice: 02.02.2015
info
1021105SuboticaProdaja - kant traka melamin 4800 m 22 m/m bez lepka, 1960m kant traka melamin 42 m/m bez lepka, 2020m abs traka 22/05 m/mistice: 13.02.2015
info
1021107ValjevoProdaja - traktor imt 533istice: 13.02.2015
info
1021108ValjevoProdaja - automobil alfa romeorok je istekao
info
1021435VrbasZakup poslovnog prostoraistice: 16.02.2015
info
1021115Zaje?arProdaja - kamion tam 75 t5istice: 17.03.2015
info
1021118ZrenjaninProdaja - rasipa? ?ubriva traktorski, drlja?a traktorskarok je istekao
info
1021123ZrenjaninProdaja - putni?ko vozilorok je istekao
info
Crna Gora
1021324BarZaklju?ak o prodaji - stambenog prostoraistice: 11.02.2015
info
1021321Bijelo PoljeProdaja mašina,vozila, ormara /regala - busilica, strugova, glodalica, kružne reza?ice, oštrilice, automobila i dr.istice: 01.02.2015
info
1021319Nikši?Zaklju?ak o prodaji - putni?kog motornog vozilaistice: 03.02.2015
info
1021325PodgoricaJavni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju nepokretnosti - prirodno neplodnog zemljišta, livada, pašnjaka, njiva i dr.istice: 20.02.2015
info
1021323PodgoricaObaveštenje o vansudskoj prodaji nepokretnosti - poslovnog prostorarok je istekao
info
1021320PodgoricaZaklju?ak o prodaji - poslovnog prostoraistice: 12.02.2015
info
Bih - Federacija BiH
1021134Bosanska KrupaJavni poziv za prodaju drvnih sortimenata - trupci ?etinararok je istekao
info
1021136Gra?anicaIspravka javne prodaje nekretnina i pokretnina ste?ajnog dužnika - objekti, zemljište, opremarok je istekao
info
1021126SarajevoProdaja usmenim javnim nadmetanjem - posebni dijelovi poslovno-stambene zgradeistice: 18.02.2015
info
1021132TuzlaJavna aukcija prvi put, drugi put i direktna prodaja - carinska robarok je istekao
info
Bih - Republika Srpska
1021284BratunacProdaja imovine - gradsko gra?evinsko zemljište i objekti (kotlarnica, kontejner za sme?e zatvoreni i oprema)istice: 25.02.2015
info
1021282DobojDavanje u zakup poslovnog prostoraistice: 05.02.2015
info
1021285Mili?iProdaju putem usmenog javnog nadmetawa, zemljite, objekti, oprema i dr. materijal na izgra?enom gra|evinskom zemlištuistice: 20.02.2015
info
1021283SokolacProdaja opreme - proizvodna linija za preradu drveta, viljuškar clarklift model 1m12srok je istekao
info
1021280ZvornikProdaja cjelokupne imovine sa pripadaju?im zemljištem i opremomrok je istekao
info
Hrvatska
1021277?akovecProdaja - ku?a i dvor, livada, oranica, šuma, vo?njak, livada...istice: 04.02.2015
info
1021256DubrovnikProdaja - kat. ?est.istice: 18.02.2015
info
1021254KlanjacProdaja - teretno vozilorok je istekao
info
1021242KrkDavanje u zakup poslovnog prostoraistice: 31.01.2015
info
1021273Marija BistricaProdaja - teretni automobilistice: 05.02.2015
info
1021298OprtaljObavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskeistice: 03.02.2015
info
1021302OprtaljObavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskeistice: 03.02.2015
info
1021303OprtaljObavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskeistice: 03.02.2015
info
1021304OprtaljObavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskeistice: 03.02.2015
info
1021259OsijekProdaja - oranicaistice: 12.02.2015
info
1021261OsijekProdaja - oranicaistice: 11.02.2015
info
1021263OsijekProdaja - vo?njak kod gosp. zgradeistice: 12.02.2015
info
1021270OsijekProdaja - poslovna zgrada, pomo?na zgrada i dvorišteistice: 12.02.2015
info
1021274OsijekProdaja - oranica, zgradaistice: 09.02.2015
info
1021127Pore?Oglas o javnoj prodaji - autobusistice: 13.02.2015
info
1021258PožegaProdaja - boston kutna garnitura, vre?a manja, poli?ar...rok je istekao
info
1021275RijekaProdaja - zemljišteistice: 28.02.2015
info
1021262SesveteProdaja - rampa za utovar vozila, platforma, kanalska dizalica, kolica za alat...rok je istekao
info
1021253Sesvetski KraljevacProdaja - solarij, b.t.c. e, grija? voska za lice, kozmeti?ki ležaj...rok je istekao
info
1021130UmagOglas o prodaji neposrednom pogodbom - strojevi - tipografijarok je istekao
info
1021248VaraždinProdaja - oranicaistice: 04.02.2015
info
1021252VaraždinProdaja - zemljišterok je istekao
info
1021268VaraždinProdaja - industrijsko dvorišterok je istekao
info
1021271VaraždinProdaja - pašnjak, poslovna gra?evina, industrijsko dvorišterok je istekao
info
1021278VaraždinProdaja - masivni namještaj i kuhinja za restoranrok je istekao
info
1021244Velika KopanicaIspravka oglasa za prodaju plinske mrežeistice: 02.02.2015
info
1021257ViroviticaProdaja - kombirok je istekao
info
1021265ZadarProdaja - zgrade i zemljište bivšeg autokampaistice: 24.02.2015
info
1021249ZagrebProdaja - upravna zgrada, hala, trafostanica, dvorište i tvornica, tvorni?ki krug s rezervoarom mazuta i porta...rok je istekao
info
1021250ZagrebProdaja - zgrada i neplodno zemljište, dvorište, tvorni?ki krug, skladište, put, livada, tvorni?ki krug, dvorište i zgrade...rok je istekao
info
1021251ZagrebProdaja - stambena zgrada, stanrok je istekao
info
1021255ZagrebProdaja - automatska oštrilica kružnih pila, mješalica boja i lakova, ra?unalo, popre?na preša omga, metalni regali...rok je istekao
info
1021267ZagrebProdaja - prava na 18 (osamnaest) verbalnih i figurativnih žigovaistice: 03.02.2015
info
1021269ZagrebProdaja - trgova?ka roba u vidu autodijelova i opreme za motorna vozilaistice: 12.02.2015
info
1021272ZagrebProdaja - zaliha trgova?ke robe i elektromaterijala, teretni automobilistice: 03.02.2015
info
1021276ZagrebProdaja - gmajnje, livada gmajnjeistice: 16.02.2015
info
Slovenija
1021486VelenjeNamera o oddaji stvarnega premoženja v brezpla?no uporabo poslovni prostoristice: 03.02.2015
info
16. Jan 2015
Srbija
1020460Ba?ka TopolaProdaja nepokretnosti - porodi?na stambena zgradaistice: 03.03.2015
info
1020535Banatski KarlovacJavna prodaja - licitacija polovne poljoprivredne mehanizacije/tarktora i kombajnarok je istekao
info
1020582BeogradProdaja nepokretnosti - zgraderok je istekao
info
1020522BeogradJavni poziv za dostavljanje ponuda za zakup balon sale i betoniranog sportskog terenarok je istekao
info
1020528BeogradProdaja pokretne i nepokretne imovine - poslovnih prostora, ugradnih ormana, stolica, mašine za kucanje, štampa?a i dr.istice: 17.02.2015
info
1020536BeogradProdaja dela imovine - benzinske stanice, zemljišta za posebne namene, gra?evinskog zemljišta, pilona i mini totemaistice: 18.02.2015
info
1020541BeogradZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - 25% udela izvršnog dužnikaistice: 23.02.2015
info
1020544BoljevacOtu?enje objekata - zgrade za sport i fizi?ku kulture, stana i bazenarok je istekao
info
1020543BrlogPrva javna prodaja - zgrada turizma, zemljišta pod zgradom i njiverok je istekao
info
