HOME0002030405060710129093Sve
INFOTELTENDERI - JAVNE NABAVKE
93  - PRODAJA - OBJEKTI. GRADJEVINSKO I POLJOPRIVREDNO ZEMLJISTE. OPREMA. MASINE. ALATI. INVENTAR. SEKUNDARNE SIROVINE. VOZILA. ZALIHE ROBE.  
29. Jul 2015
Srbija
1131713AleksinacZaključak o prodaji pokretnih stvari - Pežo 106istice: 02.09.2015
info
1131718AleksinacZaključak o prodaji pokretnih stvari - trimer za šišanje traveistice: 02.09.2015
info
1131856BeogradOglas za prikupljanje pismenih ponuda za izdavanje prostora u sklopu kompleksa telekomunikacionog tornja na Avali/u zakupistice: 06.08.2015
info
1131863BeogradDruga javna prodaja - razne vrste kutija za akumulatore i kutija za trakcione ćelijeistice: 31.07.2015
info
1132175Beograd (Novi Beograd)Nabavka usluga zakupa poslovnog prostora - magacinski prostoristice: 31.08.2015
info
1131857ČačakProdaja stečajnog dužnika - farme, upravne zgrade, sušare, dela magacina i dr.istice: 07.09.2015
info
1131865KanjižaJavni poziv za prikupljanje pismenih ponuda za otuđenje nepokretnosti - dvosoban stanistice: 13.08.2015
info
1131913KoceljevaZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada određuje se druga javna prodaja, putem usmenog javnog nadmetanja, nepokretnosti u vlasniistice: 26.08.2015
info
1131914KoceljevaZaključak o prodaji nepokretnosti - porodične stambene zgrade sa pripadajućim zemljištem i pomoćnim objektima i njiveistice: 01.09.2015
info
1132038KoceljevaZaključak o prodaji pokretnih stvari - traktorska prikolicaistice: 01.09.2015
info
1132040KoceljevaZaključak o prodaji pokretnih stvari - putničko motorno voziloistice: 04.08.2015
info
1131835KoceljevaZaključak o prodaji pokretnih stvari - motorna testeraistice: 06.08.2015
info
1131836KoceljevaZaključak o prodaji pokretnih stvari - drljačaistice: 01.09.2015
info
1131915KoceljevaZaključak o prodaji nepokretnosti - šume i njiveistice: 26.08.2015
info
1131916KoceljevaZaključak o prodaji nepokretnosti - pašnjak, voćnjak, šume i njiveistice: 26.08.2015
info
1131932KoceljevaZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada bez utvrđene delatnosti, poslovna zgrada, pripadajuće zemljište i šumsko zemljišteistice: 27.08.2015
info
1132039KoceljevaZaključak o prodaji pokretnih stvari - kamp prikolicaistice: 04.08.2015
info
1132041KoceljevaZaključak o prodaji pokretnih stvari - putničko motorno voziloistice: 15.09.2015
info
1132042KoceljevaZaključak o prodaji pokretnih stvari - motocikl, motokultivatoristice: 06.08.2015
info
1132043KoceljevaZaključak o prodaji pokretnih stvari - drljačaistice: 01.09.2015
info
1132044KoceljevaZaključak o prodaji pokretnih stvari - drljačaistice: 01.09.2015
info
1132045KoceljevaZaključak o prodaji pokretnih stvari - pokretna pečenjaraistice: 09.09.2015
info
1132046KoceljevaZaključak o prodaji pokretnih stvari - pokretna pečenjaraistice: 04.08.2015
info
1132047KoceljevaZaključak o prodaji pokretnih stvari - putničko motorno voziloistice: 04.08.2015
info
1132049KoceljevaZaključak o prodaji pokretnih stvari - putničko motorno voziloistice: 04.08.2015
info
1132050KoceljevaZaključak o prodaji pokretnih stvari - motorna testeraistice: 06.08.2015
info
1132051KoceljevaZaključak o prodaji pokretnih stvari - kalupi za izradu betonskih stubova i česmiistice: 04.09.2015
info
1132052KoceljevaZaključak o prodaji pokretnih stvari - auto prikolicaistice: 04.09.2015
info
1132053KoceljevaZaključak o prodaji pokretnih stvari - sistem za TNGistice: 01.09.2015
info
1131918KragujevacProdaja imovine - Zgrada poslovnih usluga-mini klanica sa radionicom za preradu mesa, Zgrada-objekat poljoprivrede-depo stoke, zemljišteistice: 28.08.2015
info
1131728KraljevoZaključak o prodaji nepokretnosti - livada, pašnjak, njiva i ostalo veštački stvoreno neplodno zemljišteistice: 24.09.2015
info
1131731KraljevoZaključak o prodaji - mlin za prekrupu-projuistice: 04.08.2015
info
1131739KraljevoZaključak o prodaji - pica pećistice: 26.10.2015
info
1131740KraljevoZaključak o prodaji - kaljeno stakloistice: 17.11.2015
info
1131741KraljevoZaključak o prodaji - elektroviljuškar BT LIFTERSistice: 18.11.2015
info
1131742KraljevoZaključak o prodaji - teretno vozilo Mercedes 1735istice: 18.11.2015
info
1131743KraljevoZaključak o prodaji - kupola za bager - obrtni venac "14. oktobar"istice: 25.11.2015
info
1131744KraljevoZaključak o prodaji - motorna testera HUSQARNAistice: 25.11.2015
info
1131749KraljevoZaključak o prodaji - ult- a i kamion FAP 19 -21istice: 09.12.2015
info
1131750KraljevoZaključak o prodaji - putničko vozilo Zastava 101istice: 10.12.2015
info
1131751KraljevoZaključak o prodaji - lampa za sušenje boje Standoxistice: 11.12.2015
info
1131753KraljevoZaključak o prodaji - mašina za kamenovanje teksasa BRAWNistice: 14.12.2015
info
1131755KraljevoZaključak o prodaji - linija za proizvodnju mleka, vaga, cisterna za gorivo, kotaoistice: 16.12.2015
info
1131917LoznicaProdaja imovine stečajnog dužnika - Zgrada poslovnih usluga - upravna zgrada i hotelistice: 25.08.2015
info
1131923Malo CrnićeOglas o davanju nepokretnosti/upravne zgrade,silosa,dimnjaka,novih mlinova, mašinske radionice,portirnice i dr. u zakupistice: 10.08.2015
info
1131869NeuzinaIzmena poziva za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda radi prodaje kapitala subjekta privatizacije - BRATSTVO JEDINSTVO NEUZINAistice: 17.08.2015
info
1131867Novi PazarProdaja kamiona - autosmećara/ Volvo fl6istice: 05.08.2015
info
1131761Novi SadZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada i zemljište uz zgraduistice: 23.11.2015
info
1131762Novi SadZaključak o prodaji nepokretnosti - vinograd i njivaistice: 07.09.2015
info
1131763Novi SadZaključak o prodaji nepokretnosti - poslovni prostor i dupleks - podrumistice: 30.11.2015
info
1131764Novi SadZaključak o prodaji nepokretnosti - dvoiposoban stanistice: 23.11.2015
info
1131765Novi SadZaključak o prodaji nepokretnosti - stanistice: 28.09.2015
info
1131766Novi SadZaključak o prodaji nepokretnosti - njiva, voćnjak, pašnjak i vikend kućaistice: 09.11.2015
info
1131767Novi SadZaključak o prodaji nepokretnosti - trosoban stanistice: 31.08.2015
info
1131768Novi SadZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada i zemljište uz zgraduistice: 19.10.2015
info
1131769Novi SadZaključak o prodaji - presa za baliranje Roland 160istice: 17.08.2015
info
1131770Novi SadZaključak o prodaji - metalni ram za kamionsku prikolicu sa osovinama i točkovimaistice: 19.08.2015
info
1131771Novi SadZaključak o prodaji - dve silo ćelije T-800 Corodobaistice: 04.08.2015
info
1131837Novi SadProdaja - nelikvidna robaistice: 10.08.2015
info
1131919otvaranjaCentralni magacin,metalni kiosk i kancelarijska oprema i zaliheistice: 07.09.2015
info
1131774PančevoZaključak o prodaji nepokretnosti - njivaistice: 29.09.2015
info
1131776PančevoZaključak o prodaji pokretnih stvari - biciklistice: 24.08.2015
info
1131778PirotZaključak o prodaji pokretnih stvari - kamion FAP 1620istice: 14.09.2015
info
1131868RaškaPrikupljanje pismenih ponuda za prodaju autobusa/marke bova model fhm 12 360 fururaistice: 09.08.2015
info
1132170ŠabacZaključak o prodaji nepokretnosti - njivaistice: 06.08.2015
info
1132171ŠabacZaključak o prodaji nepokretnosti - šumeistice: 06.08.2015
info
1131909SomborIzmena javnog poziva za učešće u postupku radi prodaje kapitala subjekta privatizacije - AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ PUTNIKA, SOMBORistice: 07.08.2015
info
1132034Sremska MitrovicaZaključak o prodaji nepokretnosti - građevinsko zemljište pod objektimaistice: 23.09.2015
info
1132035Sremska MitrovicaZaključak o prodaji nepokretnosti - građevinsko zemljište pod objektima i njiveistice: 25.09.2015
info
1132036Sremska MitrovicaZaključak o prodaji nepokretnosti - građevinsko zemljište pod objektimaistice: 25.09.2015
info
1132141Sremska MitrovicaZaključak o prodaji nepokretnosti - njiveistice: 31.08.2015
info
1132236Sremska MitrovicaLicitacija radi davanja u zakup na određeno vreme poslovnih prostora putem prikupljanja pismenih ponudaistice: 06.08.2015
info
1131780Stara PazovaZaključak o prodaji nepokretnosti - njiva i vikend kućaistice: 10.08.2015
info
1131782Stara PazovaZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada, zemljište uz zgradu i njivaistice: 10.09.2015
info
1131910StarčevoIzmena javnog poziva u postupku prikupljanja ponuda radi prodaje kapitala subjekta privatizacije - AKCIONARSKO DRUŠTVO VOJVODINA, STARČEVOistice: 20.08.2015
info
1131864Velika PlanaOglas za sprovođenje postupka radi davanja građevinskog zemljišta u zakupistice: 28.08.2015
info
1131862VrbasOglas o prodaji nepokretnosti - njiva/prve i druge klaseistice: 07.08.2015
info
1131783ZrenjaninZaključak o prodaji neposrednom pogodbom - porodična stambena zgrada, pomoćna zgrada i zemljište uz zgraduistice: 04.08.2015
info
Crna Gora
1131939KotorObavještenja o početku namirenja putem vansudske prodaje nepokretnosti - stambeno poslovne zgrade i nekoliko stambenih prostoraistice: 01.08.2015
info
1131938PodgoricaObavještenje o prodaji nepokretnosti - neplodnog zemljišta, nekoliko poslovnih prostora, livade, dvorišta i dr.istice: 21.08.2015
info
1131940PodgoricaObavještenja o početku namirenja putem vansudske prodaje nepokretnosti - dvorišta, stambeno/poslovne zgrade i stambenih prostoraistice: 01.08.2015
info
1131937ŽabljakObavještenja o početku namirenja putem vansudske prodaje nepokretnosti - garaže i poslovnih prostoraistice: 01.08.2015
info
Bih - Federacija BiH
1131927KiseljakIzdavanje školske kuhinje pod zakupistice: 05.08.2015
info
1131929SarajevoJavni oglas za prodaju rashodovane opreme - agregati, radiooprema i oprema za napajanjeistice: 06.08.2015
info
Bih - Republika Srpska
1131829Banja LukaProdaju nepokretne - zemljište i objekti stolarije i zajedničkih službiistice: 14.09.2015
info
1131926BanjalukaOglas o prodaji porodične stambene zgradeistice: 05.08.2015
info
Hrvatska
1131851BrestovacProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - voćnjakistice: 13.08.2015
info
1131855ČazmeProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - oranicaistice: 13.08.2015
info
1131935KarlovacNatječaj za davanje u zakup poslovnih prostoraistice: 04.08.2015
info
1131854SibinjProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - pašnjaciistice: 13.08.2015
info
1131934VaraždinJavni natječaj za osnivanje prava građenja i davanja u zakup javne površine na nekretninamaistice: 01.09.2015
info
1131936VaraždinPoziv za korištenje javne površine za postavu štandova povodom blagdana Velike Gospeistice: 05.08.2015
info
1131850Velike KopaniceProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - pašnjak i oranicaistice: 13.08.2015
info
1131838ZagrebProdaja rashodovanih osnovnih sredstava - čamac, kosilice, namještaj, kućni aparatiistice: 06.08.2015
info
1131912ŽminjNatječaj za prodaju dijelova zgradeistice: 11.08.2015
info
Slovenija
1131830KrškoNamero o ustanovitvi služnostne praviceistice: 10.08.2015
info
28. Jul 2015
Srbija
1131125BačIzmena javnog poziva radi prodaje kapitala subjekta privatizacije - AKCIONARSKO DRUŠTVO AGROBAČKAistice: 25.08.2015
info
1131124BeogradProdaja četiri vozila/marki MERCEDES VITO 111 CDI i RENAULT Kango expression 1,5istice: 17.08.2015
info
1131126BeogradIzmena poziva radi prodaje kapitala subjekta privatizacije - JAVNO PREDUZEĆE NOVINSKA AGENCIJA TANJUG SA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆUistice: 13.08.2015
info
1131229BeogradIzdavanje u zakup pijačnog prostoraistice: 03.08.2015
info
1131354BeogradZaključak o prodaji nepokretnosti - stanistice: 13.08.2015
info
1131233ČačakZaključak o prodaji nepokretnosti - pašnjakistice: 24.08.2015
info
1131234ČačakZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada i zemljište uz zgraduistice: 24.08.2015
info
1131235DespotovacZaključak o prodaji pokretnih stvari - traktor IMT - Fergusonistice: 19.08.2015
info
1131237KraljevoZaključak o prodaji - električna kosačica za šišanje trave, traktorska prikolica, IMT- 40 kosačica i traktorska grabulja za travuistice: 07.08.2015
info
1131238LebaneZaključak o prodaji nepokretnosti - livada, njive i voćnjakistice: 08.10.2015
info
1131239LebaneZaključak o prodaji nepokretnosti - pašnjak, vinograd, livada, šuma i ostalo veštački stvoreno neplodno zemljišteistice: 24.09.2015
info
1131240LeskovacZaključak o prodaji nepokretnosti - njivaistice: 05.08.2015
info
1131242LoznicaZaključak o prodaji nepokretne imovine - šuma, pašnjak i njivarok je istekao
info
1131243LoznicaZaključak o prodaji nepokretne imovine - pašnjak, veštački stvoreno neplodno zemljište i njiveistice: 03.08.2015
info
1131244LoznicaZaključak o prodaji nepokretne imovine - šumaistice: 03.08.2015
info
1131245LoznicaZaključak o prodaji nepokretne imovine - šuma i voćnjakistice: 01.09.2015
info
1131246LoznicaZaključak o prodaji nepokretne imovine - temelj kuće sa podrumom, čardak i građevinsko zemljišteistice: 17.08.2015
info
1131247LoznicaZaključak o prodaji nepokretne imovine - njiva i šumaistice: 17.08.2015
info
1131248LoznicaZaključak o prodaji nepokretne imovine - porodična stambena zgrada, otvoreni bazen i garaža sa ostavom i letnjom kuhinjomistice: 19.08.2015
info
1131249LoznicaZaključak o prodaji nepokretne imovine - dve zgrade, zemljište uz zgradu i voćnjakistice: 28.08.2015
info
1131250LoznicaZaključak o prodaji nepokretne imovine - zemljište uz zgradu, njiva, porodična stambena zgrada i voćnjakistice: 08.09.2015
info
1131351MajurZaključak o prodaji nepokretnosti - porodično stambene zgrade sa na pripadajućem zemljištu sa pomoćnim zgradamaistice: 06.08.2015
info
1131352MajurZaključak o prodaji nepokretnosti - porodično stambena zgrada sa pripadajućim zemljištem, njive, voćnjak, šuma i neplodno zemljišteistice: 06.08.2015
info
1131353MajurZaključak o prodaji nepokretnosti - pomoćne zgrade na katastarskim parcelama i voćnjakistice: 06.08.2015
info
1131252NišZaključak o prvoj prodaji nepokretnosti - trosoban stanistice: 27.08.2015
info
1131254NišZaključak o prodaji - freza IMT 506, kosa i prikolica za frezu i prikolica za drvaistice: 27.08.2015
info
1131224Novi SadProdaja - nelikvidna robaistice: 10.08.2015
info
1131259Novi SadZaključak o prodaji - vozilo Kia Pride 1996istice: 14.09.2015
info
1131261Novi SadZaključak o prodaji nepokretnosti - dvosoban stanistice: 27.08.2015
info
1131262PančevoZaključak o prodaji nepokretnosti - stambena zgradaistice: 24.09.2015
info
1131263PančevoZaključak o prodaji pokretnih stvari - automobil Renault Espaceistice: 20.08.2015
info
1131267PirotZaključak o prodaji pokretnih stvari - automobil Opel Omegaistice: 10.08.2015
info
1131271SomborZaključak o prodaji pokretnih stvari - pekarska mašina za testo i mašina za sušenje testaistice: 06.08.2015
info
1131272SomborZaključak o prodaji pokretnih stvari - putničko vozilo Alfa Romeo 147 1,6T Sparkistice: 06.08.2015
info
1131122SuboticaProdaja trosobnog stanaistice: 31.08.2015
info
1131275SuboticaZaključak o prodaji nepokretnosti - vinogradistice: 11.09.2015
info
1131276SuboticaZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, vinograd i njivaistice: 11.09.2015
info
1131277SuboticaZaključak o prodaji nepokretnosti - njivaistice: 11.09.2015
info
1131278SuboticaZaključak o prodaji nepokretnosti - zemljište sa porodičnom stambenom zgradom, pomoćnom zgradom i vinogradistice: 11.09.2015
info
1131279SuboticaZaključak o prodaji nepokretnosti - zemljište sa porodičnom stambenom zgradomistice: 11.09.2015
info
1131281SuboticaZaključak o prodaji nepokretnosti - njiveistice: 11.09.2015
info
1131282SuboticaZaključak o prodaji nepokretnosti - njivaistice: 11.09.2015
info
1131283SuboticaZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljište uz zgradu, njiva i porodična stambena zgradaistice: 11.09.2015
info
1131284SuboticaZaključak o prodaji nepokretnosti - vinograd i porodična stambena zgradaistice: 16.09.2015
info
1131285SuboticaZaključak o prodaji nepokretnosti - stanistice: 16.09.2015
info
1131286SuboticaZaključak o prodaji nepokretnosti - vinograd i gradsko - građevinsko zemljišteistice: 16.09.2015
info
1131288SuboticaZaključak o prodaji nepokretnosti - njivaistice: 16.09.2015
info
1131289SuboticaZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada sa zemljištem uz zgraduistice: 16.09.2015
info
1131291SuboticaZaključak o prodaji nepokretnosti - porodično stambena zgrada i zemljište uz zgraduistice: 16.09.2015
info
1131293SuboticaZaključak o prodaji nepokretnosti - porodično stambena zgrada i zemljište uz zgradu, pomoćna zgrada i njivaistice: 16.09.2015
info
1131298SuboticaZaključak o prodaji pokretnih stvari - putničko vozilo Volkswagen Golf 1,9 D Baseistice: 21.08.2015
info
1131300SuboticaZaključak o prodaji pokretnih stvari - teretno vozilo Fiat Doblo Cargo 1,9 JDistice: 12.08.2015
info
1131301SuboticaZaključak o prodaji pokretnih stvari - industrijske šivaće mašine Sunstar i Necchiistice: 20.08.2015
info
1131230UžiceProdaja - porodična stambena zgradaistice: 10.08.2015
info
1131302UžiceZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada i garažaistice: 10.09.2015
info
1131303UžiceZaključak o prodaji pokretnih stvari - motorno vozilo TAM 201istice: 07.08.2015
info
1131304ValjevoZaključak o prvoj prodaji nepokretnosti - dvosoban stanistice: 01.09.2015
info
1131305ValjevoZaključak o prvoj prodaji pokretnih stvari - mašina za merenje kvaliteta štampe za papir Spektroformator X respektor i za ploče Plejtrideristice: 30.07.2015
info
1131307ZaječarZaključak o prodaji - automobil Opel Vectraistice: 11.09.2015
info