1020548BurovacProdaja imovine - direkcije, poslovne zgrade, zgrade poljoprivrede, pomocne zgrade, magacina, zemljišta za posebne namene i dr.istice: 16.02.2015
info
1020576DolovoProdaja nepokretnosti - njiveistice: 03.02.2015
info
1020552Donji DušnikProdaja ste?ajnog dužnika - zgrade za posebne namene,stambeno poslovne zgrade, gra?evinskog zemljišta i dr.istice: 23.02.2015
info
1020337DoroslovoProdaja poljoprivrednog zemljišta - njivarok je istekao
info
1020838KragujevacUsluga zakuparok je istekao
info
1020867KraljevoDavanje u zakup poslovnog prostorarok je istekao
info
1020341KruševacProdaja - zgrada benzinske stanice, zgrada poslovnih uslugaistice: 03.02.2015
info
1020342KruševacProdaja - njiva 4. klaseistice: 13.02.2015
info
1020542Malo Crni?eProdaja pokretne i nepokretne imovine - magacina repromaterijala, kultivatora, mešaone sto?ne hrane, gorionika i dr.istice: 17.02.2015
info
1020530NišProdaja proizvodno-poslovne celine Niške pivareistice: 19.02.2015
info
1020547NišProdaja nepokretnosti - njiva i dvosobnog stanarok je istekao
info
1020581Nova CrnjaJavni oglas za javno nadmetanje za davanje u zakup gra?evinskog zemljišta u javnoj svojinirok je istekao
info
1020345Novi SadProdaja - motorno vozilo wolksvagen kombiistice: 24.02.2015
info
1020347Novi SadProdaja - aparat za merenje o?ne dioptrijerok je istekao
info
1020348Novi SadProdaja - bager catapilar 301.5istice: 02.02.2015
info
1020545Novi SadProdaja nepokretnosti - porodi?no stambene zgraderok je istekao
info
1020349Pan?evoProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 17.03.2015
info
1020357Pan?evoProdaja - hartije od vrednosti - akcije izdate od strane telekom srbija a.d. beogradistice: 02.02.2015
info
1020365Pan?evoProdaja - hidrauli?na presa sa sopstvenim postoljemistice: 03.03.2015
info
1020366Pan?evoProdaja - razna obu?a (cipele, ?izme, sandale...)istice: 25.02.2015
info
1020577Pan?evoKonkurs za izdavanje poslovnih prostora/lokala u zakupistice: 24.02.2015
info
1020523Pan?evoOglas o prodaji nepokretnosti - njiverok je istekao
info
1020574ParmenacOglas o izdavanju u zakup prostorije prodavnicerok je istekao
info
1020944PirotProdaja putem usmenog javnog nadmetanja nepokre nepokretnosti - zgrada, zemljište pod zgradomrok je istekao
info
1020533PlandišteOglas za javnu licitaciju za davanje poljoprivrednog zemljišta u zakupistice: 06.02.2015
info
1020367PožarevacProdaja - teretno vozilo marke tam-t80istice: 16.02.2015
info
1020372PožarevacProdaja - zemljište po parcelama sa objektima, njiva 1. klaserok je istekao
info
1020375PožarevacProdaja - traktorska freza širine 2,10 mrok je istekao
info
1020378PožegaProdaja - porodi?na stambena zgradarok je istekao
info
1020379PožegaProdaja - porodi?na stambena zgradarok je istekao
info
1020381PožegaProdaja - traktor marke imt 558 yugoslaviarok je istekao
info
1020382PožegaProdaja - motorno vozilo marke fiat doblorok je istekao
info
1020384PožegaProdaja - kombi marke renault trafikrok je istekao
info
1020457ŠabacProdaja imovine javnim nadmetanjem - oprema za preradu plastikeistice: 17.02.2015
info
1020519ŠabacZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - poslovni prostoristice: 05.02.2015
info
1020524ŠabacZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - katastarska parcelaistice: 09.02.2015
info
1020335SomborProdaja nekretnina - poslovna zgrada i zemljišterok je istekao
info
1020336SomborJavni oglas za davanje u zakup poslovnog prostora - ugostiteljski objekat, svla?ionica i šupaistice: 31.01.2015
info
1020385SomborProdaja - pomo?ne zgrade, zgrada poslovnih usluga - hala, stambeno-poslovna zgradaistice: 02.02.2015
info
1020386Sremska MitrovicaProdaja - hardverski firewall d-link dfl 800, softver off bsc 2007w32en1pkdsp, softver winsrv2003istice: 03.02.2015
info
1020387Sremska MitrovicaProdaja - pvc materijal granulatistice: 03.02.2015
info
1020539SuboticaProdaja nepokretne imovine - poslovni prostori, zemljišta za posebne namene, podrumsko/magacinskog prostora, garažnih mesta i dr.istice: 19.02.2015
info
1020830SuboticaZakupi sportskih objekata za nastavu fizi?kog vaspitanja u Novom Sadurok je istekao
info
1020575TrnavaOglas o izdavanju u zakup prostorije bifearok je istekao
info
1020456UžiceProdaja nepokretnosti - porodi?na stambena zgradarok je istekao
info
1020390UžiceProdaja - porodi?na stambena zgrada, livada 3. klase, njiva 2. klase, njive 5. klase, njive 4. klase, šume 4. klase, livada 4. klaseistice: 13.02.2015
info
1020391UžiceProdaja - ku?a za odmor i oporavakistice: 13.02.2015
info
1020392UžiceProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 13.02.2015
info
1020403ValjevoProdaja - daska za sneg ellef-32 ya, hidrauli?ni ?eki?istice: 02.02.2015
info
1020546Veliko GradišteProdaja njiverok je istekao
info
1020578VranjskeProdaja lokalarok je istekao
info
1020551ZemunJavna prodaja mašina i opreme za mašinsku obradurok je istekao
info
1020405ZrenjaninProdaja - zgrada br. 9istice: 12.02.2015
info
1020406ZrenjaninProdaja - njiva 1. klase, njiva 2. klaseistice: 13.02.2015
info
1020407ZrenjaninProdaja - porodi?na stambena zgrada, pomo?ne zgradeistice: 24.02.2015
info
1020408ZrenjaninProdaja - porodi?na stambena zgrada, njiva 1. klase, pomo?ne zgradeistice: 24.02.2015
info
1020409ZrenjaninProdaja - putni?ko vozilo fiat puntorok je istekao
info
1020410ZrenjaninProdaja - šparta? imt 540, traktorska prikolica, ciklon rasturiva? ?ubrivaistice: 27.02.2015
info
1020414ZrenjaninProdaja - presa - poljstroj fabri?ki broj 175, zadnji traktorski utovariva? carlopesci bez pumpeistice: 04.02.2015
info
1020416ZrenjaninProdaja - teretno vozilo marke mercedes benz mb 100, teretno vozilo zastava 40.8h 3600istice: 05.02.2015
info
1020419ZrenjaninProdaja - parket slavonski hrast 1. klasa - rustikistice: 05.02.2015
info
1020430ZrenjaninProdaja - mašina za preradu mesa wolfistice: 12.02.2015
info
1020525ZrenjaninPrva aukcijska prodaja nepokretnosti - stambena zgradaistice: 10.03.2015
info
Crna Gora
1020606PodgoricaOsmo javno prikupljanje ponuda za prodaju imovine ste?ajnog dužnikaistice: 17.02.2015
info
1020608PodgoricaZaklju?ak o prodaji - vinograd i livadaistice: 05.02.2015
info
Bih - Federacija BiH
1020863KladanjOglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenatarok je istekao
info
1020690TeocakOglas za davanje prostora za apoteku u objektu doma zdravljarok je istekao
info
1020691TuzlaProdaja nepokretne imovine - poslovni prostor - kaffe barrok je istekao
info
Bih - Republika Srpska
1020694BanjalukaKupovina poslovnog prostora u Petrovu za potrebe republi?ke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banjalukaistice: 31.01.2015
info
1020695BanjalukaProdaja osnovnih sredstava - vozila škoda i fiskalna kasa hybridrok je istekao