1131308ZaječarZaključak o prodaji - kombinovana stolarska mašina KSM9istice: 11.09.2015
info
1131309ZrenjaninZaključak o prodaji pokretnih stvari - mešalica za beton i špediteristice: 17.08.2015
info
1131310ZrenjaninZaključak o prodaji pokretnih stvari - rasipač đubriva traktorskiistice: 17.08.2015
info
1131311ZrenjaninZaključak o prodaji pokretnih stvari - špediteristice: 17.08.2015
info
1131312ZrenjaninZaključak o prodaji pokretnih stvari - prikolica traktorskaistice: 17.08.2015
info
1131313ZrenjaninZaključak o prodaji pokretnih stvari - autoprikolicaistice: 18.08.2015
info
1131315ZrenjaninZaključak o prodaji pokretnih stvari - autoprikolicaistice: 19.08.2015
info
1131316ZrenjaninZaključak o prodaji pokretnih stvari - traktor IMT 533istice: 19.08.2015
info
1131317ZrenjaninZaključak o prodaji pokretnih stvari - paorska kolaistice: 21.08.2015
info
1131319ZrenjaninZaključak o prodaji pokretnih stvari - mešalica za beton, prskalica traktorska i špediteristice: 21.08.2015
info
1131320ZrenjaninZaključak o prodaji pokretnih stvari - traktor Masat Fergusonistice: 21.08.2015
info
1131321ZrenjaninZaključak o prodaji pokretnih stvari - automobil Opel Kadet 1,3istice: 31.08.2015
info
Crna Gora
1131200Bijelo PoljeObavještenje o drugoj prodaji nepokretnosti - porodične zgrade i nekoliko stambenih prostoraistice: 14.08.2015
info
1131204KotorObavještenja o početku namirenja putem vansudske prodaje nepokretnosti - dvorišta, stambene zgrade i stambenih prostora za određene nameneistice: 31.07.2015
info
1131417PetrovacZaključak o prodaji - njiva, dvorišta i nekategorisanih putevaistice: 13.08.2015
info
1131201PodgoricaObavještenja o početku namirenja putem vansudske prodaje nepokretnosti - dvorišta, stambeno/poslovne zgrade i nekoliko stambenih prostoraistice: 31.07.2015
info
1131202PodgoricaObavještenja o početku namirenja putem vansudske prodaje nepokretnosti - dvorišta, stambeno/poslovne zgrade i nekoliko stambenih prostoraistice: 31.07.2015
info
1131415PodgoricaObavještenje o prodaji nepokretnosti - stambeni prostoristice: 13.08.2015
info
1131416PodgoricaObavještenja o prvom ročištu vansudske prodaje - nekoliko stambenih prostora različitih površina/lokacija i namenaistice: 05.09.2015
info
1131418PodgoricaObavještenje o drugoj prodaji nepokretnosti - nestambenih i stambenih prostora, njiva i dvorištaistice: 14.08.2015
info
1131420PodgoricaObavještenje o prodaji nepokretnosti - stambenog prostoraistice: 13.08.2015
info
1131421PodgoricaOglas za prodaju imovine - RENAULT MASTER T35 2.5 DCIistice: 01.09.2015
info
Bih - Federacija BiH
1131231KladanjProdaja drvnih sortimenataistice: 31.07.2015
info
Bih - Republika Srpska
1131347ŽitorađaJavnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojiniistice: 18.08.2015
info
Hrvatska
1131211KrižProdaja - kuća, dvorište u selu, livada...istice: 23.08.2015
info
1131214RijekaProdaja - oranicaistice: 30.09.2015
info
1131329Rovinj-rovignonatječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu grada rovinja-rovigno - katastarska česticaistice: 04.08.2015
info
1131215SplitProdaja - osobno voziloistice: 21.08.2015
info
1131218VrbovecProdaja - poslovni prostor, garažaistice: 12.08.2015
info
1131216ZagrebProdaja - stambeno poslovna zgrada i dvorište...istice: 09.09.2015
info
1131217ZagrebProdaja - stambeno poslovna zgrada i dvorište...istice: 09.09.2015
info
1131541ZagrebJavni natječaj za davanje državnih lovišta u zakupistice: 02.09.2015
info
Slovenija
1131220KoperNamero o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženjuistice: 04.08.2015
info
27. Jul 2015
Srbija
1130741Bačka PalankaOglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja (licitacije) radi otuđenja nepokretnosti - posebnog dela zgradeistice: 24.08.2015
info
1130746Bačka PalankaOglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja (licitacije) radi otuđenja nepokretnosti - posebnog dela zgrade/stanaistice: 24.08.2015
info
1130734BeogradLicitacija - prodaja vozila, Mercedesistice: 10.08.2015
info
1130742BeogradOglas za prikupljanje zatvorenih pismenih ponuda za izdavanje nekoliko pijačnih prostora/lokala u zakupistice: 03.08.2015
info
1130743BeogradOglas za prikupljanje zatvorenih pismenih ponuda radi davanja nekoliko pijačnih prostora/lokala/objekata u zakupistice: 03.08.2015
info
1130747BeogradPrikupljanje ponuda za prodaju izdanja NID KOMPANIJA NOVOSTI ADistice: 09.08.2015
info
1130748BeogradPoziv za prikupljanje pisanih ponuda radi davanja poslovnih prostora/za posebne namene u zakupistice: 12.08.2015
info
1130764BeogradOglas radi otuđenja motornih vozilaistice: 05.08.2015
info
1130944BeogradZaključak o prodaji pokretnih stvari - teretno voziloistice: 24.08.2015
info
1130755BujanovacJavni poziv za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda radi prodaje kapitala subjekta privatizacije AD DIB BUJANOVACistice: 30.07.2015
info
1130512ČačakZaključak o prodaji pokretnih stvari - putničko motorno vozilo Dachia Loganistice: 21.08.2015
info
1130762GakovoIzmena javnog poziva radi prodaje subjekta privatizacije AD GRANIČAR GAKOVOistice: 19.08.2015
info
1130757KopaonikProdaja imovine - zgrade trgovine/centralnog magacina, metalnog kioska, kancelarijske opreme i dr.istice: 07.09.2015
info
1130513KragujevacZaključak o prodaji nepokretnosti - dvosoban stanistice: 20.08.2015
info
1130515KraljevoZaključak o prodaji - kamion Zastava 645 ad, rubač, vaga za merenje Libela i kompresoristice: 07.08.2015
info
1130517KruševacZaključak o prodaji pokretnih stvari - Mercedesistice: 06.08.2015
info
1130751KruševacJavni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju nepokretnosti - odmaralište u Petrovcuistice: 31.07.2015
info
1130758KumaneJavni oglas za otuđenje zemljišta u gradjevinskom područjuistice: 24.08.2015
info
1130760MajdanpekJavno nadmetanje za davanje neizgrađenog građevinskog zemljišta u zakup/radi postavljanja privremenih objekata/kioskaistice: 26.08.2015
info
1130518NišZaključak o prodaji pokretnih stvari - sjajni limovi za presu i transportni limoviistice: 03.08.2015
info
1130519NišZaključak o prodaji pokretnih stvari - viljuškar, linija za farbanje i štanc mašina za štancovanje pločaistice: 03.08.2015
info
1130520NišZaključak o prodaji pokretnih stvari - raonikistice: 10.08.2015
info
1130525NišZaključak o prodaji pokretnih stvari - putničko vozilo Volkswagen Jeta 19e, strug i stubna bušilicaistice: 10.08.2015
info
1130526NišZaključak o prodaji pokretnih stvari - putničko vozilo Fiat Puntoistice: 14.08.2015
info
1130528NišZaključak o prodaji pokretnih stvari - motokultivator - freza IMT 506istice: 10.08.2015
info
1130532NišZaključak o prodaji pokretnih stvari - putničko vozilo Lada Samaraistice: 17.08.2015
info
1130533NišZaključak o prodaji pokretnih stvari - mašina za sečenje kesa, mašina za izvlačenje ručica na kesamaistice: 17.08.2015
info
1130535NišZaključak o prodaji pokretnih stvari - bušilica i cikularistice: 17.08.2015
info
1130536NišZaključak o prodaji pokretnih stvari - fiskalna kasa Kolibri i Favorit EI Nišistice: 17.08.2015
info
1130537NišZaključak o prodaji pokretnih stvari - digitalna vagaistice: 17.08.2015
info
1130538NišZaključak o prodaji pokretnih stvari - motokultivator IMT 506istice: 17.08.2015
info
1130539NišZaključak o prodaji pokretnih stvari - fiskalna kasa Kolibri i putničko vozilo Opel Astra karavanistice: 17.08.2015
info
1130540NišZaključak o prodaji pokretnih stvari - motokultivator IMT 506, krunjač za kukuruzistice: 17.08.2015
info
1130542Novi SadZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgradaistice: 21.08.2015
info
1130543Novi SadZaključak o prodaji nepokretnosti - njiva I klaseistice: 12.08.2015
info
1130547Novi SadZaključak o prodaji - traktor IMT 539 i prikolica crvena Zastavaistice: 07.09.2015
info
1130554Novi SadZaključak o prodaji nepokretnosti - njiva III klaseistice: 03.09.2015
info
1130555Novi SadZaključak o prodaji nepokretnosti - njiva II i III klaseistice: 03.09.2015
info
1130763Novi SadIzmena javnog poziva radi prodaje subjekta privatizacije ZGOP ADistice: 12.08.2015
info
1130768OrašacProdaja imovine - klanice sa radionicom, depoa stoke, građevinskog zemljišta i dr.istice: 28.08.2015
info
1130556PančevoZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada i njiva II klaseistice: 20.10.2015
info
1130559PančevoZaključak o prodaji pokretnih stvari - setvospremač IMTistice: 03.09.2015
info
1130738PančevoKonkurs za izdavanje u zakup poslovnog prostora - dva lokala za posebne nameneistice: 31.07.2015
info
1130930SmederevoZaključak o prvoj prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada sa pripadajućim zemljištem i njivaistice: 28.10.2015
info
1130560SuboticaZaključak o prodaji nepokretnosti - poslovni prostor - tri prostorijeistice: 25.08.2015
info
1130706SuboticaProdaja - jednosoban stanistice: 27.10.2015
info
1130759SuboticaAukcijska prodaja - trosobnog stanaistice: 31.08.2015
info
1130769SuboticaČetvrta aukcijska prodaja - jednosobnog stanaistice: 26.10.2015
info
1130744UžiceProdaja imovine stečajnog dužnika - poslovnih prostora i razne opremeistice: 21.08.2015
info
1130745UžiceProdaja nepokretne imovine - poslovnog prostoraistice: 21.08.2015
info
1130564VršacZaključak o prodaji - kombi Ford tranzitistice: 12.08.2015
info
1130567VršacZaključak o prodaji - porodična stambena zgradaistice: 17.08.2015
info
1130568VršacZaključak o prodaji - zgrada prehrambene industrije - poslovni objekatistice: 19.08.2015
info
1130569VršacZaključak o prodaji - porodična stambena zgrada sa pomoćnim zgradamaistice: 19.08.2015
info
1130570VršacZaključak o prodaji - njiva IV klaseistice: 24.08.2015
info
1130571VršacZaključak o prodaji - porodična stambena zgradaistice: 24.08.2015
info
1130572VršacZaključak o prodaji - njiva III klase, njiva IV klase i njiva VII klaseistice: 25.08.2015
info
1130574ZaječarZaključak o prodaji pokretnih stvari - automobil Opel Astra G 1.6istice: 17.08.2015
info
1130575ZaječarZaključak o prodaji nepokretnosti - njiva III klase, zemljište uz zgradu, njiva V klase i pašnjak III klaseistice: 03.09.2015
info
1130765ZemunProdaja pokretne imovine - vozila/različitih marki i stanjaistice: 28.08.2015
info
Crna Gora
1130770NikšićZaključak o prodaji - stambenog prostora za posebne nameneistice: 10.08.2015
info
1130771NikšićZaključak o prodaji - pašnjaka i livadeistice: 10.08.2015
info
1130823TivatObavještenja o trećoj prodaji nepokretnosti za posebne namenerok je istekao
info
1130824TivatObavještenje o trećoj prodaji nepokretnosti - poslovnih i stambenih prostoraistice: 21.08.2015
info
1130825ZabljakObavještenja o početku namirenja putem vansudske prodaje nepokretnosti - garaža i poslovnih prostoraistice: 30.07.2015
info
Bih - Federacija BiH
1130732IlijašJavni oglas o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja - licitacijeistice: 11.08.2015
info
1130735IlijašPonovni javni oglas prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja - licitacijeistice: 11.08.2015
info
1130737IlijašJavni oglas o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja - licitacijeistice: 11.08.2015
info
1130802SarajevoOglas o prodaji motornih vozilaistice: 14.08.2015
info
1130729TuzlaPrva javna aukcija i direktna prodaja carinske robeistice: 11.08.2015
info
1130731TuzlaJavna aukcija prvi put, drugi put i direktna prodaja carinske robeistice: 04.08.2015
info
1130774TuzlaJavna aukcija prvi put, drugi put i direktna prodaja - carinska robaistice: 03.08.2015
info
Bih - Republika Srpska
1130756BanjalukaPoziv za dostavljanje ponuda za prodaju nekretnina - poslovni prostoriistice: 24.08.2015
info
1130682TrebinjeProdaja - mašine, oprema i uređajiistice: 30.07.2015
info
1130683TrebinjeProdaja - mašine, oprema i uređajiistice: 31.07.2015
info
1130772TrebinjeDirektna prodaja pokretne imovine - mapine i oprema za obradu metalarok je istekao
info
1130773TrebinjeDirektna prodaja pokretne imovine - mašine za proizvodnju i obadu gumeno tehničkih proizvodaistice: 30.07.2015
info
Hrvatska
1130698BjelovarProdaja - nogometni stadionistice: 11.09.2015
info
1130699KutinaProdaja - tkanina, gotova odjećaistice: 15.09.2015
info
1130693PulaProdaja - skladište i privredno dvorišteistice: 18.09.2015
info
1130696RijekaProdaja - dvorište i poslovna zgradaistice: 18.09.2015
info
1130701RijekaProdaja - trgovačka roba oprema za kupatilo kade, tuš kade, monoblokovi, wc školjke...istice: 27.08.2015
info
1130702RijekaProdaja - oprema za proizvodnju aluminijska stolarijeistice: 27.08.2015
info
1130692SisakProdaja - spalionica, uređaj za termičku obradu opasnog otpada...istice: 06.08.2015
info
1130694SplitProdaja - osam uredskih prostorija, sanitarni čvor...istice: 22.09.2015
info
1130754TinjanNatječaj za zamjenu i prodaju nekretnina - katastarske parceleistice: 03.08.2015
info
1130695VaraždinProdaja - etaža, podrum i dilatacija...istice: 28.08.2015
info
1130697VaraždinProdaja - oranica, kuća i dvorište...istice: 25.08.2015
info
1130821VinicaProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - trstikistice: 11.08.2015
info
1130685ZagrebProdaja - pokretnineistice: 31.07.2015
info
1130686ZagrebProdaja - teretni automobilistice: 31.07.2015
info
1130687ZagrebProdaja - teretni automobilistice: 31.07.2015
info
1130688ZagrebProdaja - teretni automobilistice: 31.07.2015
info
1130689ZagrebProdaja - teretni automobilistice: 31.07.2015
info
1130690ZagrebProdaja - teretni automobilistice: 31.07.2015
info
1130691ZagrebProdaja - stambeni prostor. stanistice: 20.08.2015
info
1130700ZagrebProdaja - keramičke pločice i kupaonska galanterijaistice: 15.09.2015
info
1130703ZagrebProdaja - kuća i dvorište, trosobni stanistice: 16.09.2015
info
1130721ZagrebProdaja divljačineistice: 19.08.2015
info
1130722ZagrebProdaja divljačineistice: 19.08.2015
info
1130817ĐurđevacProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - oranicaistice: 11.08.2015
info
1130818ĐurđevacProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - oranicaistice: 11.08.2015
info
1130819ĐurđevacProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - nerazvrstano poljoprivredno zemljišteistice: 11.08.2015
info
1130820ĐurđevacProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - neplodno zemljišteistice: 11.08.2015
info
Slovenija
1130705KranjOklic javne dražbe osnovnih sredstev po priloženem seznamuistice: 05.08.2015
info
1130457LjubljanaProdajo nepremičnin - parceleistice: 07.08.2015
info
1130461LjubljanaOddajo poslovnega prostora za namen izvajanja športne dejavnosti – bowlingaistice: 15.09.2015
info
1130704Novo mestoVabilo k dajanju pisnih ponudb za mizarsko opremo, viličarja in vlečno voziloistice: 02.09.2015
info
1130460RadečeProdajo stanovanja po metodi javnega zbiranja ponudbistice: 08.08.2015
info
24. Jul 2015
Srbija
1129989AleksandrovacIzmena javnog poziva radi prodaje kapitala subjekta privatizacije - PPT ARMATURE ADistice: 31.07.2015
info
1129999AleksandrovacČetvrti javni poziv za dostavljanje ponuda za prodaju nepokretne imovine - zgrade teksktilne industrije, pomoćnih zgrada i dr.istice: 07.08.2015
info
1129991AranđelovacIzmena javnog poziva radi prodaje kapitala subjekta privatizacije - AD ELEKTROPORCELANistice: 03.08.2015
info
1130001BeogradPoziv za prikupljanje pisanih ponuda radi davanja poslovnih prostora/za posebne namene u zakupistice: 10.08.2015
info
1129915BeogradOglas o aukcijskoj prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada u Sentiistice: 06.09.2015
info
1129916BeogradDavanje u zakup poslovnog prostorarok je istekao
info
1129993BeogradIzmena javnog poziva radi prodaje kapitala subjekta privatizacije - DUVAN ADistice: 05.08.2015
info
1129980BeogradJavna prodaja - raznih vrsta kutija za akumulatore i kutija za trakcione ćelijerok je istekao
info
1129992BeogradIzmena javnog poziva radi prodaje kapitala subjekta privatizacije - TEHNOHEMIJA ADistice: 17.08.2015
info
1129994BeogradIzmena javnog poziva radi prodaje kapitala subjekta privatizacije - MOSTOGRADNJA - AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRADistice: 03.08.2015
info
1129946Beograd (Novi Beograd)Nabavka usluga zakupa poslovnog prostora-magacinski prostoristice: 24.08.2015
info
1129988BorIzmena javnog poziva radi prodaje kapitala subjekta privatizacije - AD TERETNI TRANSPORT BORistice: 03.08.2015
info
1129726ČačakProdaja - porodična stambena zgradaistice: 12.08.2015
info
1130041IvanjicaProdaja pokretne imovine - putničko motorno voziloistice: 17.08.2015
info
1129982KosjerićPeta prodaja imovine - nekoliko zgrada različitih površina, prizemnih objekata, kancelarija, magacina i dr.istice: 14.09.2015
info
1130152KruševacProdaja - stanova i objekata/različitih površina i namenaistice: 31.07.2015
info
1129730LeskovacProdaja - traktor rakovica 65istice: 10.08.2015
info
1129732LeskovacProdaja - kamion zastava, automobil opel astra, traktoristice: 10.08.2015
info
1129985LjigProdaja nepokretne i pokretne imovine - poslovnih objekata, fabrike kandiranog voća, magacina gotovih proizvoda i dr.istice: 21.08.2015
info
1129914LoznicaProdaja nepokretne i pokretne imovine metodom javnog nadmetanja - auto servis kao celina, autobusko stajalište i delovi zgrada autobuske staniceistice: 12.08.2015
info
1129998LoznicaProdaja nepokretne i pokretne imovine - hotela, magacina i umetničkih slikaistice: 25.08.2015
info
1130000Malo CrnićeOglas o davanju u zakup - upravne zgrade, silosa, skladišta, mašinske radionice, garaže, vodovodne stanice i dr.istice: 10.08.2015
info
1129922NegotinDavanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojiniistice: 22.08.2015
info