info
Bih - Brcko distrikt
1020865Br?koProdaja dube?e drvne maserok je istekao
info
Hrvatska
1020517BjelovarProdaja - poslovna zgrada- kancelarije, zgrada, ku?a, poslovni prostor i stanica za teku?i co2rok je istekao
info
1020532BrestanicaOddaja v najem poslovni prostoristice: 16.03.2015
info
1020507Budan?evicaProdaja - gospodarska gra?evina, ekonomsko dvorište, skladište ljekovitog bilja, oranicarok je istekao
info
1020515DelniceProdaja - samostoje?a obiteljska stambena zgrada, dvorište uz stambenu zgradu s bazenom, pašnjakistice: 18.02.2015
info
1020562GarešnicaObavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskerok je istekao
info
1020558GarešnicaObavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskerok je istekao
info
1020559GarešnicaObavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskerok je istekao
info
1020560GarešnicaObavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskerok je istekao
info
1020561GarešnicaObavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskerok je istekao
info
1020573GarešnicaObavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskeistice: 31.01.2015
info
1020572GradecObavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskeistice: 31.01.2015
info
1020506Grubišno PoljeProdaja - oranicaistice: 02.02.2015
info
1020569HercegovacObavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskerok je istekao
info
1020512OsijekProdaja - poslovna zgrada, poslovna zgrada i gospodarsko dvorište, oranicaistice: 10.02.2015
info
1020513OsijekProdaja - poslovni prostor, zgrada troetažna i dvor, kancelarijaistice: 10.02.2015
info
1020514OsijekProdaja - dio stadiona ispod isto?nih tribinaistice: 10.02.2015
info
1020516OsijekProdaja - benzinska stanica, ostalo neplodno, upravna zgrada, betonski plato i 2 pomo?ne zgradeistice: 05.02.2015
info
1020571Pitoma?aObavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskeistice: 31.01.2015
info
1020462Plitvi?ka JezeraProdaja - zemljisterok je istekao
info
1020464Plitvi?ka JezeraProdaja - zemljisterok je istekao
info
1020508Pore?Prodaja - poslovni prostor u prizemlju zgraderok je istekao
info
1020463PožegaZakup poslovnog prostorarok je istekao
info
1020455RovinjJavni natje?aj za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi bolni?kog restoranarok je istekao
info
1020509SesveteProdaja - poslovni prostor u zgradi, autobusni kolodvoristice: 06.02.2015
info
1020505VaraždinProdaja - zgrada mješovite uporabe, podzemna garaža, dvorišteistice: 05.02.2015
info
1020468Velika KopanicaProdaja - plinska mrežaistice: 03.02.2015
info
1020504ViroviticaProdaja - poslovni prostorrok je istekao
info
1020471ZagrebDavanje u zakup poslovnog prostorarok je istekao
info
1020503ZagrebProdaja - poslovna zgrada i dvorišteistice: 03.02.2015
info
1020510ZagrebProdaja - stambena zgrada i dvor, stanrok je istekao
info
1020511ZagrebProdaja - zgrade i industrijsko dvorište, oranica, livadarok je istekao
info
1020866ZagrebDavanje u zakup poslovnih prostorarok je istekao
info
Slovenija
1020941LjubljanaProdajo poslovnih prostorov in izhodiš?na cenaistice: 12.03.2015
info
1020937RadovljicaProdajo tovornega vozilaistice: 02.02.2015
info
15. Jan 2015
Srbija
1020065Ba?ka TopolaOglas o aukcijskoj prodaji - porodi?no stambena zgrada, trosoban stan i poslovni prostor/lokalistice: 03.03.2015
info
1019891Bogati?Prodaja nepokretnosti - porodi?na stambena zrgrada, zemljišta pod zgradama i vo?njakrok je istekao
info
1019900Bogati?Zaklju?ak o prodaji pokretnih stvari - traktorrok je istekao
info
1019901Bogati?Zaklju?ak o prodaji pokretnih stvari - prikolica - poljoprivredna mehanizacijaistice: 04.02.2015
info
1019902Bogati?Zaklju?ak o prodaji pokretnih stvari - autoprikolicaistice: 04.02.2015
info
1019903Bogati?Zaklju?ak o prodaji pokretnih stvari - plugrok je istekao
info
1019905Bogati?Zaklju?ak o prodaji pokretnih stvari - skuteristice: 04.02.2015
info
1019930DespotovacProdaja - porodi?na stambena zgradarok je istekao
info
1019931DespotovacProdaja - vo?njak 2. klaseistice: 10.02.2015
info
1019932DespotovacProdaja - porodi?na stambena zgradarok je istekao
info
1019933DespotovacProdaja - zgrada br. 1, njive 1. klaserok je istekao
info
1019934DespotovacProdaja - putni?ki automobil marke mercedes e 207istice: 02.02.2015
info
1019935DespotovacProdaja - traktorski dvobrazni plug, traktorski setvosprema?rok je istekao
info
1019936DespotovacProdaja - traktorska ?etvorokrilna drlja?a, traktorska korparok je istekao
info
1019887KoceljevaProdaja nepokretnosti - porodi?na stambena zgrada i njivaistice: 10.02.2015
info
1019888KoceljevaProdaja nepokretnosti - zgrada poslovnih usluga, zemljište pod zgradom i njivaistice: 06.02.2015
info
1019889KoceljevaProdaja nepokretnosti - njivaistice: 10.02.2015
info
1019890KoceljevaProdaja nepokretnosti - njive, šume i vo?njakistice: 06.02.2015
info
1019893KoceljevaProdaja nepokretnosti - šuma, livada i njiveistice: 10.02.2015
info
1019894KoceljevaProdaja nepokretnosti - šuma, livada i njiverok je istekao
info
1019895KoceljevaProdaja nepokretnosti - stanrok je istekao
info
1019896KoceljevaProdaja nepokretnosti - livade i njiveistice: 10.02.2015
info
1019897KoceljevaProdaja nepokretnosti - njive, livada i pašnjakistice: 10.02.2015
info
1019899KoceljevaProdaja pokretne stvari - putni?ko motorno vozilorok je istekao
info
1020062KopaonikJavni oglas za davanje objekta u okviru ski centra Kopaonik u zakuprok je istekao
info
1019940LeskovacProdaja - putni?ko vozilo opel vektra, terensko vozilo vaz lada niva, teretno vozilo tam 80 t 50rok je istekao
info
1019941LeskovacProdaja - putni?ko vozilo citroen berlingo, teretno vozilo zastava 80.12, buldožer tg 75rok je istekao
info
1020108MajurOglas za prikupljanje ponuda za otu?enje gra?evinskog zemljišta u javnoj svojini radi izgradnje poslovnih objekataistice: 16.02.2015
info
1019943NišProdaja - zgrada ugostiteljstva motel nais, kampa sa okolnim zemljištem i prate?im objektima, bazena kod motela naisrok je istekao
info
1020160Niš (Mediana)Usluga zakupa poslovnog prostorarok je istekao
info
1020056Pan?evoProdaja celokupne imovine ste?ajnog dužnika - upravne zgrade, kancelarijske opreme i zalihe robeistice: 16.02.2015
info
1020289ProkupljeProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 03.03.2015
info
1019892ŠabacZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - poslovni prostor, objekti sa pripadaju?im zemljištemrok je istekao
info
1019898ŠabacZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - zgrade poslovnih namena, zgrada sa nepoznatom namenom i pripadaju?e zemljišterok je istekao
info
1020110ŠabacProdaja prostora za posebne nameneistice: 17.02.2015
info
1020111ŠabacOglas za prikupljanje ponuda radi izdavanja lokala u zakuprok je istekao
info
1019965Stara PazovaProdaja - motocikl marke yamasakiistice: 03.02.2015
info
1020060Stara planinaJavni poziv za dostavljanje pisanih ponuda za zaklju?enje ugovora o zakupu ski bifea na polaznoj stanici ži?are Konjarnikrok je istekao
info
1019966UžiceProdaja - porodi?na stambena zgrada, pašnjak 5. klaseistice: 05.02.2015
info
1019967UžiceProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 12.02.2015
info
1019968UžiceProdaja - njiva 7. klase, šuma 6. klase, livada 7. klase, šuma 5. klase, pašnjak 6. klaseistice: 05.02.2015
info
1019969UžiceProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 09.02.2015
info
1019970UžiceProdaja - porodi?na stambena zgrada, objekat zanatstva i li?nih usluga, objekat br. 1, zemljište po parcelamaistice: 05.02.2015
info
1019971UžiceProdaja - dvosoban stan, jednosoban stanrok je istekao
info
1019972UžiceProdaja - ciklon sa konstrukcijom i ustavama neispravan, horizontalni transporter rot. sušare, pokretna jedinica za ciperrok je istekao
info
1019973ValjevoProdaja - putni?ki automobil mercedes 123istice: 09.02.2015
info
1019975ValjevoProdaja - mašina za formiranje dna za vre?erok je istekao
info
1019976ValjevoProdaja - putni?ko vozilo marke ford tip transitrok je istekao
info
1019977ValjevoProdaja - ofset mašina marke adast adamov tip 525, mašina za brojanje etiketa marke vacumatic, cnc mašina za se?enje etiketaistice: 19.02.2015
info
1020058ValjevoProdaja imovine ste?ajnog dužnika - opreme za ži?ani program, linije za plastifikaciju, univerzalnih glodalica sa priborom, hidrauli?ne prese i dr.istice: 17.02.2015
info
1019978Velika PlanaProdaja - automobil marke volvo 240 gl, automobil bele boje, automobil marke golf 2istice: 02.02.2015
info
1019979Zaje?arProdaja - kamion volvo f12rok je istekao
info
Crna Gora
1020073BarProdaja zemljišta/parcela za posebne nameneistice: 05.02.2015
info
1020113Bijelo PoljeJavni poziv za prodaju osnovnih sredstava - motornog vozilarok je istekao
info
1020074DanilovgradProdaja cjelokupne imovine Acronim ad - zemljište i objektiistice: 16.02.2015
info
1020072PodgoricaZaklju?ak o prodaji - poslovni prostoriistice: 05.02.2015
info
1020112PodgoricaProdaja imovine ste?ajnog dužnika - nepokretnostiistice: 15.02.2015
info
1020076ŽabljakProdaja pokretnosti - PARA? STORTI Wood Working mašinepres multibi 26/Iistice: 05.02.2015
info
1020077ŽabljakProdaja pokretnosti - Generator Cummins C70D5, 50KW, 63 KVA, Wilo pumpe, toplovodni kalorifer, oštrilice i dr.istice: 05.02.2015
info
Bih - Federacija BiH
1020204Biha?Iznajmljivanje sportske dvorane za potrebe Univerziteta u Biha?urok je istekao
info
1019981KakanjJavni poziv za prodaju poslovnih zgrada i zemljistaistice: 18.02.2015
info
Bih - Republika Srpska
1019983ZvornikProdaja nepokretnosti usmenim javnim nadmetanjem - upravna zgrada, ekonomsko dvorište...istice: 17.02.2015
info
1019985ZvornikProdaja nepokretnosti - upravne zgrade sa pripadaju?im zemljištem, ekonomsko dvorišteistice: 17.02.2015
info
Bih - Brcko distrikt
1019980Br?koJavno nadmetanje za prodaju pokretne i nepoketne imovine - objekti proizvodnje, oprema, inventar, proizvodni kapaciteti i pripadaju?e pravo koriš?enjarok je istekao
info
1019984Br?koJavni konkurs za zaklju?ivanje ugovora o prodaji dube?e drvne maserok je istekao
info
Hrvatska
1019982BuzetProdaja strojeva i opreme za izradu namještajarok je istekao
info
1019986OsijekProdaja - pašnjakistice: 19.02.2015
info
1019990OsijekProdaja - pogon krzna i dvor, dvorište, kotlovnica, klima komora, pogon tekstila...istice: 05.02.2015
info
1019987RijekaProdaja - oranicaistice: 05.02.2015
info
1019988RijekaProdaja - lokal a-l2/ prizemlje poslovni prostoristice: 05.02.2015
info
1019989RijekaProdaja - poslovni prostoristice: 05.02.2015
info
1020144UmagProdaja nekretnine - poslovno stambena zgrada sa povezanim poslovnim prostorom u posebnom etažnom elaboratu gradjevine i dvorišteistice: 16.02.2015
info
Slovenija
1020288VelenjeProdaja nepremi?nine parc.rok je istekao
info
14. Jan 2015
Srbija
1019537Ba?ka PalankaProdaja - prikolica od 5 tona marke dubravarok je istekao
info
1019506BeogradZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - stanistice: 13.02.2015
info
1019508BeogradZaklju?ak o prodaji pokretnih stvari - motorna vozilarok je istekao
info
1019634BeogradPrikupljanje zatvorenih pismenih ponuda za izdavanje nekoliko poslovnih prostora u zakuprok je istekao
info
1019640BeogradDavanje poslovnog prostora u zakuprok je istekao
info
1019500Bogati?Zaklju?ak o prodaji pokertnih stvari - putni?ko motorno vozilorok je istekao
info
1019543?a?akProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 09.02.2015
info
1019544?a?akProdaja - zgrade poslovnih usluga, livada 4. klaseistice: 09.02.2015
info
1019637CrvenkaOtudjenje nepokretnosti - poslovnog prostoraistice: 02.02.2015
info
1019709KoceljevaProdaja nepokretnosti - porodi?na stambena zgrada, zemljište pod zgradom i vo?njakistice: 06.02.2015
info
1019708KoceljevaProdaja nepokretnosti - stanrok je istekao
info
1019707KoceljevaProdaja nepokretnosti - porodi?na stambena zgrada, pomo?na zgrada, zemljište pod zgradom i uz zgraduistice: 06.02.2015
info
1019710KoceljevaProdaja nepokretnosti - stambeni objekat, zemljište pod zgradom objektom i uz zgradu sa pomo?nim objektimaistice: 06.02.2015
info
1019650KragujevacProdaja imovine - gra?evinskih objekata, zemljišta za posebne namene, poslovnih prostora/lokala i dr.istice: 10.02.2015
info
1019677KragujevacProdaja imovine - lokal u Smederevskoj Palanci, zaptiva? izlazne grane, nosa? hladnjaka lim donji, klipovi karike i osovina, disk ko?niceistice: 10.02.2015
info
1019547KraljevoProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 05.02.2015
info
1019536LukovicaAukcijska prodaja nepokretnosti - porodicna stambena zgrada, zgrada poljoprivrede, zemljište pod objektima i vo?njakistice: 12.03.2015
info
1019549NišProdaja - jednosoban stan 44m2, jednosoban stan 48m2rok je istekao
info
1019554NišProdaja - porodi?na stambena zgradaistice: 11.02.2015
info
1019560NisProdaja - gotovi proizvodi u magacinu, gotovi proizvodi na zaduženju, gotovi proizvodi na konsignaciji, gotovi proizvodi nefakturisani, trgova?ka robarok je istekao
info
1019846NišDavanje Školskog prostora u zakuprok je istekao
info
1019633Novi BeogradDruga javna prodaja nepokretnosti - poslovni prostor za odre?ene namenerok je istekao
info
1019567Novi SadProdaja - njiva 2. klaseistice: 09.02.2015
info
1019577Novi SadProdaja - traktor rakovica 65, traktorska prikolica, elevator za kukuruzistice: 09.02.2015
info
1019591Novi SadProdaja - teretno vozilo fap 1414rok je istekao
info
1019602Pan?evoProdaja - motokultivatorrok je istekao