1129919NegotinDostavljanje zahteva za ostvarivanje prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojiniistice: 31.10.2015
info
1129979NišProdaja imovine stečajnog dužnika - građevinskih objekata, zgrada i zemljišta za razne namene,opreme i raznog inventaraistice: 25.08.2015
info
1129997NišProdaja imovine stečajnog dužnika - građevinski objekti, zgrade, zemljišta, oprema, inventar i dr.istice: 25.08.2015
info
1129990Novi PazarIzmena javnog poziva radi prodaje kapitala subjekta privatizacije - PPT DELOVI ADistice: 31.07.2015
info
1129735Novi SadProdaja - porodična stambena zgrada i pomoćna zgradaistice: 26.10.2015
info
1129736Novi SadProdaja - pomoćna zgrada i zemljišteistice: 28.09.2015
info
1129737Novi SadProdaja - garažno mestoistice: 26.10.2015
info
1129738Novi SadProdaja - porodična stambena zgrada sa pomoćnim zgradamaistice: 12.10.2015
info
1129739Novi SadProdaja - poslovna zgradaistice: 05.10.2015
info
1129911Novi SadZakup autocistepni za sirovu naftuistice: 23.08.2015
info
1129977Novi SadJavna prodaja - venčanice, bidermajera, garderobe, kozmetike i čizamaistice: 31.07.2015
info
1129983Novi SadAukcijska prodaja - dvosobnog stanaistice: 25.08.2015
info
1129984Novi SadProdaja - jednosobnog stanaistice: 26.08.2015
info
1129754PančevoProdaja - elevator, spremač, dvobrazni plug, špartač četvororedni, traktorska prikolicaistice: 18.09.2015
info
1129756PožegaProdaja - šuma 7. klase, livada 7. klaseistice: 31.07.2015
info
1129757PožegaProdaja - porodična stambena zgrada, poljoprivredno i šumsko zemljišteistice: 31.07.2015
info
1129759PožegaProdaja - porodična stambena zgradaistice: 14.08.2015
info
1129760PožegaProdaja - porodična stambena zgradaistice: 14.08.2015
info
1129761PožegaProdaja - deo zgrade i njiva 2. klaseistice: 14.08.2015
info
1129762PožegaProdaja - porodična stambena zgrada, objekat poljoprivrede, poljoprivredno i šumsko zemljišteistice: 18.08.2015
info
1129763PožegaProdaja - skip mf 959 masey ferguson 959istice: 05.08.2015
info
1129764PožegaProdaja - putničko motorno vozilo wolksvagen golf 2istice: 05.08.2015
info
1129765PožegaProdaja - kompresor, mašina za pranje vozila karašer, putničko motorno vozilo wolksvagen golf 1istice: 05.08.2015
info
1129981RaškaIspravka oglasa o prodaji imovine stečajnog dužnika Lola progres a.d.rok je istekao
info
1129995Sremska MitrovicaIzmena javnog poziva radi prodaje kapitala subjekta privatizacije - PRIVATIZACIJE PUTEVI AD, SREMSKA MITROVICAistice: 05.08.2015
info
1130165Sremska MitrovicaZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgradaistice: 03.09.2015
info
1130164Sremska MitrovicaZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada sa pomoćnim objektomistice: 31.08.2015
info
1130163Sremska MitrovicaZaključak o prodaji nepokretnosti - njiveistice: 26.08.2015
info
1130166Sremska MitrovicaZaključak o prodaji nepokretnosti - zemljište pod objektima, njive i voćnjakistice: 21.09.2015
info
1130167Sremska MitrovicaZaključak o prodaji nepokretnosti- porodična stambena zgradaistice: 21.09.2015
info
1130168Sremska MitrovicaZaključak o prodaji nepokretnosti - njive, voćnjaci, vinograd i zemljište pod objektimaistice: 23.09.2015
info
1130222Sremska mitrovicaZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada sa pomoćnim objektima i pripadajućim zemljištemistice: 25.09.2015
info
1129767ZrenjaninProdaja - dvosoban stan, dvosoban stan, jednosoban stanistice: 02.09.2015
info
1129769ZrenjaninProdaja - putničko vozilo ford eskortistice: 07.08.2015
info
1129770ZrenjaninProdaja - putnički automobil jugo 45istice: 07.08.2015
info
1129777ZrenjaninProdaja - automobil marke pasatistice: 07.10.2015
info
1129778ZrenjaninProdaja - lada niva, bmv 318istice: 07.10.2015
info
1129923ZrenjaninJavni oglas za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora - lokalaistice: 01.08.2015
info
1129925ZrenjaninAukcijska prodaja porodične stambene zgradeistice: 24.08.2015
info
Crna Gora
1130026BudvaPonovni javni poziv za učešće na tenderu za prodaju nepokretnosti - stanova/različitih površinaistice: 04.08.2015
info
1130150BudvaPonovni javni poziv za učešće na tenderu za prodaju nepokretnosti - dva stanaistice: 04.08.2015
info
1130024GusinjeJavni oglas za prodaju traktora imt-539 sa određenom opremom i zdavanje u zakup objekta klanice sa ovčarnikomistice: 03.08.2015
info
1130149PetrovacProdaja stanova i objekata/različitih površinaistice: 31.07.2015
info
1130080Podgorica Zakup objekta prostorije uprave zavoda za hmpcgistice: 05.08.2015
info
1130083Podgorica Uzimanje u zakup poslovnog prostora na mikrolokaciji atlas capital-podgoricaistice: 10.08.2015
info
1130147PodgoricaPonovljeni poziv za javno nadmetanje radi davanja nekoliko privremenih lokacija za razne namene u zakupistice: 30.07.2015
info
1130148UlcinjJavni poziv za učešće na javnom nadmetanju radi prodaje - parcela/za posebne nameneistice: 31.07.2015
info
1130151UlcinjZaključak o prodaji - automobila - marke vw-golf 5 dizel 1968 cm3/103kw,proizveden 2004 godine,sive bojeistice: 21.08.2015
info
Bih - Federacija BiH
1130023KladanjOglas o javnoj prodaji stanaistice: 22.08.2015
info
1130020SarajevoJavni oglas o prodaji službenog motornog vozilaistice: 31.07.2015
info
1130022SarajevoJavni oglas za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostoraistice: 31.07.2015
info
Bih - Brcko distrikt
1129836BrčkoZaključivanje ugovora o osnivanju i prodaji prava građenja na dijelu urbanističke parceleistice: 06.08.2015
info
Hrvatska
1130016BujeProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - voćnjak i livadaistice: 07.08.2015
info
1129904JastrebarskoProdaja - trgovačka roba iz trgovine željeznarijomistice: 31.07.2015
info
1129894KarlovacDavanje u zakup poslovnog prostora- kancelarijeistice: 04.08.2015
info
1129898KoprivnicaProdaja - oprema u sjemenarstvu, pokretnine...rok je istekao
info
1129976KršanObavijest o prodaji nekretnina - stanistice: 31.07.2015
info
1130015MedulinProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - oranicaistice: 07.08.2015
info
1130014OprtaljProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - oranica, vinograd i pašnjakistice: 07.08.2015
info
1129901OsijekProdaja - voćnjak kod gosp. zgrade, gospodarska zgrada...istice: 17.09.2015
info
1129896RijekaProdaja - oranica...istice: 22.09.2015
info
1129897RijekaProdaja - pašnjak, put...istice: 26.08.2015
info
1129899RijekaProdaja - livada, zgrada...istice: 11.09.2015
info
1129903SplitProdaja - poslovna zgrada - skladišni i uredski prostor...istice: 07.09.2015
info
1129889ZagrebProdaja gospodarske cjelineistice: 27.08.2015
info
1129893ZagrebNajam stanovaistice: 07.08.2015
info
1129900ZagrebProdaja - zgrada, dvorište...istice: 22.09.2015
info
1129902ZagrebProdaja - pokretnineistice: 30.07.2015
info
23. Jul 2015
Srbija
1129328BeogradIzmena javnog poziva radi prodaje kapitala subjekta privatizacije - AD INDUSTRIJA OBU-ĆE BEOGRAD, BEOGRADistice: 03.08.2015
info
1129438BeogradDavanje u zakup poslovnog prostora u železničkoj stanici Kikindarok je istekao
info
1129446BeogradZaključak o prodaji pokretnih stvari - metalni čamacistice: 03.09.2015
info
1129447BeogradZaključak o prodaji porketnih stvari - građevinska mehanizacijaistice: 30.07.2015
info
1129620Beograd (Novi Beograd)Zakup poslovnog prostoraistice: 24.08.2015
info
1129278Beograd (Savski venac)Zakup fiskulturne saleistice: 21.08.2015
info
1129361BukorDruga sudska prodaja - njive, voćnjaka, šuma i dr.istice: 02.08.2015
info
1129155ČačakProdaja - stambena zgrada, njiva 3. klaseistice: 17.08.2015
info
1129156ČačakProdaja - stambeno-poslovna zgrada, njiva 4. klase, stambena zgrada, njiva 4. klaseistice: 10.08.2015
info
1129157ČačakProdaja - porodična stambena zgrada i pomoćna zgrada, jednosoban stan, njiva 3. klaseistice: 07.08.2015
info
1129158ČačakProdaja - porodična stambena zgradaistice: 10.08.2015
info
1129159ČačakProdaja - poslovni prostoristice: 26.08.2015
info
1129162DespotovacProdaja - porodična stambena zgradaistice: 30.07.2015
info
1129163DespotovacProdaja - njiva 4. i 5. klaserok je istekao
info
1129164DespotovacProdaja - voćnjak 4. klaseistice: 12.08.2015
info
1129165DespotovacProdaja - porodična stambena zgradaistice: 07.08.2015
info
1129171DespotovacZaključak o prodaji pokretnih stvari - putnički automobil ford fiestaistice: 11.08.2015
info
1129172DespotovacProdaja - traktorski cepač za drva, plugistice: 11.08.2015
info
1129439KikindaOglas o izdavanju u zakup poslovnog prostora - lokalaistice: 03.08.2015
info
1129440KikindaOglas za javno nadmetanje za otuđenje 4 kotlaistice: 30.07.2015
info
1129414Kosovska Mitrovica8 (osam) stanova površine od 62,64 m2istice: 31.07.2015
info
1129177LebaneProdaja - poslovni objekat, zgrada trgovineistice: 08.10.2015
info
1129178LebaneProdaja - porodična stambena zgrada i pomoćne zgradeistice: 08.10.2015
info
1129179NišProdaja - porodična stambena zgrada sa pomoćnom zgradom i garažomistice: 14.08.2015
info
1129181NišProdaja - porodična stambena zgrada, stambeni objekti i pomoćne zgradeistice: 26.08.2015
info
1129274Novi SadProdaja - nelikvidna robaistice: 06.08.2015
info
1129316Novi SadAukcijska prodaja - dvosobnog stanaistice: 25.08.2015
info
1129183Novi SadProdaja - jednosoban stanistice: 19.10.2015
info
1129184Novi SadProdaja - vikend kuće i pomoćni objekti, poljoprivredno i šumsko zemljišteistice: 12.10.2015
info
1129185Novi SadProdaja - porodična stambena zgrada, poslovna zgrada, pomoćna zgradaistice: 19.10.2015
info
1129186Novi SadProdaja - porodična stambena zgrada i pomoćne zgradeistice: 12.10.2015
info
1129187Novi SadProdaja - trosoban stanistice: 14.09.2015
info
1129189Novi SadProdaja - putničko vozilo mazda bgistice: 02.09.2015
info
1129273Novi SadProdaja - nelikvidna robaistice: 06.08.2015
info
1129317Novi SadAukcijska prodaja - jednosobnog stanaistice: 26.08.2015
info
1129323Novi SadIzmena javnog poziva radi prodaje kapitala subjekta privatizacije - PRIVREDNO DRUŠTVO ZA GRAĐENJE, REMONT I ODRŽAVANJE PRUGA ZGOP ADrok je istekao
info
1129190PančevoProdaja - njive 5. i 6. klaseistice: 01.10.2015
info
1129191PančevoProdaja - prikolica, prskalica, špartač, drljača sa frezomistice: 14.08.2015
info
1129329PančevoIzmena javnog poziva radi prodaje kapitala subjekta privatizacije - AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA DORADU SEMENA SEME-TAMIŠ, PANČEVOistice: 30.07.2015
info
1129193PožarevacProdaja - drobilica za drvoistice: 20.08.2015
info
1129194PožarevacProdaja - automobil zastava 101istice: 18.08.2015
info
1129197PožarevacProdaja - putničko vozilo opel askonaistice: 31.07.2015
info
1129324PožegaIzmena javnog poziva radi prodaje subjekta privatizacije AD BUDIMKA POŽEGAistice: 03.08.2015
info
1129307RaškaNabavka zakupa poslovnog prostoraistice: 31.07.2015
info
1129326ResavicaIzmena javnog poziva radi prodaje kapitala subjekta privatizacije - ZASTAVA METAL AD, RESAVICAistice: 03.08.2015
info
1129362ŠabacPrva sudska prodaja - porodične zgrade i zemljišta za posebne nameneistice: 02.08.2015
info
1129364ŠabacJavni oglas za drugu prodaju cink koncentratarok je istekao
info
1129384ŠabacOglas za prikupljanje ponuda za davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi postavljanja ugostiteljskih objekata-šankovaistice: 31.07.2015
info
1129631ŠabacZaključak o prodaji nepokretnosti - njiveistice: 08.09.2015
info
1129595ŠabacZaključak o prodaji nepokretnosti - njivaistice: 05.08.2015
info
1129627ŠabacZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada sa pripadajućim zemljištemistice: 17.08.2015
info
1129628ŠabacZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada sa pripadajućim zemljištem i pomoćnim objektimaistice: 14.08.2015
info
1129629ŠabacZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada sa pripadajućim zemljištemistice: 14.08.2015
info
1129630ŠabacZaključak o prodaji nepokretnosti - katastarska parcelaistice: 14.08.2015
info
1129327SirigIzmena javnog poziva radi prodaje kapitala subjekta privatizacije - AKCIONARSKO DRUŠTVO 7 JULI, SIRIGistice: 19.08.2015
info
1129202Stara PazovaZaključak o prodaji nepokretnosti - stanistice: 27.08.2015
info
1129203Stara PazovaZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada i poslovna zgrada, njiva 2. klaseistice: 03.09.2015
info
1129204SuboticaProdaja - porodična stambena zgrada i pomoćna zgrada, njiva 1. klaseistice: 25.08.2015
info
1129205SuboticaProdaja - porodična stambena zgrada sa pomoćnim zgradama, njiva 3. klaseistice: 25.08.2015
info
1129441ValjevoOglas o aukcijskoj prodaji nepokretnosti - stanistice: 06.09.2015
info
1129442ValjevoOglas za davanje u zakup ski liftovaistice: 30.07.2015
info
1129318Veliko GradišteProdaja nepokretnosti - njive II klaseistice: 30.07.2015
info
1129325VučjeIzmena javnog poziva radi prodaje kapitala subjekta privatizacije - POREČJE DOO VUČJEistice: 03.08.2015
info
1129208ZrenjaninProdaja - traktorska prikolicaistice: 05.08.2015
info
1129226ZrenjaninProdaja - putničko vozilo volkswagen golf 3istice: 17.08.2015
info
1129322ZrenjaninAukcijska prodaja - porodično/stambene zgradeistice: 24.08.2015
info
Crna Gora
1129354BarZaključak o prodaji - parcele za posebne nameneistice: 09.09.2015
info
1129539PodgoricaJavna licitacija/prodaja - mašina, alata, suvenira, led rasvjete, obuće, garderobe, sirove kafe, noževa za kosilicu i dr.istice: 30.07.2015
info
1129540PodgoricaZaključak o drugoj prodaji nepokretnosti - nekoliko stambenih prostora/različitih površinaistice: 07.08.2015
info
Bih - Federacija BiH
1129376SarajevoJavni poziv o prodaji starih drvenih i betonskih pragovaistice: 22.08.2015
info
1129377SarajevoProdaja vozila putem javne licitacijeistice: 31.07.2015
info
1129375ZenicaOglas o načinu i uvjetima prodaje nekretnina putem licitacijeistice: 31.07.2015
info
Bih - Republika Srpska
1129313Banja LukaNekretnine i osnovna sredstva stečajnog dužnika - tehnička zgrada (dio zgrade) - nekretnine i oprema i upravna zgrada (dio zgrade) - nekretnineistice: 25.08.2015
info
Bih - Brcko distrikt
1129314BrčkoProdaja prava vlasništva na dijelu urbanističke parceleistice: 05.08.2015
info
Hrvatska
1129445BjelovarProdaja izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - oraniceistice: 06.08.2015
info
1129444GradinaProdaja izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - oranicaistice: 06.08.2015
info
1129241KalinovicaProdaja - apartmanska zgrada, parkirno mjestoistice: 31.07.2015
info
1129242KalinovicaProdaja - namještaj apartmana apartmanske zgradeistice: 31.07.2015
info
1129443KapelaProdaja izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - oranice i livadaistice: 06.08.2015
info
1129236LabinProdaja - strojevi i kancelarijska oprema (stolovi, ormarici, stolice, printeri...)istice: 07.08.2015
info
1129237RijekaProdaja - poslovni prostor posebnog dijela poslovne zgradeistice: 23.09.2015
info
1129238RijekaProdaja - vinogradistice: 27.08.2015
info
1129239SisakProdaja - radni stroj – za razminiranje hydrema 910 mcpistice: 21.08.2015
info
1129240Svet NedeljaProdaja - pokretnineistice: 31.07.2015
info
22. Jul 2015
Srbija
1128591BeogradProdaja nepokretnosti - nekoliko stanova/različitih površina,poslovnih prostora i garažaistice: 01.08.2015
info
1128595BeogradDostavljanje ponuda za kupovinu sledećih nepokretnosti - poslovnih prostora i garažeistice: 10.08.2015
info
1128630BeogradProdaja - vina i rakijeistice: 03.08.2015
info
1128891JagodinaJavni poziv za prodaju: parnog kotla NEO VULKAN IIIistice: 30.07.2015
info
1128720KikindaZaključak o prodaji nepokretnosti - porodične stambene zgrade sa pripadajućim zemljištemistice: 13.08.2015
info
1128750KostolacPoziv za podnošenje ponuda u postupku prodaje sekundarnih sirovina - otpad aluminijum/u količini od 13 tonaistice: 31.07.2015
info
1128751KostolacProdaja komadnog uglja lignitistice: 31.07.2015
info
1128752KostolacPoziv za podnošenje ponuda u postupku prodaje opasnog otpada - otpadno transformatorsko uljerok je istekao
info
1128747Malo CrnićeJavni poziv za dostavljanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Malo Crniće za 2016. godinuistice: 30.10.2015
info
1128510NišProdaja - zgrada ostalih industrijskih delatnostiistice: 20.08.2015
info
1128695Niš (Mediana)Zakup poslovnog - kancelarijskog prostoraistice: 21.08.2015
info
1128742Nova CrnjaZaključak o prodaji pokretne stvari - teretno motorno voziloistice: 08.09.2015
info
1128744Nova CrnjaZaključak o prodaji nepokretnosti - objekti na katastarskoj parceliistice: 10.09.2015
info
1128667Novi KneževacZaključak o prodaji pokretnih stvari - putničko motorno voziloistice: 26.08.2015
info
1128515Novi SadProdaja - porodične stambene zgradeistice: 05.10.2015
info
1128517Novi SadProdaja - porodična stambena zgrada i pomoćna zgradaistice: 26.10.2015
info
1128521Novi SadProdaja - putničko motorno vozilo opel kadetistice: 10.08.2015
info
1128633Novi SadZakup nepokretne imovine - poslovni prostor, stanoviistice: 10.08.2015
info
1128592ObrenovacIzmena javnog poziva radi prodaje kapitala subjekta privatizacije - AD DRAGAN MARKOVIĆ BEOGRAD/OBRENOVACistice: 04.08.2015
info
1128527PančevoProdaja - vikend kuća i pašnjak 6. klaseistice: 20.10.2015
info
1128543PančevoProdaja - motokultivatoristice: 01.10.2015
info
1128743Srpska CrnjaZaključak o prodaji nepokretnosti - njiveistice: 08.09.2015
info
1128745Srpska CrnjaZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada sa pripadajućim zemljištem i njivaistice: 03.09.2015
info
1128550Stara PazovaProdaja - porodična stambena zgrada, poslovna zgradaistice: 06.08.2015
info
1128989Stara PazovaProdaja - Vikend zgrada i zemljište pod zgradomistice: 10.09.2015
info
1128551SuboticaProdaja - stambena i pomoćna zgrada, voćnjakistice: 09.09.2015
info
1128553SuboticaZaključak o prodaji nepokretnosti - poslovni prostor, zgradaistice: 09.09.2015
info
1128556SuboticaProdaja - porodična stambena zgrada i dve pomoćne zgradeistice: 09.09.2015
info
1128557SuboticaProdaja - njiva 3. klaseistice: 09.09.2015
info
1128559SuboticaProdaja - porodična stambena zgrada i njiva 1. klaseistice: 09.09.2015
info
1128560SuboticaProdaja - objekti i poljoprivredno zemljišteistice: 09.09.2015
info
1128562SuboticaProdaja - porodična stambena zgrada sa pomoćnim zgradamaistice: 09.09.2015
info
1128566SuboticaZaključak o prodaji pokretnih stvari - traktorska prskalica, trobrazdni plugistice: 20.08.2015
info
1128593ValjevoJavni oglas za prikupljanje pisanih ponuda radi otuđenja nepokretnosti - objekata i zemljišta za razne nameneistice: 27.08.2015
info
1128567Velika PlanaProdaja - njive 5. klaseistice: 07.08.2015
info
1128568Velika PlanaProdaja - automobil marke golfrok je istekao
info
1128569Velika PlanaProdaja - auto marke golf, traktor rakovica, traktorska prikolicaistice: 03.08.2015
info
1128570Velika PlanaProdaja - traktor rakovica 65istice: 07.08.2015
info
1128571ZrenjaninProdaja - putnički automobil fiat stiloistice: 03.08.2015
info
1128575ZrenjaninProdaja - putničko vozilo zastava 101istice: 07.08.2015
info
1128576ZrenjaninProdaja - tanjirača traktorskaistice: 03.08.2015
info
1128577ZrenjaninProdaja - grabulje za seno, drljača traktorska, rasturivač đubriva traktorskiistice: 03.08.2015
info
1128589ZrenjaninProdaja rashodovanih sredstava - tri (3) neispravne klime prozorske mwf-09 hrrok je istekao
info
Crna Gora
1128757BudvaJavno nadmetanje za prodaju imovine - građevinskog zemljišta, šume i voćnjakaistice: 18.09.2015
info
1128760BudvaZaključak o prodaji - kuće/stambenog prostora 45m2 u prizemljuistice: 31.07.2015
info
1128753BuljaricaZaključak o prodaji - dvorišta, zemljišta i stambenih prostoraistice: 17.09.2015
info
1128761Herceg NoviJavno nadmetanje za prodaju imovine - zemljišta i poslovnog prostoraistice: 18.09.2015
info
1128758IgaloJavno nadmetanje za prodaju imovine - zemljišta za posebne nameneistice: 21.09.2015
info
1128755PodgoricaObavještenja o prodaji nepokretnosti - dvorišta, porodične zgrade, poslovnog i stambenog prostorarok je istekao
info
1128756PodgoricaObavještenja o prodaji nepokretnosti - dvorišta, garaže, poslovnog prostora, stambenog prostora i dr.rok je istekao
info
1129039Podgorica Usluge zakupa kancelarijaistice: 04.08.2015
info
1128754UlcinjPrvo javno prikupljanje ponuda za prodaju imovine - livada, transportnih sredstava,utovarivača, pumpi za beton, kancelerijske opreme i dr.istice: 24.08.2015
info
1128759UlcinjZaključak o prodaji - posebnog objekta/stambenog prostora za određene nameneistice: 06.08.2015
info
Bih - Federacija BiH
1128619KladanjProdaja drvnih sortimenatarok je istekao
info
Bih - Republika Srpska
1128661BanjalukaPoziv za dostavljanje ponudaza prodaju nekretnina - stanovi, poslovni prostori, skladište, hotel, kuća ulja, poslovna zgrada i Ruski domrok je istekao
info
1128662DobojOglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojiniistice: 11.08.2015
info
1128659KneževoOglas za prodaju nepokretne imovine putem XIIlicitacije - zemljišteistice: 20.08.2015
info
Bih - Brcko distrikt
1128663BrčkoPonovljeni javni konkurs za zaključivanje ugovora o prodaji prava svojine na dijelu urbanističke parcele, putem usmenog javnog nadmetanjaistice: 05.08.2015
info
Hrvatska
1128641BujeNatječaj za prodaju nekretninaistice: 31.07.2015
info
1128600BuzetProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - voćnjakistice: 05.08.2015
info
1128886BuzetZaključak o prodaji nepokretne imovine - etažaistice: 12.10.2015
info
1128598FažanaProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - maslinjakistice: 05.08.2015
info
1128597GrožnjanProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - oranicaistice: 05.08.2015
info
1128625RijekaProdaja - vinogradistice: 27.08.2015
info
1128627ŠandrovacProdaja - upravna zgrada sa radionicom, proizvodno-skladišna hala, skladište jelki i žice...istice: 11.08.2015
info
1128626SiračProdaja - put, upravna zgrada...istice: 25.08.2015
info
1128623SplitProdaja - poslovni (uredski) prostoristice: 09.09.2015
info
1128624SplitProdaja - nekretnine i pokretnineistice: 10.09.2015
info
1128615VelikaProdaja - službena vozilaistice: 06.08.2015
info
1128599VodnjanProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - voćnjak i pašnjakistice: 05.08.2015
info
1128620ZagrebProdaja - osobna vozilarok je istekao
info
1128621ZagrebProdaja - teretna vozilarok je istekao
info
1128622ZagrebProdaja - teretni automobil, brusilica kutna....rok je istekao
info
21. Jul 2015
Srbija
1127902BeogradProdaja - porodična stambena zgradaistice: 19.08.2015
info
1127903BeogradProdaja - trosoban stanistice: 28.08.2015
info
1127904BeogradProdaja - zemljišteistice: 10.09.2015
info
1127957BeogradDostavljanje ponuda za kupovinu nepokretnosti - poslovnih prostora za posebne namene i garažeistice: 10.08.2015
info
1127968BeogradProdaja ili zakup nepokretnostiistice: 21.08.2015
info
1127970BeogradProdaja ili zakup nepokretnosti - zemljišta na različitim lokacijama u Srbijiistice: 21.08.2015
info
1128046BeogradProdaja jednosobnog stana u Beogradu - Čukaricaistice: 25.08.2015
info
1127965DolovoIzmena javnog poziva za učešće u postupku prikupljanja ponuda radi prodaje kapitala subjekta privatizacije - AD ZA POLJOP.PROIZVOD. DOLOVOistice: 30.07.2015
info
1128036InđijaProdaja porodične stambene zgrade u Inđijiistice: 28.08.2015
info
1127959KostolacPoziv za podnošenje ponuda u postupku prodaje sekundarnih sirovina - otpad aluminijum - u količini od 13 tonaistice: 31.07.2015
info
1127960KostolacProdaja komadnog uglja lignit (sirovi)istice: 31.07.2015
info
1127962KostolacPoziv za podnošenje ponuda u postupku prodaje opasnog otpada - transformatorsko ulje 130307rok je istekao
info
1128067KragujevacZakup poslovnog prostoraistice: 20.08.2015
info
1128085KragujevacZakup poslovnog i magacinskog prostoraistice: 20.08.2015
info
1128018KraljevoProdaja tehničkog i ogrevnog drveta u šumi na panjurok je istekao
info
1128038KraljevoProdaja jednosobnog stana u Kraljevuistice: 31.08.2015
info
1127958NegotinOglas o prodaji nepokretnosti - njiva, livada i šumaistice: 30.07.2015
info
1127905NišProdaja - porodična stambena zgradaistice: 31.07.2015
info
1127908NišProdaja - garažeistice: 01.09.2015
info
1127963Niš0glas za ponavljanje postupka za izdavanje kapele Kliničkog centra Niš u zakuprok je istekao
info
1127911Novi SadProdaja - zgrada turizma, šuma 4. klaseistice: 07.09.2015
info
1127912Novi SadProdaja - stanistice: 28.09.2015
info
1127913Novi SadProdaja - porodična stambena zgrada sa garažom i pomoćnom zgradom, njiva 1. klaseistice: 26.10.2015
info
1127914Novi SadProdaja - garažeistice: 20.08.2015
info
1127915Novi SadProdaja - porodična stambena zgrada i garažaistice: 13.08.2015
info
1127916Novi SadProdaja - porodična stambena zgradaistice: 19.10.2015
info
1127922Novi SadProdaja - porodične stambene zgrade, njiva 5. klaseistice: 03.09.2015
info
1127923Novi SadProdaja - šuma 5. klaseistice: 03.09.2015
info
1128059Novi SadProdaja dvosobnog stana u Novom Saduistice: 10.09.2015
info
1127964OmoljicaIzmena javnog poziva za učešće u postupku prikupljanja ponudaradi prodaje kapitala subjekta privatizacije - POLJOPRIVREDNO DRUŠTVO OMOLJICAistice: 31.07.2015
info
1127956OrašacProdaja nepokretnosti - njive IV klaseistice: 31.07.2015
info
1127927PančevoProdaja - motokultivator imt 506istice: 16.09.2015
info
1127928PirotProdaja - jednosoban stanistice: 25.08.2015
info
1128040SomborProdaja porodične stambene zgradeistice: 03.09.2015
info
1127930Sremska MitrovicaProdaja - teretno vozilo mercedes vito, teretno vozilo mercedesistice: 06.08.2015
info
1127931Stara PazovaProdaja - porodična stambena zgrada i zgrada za koju nije poznata namenaistice: 06.08.2015
info
1127932Stara PazovaProdaja - porodična stambena zgradaistice: 06.08.2015
info
1127933Stara PazovaProdaja - porodična stambena zgrada sa pomoćnim zgradamaistice: 06.08.2015
info
1127934Stara PazovaProdaja - porodična stambena zgrada i zgrada za metaloprerađivačku industrijuistice: 22.09.2015
info
1127938SuboticaProdaja - mašina za profilisanje venecijanera sa motoromistice: 06.08.2015
info
1127939SuboticaProdaja - putničko vozilo renault scenicistice: 27.08.2015
info
1127940SuboticaProdaja - traktor 3 ts 16245istice: 21.08.2015
info
1128039SuboticaProdaja porodične stambene zgrade u Suboticiistice: 02.09.2015
info
1127941ValjevoProdaja - delovi za automobileistice: 18.08.2015
info
1127944Velika PlanaProdaja - kombi zastava 850 k, putnički auto opel askonaistice: 06.08.2015
info
1127945ZaječarProdaja - porodična stambena zgradaistice: 08.09.2015
info
1127947ZrenjaninProdaja - porodična stambena zgrada sa pomoćnim zgradama i njiva 2. klaseistice: 06.10.2015
info
1127948ZrenjaninProdaja - porodična stambena zgrada i njive 3. klaseistice: 29.09.2015
info
1127949ZrenjaninProdaja - traktor sa kabinom fergusonistice: 03.08.2015
info
1127950ZrenjaninProdaja - traktor imt 540istice: 06.08.2015
info
Crna Gora
1128013Bijelo PoljeObavještenje o drugoj prodaji nepokretnosti - porodične zgrade, nestambenog i stambenog prostora, dvorišta, njiva i dr.istice: 14.08.2015
info
1128203Bijelo PoljeObavještenje o drugoj prodaji nepokretnosti - porodične zgrade, stambenih i nestambenih prostora, njive i dvorištaistice: 14.08.2015
info
1128200BudvaObavještenja o prodaji nepokretnosti - šuma i stambenog prostorarok je istekao
info
1128202KotorJavni poziv za davanje nekoliko stomatoloških ordinacija i stomatoloških laboratorija u zakupistice: 04.08.2015
info
1128201Novi BarZaključak o prodaji - stambenog prostorarok je istekao
info
1128204PodgoricaPoziv za javno nadmetanje radi davanja dela parcele/avanturističkog parka i objekta u sklopu istog pod zakuprok je istekao
info
1128198PodgoricaObavještenja o prodaji nepokretnosti - garaža i stambenih prostorarok je istekao
info
1128199PodgoricaObavještenja o prodaji nepokretnosti - dvorišta, porodične zgrade, stambenih prostora i garažerok je istekao
info
Bih - Federacija BiH
1128255BihaćJavni oglas o prodaji nekretnine - zgrada kina i dvorišterok je istekao
info
1128023KladanjDrvni sortimentirok je istekao
info
1128022KladanjDrvni sortimentirok je istekao
info
1128061SarajevoJavni konkurs za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje stambeno-poslovnih objekataistice: 05.08.2015
info
Bih - Republika Srpska
1128006Banja LukaProdaja nekretnina: građevinsko i ostalo zemljište, portirnica i upravna zgrada montažnog tipaistice: 14.08.2015
info
1128020Banja LukaImovina stečajnog dužnika FAMOK AD Kostajnica - u stečajuistice: 04.08.2015
info
Hrvatska
1128024DelniceZakup poslovnog prostora na području UŠP Delnicerok je istekao
info
1128007OsijekProdaja - dionicerok je istekao
info
1128009OsijekProdaja - gospodarska zgrada i gospodarski dvor...istice: 15.09.2015
info
1127972Plitvička JezeraDavanje u zakup poslovnih prostoraistice: 31.07.2015
info
1127974PločeProdaja - neizgrađeno građevinsko zemljišteistice: 01.08.2015
info
1128010ZadarProdaja - pokretnine stečajnog dužnikaistice: 10.08.2015
info
1128008ZagrebProdaja - računalna oprema, alati strojevi...istice: 01.08.2015
info
Slovenija
1128303KranjJavna dražba - Osebno vozilo cilroen, tip c 4,1.6 16 v, letnlk 2008rok je istekao
info
1128356MariborJavna dražba - Zatogetrgovskega blagaistice: 21.08.2015
info
1128359VelenjeNamera o oddaji nepremičnin v najemistice: 31.12.2015
info
20. Jul 2015
Srbija
1127139BeogradOtuđenje vina i rakije putem prikupljanja pisanih ponudarok je istekao
info
1127414BeogradJavni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za davanje školskih prostora u zakup/fiskulturne sale, kuhinjskog prostora, knjižare i dr.istice: 19.08.2015
info
1127417BeogradOglas o prodaji nepokretnosti - zgrada poslovnih usluga za razne namenerok je istekao
info
1127418BeogradOglas o aukcijskoj prodaji - nekoliko stanova/različitih površina i porodične zgradeistice: 08.09.2015
info
1127421BeogradJavni poziv za iznajmljivanje lokacije za uređenje i postavljanje montažno-demontažnog objekta za delatnost prodaje hrane i pićaistice: 03.08.2015
info
1127422BeogradJavna prodaja carinske robe u gradovima širom Srbijerok je istekao
info
1127426BeogradProdaja - stambeno/poslovnbih zgrada za određene nameneistice: 31.07.2015
info
1127439BeogradIzmena javnog poziva za učešće u postupku prikupljanja ponuda radi prodaje kapitala subjekta privatizacije RAD ADrok je istekao
info
1127441BeogradOglas o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanjarok je istekao
info
1127419BlaceOglas za prikupljanje pismenih ponuda za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu/objekta ugostiteljsko-turističkog karakterarok je istekao
info
1127434Gornji MilanovacProdaja stečajnog dužnika kao pravnog lica - nekretnina, postrojenja, opreme, zaliha i dr.istice: 21.08.2015
info
1127456Gornji MilanovacOglas o aukcijskoj prodaji - porodično/stambena zgradaistice: 01.09.2015
info
1127326Guča (Varošica)Zakup smeštajnih kapacitetarok je istekao
info
1127416KikindaProdaja rashodovane opreme (atomsko-apsorpcionog spektrometra/rashodovanog)rok je istekao
info
1127415LeskovacProdaja imovine - nekoliko objekata za razne namene, nekoliko podruma, dela poslovne zgrade, magacina i poslovnih prostoraistice: 20.08.2015
info
1127420LeskovacJavni poziv za učešće na pismenom javnom nadmetanju za prodaju rashodovanog otpadnog materijala - čelićnog,aluminijumskog i sivog limarok je istekao
info
1127412Novi SadProdaja imovine stečajnog dužnika (ulična zgrada, pomoćna zgrada, poslovna zgrada...)rok je istekao
info
1127211PančevoProdaja - njive 4. klaseistice: 19.08.2015
info
1127212PančevoProdaja - porodična stambena zgrada, pomoćni objekatistice: 19.08.2015
info
1127433PančevoOglas o prodaji nepokretnosti - njive II klaseistice: 30.07.2015
info
1127213ParaćinProdaja - neuknjiženi objekti, poljoprivredno i šumsko zemljišteistice: 17.09.2015
info
1127214ParaćinProdaja - porodična stambena zgradaistice: 16.09.2015
info
1127215PirotProdaja - putničko motorno vozilo ford tranzitistice: 31.07.2015
info
1127216PirotProdaja - putničko vozilo zastava jugo 45istice: 31.07.2015
info
1127432ŠabacProdaja nepokretnosti - objekata trgovine i prirodno/neplodnog zemljištaistice: 05.08.2015
info
1127218SomborProdaja - poljoprivredno zemljišterok je istekao
info
1127219SomborProdaja - porodična stambena zgradarok je istekao
info
1127220SomborProdaja - porodična stambena zgrada i njive 1. klaseistice: 25.08.2015
info
1127221SomborProdaja - poljoprivredno zemljišteistice: 25.08.2015
info
1127222SuboticaProdaja - njiva 1. klaseistice: 18.08.2015
info
1127411SuboticaProdaja imovine stečajnog dužnika (zemljište, objekat industrije, sitan inventar...)istice: 19.08.2015
info
1127224UžiceProdaja - njiva 7. klase i livada 7. klaseistice: 03.09.2015
info
1127225UžiceProdaja - porodična stambena zgradaistice: 10.08.2015
info
1127226UžiceProdaja - poljoprivredno zemljišteistice: 30.07.2015
info
1127227UžiceProdaja - šuma 5. klaseistice: 30.07.2015
info
1127435VranjeJavni zakup poslovno-prodajnih prostora i salona nameštajarok je istekao
info
1127228ZaječarZaključak o prodaji nepokretnosti - nepokretnostiistice: 07.09.2015
info
1127427ZemunProdaja poslovnih objekata u Zemunu i Novo Sadurok je istekao
info
1127236ZrenjaninProdaja - špediterrok je istekao
info
1127241ZrenjaninProdaja - mašina za štampanjeistice: 30.07.2015
info
Crna Gora
1127461BarZaključak o prodaji - šume V klaserok je istekao
info
1127500Bijelo PoljeJavni poziv za davanje građevinskog zemljišta, i nekoliko parcela za razne namene u zakuprok je istekao
info
1127460BudvaProdaja šume, pašnjaka i stambenih prostorarok je istekao
info
1127502BudvaObavještenja o prodaji nepokretnosti - šuma i pašnjakarok je istekao
info
1127474DanilovgradObavještenje o prodaji svih nepokretnosti za određene nameneistice: 01.09.2015
info
1127499DanilovgradObavještenje o prodaji svih nepokretnosti za određene nameneistice: 01.09.2015
info
1127469MrčevacObavjestenje o trećoj prodaji nepokretnosti - livade, dvorišta, garaže, stambenog prostora, pomoćne zgrade i dr.rok je istekao
info
1127468Novi BarObavještenje o prodaji nepokretnosti - stambenog prostorarok je istekao
info
1127538PodgoricaObavještenje o prodaji nepokretnosti - stambenog prostorarok je istekao
info
1127534PodgoricaObavještenje o prodaji nepokretnosti - voćnjaka, dvorišta, pašnjaka, stambenih prostora i dr.rok je istekao
info
1127541PodgoricaObavještenje o prodaji nepokretnosti - stambenih prostora/različitih površinaistice: 31.07.2015
info
1127457PodgoricaObavještenje o prodaji nepokretnosti - nekoliko stambenih prostora/različitih površinaistice: 30.07.2015
info
1127458PodgoricaObavještenje o prodaji nepokretnosti - nekoliko stambenih prostora/različitih površinaistice: 31.07.2015
info
1127459PodgoricaUstupanje u zakup nekoliko poslovnih prostora/za različite namenerok je istekao
info
1127466PodgoricaObavještenje o prodaji nepokretnosti - šume i pomoćnih zgradarok je istekao
info
1127467PodgoricaObavještenje o prodaji nepokretnosti - livade, kuća i zgradarok je istekao
info
1127470PodgoricaObavještenje o prodaji nepokretnosti - voćnjaka, dvorišta, pašnjaka, stambenih prostora, porodičnih zgrada i dr.rok je istekao
info