info
1019609Pan?evoProdaja - sobna vrata furnir-hrastistice: 09.02.2015
info
1019610Pan?evoProdaja - putni?ko vozilo marke volvo 440istice: 11.02.2015
info
1019613Para?inProdaja - njive 3. klase, vo?njak 2. klase, vinograd 4. klase, šuma 6. klase, šuma 5. klase, vinograd 2. klase, vinograd 1. klaseistice: 04.02.2015
info
1019809Para?inNabavka polovnog šlep vozilarok je istekao
info
1019704PožarevacDavanje poslovnog prostora u zakupistice: 20.02.2015
info
1019705PožarevacJavni poziv za prikupljanje ponuda za davanje poslovnog prostora u zakuprok je istekao
info
1019614PožegaProdaja - porodi?na stambena zgrada, pomo?ne zgrade, njiva 4. klaserok je istekao
info
1019617PožegaProdaja - traktor c 335, traktorske vilerok je istekao
info
1019618PožegaProdaja - traktor imt 539, vile za seno, frezer za traktor, cepa? za drvarok je istekao
info
1019499ŠabacZaklju?ak o prodaji pokretnih stvari - terenska motorna vozilarok je istekao
info
1019502ŠabacIspravak oglasa za prodaju - elektromotori, susare za susenje elektromotora, pult za pustanje generatorarok je istekao
info
1019503ŠabacIspravlja se zaklju?ak osnovnog suda u Šapcu o prvoj javnoj prodaji - elektromotori, susare za susenje elektromotora, pult za pustanje generatora, parrok je istekao
info
1019504ŠabacZaklju?ak o prodaji pokretnih stvari - putni?ko motorno vozilorok je istekao
info
1019505ŠabacZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - porodi?na stambena zgradaistice: 12.02.2015
info
1019687SmederevoProdaja starog kancelarijskog nameštaja (stolovi i stolice)rok je istekao
info
1019688SmederevoIzdavanje poslovnog prostorarok je istekao
info
1019643Sremska MitrovicaProdaja nepokretne imovine - stari objekat magacina, zemljišta za posebne namene, gra?evinskih objekata, garaža, poslovnih zgrada i dr.istice: 20.02.2015
info
1019620UžiceProdaja - zgrada trgovineistice: 09.02.2015
info
Crna Gora
1019671Bijelo PoljeJavni poziv za davanje gra?evinskih zemljišta/parcela u zakuprok je istekao
info
1019674CetinjeOglas za prodaju cjelokupne imovine ste?ajnog dužnika - fabrika veš mašina, skladišta, kancelarijskog prostora, dispe?arskog centra i dr.rok je istekao
info
1019678PlavZaklju?ak o prodaji dvorišta i pašnjakaistice: 03.02.2015
info
Bih - Federacija BiH
1019638SarajevoProdaja skladišnog prostoraistice: 02.02.2015
info
Bih - Republika Srpska
1019636Banja LukaProdaja rashodovane imovine - motorno vozilo tam 80 t-50 furgon, mašina za pranje veša, sto za peglanje, masina za peglanjerok je istekao
info
1019635UgljevikProdaja imovine - poslovni prostor, kancelarijska oprema i cisterna za te?no gorivoistice: 06.02.2015
info
Makedonija
1019757StrugaNabavka na polovno motorno vozilorok je istekao
info
Hrvatska
1019697BrtoniglaProdaja izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskerok je istekao
info
1019690BuzetaProdaja izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskerok je istekao
info
1019691BuzetaProdaja izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskerok je istekao
info
1019696FažanaProdaja izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskerok je istekao
info
1019496PakracProdaja osnovnih sredstava - traktor, osobni automobil i teretni automobilistice: 02.02.2015
info
1019621PazinNatje?aj za prodaju nekretnina i vozilarok je istekao
info
1019641TomislavgradProdaja - automobil osobnirok je istekao
info
1019695VabrigaProdaja izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskerok je istekao
info
1019692VodnjanProdajuaizravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskerok je istekao
info
1019694VodnjanProdaja izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskerok je istekao
info
13. Jan 2015
Srbija
1019143Ba?ka PalankaProdaja - putni?ko vozilo marke ford siera i pasirka i bušilica za kamenistice: 02.02.2015
info
1019144Ba?ka PalankaProdaja - traktor 577 imtistice: 03.02.2015
info
1019270BeogradZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - stanistice: 13.02.2015
info
1019391BeogradProdaja - vuna ov?ja neopranarok je istekao
info
1019152KragujevacProdaja - dvosoban stan na drugom spratu, dvosoban stan na tre?em spratuistice: 05.02.2015
info
1019240KraljevoOglas o prodaji nepokretnosti - porodi?no stambena i pomo?na zgrada, zemljišta za razne namene, vo?njaka i neplodnog zemljištarok je istekao
info
1019153KruševacProdaja - benzinska stanicaistice: 06.02.2015
info
1019236MajurZaklju?ak o prodaji pokretnih stvari - traktorrok je istekao
info
1019274MajurZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - porodi?na stambena zgrada, pomo?ni objekti, njiva, vo?njaci i ostale zgraderok je istekao
info
1019273MajurZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - porodi?na stambena zgrada sa pripadaju?im zemljištemrok je istekao
info
1019275MajurZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - porodi?ne stambene zgrade, pomo?ne zgrade, njive, vo?njaci i ostalo neplodno zemljišterok je istekao
info
1019276MajurZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - porodi?no stambena zgrada, njiva i vo?njakrok je istekao
info
1019249Malo OrašjeProdaja javnim nadmetanjem nepokretne i pokretne imovine - objekta/motela i opreme sa inventaromistice: 23.02.2015
info
1019157NišProdaja - automobil audi a6 i motocikl marke wangye tip wy125istice: 09.02.2015
info
1019168NišProdaja - putni?ko vozilo opel kadetistice: 02.02.2015
info
1019252Novi Be?ejPrva javna prodaja nepokretnosti - portirnice i zgrade za posebne namenerok je istekao
info
1019169Novi SadProdaja - porodi?na stambena zgrada, pomo?na zgrada, njive 2. klase, njive 3. klase, pašnjak 1. klase, vinograd 2. klaserok je istekao
info
1019170Novi SadProdaja - porodi?na stambena zgrada, pomo?na zgradaistice: 02.03.2015
info
1019171Novi SadProdaja - porodi?na stambena zgrada, pomo?na zgradaistice: 11.02.2015
info
1019244Novi SadProdaja nepokretnosti - njiva, zemljišta za posebne namene i neplodnog zemljištarok je istekao
info
1019181Pan?evoProdaja - auto zastava 101rok je istekao
info
1019187Pan?evoProdaja - klasirka za jaja mobaistice: 26.02.2015
info
1019271ŠabacZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - vikendica i vo?njakrok je istekao
info
1019272ŠabacZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - zemljište pod zgradama, zemljište uz zgradu, njive i šumaistice: 03.02.2015
info
1019188SomborProdaja - porodi?na stambena zgradarok je istekao
info
1019189Sremska MitrovicaProdaja - njiva 5. klase, vinograd 2. klaserok je istekao
info
1019246Sremska MitrovicaProdaja nepokretne imovine - gra?evinskih objekata, zemljišta za posebne namene, garaža, kotlarnice, podruma i dr.istice: 20.02.2015
info
1019193ValjevoProdaja - kombajn za žito zmaj, traktorski plug olt osijekistice: 09.02.2015
info
1019194Velika PlanaProdaja - putni?ki auto marke opel vektrarok je istekao
info
Bih - Federacija BiH
1019140Bosanska KrupaProdaja pokretne i nepokretne imovine stecajnog duznika - objekti, zemljište, mašine, alati, agregatistice: 13.02.2015
info
1019138Grada?acJavni konkurs za postupak prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu op?ine osobama pogo?enim prirodnom nesre?omrok je istekao
info
1019134MostarJavni poziv za dodjelu sportsko-privrednih lovišta u zakup na podru?ju Hercegova?ko-neretvanskog kantonaistice: 02.02.2015
info
1019137SarajevoJavni poziv za prikupljanje ponuda za kupovinu skladišnog prostoraistice: 02.02.2015
info
1019139SarajevoProdaja šumskih drvnih sortimenata u 2015. godini putem ugovora za sukcesivnu isporukurok je istekao
info
1019142Zavidovi?iProdaja šumskih drvnih sortimenata - slu?ajnog užitka na panjurok je istekao
info
Bih - Republika Srpska
1019490DobojProdaja neizgra?enog zemljišta u državnoj svojiniistice: 04.02.2015
info
1019493GradiškaProdaja imovine ste?ajnog dužnika - objekti, gra?evinsko zemljisšte, poljoprivredno zemljište, poljoprivredna mehanizacija, kamioni, vozila...istice: 13.02.2015
info
1019495Isto?no SarajevoProdaja nepokretnosti i rashodovane opreme- vozila i mašina putem licitacijerok je istekao
info
1019492UgljevikProdaja sekundarnih sirovina putem javnog oglasarok je istekao
info
1019215ZvornikProdaja - tmv Daf i priklju?no vozilorok je istekao
info
Hrvatska
1019259BujeProdaja izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskerok je istekao
info
1019269BuzetProdaju nekretnine putem javnobilježni?ke usmene javne dražbe - poslovno-stambena zgradarok je istekao
info
1019218OroslavjeProdaja - upravno proizvodna gra?evina, skladište lako zapaljivih materijala, skladište sa podrumom, skladište kartona...rok je istekao
info
1019217RijekaProdaja - razni šiva?i i pleta?i strojevi, dio postrojenja i opreme, te razni uredski namještajrok je istekao
info
1019216SplitProdaja - proizvodna hala i otvoreni ogra?eni skladišno - proizvodni prostor, dio prizemlja, manipulativni teren oko objekata...istice: 05.02.2015
info
1019221SplitProdaja - ku?a, dvorište i pašnjakistice: 18.02.2015
info
1019254StankovciJavni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta na podru?ju Op?ine Stankovcirok je istekao
info
1019258Svetvin?enatProdaja izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskerok je istekao
info
1019219ZagrebProdaja - zemljišterok je istekao
info
1019220ZagrebProdaja - vozilarok je istekao
info
Slovenija
1019298VelenjeBrezpla?no uporabo je pisarna velenjerok je istekao
info
12. Jan 2015
Srbija
1018880Aleksa Šanti?Prodaja - porodi?na stambena zgradaistice: 16.02.2015
info
1018781BeogradZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - stanrok je istekao
info
1018782BeogradZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - prodajni salon i magacinrok je istekao
info
1018881BeogradPeta aukcijska prodaja nepokretnostiistice: 12.02.2015
info
1018917BeogradDavanje nekoliko stambenih jedinica za potrebe izbeglica na teritoriji Republike Srbije u zakup ili kao mogu?nost kupovinerok je istekao
info
1018919BeogradDavanje nekoliko stambenih jedinica za potrebe izbeglica na odre?enoj lokaciji u zakup ili kao mogu?nost kupvinerok je istekao
info
1018887Beograd,Prodaja neoptere?ene imovine - lokala, apartmana, stanarskih ostava, garažnih mesta i dr.rok je istekao
info
1018910DolovoPrva javna prodaja nepokretnosti u svojini izvršnih dužnika - njiveistice: 03.02.2015
info
1018886Kara?or?evoProdaja 49 grla konjaistice: 02.02.2015
info
1018715KruševacProdaja nepokretnosti - trosoban stanrok je istekao
info
1018716LoznicaProdaja nepokretne imovine - ku?arok je istekao
info
1018717LoznicaProdaja nepokretne imovine - porodi?na stambena zgrada i njive 6. klaserok je istekao
info
1018718LoznicaProdaja nepokretne imovine - poslovne zgrade i njiva 6. klaserok je istekao
info
1018719LoznicaProdaja nepokretne imovine - šume, njive 6. klase, vo?njakrok je istekao
info
1018720LoznicaProdaja nepokretne imovine - porodi?na stambena zgradarok je istekao
info
1018721LoznicaProdaja nepokretne imovine - porodi?ni stambeni objekatrok je istekao
info
1018722LoznicaProdaja nepokretne imovine - dvosoban stan, stambena porodi?na zgrada, pomo?na zgradarok je istekao
info
1018723LoznicaProdaja nepokretne imovine - stambena zgradarok je istekao
info
1018724LoznicaProdaja nepokretne imovine - dvosoban stanrok je istekao
info
1018725LoznicaProdaja nepokretne imovine - šume 4. klaserok je istekao
info
1018726LoznicaProdaja nepokretne imovine - zgradarok je istekao
info
1018727LoznicaProdaja pokretne imovine - njiva 4. klase, vo?njak, ku?a, nova ku?a, objekat-prodavnica, pomo?ni objektirok je istekao
info
1018728LoznicaProdaja nepokretne imovine - šume 6. klase, šume 7. klase, šuma 5. klase, njive 6. klase, vo?njak 5. klase, vo?njaci 4. klase, livada 4. klaserok je istekao
info
1018729LoznicaProdaja nepokretne imovine - dvosoban stan, njive 6. klase, njive 7. klase, vo?njak 4. klase, pašnjak 4. klase, livada 5. klase, šume 4. klaseistice: 04.02.2015
info
1018730LoznicaProdaja imovine - magacin rezervnih delovarok je istekao
info
1018731NišProdaja imovine - porodi?na stambena zgrada, pomo?na zgrada, vo?njak 3. klase, njiva 2. klase, njiva 3. klase, njiva 4. klaserok je istekao
info
1018733NišProdaja nepokretnosti - stan broj 2rok je istekao
info
1018735NišProdaja imovine - porodi?na stambena zgradarok je istekao
info
1018737NišProdaja pokretnih stvari - putni?ko vozilo marke golf tdiistice: 16.02.2015
info
1018738NišProdaja pokretnih stvari dužnikarok je istekao
info
1018739NišProdaja pokretnih stvari - tretno vozilo zastava yugo 55 polyistice: 02.02.2015
info
1018913NišProdaja imovine - zgrade za razne namene, ure?enog zemljišta, hale za preradu ribe, rashladnog tornja, kotlova, cirkulacione pumpe i dr.istice: 09.02.2015
info
1018892Novi Be?ejProdaja nepokretnosti - njiverok je istekao
info
1018882Novi BeogradProdaja - trosoban stanrok je istekao
info
1018740Novi SadProdaja nepokretnosti - njiva 2. klase, trstik-mo?vara 2. klase, njiva 3. klaserok je istekao
info
1018885SokobanjaDavanja u zakup poslovnog prostorarok je istekao
info
1018896SokobanjaJavni poziv za prikupljanje pisanih ponuda radi davanja poslovnog prostora u zakuprok je istekao
info
1018895Stara PazovaJavno nadmetanje za davanje poslovnog prostora u zakuprok je istekao
info
1018890SuboticaOglas o prodaji nepokretnosti - pašnjaka i zemljišta uz zgradurok je istekao
info
1018901SuboticaDrugo nadmetanje za javnu prodaju prava svojine na 1/1 udela nepokretnosti - zemljišta, livada, magacina, njiva i dr.rok je istekao