1127471PodgoricaObavještenje o vansudskoj prodaji - šume III klaserok je istekao
info
1127472PodgoricaOglas o prodaji imovine - poslovnog prostora industrije nameštaja,poslovnih zgrada i zemljištaistice: 18.08.2015
info
1127501PodgoricaObavještenja o prodaji nepokretnosti - šume III klaserok je istekao
info
1127537PodgoricaObavještenje o trećoj prodaji nepokretnosti - livada, dvorišta, porodične zgrade, garaže, stambenih prostora i dr.rok je istekao
info
1127540PodgoricaObavještenje o prodaji nepokretnosti - stambenih prostora/različitih površinaistice: 30.07.2015
info
1127462Stari BarZaključak o prodaji - voćnjaka, dvorišta i porodične zgraderok je istekao
info
1127504SutomoreUstupanje na korišćenje prodajnih mjesta za prodaju mješovite roberok je istekao
info
Bih - Federacija BiH
1127674SarajevoJavno nadmetanje za prodaju cjelokupne nepokretne i dijela pokretne imovine - gradilišta, poslovni objekti, stalna sredstva i sitan inventaristice: 14.08.2015
info
1127564SarajevoJavni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju sekundarnih sirovina i otpadnog materijala - staro željezorok je istekao
info
1127570Tomislav-GradJavna prodaja imovine - upravno-administrativne prostorije, portirnica i skladište sa gospodarskim dvorištemistice: 04.08.2015
info
Bih - Republika Srpska
1127565BanjalukaPoziv za dostavljanje ponuda za prodaju nekretnina - stan, kancelarijski prostori i dom za odmorrok je istekao
info
1127566BilećaOglas o prodaji građevinskog zemljišta u državnoj svojiniistice: 30.07.2015
info
Hrvatska
1127409BrezovicaProdaja - obiteljska kuća, garaža i zemljištaistice: 30.07.2015
info
1127372DubrovnikProdaja - zemljište sa zgradom...istice: 01.10.2015
info
1127373DubrovnikProdaja - zgradaistice: 01.10.2015
info
1127380DubrovnikProdaja - stan...istice: 09.09.2015
info
1127389Kaštel StariProdaja - oranicaistice: 22.09.2015
info
1127392Kaštel SućuracProdaja - parking- neplodno, dvor i zgrada...istice: 24.09.2015
info
1127402LabinProdaja - strojevi i razna opremaistice: 07.08.2015
info
1127381OsijekProdaja - proizvodna hala, skladište, portirnica, ekonomsko dvorište...istice: 10.09.2015
info
1127400OsijekProdaja - kuća, dvor i oranica...istice: 10.09.2015
info
1127401OsijekProdaja - zgrada i dvorišteistice: 15.09.2015
info
1127403OsijekProdaja - benzinska stanica, ostalo neplodno, upravna zgrada...istice: 15.09.2015
info
1127374PulaProdaja - kuća i vrt...istice: 28.08.2015
info
1127405PulaProdaja - šumaistice: 11.09.2015
info
1127759PulaZaključak o prodaji nepokretne imovine - poslovna zgrada, spremišterok je istekao
info
1127760PulaZaključak o prodaji nepokretne imovine - tvornička hala, dvorišterok je istekao
info
1127369RijekaProdaja - poslovna zgrada, spremište...istice: 23.09.2015
info
1127370RijekaProdaja - tvornička hala, dvorište...istice: 23.09.2015
info
1127371RijekaProdaja - stambena zgrada...istice: 23.09.2015
info
1127362SenjProdaja nekretnine u Jadranovuistice: 03.08.2015
info
1127383SesveteProdaja - poslovni kompleks - betonara...istice: 30.07.2015
info
1127388SesveteProdaja - namještaj, oprema strojevi i alati...istice: 30.07.2015
info
1127378Slavonski BrodProdaja - dvosobni stan u suterenu sa parkirališnim mjestom i vrtom...istice: 31.08.2015
info
1127375SplitProdaja - put, bankomati, bankarska i uredska oprema...istice: 24.09.2015
info
1127399SplitProdaja - proizvodno-poslovna zgrada s pomoćnim prostorima, kotlovnicom i tvorničkim krugom...istice: 24.09.2015
info
1127376VaraždinProdaja - uredski namještaj...istice: 17.08.2015
info
1127394VaraždinProdaja - automobili, uredski namještaj i oprema, ostaloistice: 30.07.2015
info
1127398VaraždinProdaja - dvorište...istice: 11.09.2015
info
1127391ViroviticaProdaja - poslovna stambena zgrada i dvorište...istice: 20.08.2015
info
1127397ZadarProdaja - oranicaistice: 15.09.2015
info
1127187ZagrebNajam dvorana i opremerok je istekao
info
1127368ZagrebProdaja - servisna zgrada, put...istice: 15.09.2015
info
1127377ZagrebProdaja - zemljište sa poslovnom zgradomistice: 26.10.2015
info
1127379ZagrebProdaja - stan...istice: 15.09.2015
info
1127382ZagrebProdaja - zemljišta u industrijskoj zoni...istice: 26.08.2015
info
1127386ZagrebProdaja - zgrada mješovite uporabe i dvorište, poslovni prostor, parkirno mjesto, spremište i garažaistice: 29.09.2015
info
1127387ZagrebProdaja - osobni automobilistice: 30.07.2015
info
1127390ZagrebProdaja - aparat za kavu faema, rashladna vitrinaistice: 31.07.2015
info
1127395ZagrebProdaja - mjetničke slike i grafikeistice: 02.09.2015
info
1127404ZagrebProdaja - oranicaistice: 07.09.2015
info
1127406ZagrebProdaja - trgovačka robarok je istekao
info
1127407ZmijavciProdaja - zaliha gotove robe...istice: 22.09.2015
info
1127408ZmijavciProdaja - kalupi za kupaonske kade, i ostala opremaistice: 22.09.2015
info
Slovenija
1127445KoperNamera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženjarok je istekao
info
1127443KoperNAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJArok je istekao
info
1127127LjubljanaProdajo stavbnih zemljiščistice: 31.07.2015
info
1127133LjubljanaOddajo v najem poslovnih prostorov v lasti zavoda za zdravstveno zavarovanje slovenijeistice: 04.08.2015
info
1127134LjubljanaOddajo športne površine – teniških igrišč ob dvoraniistice: 03.08.2015
info
1127135LjubljanaOddajo poslovnega prostora – gostinski lokalistice: 03.08.2015
info
1127138LjutomerOddajo poslovnega prostora v mestni hiši ljutomer v najemistice: 03.08.2015
info
1127449MariborProdaja: rabljeno, osebno, motorno, vozilo: MAZDA 6/SP/2.3.I/GTistice: 19.08.2015
info
1127430MariborProdaja: rabljeno, tovorno, motorno, vozilo: FIAT DUCATO 18Q2.8istice: 20.08.2015
info
1127450MariborProdaja: rabljeno, kombinirano, motorno, vozilo: MERCEDES VITO 112 CDIistice: 20.08.2015
info
1127137ŠoštanjProdajo nepremičnin kompleks vila široko in zemljiščarok je istekao
info
1127136VelenjeProdajo nepremičnin kompleks hotelistice: 08.09.2015
info
17. Jul 2015
Srbija
1126750AranđelovacAukcijska prodaja nepokretnosti - poslovne zgradeistice: 17.08.2015
info
1126555BačIzmena broj 3 javnog poziva za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje kapitala subjekta privatizacijerok je istekao
info
1126556BeogradIzmena broj 2 javnog poziva za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje kapitala subjekta privatizacijeistice: 03.08.2015
info
1126558BeogradSedma prodaja imovine - poslovni i magacinski prostori, oprema i inventaristice: 07.09.2015
info
1126755BeogradDavanje u zakup nepokretnosti - poslovni prostoristice: 31.07.2015
info
1126752BeogradProdaja pokretne imovine - putničko vozilo i rezervni deloviza motorna vozilaistice: 19.08.2015
info
1126751BeogradProdaja pokretne imovine - putničko motorno voziloistice: 19.08.2015
info
1126760BeogradOglas o održavanju aukcijskih prodaja - porodične stambene zgrade, pomoćna zgrada, zemjište i stanovi - Obrenovac, Bač, Ugrinovciistice: 03.09.2015
info
1126870BojnikJavni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojiniistice: 07.08.2015
info
1126758Boljevac - SurčinAukcijska prodaja nepokretnosti - zgrada sa dvorištemistice: 16.09.2015
info
1126561BrvenikProdaja nepokretne imovine - poslovne i stambene zgrade, poljoprivredno zemljište i građevinsko zemljište van građevinskog područjaistice: 27.08.2015
info
1126563ČačakProdaja - zemljišterok je istekao
info
1126564ČačakProdaja - zemljište po parcelamaistice: 05.10.2015
info
1126565ČačakProdaja - motorno vozilo seat leon, motorno vozilo dacia logan, motorno vozilo toyota rav4, motorno vozilo opel movanorok je istekao
info
1126567ČačakProdaja - vibro ploča wacker 478istice: 30.07.2015
info
1126999DobojJavno nadmetanje za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju otpadnog materijalaistice: 04.08.2015
info
1126554KragujevacIzmena broj 1 javnog poziva za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje kapitala subjekta privatizacijeistice: 07.08.2015
info
1126552KraljevoIzmena broj 2 javnog poziva za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje imovine subjekta privatizacijeistice: 12.08.2015
info
1126571KraljevoProdaja - poljoprivredno i šumsko zemljišteistice: 16.09.2015
info
1126573KraljevoProdaja - teretni kamion zastava 645 ad, univerzalni strugistice: 12.08.2015
info
1126815KraljevoProdaja - građevinsko zemljišterok je istekao
info
1126557LoznicaProdaja nepokretne i pokretne imovine - auto-servis kao celina, autobusko stajalište, zgrade autobuske stanice, mašine i opremaistice: 12.08.2015
info
1126754LoznicaProdaja nepokretne i pokretne imovine - auto-servis kao celinaistice: 12.08.2015
info
1126768MajurLicitacija za lokalrok je istekao
info
1126763MladenovacOglas za prodaju imovine - vozila, mašine i opremaistice: 31.07.2015
info
1126574NišProdaja - porodična stambena zgradaistice: 18.08.2015
info
1126580NišProdaja - ostale zgrade, trafo stanica, zgrada tekstilne industrijeistice: 24.08.2015
info
1126581Novi SadProdaja - livada 1. klaseistice: 20.08.2015
info
1126582Novi SadProdaja - porodična stambena zgrada sa pomoćnim zgradamaistice: 14.09.2015
info
1126583Novi SadProdaja - zgrade benzinske stanice, njiva 2. klaseistice: 05.08.2015
info
1126584Novi SadProdaja - udeo u privrednom društvu kormoranistice: 14.08.2015
info
1126586Novi SadProdaja - traktor, traktorska prikolicaistice: 30.07.2015
info
1126591Novi SadProdaja - presa za baliranjeistice: 30.07.2015
info
1126597Novi SadProdaja - špediter, plug, drljačaistice: 31.07.2015
info
1126599Novi SadProdaja - prskalica za traktor, špartač, rasturač za veštačko đubrivoistice: 31.07.2015
info
1126600Novi SadProdaja - prskalica za traktor, setvospremačistice: 31.07.2015
info
1126601Novi SadProdaja - grabule, prikolica, kosilica za travu traktorskaistice: 30.07.2015
info
1126602Novi SadProdaja - paletni viljuškaristice: 31.07.2015
info
1126603Novi SadProdaja - elan pvc čamac, automobil renault 4istice: 30.07.2015
info
1126604Novi SadProdaja - automobil daewoo nexiaistice: 30.07.2015
info
1126609Novi SadProdaja - auto folcvagenistice: 10.09.2015
info
1126759Novi SadOglas za prodaju nepokretnosti putem aukcije kompleks - geofizički institutistice: 16.09.2015
info
1126559OdžaciProdaja imovine javnim nadmetanjem - svlačionica sa pomoćnim prostorijama, objekti i gradsko građevinsko zemljišteistice: 28.08.2015
info
1126619PirotProdaja - prikolica za motokultivator, drljača, berač za kukuruz, traktor rakovica 60, rotaciona kosačica, sakupljač senaistice: 31.07.2015
info
1126620PirotProdaja - kamionska prikolicarok je istekao
info
1126621PožarevacProdaja - roto kosačica, balirka, grabulja za sakupljanje sena, prskalica, prikolica, automobil pežo, automobil opel corsaistice: 07.08.2015
info
1126622PožarevacProdaja - njiva 4. klase, vinograd 1. klaserok je istekao
info
1126625PožarevacProdaja - stambeno poslovna zgrada, objekat trgovinerok je istekao
info
1126560RaškaČetvrta prodaja imovine - objekti mlekare i poljoprivredno zemljišteistice: 07.09.2015
info
1126767ŠabacOglas za prikupljanje ponuda za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi izgradnjeistice: 17.08.2015
info
1126766ŠabacOglas za izdavanje nepokretne i pokretne imovine u zakup - objekat strare livnice sa opremomistice: 31.07.2015
info
1127116ŠabacZaključak o prodaji nepokretnosti - porodične stambene zgrade sa pravom korišćenja katastarskih parcelarok je istekao
info
1126962SomborJavni poziv za dostavljanje zahteva za ostvarivanje prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade radi izrade godistice: 30.10.2015
info
1126963SomborJavni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2016. godinuistice: 30.10.2015
info
1127115Sremska MitrovicaZaključak o prodaji nepokretnosti - njiva, voćnjakistice: 11.09.2015
info
1127108Sremska MitrovicaZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada, njiva i voćnjakistice: 15.09.2015
info
1127109Sremska MitrovicaZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada sa pripadajućim zemljištem - državna svojinaistice: 17.09.2015
info
1127110Sremska MitrovicaZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada sa pomoćnim objektima i pripadajuće zemljišteistice: 15.09.2015
info
1127111Sremska MitrovicaZaključak o prodaji nepokretnosti - zemljište pod objektima i pašnjakistice: 17.09.2015
info
1127112Sremska MitrovicaZaključak o prodaji nepokretnosti - zemljište pod objektima i njivaistice: 11.09.2015
info
1127113Sremska MitrovicaZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgradaistice: 27.08.2015
info
1126964SuboticaOglas o aukcijskoj prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgradaistice: 01.09.2015
info
1126626SuboticaProdaja - porodična stambena zgrada i pomoćna zgradarok je istekao
info
1126627SuboticaProdaja - porodična stambena zgrada sa pomoćnim zgradamarok je istekao
info
1126628SuboticaProdaja - poslovna zgrada i njiva 2. klaseistice: 18.08.2015
info
1126629SuboticaProdaja - zgrada poljoprivrede, objekat poljoprivredeistice: 18.08.2015
info
1126630SuboticaProdaja - porodična stambena zgrada i pomoćna zgrada, njiva 4. klaseistice: 18.08.2015
info
1126638SuboticaProdaja - ford transit kombi, motokultivator fmm lamborghini sa frezomistice: 18.08.2015
info
1126639SuboticaZaključak o prodaji pokretnih stvari - putničko vozilo renault scenicistice: 11.08.2015
info
1126643SuboticaProdaja - krupara, cirkularistice: 18.08.2015
info
1126757SuboticaProdaja celokupne imovine - objekti metaloprerađivačke industrije sa zemljištem i zalihe sitnog inventaraistice: 19.08.2015
info
1126965SuboticaOglas za prodaju osnovnih sredstava - prese, alatne mašine, peći i alatiistice: 31.07.2015
info
1126648UžiceProdaja - putničko motorno vozilo vw ventoistice: 21.08.2015
info
1126649ValjevoProdaja - poslovni prostorrok je istekao
info
1126650ValjevoZaključak o prvoj prodaji nepokretnosti - šuma 5. klaseistice: 01.09.2015
info
1126651ValjevoProdaja - porodična stambena zgrada i poljoprivredno zemljišteistice: 06.08.2015
info
1126652ValjevoProdaja - presa za baliranje sena, čekrk, kosačica za senorok je istekao
info
1126653ValjevoProdaja - freza super specijal sa prikolicomistice: 30.07.2015
info
1126655ValjevoProdaja - automobil renault 5istice: 31.07.2015
info
1126657Velika PlanaProdaja - njiva 2. klaseistice: 07.08.2015
info
1126658Velika PlanaProdaja - porodična stambena zgrada i pomoćna zgrada, pašnjak 1. klaseistice: 07.08.2015
info
1126659Velika PlanaProdaja - porodična stambena zgradaistice: 07.08.2015
info
1127105Veliko GradišteZaključak o prodaji pokretnih stvari - traktorske prikoliceistice: 17.08.2015
info
1127106Veliko GradišteZaključak o prodaji pokretnih stvari - kombi, pokretni kiosk, utovarne trake i rashladni sistemistice: 24.08.2015
info
1127107Veliko GradišteZaključak o prodaji pokretne stvari - putničko voziloistice: 21.08.2015
info
1126764VranjeJavni zakup prikupljanjem pisanih ponuda poslovno-prodajnih prostorarok je istekao
info
1126660VršacProdaja - putnički automobil audi quatro 90, setvospremač imtistice: 30.07.2015
info
1126663VršacProdaja - automobil šervolet spark, kombi fordistice: 06.08.2015
info
1126664VršacProdaja - dvosoban stanistice: 17.08.2015
info
1126665VršacProdaja - dvosoban stanistice: 18.08.2015
info
1126666VršacProdaja - njiva 2. klaseistice: 18.08.2015
info
1126669ZrenjaninProdaja - putničko vozilorok je istekao
info
1126671ZrenjaninProdaja - putničko vozilo citroen c3rok je istekao
info
1126674ZrenjaninProdaja - traktorska prikolicarok je istekao
info
Crna Gora
1127032Bijelo PoljeJavni poziv za davanje u zakup građevinskog zemljištarok je istekao
info
1127033KavačObavještenje o vansudskoj prodaji nepokretnosti - šumarok je istekao
info
1126804PodgoricaObavještenje o prodaji nepokretnosti - katastarska parcela sa kućom i zgradom i livadarok je istekao
info
1126805PodgoricaObavjestenje o prodaji nepokretnosti - katastarske parcele sa pomoćnim zgradama i šumerok je istekao
info
1127034RožajeObavještenje o prodaji nepokretnosti - kuće/zgrade na katastarskim parcelama i livadarok je istekao
info
Hrvatska
1126783ErdutProdaja - oranica livadice, kuća i dvorište...rok je istekao
info
1126785KninProdaja - službeni automobilistice: 30.07.2015
info
1126992MaruševecJavni natječaj za iznajmljivanje javne površine oko škole za blagdan Svetog Roka 16. kolovoza 2015. godinerok je istekao
info
1126993MaruševecPoziv za rezervaciju mjesta za korištenje javne površine za dan 16.08.2015. -proštenje kod Sv. Roka u Druškovcuistice: 21.08.2015
info
1126780PokupskoProdaja - građevinsko zemljišterok je istekao
info
1126998PorečProdaja nekretnine - etažaistice: 19.08.2015
info
1126997RovinjNatječaj za prodaju nekretnine - etaža - dvorišna terasa, cisterna i podrumrok je istekao
info
1126784SisakDavanje u zakup objekta lugarnice Plitvička kućarok je istekao
info
1126793SplitProdaja - put, kuća, dvorište i oranica...istice: 24.09.2015
info
Slovenija
1126814KranjProdaja Jumbo Role Bluback Matt Sateneistice: 19.08.2015
info
16. Jul 2015
Srbija
1126244Bajina BaštaAukcijska prodaja nepokretnosti - porodična stambena zgradaistice: 30.07.2015
info
1125894BeogradIzmena broj 3 javnog poziva za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje kapitala subjekta privatizacijeistice: 07.08.2015
info
1125895BeogradJavni poziv za dostavljanje zatvorenih pisanih ponuda za zakup na određeno vreme poslovnog prostorarok je istekao
info
1125946BeogradJavni poziv za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje kapitala subjekta privatizacije izdavačko preduzeće radistice: 20.08.2015