info
1018898TrešnjevacProdaja zemljišta i objektarok je istekao
info
1018856UžiceZakup poslovnog prostora za potrebe Zlatiborskog upravnog okrugarok je istekao
info
1019076UžiceZakup poslovnog prostora za potrebe sedišta Zlatiborskog upravnog okrugarok je istekao
info
1019078UžiceZakup poslovnog prostora za potrebe sedišta Zlatiborskog upravnog okrugarok je istekao
info
1018752VršacProdaja - putni?ki automobil marke peugeot tip 307 hdi, putni?ki automobil mekre daewo tip nexiarok je istekao
info
1018753VršacProdaja - porodi?na stambena zgrada, pomo?na zgrada, njiva 2. klaserok je istekao
info
1018754VršacProdaja - zemljište po parcelamaistice: 01.04.2015
info
1018755Zaje?arProdaja nepokretnosti - šuma 4. klase, njiva 3. klase, njiva 6. klase, šuma 5. klaseistice: 06.02.2015
info
1018756Zaje?arProdaja nepokretnosti - njiva 1. klase, njiva 2. klaserok je istekao
info
1018929Zaje?arObaveštenje o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojinirok je istekao
info
Crna Gora
1018922Herceg NoviJavni poziv za zakup šest kupališta u Herceg Novomrok je istekao
info
1018925PodgoricaObavještenje prodaji nepokretnosti - livaderok je istekao
info
1018921PodgoricaJavni poziv za ucesce na aukciji državnih zapisa Ministarstva finansija Crne Gorerok je istekao
info
1018924Reževi?iZaklju?ak prodaji nepokretnosti - parcele za posebne namenerok je istekao
info
Bih - Federacija BiH
1018923KladanjProdaja - drvni sortimentirok je istekao
info
1018712KonjicOglas o prodaji roba - šumskih drvnih sortimenata - ogrijevno drvorok je istekao
info
Bih - Republika Srpska
1019122VlasenicaProdaja imovine stecajnog duznika - gradsko gra?evinsko zemljište i objekatistice: 03.02.2015
info
Hrvatska
1018808DubrovnikProdaja - gradilište površine 977 m2istice: 04.02.2015
info
1018809DubrovnikProdaja - gradilišteistice: 04.02.2015
info
1018810DubrovnikProdaja - gradilišteistice: 04.02.2015
info
1018811DubrovnikProdaja - gradilišteistice: 04.02.2015
info
1018812DubrovnikProdaja - gradilišteistice: 04.02.2015
info
1018813DubrovnikProdaja - gradilišteistice: 04.02.2015
info
1018814DubrovnikProdaja - gradilišteistice: 04.02.2015
info
1018816DubrovnikProdaja - zemljište kat. ?esticaistice: 04.02.2015
info
1018817DubrovnikProdaja - zemljišteistice: 04.02.2015
info
1018818DubrovnikProdaja - gradilišteistice: 14.02.2015
info
1018908Jurši?iProdaja nekretnina - oranicaistice: 02.02.2015
info
1018794KrapinaProdaja - poslovni prostoristice: 10.02.2015
info
1018795KrapinaProdaja - industrijsko dvorišteistice: 10.02.2015
info
1018791KutinaProdaja - gotova odje?aistice: 31.01.2015
info
1018819Plo?eProdaja - šumaistice: 26.02.2015
info
1018792SesveteProdaja - gra?evinsko zemljište, ku?a, zgrade, oranica, dvorišterok je istekao
info
1018806SesveteProdaja - namještaj, oprema strojevi i alati, skladište sitnog invetara, ostala imovinarok je istekao
info
1018803SisakProdaja - ure?aj za termi?ku obradu opasnog otpada, vodotoranj, spremnik...rok je istekao
info
1018927SisakProdaja poslovnih prostorarok je istekao
info
1018784Slavonski BrodProdaja - podizna platforma za automobile, nose?a greda na kota?ima, stroj za nitanje...rok je istekao
info
1018786Slavonski BrodProdaja - motorno vozilorok je istekao
info
1018798Slavonski BrodProdaja - zgrade i igralište, oranica, gospodarsko dvorišterok je istekao
info
1018799Slavonski BrodProdaja - oranica, putrok je istekao
info
1018800Slavonski BrodProdaja - sportski teren, hotelski kompleks u izgradnjirok je istekao
info
1018801SplitProdaja - osobno vozilorok je istekao
info
1018899UmagObavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskerok je istekao
info
1018903UmagJavni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu rRH na podru?ju Grada Umagarok je istekao
info
1018907UmagProdaja nekretnina - zgrada, dvorište i oranicaistice: 02.02.2015
info
1018788VaraždinProdaja - nekretninerok je istekao
info
1018815VaraždinProdaja - oranicarok je istekao
info
1018928VinkovciProdaja nekretnina - oranicarok je istekao
info
1018797VrbovecProdaja - poslovni prostor, garažni prostorrok je istekao
info
1018789ZagrebProdaja - pokretnine i to oprema za ugostiteljstvo i sitni kuhinjski inventarrok je istekao
info
1018790ZagrebProdaja - tekstilna robarok je istekao
info
1018793ZagrebProdaja - kerami?ke plo?ice i kupaonska galanterija, ra?unalni programistice: 31.01.2015
info
1018796ZagrebProdaja - livada, vo?njak, ku?a i dvorište, oranica...rok je istekao
info
1018802ZagrebProdaja - strojevi i oprema, ra?unala i ra?unalna oprema, namještaj, zalihe repromaterijala, ostala imovinarok je istekao
info
1018804ZagrebProdaja - knjige i uredski materijalrok je istekao
info
1018805ZagrebProdaja - zgrada, dvorište, stanistice: 04.02.2015
info
1018807ZagrebProdaja - poslovni prostoristice: 31.01.2015
info
Slovenija
1018691LjubljanaProdajo poslovnih prostorov v zelenem gaju na brdu v Ljubljaniistice: 04.02.2015
info
1019010VelenjeNamera o ustanovitvi služnosti pravic na vseh zemljiš?ihistice: 31.12.2015
info
1019011VelenjeNamera o oddaji nepremi?nin v najemistice: 31.12.2015
info
09. Jan 2015
Srbija
1018310Ba?ka PalankaOglas o prodaji pokretnih stvari - teretnih vozilarok je istekao
info
1018309BeogradPrikupljanje pismenih ponuda za izdavanje u zakup nekoliko poslovnih prostora za razli?ite nameneistice: 02.02.2015
info
1018318BeogradJavno nadmetanje za davanje nekoliko poslovnih prostora u zakup - lokali, magacini,kancelarije i dr.rok je istekao
info
1018388BeogradDruga aukcijska prodaja - stanaistice: 05.03.2015
info
1018384BeogradProdaja pravnog lica (zemljište,poslovna zgrada...)istice: 27.02.2015
info
1018488Beograd (Savski venac)Zakup poslovnog prostorarok je istekao
info
1018570Beograd (Savski venac)Zakup poslovnog prostora za potrebe filijale Beograd – ispostave Stari grad i Vra?arrok je istekao
info
1018317BujanovacOglas o prodaji nepokretnosti - poljoprivredno zemljišterok je istekao
info
1018243?a?akLaminator marke sealrok je istekao
info
1018244?a?akKompletna rashladna komora zapremine 110 m3rok je istekao
info
1018245?a?akMotorno vozilo marke fiat doblorok je istekao
info
1018247?a?akHladnja?a marke dorin tip t300sbrok je istekao
info
1018446?a?akProdaja slede?ih osnovnih sredstava - putni?kih vozilarok je istekao
info
1018383Klju?Prva javna prodaja putem nepokretnosti u svojini izvršnog dužnika - zemljišta za razne namene, njive, livade i porodi?no stambenih zgradarok je istekao
info
1018448KruševacJavni poziv za davanje u zakup školskog prostora - kantine putem javnog nadmetanjarok je istekao
info
1018362LapovoProdaja ste?ajnog dužnika - upravne zgrade, gra?evinskih objekata, lokala, zemljišta za posebne namene, gra?evinskih mašina i dr.istice: 05.02.2015
info
1018455LoznicaDavanje u zakup nepokretnosti - lokaliistice: 08.02.2015
info
1018456LoznicaOglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojinirok je istekao
info
1018457MionicaJavna prodaja putem usmenog javnog nadmetanja nepokretnosti - porodi?ne stambene zrgade, zemljiste pod objektima, livada i njivarok je istekao
info
1018258NišAutomobil folksvagen pasatistice: 16.02.2015
info
1018261NišPe? za pecivo mipos elektro 2x6, pe? za pecivo termic winkler wachtel, friteza za prženje testaistice: 16.02.2015
info
1018411NišIzdavanje u zakup slobodnog poslovnog prostora neposrednom pogodbomistice: 31.01.2015
info
1018311Novi BeogradOglas o davanju poslovnog prostora u zakuprok je istekao
info
1018262Novi SadPorodi?na stambena zgrada, njive 1. klase, pomo?na zgradarok je istekao
info
1018263Novi SadPorodi?na stambena zgrada, objekti poljoprivrede, njiva 4. klaseistice: 11.02.2015
info
1018264Novi SadPorodi?na stambena zgrada i pomo?na zgradaistice: 18.02.2015
info
1018265Novi SadZgrada prehrambene industrijeistice: 18.02.2015
info
1018266Novi SadParcela broj 1478istice: 04.02.2015
info
1018267Novi SadPorodi?na stambena zgrada, pomo?na zgradarok je istekao
info
1018269Novi SadTraktor imt 539rok je istekao
info
1018454Novi SadAukcijska prodaju nepokretnosti koja se nalazi u Subotici - porodi?ne stambene zgradeistice: 03.03.2015
info
1018400Novi sadProdaja imovineistice: 16.02.2015
info
1018386Novi SadProdaja nepokretnosti - porodi?ne zgrade i zemljišta pod zgradom/objektomistice: 03.03.2015
info
1018387ObrtniceProdaja nepokretnosti - zgrada prehrambene industrijerok je istekao
info
1018361Para?inJavni oglas o otu?enju neizgra?enog gra?evinskog zemljištaistice: 10.02.2015
info
1018312SomborDruga aukcijska prodaja nepokretnosti - porodi?no stambena zgradaistice: 03.03.2015
info
1018298SomborPriklju?na mašina drlja?a sa tri krilarok je istekao
info
1018405SomborProdaja: porodi?na stambena zgradaistice: 03.03.2015
info
1018363Sremska MitrovicaProdaja imovine - upravne zgradeistice: 11.02.2015
info
1018385Sremski KarlovciAukcijska prodaja nepokretnosti - poslovnog prostoraistice: 26.02.2015
info
1018302ValjevoPorodi?na stambena zgradarok je istekao
info
1018303ValjevoLokalistice: 03.02.2015
info
1018304ValjevoNjiva 1. klase, njiva 6. klaseistice: 04.02.2015
info
1018305ValjevoVo?njak 4. klaseistice: 04.02.2015
info
1018306ValjevoPorodi?na stambena zgradarok je istekao
info
1018240VršacPoziv u postupku prikupljanja ponuda za zakup slobodnih termina u sportskim halamarok je istekao
info
1018308ZrenjaninPorodi?na stambena zgrada, pomo?ne zgrade, vo?njak 2. klaserok je istekao
info
Crna Gora
1018406BudvaProdaja cjelokupne imovine ste?ajnog dužnika - zemljište, posebni dijelovi stambenih objekata, nekoliko zgrada i dr.istice: 13.02.2015
info
1018404Donji Muri?iZaklju?ak o prodaji parcele za posebne namenerok je istekao
info
1018403KotorZaklju?ak o prodaji pokretne stvari - vozilarok je istekao
info
1018402Kova?iZaklju?ak o prodaji nepokretnosti - njiverok je istekao
info
1018511PodgoricaObaveštenje o prodaji - porodi?na zgradarok je istekao
info
1018398ŽabljakProdaja nepokretnosti - zemljišta i krš/kamenjararok je istekao
info
Bih - Federacija BiH
1018444Donji VakufJavni konkurs za dodjelu gradskog gra?evinskog zemljišta radi izgradnje poslovnog objekta za preradu drvetarok je istekao
info
1018443Hadži?iZaklju?ak o prodaji nekretnine - benzinska pumpa sa ekonomskim dvoristem - K.O. Hadži?i - Crna Rijekarok je istekao
info
1018445KladanjOglas za ponovnu javnu prodaju nepokretne imovine - poslovna zgrada u privredi i nekategorisani putrok je istekao
info
1018422TešanjKu?ište ku?a i zgrada, dvorišterok je istekao
info
1018425TešanjKoriš?enje javnih površina radi postavljanja tende, poslovnog objekta, kioska, garažeistice: 06.02.2015
info
Hrvatska
1018424BadljevinaObavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskerok je istekao
info
1018428DaruvarObavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskerok je istekao
info
1018574Kaštel Su?uracProdaja nekretnina ste?ajnog dužnika, ?etiri stambene jedinice (sobe)rok je istekao
info
1018575KriževciProdaja pokretne imovine u vlasništvu ste?ajnog dužnika - teretni automobil, priklju?no vozilo, tokarilica, ru?na preša, brusilica, škare za rezanje lrok je istekao
info
1018433KutinaObavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskerok je istekao
info
1018434KutjevoObavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskerok je istekao
info
1018430LipikObavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskerok je istekao
info
1018583Nova GradiškaProdaja imovine ste?ajnog dužnika - gra?evinsko zemljište tvornice, industrijsko dvorište, neplodno industrijsko dvorišterok je istekao
info
1018452PakracObavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskerok je istekao
info
1018426PakracObavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskerok je istekao
info
1018427PakracObavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskerok je istekao
info
1018423Popova?aObavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskerok je istekao
info
1018577PulaOglas za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju pokretne imovine ste?ajnog dužnika - teretni automobilrok je istekao
info
1018580RijekaProdaja imovine ste?ajnog dužnika - alati, strojevi, uredski namještaj, zalihe materijalarok je istekao
info
1018584RijekaProdaja ste?ajnog dužnikaistice: 26.02.2015
info
1018573SplitProdaja imovine ste?ajnog dužnika usmenom javnom dražbom- garažarok je istekao
info
1018578VaraždinProdaja nekretnine u vlasništvu ste?ajnog dužnika - prodavaonica, skladište, drvarnica, prostorije Wc-arok je istekao
info
1018579Varaždin?etrnaesta javna dražba za prodaju imovine ste?ajnog dužnika - poslovni prostor sa šalterskim dijelomrok je istekao
info
1018576ZagrebOglas za prodaju pokretnina - stupna pila za željezo, aparat za zavarivanje, boce za kisik, visokofrekventni pretvara?, plinski kotaorok je istekao
info
1018581ZagrebProdaja nekretnine u vlasništvu ste?ajnog dužnika - gospodarsko dvorišterok je istekao
info
1018582ZagrebTre?a usmena javna dražba - trosobni stanrok je istekao
info
1018449ŽminjNatje?aj za prodaju nekretnine - cisterna i dvorišterok je istekao
info
1018431?ulovacObavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskerok je istekao
info
1018432?ulovacObavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskerok je istekao
info
Slovenija
1018519VelenjeNamera o oddaji nepremi?nin v najemistice: 31.12.2015
info

 office@ittinzenjering.co.rs

Copyright © ITT d.o.o.