info
1125947BeogradOpoziv oglasa o aukcijskoj prodaji - porodicna stambena zgrada, njiva...rok je istekao
info
1125948BeogradIzdavanje u zakup poslovnog prostorarok je istekao
info
1125951BeogradOglašava se prva javna prodaja nepokretnosti - njiverok je istekao
info
1126251BeogradZaključak o prodaji pokretne stvari - putničko motorno voziloistice: 01.09.2015
info
1125978Beograd (Palilula)Usluga zakupa magacinskog prostoraistice: 17.08.2015
info
1125952Beograd/Novi SadProdaja nepokretnosti - poslovni i privrendi objekti, stambeni i poslovni prostor, porodične zgrade, poljoprivredno zemljišteistice: 17.08.2015
info
1125897DespotovacProdaja - porodična stambena zgradaistice: 07.08.2015
info
1126023JagodinaZakup poslovnog i magacinskog prostoraistice: 14.08.2015
info
1126043KotražaProdaja imovine stečajnog dužnika(magacin,priključno vozilo sa rashladnom komorom,putničko vozilo,tereno vozilo...)rok je istekao
info
1126260KovinZaključak o prvoj prodaji nepokretnosti- porodična stambena zgrada sa pripadajućim zemljištem i njivaistice: 11.08.2015
info
1126261KovinZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada sa pripadajućim zemljištem i pomoćna zgradaistice: 11.08.2015
info
1125898KraljevoProdaja - porodična stambena zgrada, pomoćne zgrade, poljoprivredno i šumsko zemljišteistice: 25.09.2015
info
1125899KraljevoProdaja - porodična stambena zgrada, pašnjak 4. klaseistice: 25.09.2015
info
1125900KraljevoProdaja - porodična stambena zgrada i pašnjak 5. klaseistice: 25.09.2015
info
1125953KraljevoJavna prodaja usmenim nadmetanjem - motorna vozilaistice: 27.08.2015
info
1125901KruševacProdaja - poljoprivredno i šumsko zemljišteistice: 31.07.2015
info
1125955KruševacJavna prodaja usmenim nadmetanjem - motorna vozilaistice: 13.08.2015
info
1125943MorovićProdaja grla konjaistice: 03.08.2015
info
1125907NišProdaja - rotaciona kosačica, prikolica za frezuistice: 10.08.2015
info
1125908NišProdaja - traktor imt 539, skupljač sena, plug, krunjač za kukuruzistice: 10.08.2015
info
1125954NišJavna prodaja usmenim nadmetanjem - motorna vozilarok je istekao
info
1125944Novi SadJavna prodaja prvim usmenim javnim nadmetanjem pokretnih stvari - delovi za motorna vozilarok je istekao
info
1125913PančevoProdaja - traktor imt 539istice: 24.09.2015
info
1125914PančevoProdaja - poljoprivredno zemljišteistice: 29.09.2015
info
1125915ParaćinProdaja - strugistice: 10.09.2015
info
1125950ŠabacOglas za prikupljanje ponuda za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi izgradnjeistice: 17.08.2015
info
1125956ŠabacJavna prodaja usmenim nadmetanjem - motorna vozilaistice: 17.08.2015
info
1125917Stara PazovaProdaja - porodična stambena zgrada, njiva 1. klase i vinograd 3. klaserok je istekao
info
1125949Stara PazovaOglašava se prva javna prodaja nepokretnosti - njive, građevinsko zemljište i ostalo veštački stvoreno neplodno zemljišterok je istekao
info
1125922UžiceProdaja - putničko motorno vozilo nissan teranoistice: 14.08.2015
info
1126245UžicePonovni oglas za davanje u zakup poslovnog prostorarok je istekao
info
1125923Velika PlanaZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgradaistice: 07.08.2015
info
1125924Velika PlanaProdaja - putnički automobil opel korsaistice: 30.07.2015
info
1126253Veliko GradišteZaključak o prodaji pokretne stvari -putnočko motorno voziloistice: 21.08.2015
info
1125925ZrenjaninProdaja - porodična stambena zgradaistice: 29.09.2015
info
1125930ZrenjaninProdaja - putničko vozilo mercedesrok je istekao
info
Crna Gora
1126254KolašinDavanje u zakup poslovnih prostorija usmenim javnim nadmetanjemrok je istekao
info
1126255PodgoricaObavještenje o prvoj prodaji nepokretnosti - šumerok je istekao
info
1126258PodgoricaObavještenje o prvoj prodaji nepokretnosti - pašnjakrok je istekao
info
1126259SutomoreZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada sa pomoćnim objektima i pripadajućim zemljištemrok je istekao
info
Bih - Federacija BiH
1126234ZavidovićiProdaja otpisanih grla-konjarok je istekao
info
Bih - Republika Srpska
1126238BanjalukaPoziv za prikupljanje ponuda radi izdavanja slobodnih poslovnih prostorarok je istekao
info
1126236BijeljinaJavno oglašavanje za prodaju imovine-nekretnina - poslovna zgrada u privredi, fabrike i zemljište uz privrednu zgradu, prodaje putem javnog nadmetanjistice: 19.08.2015
info
1126237BijeljinaOglas o prodaji pokretne imovine - mašine, oprema,magacin alatnice, zalihe materijala i gotovih i poluproizvodaistice: 31.07.2015
info
1126239ZvornikZakup poslovne prostorije na deset godinaistice: 31.07.2015
info
Hrvatska
1126090Kaštelir-LabinciJavni natječaj za prodaju i zamjenu nekretninarok je istekao
info
1126047SisakPrikupljanje ponuda za davanje u najam stana u Sunjiistice: 01.08.2015
info
1126048ZagrebProdaja poslovnih prostora u Siskuistice: 31.07.2015
info
Slovenija
1126058KranjProdaja Rezkalni strojistice: 05.08.2015
info
1126059KranjProdaja stmžnica CNCistice: 05.08.2015
info
15. Jul 2015
Srbija
1125108BeogradIzmena br. 2 javnog poziva radi prodaje kapitala subjekta privatizacijeistice: 03.08.2015
info
1125109BeogradIzmene broj 2 javnog poziva radi prodaje kapitala subjekta privatizacijeistice: 05.08.2015
info
1125160BeogradProdaja dela imovine stečajnog dužnika - stanistice: 17.08.2015
info
1125164BeogradOglas o aukcijskoj prodaji nepokretnosti - porodične stambene zgrade i stan - Bajina Bašta, Gornji Milanovac, Subotica i Zemunistice: 30.08.2015
info
1125281Beograd (Novi Beograd)Zakup prostora za sertifikaciju, predavanja, ispite i seminarerok je istekao
info
1125744Beograd (Stari grad)Zakup poslovnog prostorarok je istekao
info
1125161BeogradaProdaja nepokretnosti - njivarok je istekao
info
1125159BoževacProdaja dela nepokretne imovine - porodične stambene zgrade sa pomoćnim objektima, pripadajućim zemljištemistice: 13.08.2015
info
1125520IvanjicaProdaja tehničkog i ogrevnog drvetarok je istekao
info
1125415KikindaZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada sa pripadajućim zemljištem i njivarok je istekao
info
1125432KikindaZaključak o prodaji pokretne stvari - teretno voziloistice: 08.09.2015
info
1125156KragujevacPoziv sa dostavljanje ponuda sa zakup imovine - objekti, zgrade drumskog saobraćaja, autobuske stanice i zgrada tehničkih usluga sve sa opremom i inveistice: 03.08.2015
info
1125171KraljevoProdaja - porodična stambena zgrada, pomoćna zgrada i livada 5. klaseistice: 26.08.2015
info
1125172KruševacProdaja - stambeni objekatrok je istekao
info
1125173KruševacProdaja - kamionska prikolicaistice: 31.07.2015
info
1125174KruševacProdaja - mašine za mlevenje poljoprivrednih proizvoda, mešaona za pravljenje stočnog koncentrataistice: 30.07.2015
info
1125433MajurZaključak o prodaji nepokretnosti - njiva i voćnjakistice: 07.08.2015
info
1125434MajurZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada sa pomoćnim objektom i pripadajućim zemljištemistice: 07.08.2015
info
1125435MajurZaključak o prodaji nepokretnosti - porodično stambene zgrade sa pripadajućim zemljištemistice: 07.08.2015
info
1125175NišProdaja - poslovni prostoristice: 04.09.2015
info
1125177NišProdaja - porodična stambena zgrada, poljoprivredno i šumsko zemljišteistice: 12.08.2015
info
1125179NišProdaja - garaže u okviru stambene zgradeistice: 01.09.2015
info
1125162Novi SadPoništenje oglasa o aukcijskoj prodaji stanarok je istekao
info
1125181Novi SadProdaja - troiposoban stan-dupleksistice: 08.10.2015
info
1125182Novi SadProdaja - porodična stambena zgrada sa pomoćnim zgradama, njiva 2. klaseistice: 08.10.2015
info
1125183Novi SadProdaja - dvosoban stanistice: 15.10.2015
info
1125198Novi SadProdaja - terensko vozilo fiat ducatoistice: 31.07.2015
info
1125200Novi SadProdaja - putničko motorno vozilo fiat mareaistice: 31.07.2015
info
1125201Novi SadProdaja - putničko motorno vozilo volkswagen passat karavanistice: 31.07.2015
info
1125207Novi SadProdaja - aparat za merenje očne dioptrijeistice: 03.08.2015
info
1125214Novi SadProdaja - sejalica za pšenicu sigmaistice: 01.10.2015
info
1125356Novi SadProdaja - nepokretnostiistice: 16.09.2015
info
1125215PančevoProdaja - objekat i zemljišteistice: 24.09.2015
info
1125719PetrovacProdaja stečajnog dužnika kao pravnog lica - poslovni kompleks - objekti i zemljišterok je istekao
info
1125216PirotProdaja - teretno vozilo fap 1314istice: 31.07.2015
info
1125220PožarevacProdaja - njiva 4. klase i vinograd 1. klaserok je istekao
info
1125222PožarevacZaključak o javnoj prodaji - putničko vozilo pežo 309, putničko vozilo opel askonarok je istekao
info
1125223PožarevacProdaja - stambeno poslovna zgrada, objekat trgovine-market, objekat trgovine-magacinrok je istekao
info
1125224PožarevacProdaja - porodična stambena zgrada, njiva 3. klaserok je istekao
info
1125436ŠabacZaključak o prodaji nepokretnosti - šumaistice: 11.08.2015
info
1125225Velika PlanaProdaja - njiva 2. klaseistice: 07.08.2015
info
1125357Veliko GadišteZaključak o prodaji pokretnih stvari - traktor i traktorska prikolica i korpaistice: 17.08.2015
info
1125358Veliko GadišteZaključak o prodaji pokretnih stvari - traktor i traktorska prikolicaistice: 26.08.2015
info
1125359Veliko GadišteZaključak o rpodaji pokretnih stvari - putničko motorno voziloistice: 26.08.2015
info
1125360Veliko GadišteZaključak o rpodaji pokretnih stvari - skuteristice: 13.08.2015
info
1125361Veliko GadišteZaključak o rpodaji pokretnih stvari - putničko motorno voziloistice: 18.08.2015
info
1125362Veliko GadišteZaključak o rpodaji pokretnih stvari - putničko motorno voziloistice: 11.08.2015
info
1125158VlasotinceOglas o prodaji nepokretnosti - poslovni prostorrok je istekao
info
1125163VranjeJavna prodaja i zakup prikupljanjem pisanih ponuda poslovno-prodajnih prostorarok je istekao
info
1125227ZaječarProdaja - pužni transporter, duplikator, ručni viljuškar, mlin za mlevenjeistice: 04.08.2015
info
1125231ZrenjaninProdaja - zgrada jedinice lokalne samoupraveistice: 29.09.2015
info
1125232ZrenjaninProdaja - porodična stambena zgrada, pomoćna zgrada, njiva 1. klaseistice: 07.08.2015
info
1125234ZrenjaninProdaja - automobil pežo 309rok je istekao
info
1125237ZrenjaninProdaja - putničko vozilo golf 2, mašina za šivenje-profesionalnarok je istekao
info
1125239ZrenjaninProdaja - traktorska prikolica, plugrok je istekao
info
1125240ZrenjaninProdaja - prikolica za traktor 400lrok je istekao
info
Crna Gora
1125759BarJavni poziv za prikupljanje i izbor najpovoljnije ponude za kupovinu imovine - robne kuće, hoteli, restorani, poslovni prostor i zemljišterok je istekao
info
1125760PljevljaZaključak o i prodaji pokretnih stvari - namještajistice: 01.08.2015
info
1125166PodgoricaObavjestenje o prodaj nepokretnosti - poslovni i stambeni prostori, objekti, građevinsko i poljoprivredno zemljišterok je istekao
info
Bih - Federacija BiH
1125441FojnicaJavni poziv za prodaju poslovnih prostoraistice: 30.07.2015
info
1125423GračanicaJavni konkurs za prenos prava vlasništva na nekretninamaistice: 30.07.2015
info
1125424SarajevoOglas o javnom konkursu za prodaju nekretnine - objekat na katastarskoj česticirok je istekao
info
1125517SarajevoPoziv za javno nadmetanje za prodaju pokretne i nepokretne imovine - poslovni prostor i elektromaterijalistice: 18.08.2015
info
Bih - Republika Srpska
1125417DobojPonovljena licitacija za prodaju dijela poslovne zgradeistice: 03.08.2015
info
1125418KostajnicaZaključak o prodaji nepokretne imovine - privredna zgrada sa fabričkim krugomistice: 04.08.2015
info
1125419SarajevoJavno obavještenje o prodaji vozila - licitacijarok je istekao
info
Bih - Brcko distrikt
1125319BrčkoDavanje u zakup poslovnog prostora i magacina s pijačnom opremomrok je istekao
info
1125421BrčkoPonovljeni javni konkurs za davanje u zakup poslovnog prostora i magacina s opremom za pijacurok je istekao
info
Hrvatska
1125798BujeZaključak o prodaji nepokretne imovine - zgrada mješovite uporabe i dvorišteistice: 15.09.2015
info
1125797BuzetZaključak o prodaji nepokretne imovine - zgrade, neplodno i poljoprivredno zemljišteistice: 22.09.2015
info
1125328DubrovnikProdaja - pašnjak, poslovne prostore u prizemljuistice: 17.09.2015
info
1125336JasenakProdaja - jasenak I i jasenak IIrok je istekao
info
1125330KonjščinaProdaja - kamion, prikolica, zalihe trgovačke roberok je istekao
info
1125332OsijekProdaja - zgrada i dvoristice: 08.09.2015
info
1125796PulaZaključak o prodaji nepokretne imovine - šumaistice: 31.08.2015
info
1125320RijekaProdaja - oranicaistice: 16.09.2015
info
1125321RijekaProdaja - oranicaistice: 16.09.2015
info
1125322RijekaProdaja - oranicaistice: 16.09.2015
info
1125323RijekaProdaja - oranicaistice: 16.09.2015
info
1125324RijekaProdaja - oranicaistice: 16.09.2015
info
1125325RijekaProdaja - oranicaistice: 16.09.2015
info
1125326RijekaProdaja - oranicaistice: 16.09.2015
info
1125335RijekaProdaja - poljoprivredno zemljište -pašnjakistice: 31.07.2015
info
1125331VaraždinProdaja - poslovno-proizvodni pogon...istice: 18.08.2015
info
1125333ZadarProdaja - betonaraistice: 26.08.2015
info
1125327ZagrebProdaja - stambeno-poslovna zgrada i dvorišteistice: 09.09.2015
info
1125329ZagrebProdaja - dvosobni stanistice: 16.09.2015
info
1125334ZagrebProdaja - pašnjakistice: 31.08.2015
info
1125347ZagrebProdaja službenih vozila – osobnih automobilarok je istekao
info
14. Jul 2015
Srbija
1124420BeogradProdaja stečajnog dužnika kao pravnog lica - objekti, gradsko građevinsko zemljište, oprema termoenergane, termomašinska hala, hala tehnološke linije,istice: 19.08.2015
info
1124423BeogradIzmena broj 1 javnog poziva za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje kapitala subjekta privatizacijeistice: 07.08.2015
info
1124468BeogradProdaja - stanistice: 08.09.2015
info
1124633BoljevacPredmet licitacije je prodaja drvnih sortimenata u šumi na panjurok je istekao
info
1124470ČačakProdaja - teretno motorno vozilo fap 1621istice: 03.08.2015
info
1124471ČačakProdaja - teretno motorno vozilo iveco euro cargoistice: 03.08.2015
info
1124828ČačakJavni poziv za dostavljanje zahteva za ostvarivanje prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade radi izrade godistice: 30.10.2015
info
1124829ČačakJavni poziv za dostavu podataka u cilju dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini za 2015. godinuistice: 30.10.2015
info
1124733KosjerićOtuđenje opreme za naplatu usluge sms parkinga (računari i printeri)istice: 31.07.2015
info
1124477KruševacProdaja - njive 2. klaseistice: 05.08.2015
info
1124478LebaneProdaja - farma u radinovcuistice: 03.09.2015
info
1124479LebaneProdaja - porodična stambena zgrada i pomoćni objekatistice: 03.09.2015
info
1124480LebaneProdaja - porodična stambena zgradaistice: 24.09.2015
info
1124780LeskovacJavna licitacija radi prodaje rashodovanih putničkih vozila, teretnih vozila i druge rashodovane opremerok je istekao
info
1124632LoznicaPredmet licitacije je prodaja drvnih sortimenata u šumi na panjurok je istekao
info
1124421NišOglas za izdavanje u zakup kapele kliničkog centrarok je istekao
info
1124483NišProdaja - metalna prikolica za traktor, rotofreza imt 619, setvospremač, plug, prikolica za frezuistice: 10.08.2015
info
1124489NišProdaja - prikolica za traktoristice: 10.08.2015
info
1124493NišProdaja - automobil golf 1istice: 10.08.2015
info
1124494NišProdaja - zastava jugo poliistice: 10.08.2015
info
1124498NišProdaja - skuter piađo liberti, mercedes 240d, polovne auto gumeistice: 10.08.2015
info
1124499NišProdaja - motokultivator imt 506istice: 10.08.2015
info
1124501NišProdaja - mašina za isanjivanje kožeistice: 10.08.2015
info
1124721Novi SadProdaja - nelikvidna roba u lotovimarok je istekao
info
1124503PančevoProdaja - garsonjeraistice: 15.09.2015
info
1124504PančevoProdaja - njiva 1. klaseistice: 01.10.2015
info
1124508PančevoProdaja - porodična stambena zgrada i pomoćna zgradaistice: 19.08.2015
info
1124509PančevoProdaja - citroen c4 hdiistice: 10.08.2015
info
1124515PirotProdaja - porodična stambena zgradaistice: 20.08.2015
info
1124516PirotProdaja - porodična stambena zgrada sa pomoćnim zgradama, poljoprivredno i šumsko zemljišteistice: 25.08.2015
info
1124517PirotProdaja - porodična stambena zgrada i dvorišteistice: 26.08.2015
info
1124541PlandišteProdaja imovine stečajnog dužnika(termoformirke,mlinovi za mlevenje,regranulator,koekstruder,štamparka...)istice: 11.08.2015
info
1124518PožarevacProdaja - zupčasta letva za ford eskortrok je istekao
info
1124520PožarevacProdaja - ford eskort karavan, ford eskort, vw golf 2rok je istekao
info
1124521PožarevacProdaja - teretno vozilo ford kargo, vučni agregat za vodurok je istekao
info
1124522PožarevacProdaja - traktor imt 560istice: 04.08.2015
info
1124776ŠabacZaključak o prodaji pokretnih stvari - poljoprivredna mehanizacijarok je istekao
info
1124524Sremska MitrovicaProdaja - kirbi aparat sentrijarok je istekao
info
1124525Sremska MitrovicaProdaja - aku-bušilica makita, čistilica za pvc stolariju oz čelikistice: 03.08.2015
info
1124527Sremska MitrovicaProdaja - traktorska pumpaistice: 06.08.2015
info
1124529VranjeProdaja - lokal u ulazu stambene zgradeistice: 09.09.2015
info
1124637ZaječarOglas za davanje u zakup poslovne prostorije prikupljanjem ponudarok je istekao
info
1124639ZaječarOglas za davanje u zakup poslovnih prostorija javnim nadmetanjemrok je istekao
info
1124636ZaječarOglas za davanje u zakup poslovne prostorije prikupljanjem ponuda, Vojvode Putnika 7rok je istekao
info
Bih - Federacija BiH
1124466SarajevoProdaja javnim nadmetanjem stalne imovine, zaliha robe i inventararok je istekao
info
1124777SarajevoOglas za prodaju korištenog motornog vozilarok je istekao
info
Bih - Republika Srpska
1124775Han PijesakOglas za prikupljanje ponuda i javno nadmetanje za prodaju mašinske opreme, alata, pribora, kancelarijske opreme i inventaraistice: 17.08.2015
info
Hrvatska
1124679BjelovarProdaja - nekretninerok je istekao
info
1124681BjelovarProdaja - upravna zgrada i dvorrok je istekao
info
1124727Donji KukuruzariProdaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - livaderok je istekao
info
1124687DubrovnikProdaja - kuća i dvorišteistice: 04.09.2015
info
1124688DubrovnikProdaja - poslovni prostoristice: 04.09.2015
info
1124689DubrovnikProdaja - kat. čest.istice: 02.10.2015
info
1124683KarlovacProdaja - neizgrađeno zemljište uz magistralnu cestuistice: 17.09.2015
info
1124774Novi LabinOglas o prodaji nekretnina - zgrada, skladište, dvorište i ruševinarok je istekao
info
1124685RijekaProdaja - stara istarska kuća s okućnicomistice: 16.09.2015
info
1124694RijekaProdaja - oranicaistice: 16.09.2015
info
1124695RijekaProdaja - oranica)istice: 16.09.2015
info
1124696RijekaProdaja - oranicaistice: 16.09.2015
info
1124697RijekaProdaja - oranicaistice: 16.09.2015
info
1124698RijekaProdaja - oranicaistice: 16.09.2015
info
1124699RijekaProdaja - oranicaistice: 16.09.2015
info
1124700RijekaProdaja - oranicaistice: 16.09.2015
info
1124701RijekaProdaja - oranicaistice: 16.09.2015
info
1124702RijekaProdaja - oranicaistice: 16.09.2015
info
1124703RijekaProdaja - oranicaistice: 16.09.2015
info
1124704RijekaProdaja - oranicaistice: 16.09.2015
info
1124705RijekaProdaja - oranicaistice: 16.09.2015
info
1124706RijekaProdaja - oranicaistice: 16.09.2015
info
1124707RijekaProdaja - oranicaistice: 16.09.2015
info
1124708RijekaProdaja - oranicaistice: 16.09.2015
info
1124709RijekaProdaja - oranicaistice: 16.09.2015
info
1124682Sveti Ivan ZelinProdaja - osobni automobilrok je istekao
info
1124686TomislavgradProdaja - automobilistice: 02.08.2015
info
1124684Vela LukaProdaja - zemljišteistice: 23.09.2015
info
1124677ViroviticaProdaja - šuma...istice: 30.07.2015
info
1124691ZadarProdaja - pašnjakistice: 15.09.2015
info
1124675ZagrebProdaja - upravna zgrada..istice: 23.09.2015
info
1124676ZagrebProdaja - upravna zgrada kolodvorska, hangar skladište elemenata, hala kotlovnica...istice: 23.09.2015
info
1124678ZagrebProdaja - kuća i dvorišteistice: 24.08.2015
info
1124690ZagrebProdaja - poslovni prostor...istice: 12.08.2015
info
1124692ZagrebProdaja - poslovni prostorrok je istekao
info
1124693ZagrebProdaja - poslovni prostorrok je istekao
info
Slovenija
1124718KoperNamera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženjarok je istekao
info
13. Jul 2015
Srbija
1123958BeogradProdaja imovine stečajnog dužnika (zemljište, punionica, računar, razvodni ormar, pp aparat...)istice: 03.08.2015
info
1123965BeogradPrvo javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti u Surčinu - Dobanovcima - poslovni kompleksrok je istekao
info
1123986BeogradAukcijska prodaja nepokretnosti - kuća sa pravom svojine na zemljištu - Bajina Baštaistice: 30.07.2015
info
1123987BeogradProdaja ili zakup nepokretnostiistice: 12.08.2015
info
1123991BeogradOglašava se prva javna prodaja nepokretnosti - poljoprivredno i građevinsko zemljišterok je istekao
info
1123992BeogradOglašava se prva javna prodaja nepokretnosti - njiverok je istekao
info
1124003BeogradProdaja ili zakup nepokretnosti - poslovni prostor, garažni prostor i skladištaistice: 12.08.2015
info
1124036BeogradDavanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini - poslovni prostorrok je istekao
info
1124048BeogradOglas o prodaji nepokretnosti - zgrada ugostiteljstvarok je istekao
info
1124064BeogradProdaja nekretninaistice: 13.08.2015
info
1124066BeogradProdaja nekretninaistice: 13.08.2015
info
1123844ČačakProdaja - putničko motorno vozilo dačia sanderorok je istekao
info
1124045ČačakOglas o prodaji stečajnog dužnika kao pravnog lica - objekti, zemljište i opremaistice: 26.08.2015
info
1124047ČačakOglas o prodaji pokretne imovne - teretna i putnička vozila, građevinska mehanizacijaistice: 12.08.2015
info
1124035ČurugDavanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u prvom krugu u crkvenoj svojiniistice: 03.08.2015
info
1123845DespotovacProdaja - njiva 4. i 5. klaserok je istekao
info
1123846DespotovacProdaja - voćnjak 4. klaseistice: 12.08.2015
info
1124039InđijaProdaja nepokretnosti - porodična stambena zgrada u inđijiistice: 28.08.2015
info
1123924KragujevacZakup imovine i nestambenog prostorarok je istekao
info
1124001KragujevacIzmena broj 2 javnog poziva za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje imovine subjekta privatizacijerok je istekao
info
1124004KragujevacIzmena broj 2 javnog poziva za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje imovine subjekta privatizacijerok je istekao
info
1123848KraljevoProdaja - poslovni objekat u izgradnji, proizvodna hala u grdicirok je istekao
info
1124037KraljevoDruga aukcijska prodaju nepokretnosti - stan u Kraljevuistice: 28.08.2015
info
1123849KruševacZaključak o prodaji nepokretnosti - stambena zgradarok je istekao
info
1123850KruševacProdaja - porodična stambena zgrada i pomoćna zgradaistice: 04.08.2015
info
1123851KruševacProdaja - porodična stambena zgradaistice: 04.08.2015
info
1123852KruševacProdaja - stanovi i poslovni prostoristice: 03.09.2015
info
1123960KruševacProdaja imovine stečajnog dužnika(zgrade,teretno vozilo,testera,ekscenat presa,kancelarijski nameštaj...)istice: 14.08.2015
info
1124007KučevoProdaja ogrevnog drvetarok je istekao
info
1123854LoznicaProdaja- šuma 4. klaserok je istekao
info
1123855LoznicaProdaja - poljoprivredno i šumsko zemljišterok je istekao
info
1123856LoznicaProdaja - porodična stambena zgrada i zemljišterok je istekao
info
1123858LoznicaProdaja - trosoban stanistice: 30.07.2015
info
1123859LoznicaProdaja - kućaistice: 10.09.2015
info
1123860LoznicaProdaja - poljoprivredno i šumsko zemljišteistice: 10.09.2015
info
1123861LoznicaProdaja - voćnjak, šuma 5. klaseistice: 10.09.2015
info
1123862LoznicaProdaja - poljoprivredno zemljišteistice: 17.09.2015
info
1124041LoznicaOglas o prodaji zaplenjene pokretne stvari - putničko voziloistice: 30.07.2015
info
1123865NišProdaja - porodična stambena zgradaistice: 11.08.2015
info
1123999NišProdaja imovine stečajnog dužnika javnim nadmetanjem - poslovni prostoristice: 06.08.2015
info
1124248NišOglas o sprovođenju postupka za izdavanje u zakup kancelarijskog prostora prikupljanjem pismenih ponudarok je istekao
info
1124337Niš (Palilula)Zakup opreme - vip loža za filmske susreterok je istekao
info
1124044Novi SadOglas o prodaji celokupne imovine stečajnog dužnika - poslovni prostoristice: 20.08.2015
info
1123875Novi SadProdaja - kombajn - sampo rosenlew 2045, peugeot 308, lada nivaistice: 07.08.2015
info
1124042Novi SadOglas o prodaji nepokretne imovine - zgrada, poslovni prostor, poljoprivredno zemljišteistice: 17.08.2015
info
1124062Novi SlankamenPrva javna prodaja nekretnine založnog dužnikarok je istekao
info
1123876PančevoProdaja - pokretne stvariistice: 30.07.2015
info
1123877PančevoProdaja - udeo u privrednom društvu agroprodukt iz pančevaistice: 13.08.2015
info
1123878PančevoProdaja - porodična stambena zgrada i pomoćna zgradaistice: 01.10.2015
info
1123879PančevoProdaja - njiva 3. klaseistice: 01.10.2015
info
1123996PančevoIzmena broj 1 javnog poziva za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje kapitala subjekta privatizacijeistice: 14.08.2015
info
1123883PirotProdaja - poljoprivredno i šumsko zemljišteistice: 03.08.2015
info
1124000PožarevacIzmena broj 1 javnog poziva za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje kapitala subjekta privatizacijeistice: 10.08.2015
info
1124367ŠabacZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada sa pripadajućim zemljištem i pomoćnom zgradomrok je istekao
info
1124038SomborDruga aukcijska prodaju nepokretnosti - porodična stambena zgradaistice: 03.09.2015
info
1123884Stara PazovaProdaja - porodična stambena zgrada, stambeno poslovna zgradaistice: 20.08.2015
info
1123885Stara PazovaProdaja - porodična stambena zgrada, njiva 4. klaseistice: 20.08.2015
info
1123886Stara PazovaProdaja - porodična stambena zgrada i njiva 3. klaseistice: 03.09.2015
info
1123956SuboticaProdaja imovine stečajnog dužnika (montažne šupe, mašinska zgrada, hangar...)istice: 30.07.2015
info
1124040SuboticaDruga aukcijska prodaja nepokretnosti - porodična stambena zgrada u suboticiistice: 02.09.2015
info
1123888UžiceProdaja - abrihter marke bratstvoistice: 30.07.2015
info
1123889UžiceProdaja - putničko motorno vozilo marke zastava jugo skala 55 crok je istekao
info
1123890Velika PlanaProdaja - putnički auto jugo 55rok je istekao
info
1123891Velika PlanaProdaja - traktor imt 539, traktorska prskalica, korpa, ciklonrok je istekao
info
1124294Veliko GradišteZaključak op prodaji pokretnih stvari - putničko motorno voziloistice: 25.08.2015
info
1124295Veliko GradišteZaključak o prodaji pokretnih stvari - putničko motorno voziloistice: 25.08.2015
info
1124296Veliko GradišteZaključak o prodaji pokretnih stvari - putničko motorno voziloistice: 25.08.2015
info
1124297Veliko GradišteZaključak o prodaji pokretnih stvari - putničko motorno voziloistice: 27.08.2015
info
1124298Veliko GradišteZaključak o prodaji pokretnih stvari - putničko motorno voziloistice: 14.08.2015
info
1123921Vrnjačka BanjaNabavka nepokretnostirok je istekao
info
1123892ZrenjaninProdaja - automobil pežo 205 glrok je istekao
info
1123893ZrenjaninProdaja - kompresor za vazduhrok je istekao
info
1123899ZrenjaninProdaja - traktorska prikolicarok je istekao
info
1123903ZrenjaninProdaja - putničko vozilo jugorok je istekao
info
1123904ZrenjaninProdaja - putničko vozilo opelrok je istekao
info
Crna Gora
1124376BarObavještenje o prodaji nepokretnosti - stambeni prostor, obejkti, zemljišterok je istekao
info
1124384BarObavještenje o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada i dvorišterok je istekao
info
1124383BudvaObavještenje o prodaji nepokretnosti - stambeni prostorrok je istekao
info
1124375DanilovgradZaključak o prodaji nepokretnosti - stambeni prostoristice: 14.08.2015
info
1124382DanilovgradObavještenje o prvoj prodaji nepokretnosti - poslovne zgrade sa pomoćnim ibjektom i pripadajućim zemljištem i šumarok je istekao
info
1124380KotorObavještenje o prodaji nepokretnosti - stambeni prostori, porodična stambena zgradarok je istekao
info
1124377Novi BarObavještenje o prodaji nepokretnosti - stambeni prostorrok je istekao
info
1124381PodgoricaObavještenje o prodaji nepokretnosti - stambeni prostorirok je istekao
info
1124378TivatObavještenje otrećoj prodaji nepokretnosti - porodične stambene zgrade, stmbeni prostori poljoprivredno zemljišterok je istekao
info
1124385TivatZaključak o prodaji nepokretnosti - stambeni prostor u izgradnji i dvorišterok je istekao
info
1124386ŽabljakZaključak o prodaji nepokretnosti - poljoprivredno zemljišteistice: 30.07.2015
info
Bih - Federacija BiH
1124259BihaćProdaja rashodovanih sredstava - vozila, prikolica, dijelovi u skladištu i osnovni materijal, 1 osnovni materijal u vlastitom skladištu (cijevi, kablorok je istekao
info
1124258SrebrenikJavni oglas o nadmetanju - licitaciji za prodaju nekretnine - ekonomsko dvorišterok je istekao
info
1124262ZavidovićiZakup dva poslovna prostorarok je istekao
info
1124373ZavidovićiJavno nadmetanje za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju starog zeljeza, limovarok je istekao
info
1124261ZenicaOglas o prodaji nepokretne imovine - zemljipte sa izgrađenim objektima i neizgrađeno zemljišteistice: 05.08.2015
info
Bih - Republika Srpska
1124252BanjalukaZaključak o drugoj javnoj licitaciji za prodaju imovine - građevinsko zemljište, upravna zgrada, portirnica i ostalo zemljišteistice: 14.08.2015
info
Hrvatska
1124132PakracJavni natječaj za prodaju radnog stroja malčera Nobili TB 180rok je istekao
info
Slovenija
1123777KoperProdajo premičnega premoženja – delovni stroj caterpillar 826 g series iirok je istekao
info
1124051KranjProdaja - skladiščni objektistice: 19.08.2015
info
1123776LjubljanaProdaja računalniške in druge infrastrukturne opremerok je istekao
info
1123773LjutomerProdajo nepremičnin v ljutomeru - oslovni prostori v stavbirok je istekao
info
1123774Moravske TopliceProdajo nepremičnin - nezazidana stavbna zemljišča, zazidana stavbna zemljišča, delno stavbna, delno kmetijska zemljišča...istice: 04.08.2015
info
10. Jul 2015
Srbija
1123029Bačka PalankaProdaja - porodična stambena zgrada sa pomoćnim zgradama, njive 1. klaseistice: 21.10.2015
info
1123030Bačka PalankaProdaja - porodična stambena zgrada i pomoćne zgradeistice: 21.10.2015
info
1122998BeogradIzmena broj 1 javnog poziva - prodaja kapitalarok je istekao
info
1123152BeogradProdaja pokretne i nepokretne imovine putem neposredne pogodbe - stanovi, poslovni prostori i automikserrok je istekao
info
1123158BeogradProdaja stečajnog dužnika kao pravnog lica - objekti, radionica i alat u zatečenom stanjuistice: 06.08.2015
info
1123461Beograd (Voždovac)Zakup zemljištarok je istekao
info
1123464Beograd (Voždovac)Zakup zemljištarok je istekao
info
1123430ČačakJavni poziv za dostavljanje zahteva za ostvarivanje prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade radi izrade godistice: 30.10.2015
info
1123431ČačakJavni poziv za dostavu podataka u cilju dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojiniistice: 30.10.2015
info
1123161ČajetinaOtuđenje građevinskog zemljištaistice: 07.08.2015
info
1123175Gornji MilanovacProdaja upotrebljavanog putničkog službenog vozilarok je istekao
info
1123147InđijaProdaja nepokretnosti - poljoprivredno, građevinsko i ostalo veštački stvoreno neplodno zemljišterok je istekao
info
1122999JagodinaIzmena broj 1 javnog poziva - prodaja kapitalaistice: 30.07.2015
info
1123149KikindaAukcijska prodaja nepokretnosti - porodična stambena zgradaistice: 27.08.2015
info
1123153KraljevoAukcijska prodaja nepokretnosti - stanistice: 02.09.2015
info
1123141KruševacProdaja nepokretne i pokretne imovine - zgrade poslovnih usluga, skladište, njiveistice: 06.08.2015
info
1123542KruševacPoziv za javno nadmetanje za izdavanje u zakup poslovnog prostora za prodaju pekarskih proizvodarok je istekao
info
1123540KruševacJavna licitacija za izdavanje poslovnog prostora - lokalarok je istekao
info
1123541KruševacOglas za prodaju otpadnog papirarok je istekao
info
1123032LeskovacProdaja - poljoprivredno i šumsko zemljišteistice: 22.09.2015
info
1123034NišProdaja - rotaciona kosa, plugovi, seckalica za kukuruzistice: 03.08.2015
info
1123165NišProdaja pokretne imovine javnim nadmetanjem - oprema za preradu voća i proizvodnju vinaistice: 03.08.2015
info
1123039Novi SadProdaja - parcela 2629/1 upisana u list nepokretnosti broj 10164istice: 07.08.2015
info
1123040Novi SadProdaja - njiva 4. klase, njiva 5. klaseistice: 06.08.2015
info
1123041Novi SadProdaja - porodična stambena zgrada sa pomoćnim zgradamaistice: 14.09.2015
info
1123042Novi SadProdaja - yamaha mixer mg-32-14 fxistice: 05.08.2015
info
1123067Novi SadProdaja - univerzalni strugovi, glodalica, hidraulična testera, stubna bušilica,brusilica, mašina za balansiranje, uredjaj za ispitivanjeistice: 04.08.2015
info
1123166Novi SadAukcijska prodaja nepokretnosti - stanistice: 31.08.2015
info
1123563Novi SadAukcijska prodaja nepokretnosti - stanistice: 25.08.2015
info
1122997OsečinaIzmeau br. 2 javnog poziva - prodaja kapitalaistice: 05.08.2015
info
1123168PančevoProdaja pokretne i nepokretne imovine - objekti na građevinskom zemljištu, mašine i oprema za proizvodnju plastične ambalažeistice: 11.08.2015
info
1123070ParaćinProdaja - zgrada, voćnjak 3. klaserok je istekao
info
1123543RumaOglas o davanju poslovnog prostora u zakuprok je istekao
info
1123561RumaJavni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na za 2016. godinuistice: 30.10.2015
info
1123146ŠimanovciPrva javna prodaja nepokretnosti - njiverok je istekao
info
1123157SokobanjaProdaja pravnog lica javnim prikupljanjem ponuda - hotel, oprema u hotelu, zalihe pića i privatne zgradeistice: 11.08.2015
info
1123000SomborIzmene broj 2 javnog poziva - prodaja kapitala Severtransistice: 31.07.2015
info
1123511Sremska MitrovicaZaključak o prodaji nepokretnosti - građevinsko zemljište sa objektima i njivaistice: 29.08.2015
info
1123512Sremska MitrovicaZaključak o prodaji nepokretnosti upisanih na katastarskoj parceliistice: 25.08.2015
info
1123513Sremska MitrovicaZaključak o prodaji nepokretnosti - porodične stambene zgrade sa pripadajućim zemljištem i pomoćnim zgradamaistice: 27.08.2015
info
1123510Sremska MitrovicaZaključak o prodaji nepokretnosti - stanistice: 01.09.2015
info
1123514Sremska MitrovicaZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada sa pripadajućim zemljištemistice: 01.09.2015
info
1123515Sremska MitrovicaZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada sa pripadajućim zemljištem i pomoćnim zgradama, njiva i voćnjakistice: 09.09.2015
info
1123516Sremska MitrovicaZaključak o prodaji nepokretnosti - stanistice: 09.09.2015
info
1123154SuboticaAukcijska prodaja nepokretnosti - stanistice: 25.08.2015
info
1123174VranjeJavni oglas za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi izgradnje prikupljanjem pisanih ponuda javnim oglasomistice: 08.08.2015
info
1123467VranjeZakup poslovnog i magacinskog prostoraistice: 10.08.2015
info
1123073VršacProdaja - putnički automobil mercedes tip 190 erok je istekao
info
1123077VršacProdaja - njive 3. klase, njiva 4. klaseistice: 06.08.2015
info
1123171ŽidiljeProdaja imovine javnim prikupljanjem ponuda - poslovni prostori, objekat tekstilne industrije, trafostanica i proizvodna halaistice: 06.08.2015
info
1123078ZrenjaninProdaja - porodična stambena zgrada i pomoćne zgradeistice: 04.08.2015
info
1123079ZrenjaninProdaja - objekat, njiva 1. klase, vinograd 1. klaseistice: 04.08.2015
info
1123080ZrenjaninProdaja - putničko vozilo pežorok je istekao
info
1123082ZrenjaninProdaja - putničko vozilo zastava 101rok je istekao
info
1123084ZrenjaninProdaja - putničko vozilo fiat stilorok je istekao
info
1123564ZrenjaninDokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2016. godinuistice: 30.10.2015
info
1123565ZrenjaninOglas o prodaji nepokretnosti - građevinski objekti i zemljišteistice: 09.08.2015
info
1123566ZrenjaninJavni poziv za izdavanje u zakup prostora namenjenog postavljanju štandovarok je istekao
info
Crna Gora
1123739BudvaZaključak o prodaji nepokretnosti - poljoprivredno zemljišteistice: 27.08.2015
info
1122995BudvaObavještenje o trećoj prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgradaistice: 15.08.2015
info
1123741DanilovgradZaključak o prodaji nepokretnosti - poljoprivredno zemljišterok je istekao
info
1123743Herceg NoviZaključak o prodaji nepokretnosti - livadarok je istekao
info
1122917Podgorica Uzimanje u zakup poslovnog prostora na mikrolokaciji stari aerodromrok je istekao
info
1122920Podgorica Zakup poslovnog prostora za obezbjeđenje uslova za rad i funkcionisanje akreditacionog tijela crne gore površine oko 100 m2rok je istekao
info
1123735PodgoricaObavještenje o prodaji nepokretnosti - pomoćne zgrade na katastarskim parcelama i šumeistice: 23.08.2015
info
1123736PodgoricaObavještenje o trećoj prodaji nepokretnosti - zgrade u privredni sa pripadajućim zemljištemrok je istekao
info
1123737PodgoricaObavještenje o prodaji nepokretnosti - kuća i zgrada na katastarskim parcelamarok je istekao
info
1123738PodgoricaObavještenje o vansudskoj prodaji nepokretnosti - šumarok je istekao
info
1123742PodgoricaJavno nadmetanje za prodaju pokretne imovine - metalna mrežasta ogradarok je istekao
info
1123746PodgoricaObavještenje o prvoj prodaji nepokretnosti - poslovni prostorrok je istekao
info
Bih - Federacija BiH
1123437GradačacJavna prodaja stanaistice: 09.08.2015
info
1123438GradačacOglašava javnu prodaju dijela imovine - njive i montažna kostrukcijaistice: 09.08.2015
info
1123139SarajevoProdaja - rashodovana oprema DD BH Telecomarok je istekao
info
1123436SarajevoProdaja prava na objektima ‘‘restoran i prodavnica”istice: 17.08.2015
info
Bih - Republika Srpska
1123432BanjalukaJavni oglas o prodaji putničkog motornog vozilarok je istekao
info
Hrvatska
1123202DubrovnikProdaja - stambena zgrada i dvorište, stanistice: 17.09.2015
info
1123203DubrovnikProdaja - stambena zgrada i dvorište, stanistice: 17.09.2015
info
1123204DubrovnikProdaja - stambena zgrada i dvorište, stanistice: 17.09.2015
info
1123205DubrovnikProdaja - stambena zgrada i dvorište, stanistice: 17.09.2015
info
1123206DubrovnikProdaja - stambena zgrada i dvorište, stanistice: 17.09.2015
info
1123195LabinProdaja - stol za razvlačenje karoserije s dozerom - globaljig koalaistice: 31.07.2015
info
1123181OsijekProdaja - 7 zgrada i dvor...istice: 22.09.2015
info
1123186OsijekProdaja - poslovni prostor...istice: 03.09.2015
info
1123187OsijekProdaja - kuća i dvorište...istice: 29.09.2015
info
1123188OsijekProdaja - deset zgrada i ekonomsko dvorište...istice: 29.09.2015
info
1123189OsijekProdaja - prizemna poslovna građevina - pogon za proizvodnju betonske galanterije...istice: 27.08.2015
info
1123190OsijekProdaja - vinogradistice: 22.09.2015
info
1123180RijekaProdaja - vozilorok je istekao
info
1123196RijekaProdaja - industrijski objekti, industrijsko dvorište...istice: 03.09.2015
info
1123207RijekaProdaja - industrijski objekti, industrijsko dvorište...istice: 03.09.2015
info
1122992ŠibenikLuka posebne namjene, luka nautičkog turizma - sidrišteistice: 10.08.2015
info
1122993ŠibenikLuka posebne namjene - luka nautičkog turizma - sidrišteistice: 10.08.2015
info
1122994ŠibenikDavanje koncesije na postojeći sportsko-rekreacijski centar mandalinaistice: 10.08.2015
info
1123192SisakProdaja- lokalrok je istekao
info
1123509VaraždinJavni natječaj za prodaju zemljišta - katastarske česticerok je istekao
info
1123199ZadarProdaja - zgrade i dvorišteistice: 02.09.2015
info
1123182ZagrebProdaja - zalihe trgovačke roberok je istekao
info
1123183ZagrebProdaja - osobna vozilaistice: 01.09.2015
info
1123184ZagrebProdaja - 2 poljoprivredna zemljištaistice: 22.09.2015
info
1123194ZagrebProdaja - obiteljska kuća i dvorište...rok je istekao
info
1123200ZagrebProdaja - oranica...istice: 09.09.2015
info
1123201ZagrebProdaja - oranica...istice: 09.09.2015
info
1123209ZagrebOsnovna sredstva - čamac, nameštaj, poljomehanizacija, kuhinjski uređaji, fotoaparat...rok je istekao
info
Slovenija
1123155BrezovicOklic javne dražbe - kanu, 4m, poliester, rjave barverok je istekao
info
1123148JesenicahOklic 2. javne dražbe sintetičnih lasnih podaljškov, trepalnicistice: 12.08.2015
info
1123214KoperProdajo premičnega premoženja – delovni stroj caterpillar 826 g series iirok je istekao
info
1123216KoperNamera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženjarok je istekao
info
1123151KranjOklic javne dražbe opreme gostinskega lokalaistice: 13.08.2015
info
1123150TržičuOklic javne dražbe vozilaistice: 11.08.2015
info
09. Jul 2015
Srbija
1122409AlibunarOglas o prodaji nepokretnosti - njivarok je istekao
info
1122326BeogradAukcijsku prodaju nepokretnosti - poslovni prostor-lokalistice: 09.08.2015
info
1122330BeogradProdaja - troiposoban stanistice: 09.08.2015
info
1122331BeogradProdaja - stambeno-poslovna zgradaistice: 09.08.2015
info
1122337BeogradProdaja - poslovni kompleksrok je istekao
info
1122342BeogradZakup komercijalno - poslovnog prostora na graničnom prelazu Batrovcirok je istekao
info
1122344BeogradUpravna zgrada, Hala uz upravnu zgradu-za laku mašinsku obradu, Glavna proizvodna hala, Nadstrešnica uz glavnu proizvodnu haluistice: 03.08.2015
info
1122408BeogradAukcijska prodaja nepokretnosti - stanrok je istekao
info
1122732BeogradJavna prodaja nepokretnosti - porodična stambena zgrada sa pripadajućim zemljištem, pomoćni objekat i njiveistice: 08.08.2015
info
1122889BeogradIzdavanje na privremeno korišćenje slobodnog školskog prostora za školsku 2015/2016 godinurok je istekao
info
1122322ČajetinaProdaja - apartman-dupleksistice: 09.08.2015
info
1122336JagodinaProdaja - poslovni objekat- hotelistice: 09.08.2015
info
1122328JajinciProdaja - gradsko-građevinsko zemljišteistice: 09.08.2015
info
1122721KikindaOglas o prodaji otpisanih i rashodovanih osnovnih sredstava - vozilarok je istekao
info
1122464KragujevacProdaja 10 (deset) katastarskih parcelaistice: 07.08.2015
info
1122250KraljevoProdaja - porodična stambena zgrada, njiva 4. klase, njiva 5. klaseistice: 11.09.2015
info
1122251KraljevoZaključak o prodaji - mašina za struganjeistice: 04.09.2015
info
1122253KraljevoProdaja - putničko motorno vozilo opel kadetistice: 24.08.2015
info
1122254KraljevoProdaja - mašine za držanje itisona,agregatna mašina za bušenje, držači za tepih sa motorom, držači pvc sa 10 valjaka, pomoćni alat za savistice: 03.08.2015
info
1122255KraljevoProdaja - njiva 3. klaseistice: 30.07.2015
info
1122414KraljevoJavna prodaja carinske roberok je istekao
info
1122327KulaProdaja - poslovni prostoristice: 09.08.2015
info
1122554LajkovacJavni oglas za prikupljanje pismenih ponuda radi davanja u zakup hola u zgradi gradske kućerok je istekao
info
1122256LeskovacProdaja - porodična stambena zgrada, zemljišteistice: 03.08.2015
info
1122257LeskovacProdaja - porodična stambena zgrada, pomoćna zgrada i njiva 5. klaseistice: 03.08.2015
info
1122258LeskovacProdaja - livada 3. klaseistice: 03.08.2015
info
1122259LeskovacProdaja - automobil jugo koralistice: 03.08.2015
info
1122261LeskovacProdaja - kamion tam 80 t35rok je istekao
info
1122340MrčajevciProdaja poljoprivrednog zemljištarok je istekao
info
1122265NišProdaja - teretno vozilo marke fiat puntoistice: 06.08.2015
info
1122319Novi SadProdaju nelikvidne roberok je istekao
info
1122325Novi SadProdaja - posloni prostoristice: 09.08.2015
info
1122332Novi SadProdaja - građevinsko zemljišteistice: 09.08.2015
info
1122411Novi SadDavanje u zakup slobodnog poslovnog prostorarok je istekao
info
1122412Novi SadAukcijska prodaja nepokretnosti - stanistice: 21.08.2015
info
1122720Novi SadAukcijska prodaja nepokretnosti - porodična stambena zgradaistice: 27.08.2015
info
1122268PančevoProdaja - špartač imt, špediter prikolicaistice: 05.08.2015
info
1122270PančevoProdaja - prodaja 100% udela u privrednom društvu forteca d.o.o. beogradistice: 10.08.2015
info
1122271PančevoProdaja - valjna stolica, sipo dvodelna, ciklon, pužni transporter, asporator za kukuruzrok je istekao
info
1122272PančevoProdaja - beng klupe, lop mašine, vratilo sa propadanjem, smit mašina, kavez, pomoćne klupe za vežbanje, bicikl za vežbanjeistice: 01.09.2015
info
1122273PančevoProdaja - putničko vozilo audi a6, putničko vozilo alfa 147istice: 07.09.2015
info
1122274PančevoProdaja - kamion tam, špediter, boce kiseonika sa kolicimaistice: 08.09.2015
info
1122276PančevoProdaja - juki specijal industrijska mašinarok je istekao
info
1122281PirotProdaja - poljoprivredno i šumsko zemljišteistice: 20.08.2015
info
1122282PirotProdaja - kamion marke fap 1620rok je istekao
info
1122887PirotProdaja otpada - otpadno gvožđe i mesing, livene cevi i liveni fazonski komadirok je istekao
info
1122323PožarevacProdaja - poslovni objekatistice: 09.08.2015
info
1122324PožarevacProdaja - porodična kućaistice: 09.08.2015
info
1122429SokobanjaIzdavanje u zakup poslovnog prostorarok je istekao
info
1122333SomborProdaja - poslovni prostor sa magacinomistice: 09.08.2015
info
1122334SomborProdaja - poslovni objekat-autosalon sa tehničkim pregledomistice: 09.08.2015
info
1122416SomborIzmene broj 2 javnog poziva za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje kapitala subjekta privatizacijeistice: 31.07.2015
info
1122284SuboticaProdaja - pokretne stvari ( bunker za istovar, transportna traka, vibracioni dozator...)istice: 31.07.2015
info
1122335SuboticaProdaja - poslovni objekat- autosalonistice: 09.08.2015
info
1122290Velika PlanaProdaja - porodična stambena zgradarok je istekao
info
1122291Velika PlanaProdaja - njiva 3. klaseistice: 06.08.2015
info
1122292VršacProdaja - porodična stambena zgradarok je istekao
info
1122293VršacZaključak o prodaji - trobrazni plug-točak sa rotorima, tanjirača sa rotorima, traktor imt 577, kosačica rotocionarok je istekao
info
1122294VršacProdaja - sejalica za žito imt 643, sitospremač ferti400,levator, prskalica, trobrazni plug aydin.heder. kombajn zmaj, adapter za kukuruzrok je istekao
info
1122296VršacProdaja - putnički automobil ford fokusrok je istekao
info
1122300ZaječarProdaja - porodična stambena zgradaistice: 01.09.2015
info
1122301ZaječarProdaja - traktor marke imt 533rok je istekao
info
Crna Gora
1122422BarZaključak o III prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgradaistice: 07.09.2015
info
1122424BudvaObavještenje o drugoj prodaji nepokretnosti - stambeni prostorirok je istekao
info
1122421CetinjeZaključak o prodaji nepokretnosti - poslovni prostorrok je istekao
info
1122746Herceg NoviZaključak o prodaji nepokretnosti - stambeni prostorrok je istekao
info
1122745NikšićZaključak o prodaji nepokretnsoti - porodične stambene zgrade sa pomoćnim objektima i voćnjakistice: 03.08.2015
info
1122427PodgoricaOglas za prodaju dijela imovine stečajnog dužnika - stambeno/poslovna zgrada sa zemljištem, objekti i poslovni prostorrok je istekao
info
1122419PodgoricaObavještenje o prvoj prodaji nepokretnosti - poslovni prostorrok je istekao
info
1122420PodgoricaObavještenje o trećoj prodaji nepokretnosti - poslovne zgrade u privredi sa zemljištem i poslovni prostorirok je istekao
info
1122425PodgoricaObavještenje o drugoj prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada sa garažom na katastarskoj parcelirok je istekao
info
1122739PodgoricaIzmjene i dopune oglasa za prodaju dijela imovine stečajnog dužnika - poslovni prostori i zemljišterok je istekao
info
1122740PodgoricaObavještenje o drugoj prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada, stambeni prostor i livadarok je istekao
info
1122741PodgoricaObavještenje o trećoj prodaji nepokretnosti - poslovni prostori, poslovne zgrad, neplodno zemljište i pašnjakrok je istekao
info
1122742PodgoricaObavještenje o drugoj prodaji nepokretnosti - stambeni prostorirok je istekao
info
1122744PodgoricaObavještenje o trećoj prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada sa zemljištemrok je istekao
info
1122747PodgoricaObavještenje o prvoj prodaji nepokretnosti - pašnjakrok je istekao
info
1122748PodgoricaObavještenje o prvoj prodaji nepokretnosti - šumerok je istekao
info
1122751PodgoricaObavještenje o prodaji nepokretnosti - porodične stambene zgrade sa pripadajućim zemljištem, pomoćnim zgradama poljoprivredno zemljišterok je istekao
info
1122426UlcinjJavna prodaja pokretne imovine(betonjerka) i akcijskog kapitalaistice: 04.08.2015
info
Bih - Federacija BiH
1122553Novi TravnikProdaja pokretne imovine - šumski traktori i putnička motorna vozilarok je istekao
info
Bih - Republika Srpska
1122487BanjalukaJavni poziv za prodaju putničkih vozila putem postupka licitacijerok je istekao
info
1122486BanjalukaOglas za prodaju nepokretne imovine - skladište i katastarske parceleistice: 15.08.2015
info
1122488DobojOglas za prodaju pokretne i nepokretne imovine - objekti parcijalno po vanknjižnim cjelinama, mašine, oprema, alati i ostala pokretna imovinarok je istekao
info
1122492DrvarJavna prodaja pokretne i nepokretne imovine - proizvodni i upravni objekti sa proizvodnom opremomrok je istekao
info
1122490Novi GradTreća javna prodaja nepokretne imovine - zemljište i objektiistice: 14.08.2015
info
Hrvatska
1122724Biograd na MoruZakup dijela poslovnog prostorarok je istekao
info
1122438BjelovarOprema u sjemenarstvu, osnovna sredstva, razna pokretna imovina...rok je istekao
info
1122450BjelovarPriključna vozilarok je istekao
info
1122722KrkZakup javne povrsinerok je istekao
info
1122465LižnjanJavni natječaj za kupoprodaju nekretnina - okućnicerok je istekao
info
1122442RijekaSkladište, hala, ruševina, dvorište, zgradaistice: 30.07.2015
info
1122555RovišćePordaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - oranicerok je istekao
info
1122440SplitTeretni automobili, osobni automobili, viličarirok je istekao
info
1122454SplitStrimenistice: 23.09.2015
info
1122455SplitStrimenistice: 23.09.2015
info
1122456SplitGradilišteistice: 23.09.2015
info
1122457SplitGradilišteistice: 23.09.2015
info
1122458SplitGradilišteistice: 23.09.2015
info
1122459SplitGradilište površine 1.118 m2istice: 23.09.2015
info
1122460SplitGradilišteistice: 23.09.2015
info
1122729SplitProdaja motornog brodaistice: 25.08.2015
info
1122733SplitProdaja motornog brodaistice: 25.08.2015
info
1122734SplitProdaja motornog brodarok je istekao
info
1122735SplitProdaja motornog brodaistice: 25.08.2015
info
1122725TurcinOranicarok je istekao
info
1122431ZagrebProdaja - solarij, grijač voska za lice...rok je istekao
info
1122432ZagrebAutomatska portalna autopraonicarok je istekao
info
1122433ZagrebProdaja nepokretnosti - rampa, platforma, kanalska dizalica, kolica za alat...rok je istekao
info
1122436ZagrebProdaja imovine - umjetnička djela hrvatskih autorarok je istekao
info
1122437ZagrebProdaja - zgrada i nepolodno zemljišteistice: 24.08.2015
info
1122439ZagrebProdaja - solarij, grijač voska za lice, kozmetički ležaj...rok je istekao
info
1122443ZagrebUmjetnička djela hrvatskih autorarok je istekao
info
1122444ZagrebAutomatska portalna autopraonica istobal sa miniwash uređajem za predpranje i tipskom aluminijskom nadstrešnicomrok je istekao
info
1122445ZagrebZgrada i neplodnoistice: 24.08.2015
info
1122448ZagrebProdaja nekretnina - kuća, gospodarske zgraderok je istekao
info
1122449ZagrebOranice i pašnjacirok je istekao
info
1122451ZagrebGospodarsko dvorište, zgrada i putrok je istekao
info
1122452ZagrebZgrada i dvorišteistice: 21.08.2015
info
1122453ZagrebVinograd, šuma, pašnjaci...istice: 16.09.2015
info
1122461ZagrebOranica, pašnjacirok je istekao
info
1122462ZagrebGospodarsko dvorište, grada i putrok je istekao
info
1122463ZagrebZgrada i dvorišteistice: 21.08.2015
info
1122726ZagrebKucaistice: 24.08.2015
info
1122737ZagrebPoslovni prostorrok je istekao
info
08. Jul 2015
Srbija
1121544BečejProdaja nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja - njiverok je istekao
info
1121543BeogradJavni poziv za prikupljanje pismenih prijava za davanje na korišćenje fitnes salerok je istekao
info
1121546BeogradOglas za prodaju stanovaistice: 08.08.2015
info
1121790BeogradProdaja starog papirarok je istekao
info
1121945BeogradZaključak o prodaji nepokretnosti - lokalistice: 30.07.2015
info
1121864Beograd (Zemun)Iznajmljivanje termina u zatvorenim sportskim objektima u zimskom periodurok je istekao
info
1121558ČačakProdaja - strug potisje, glodalica, brusilica za ravno brušenje, oštrilicaistice: 31.07.2015
info
1121559ČačakProdaja - traktorske vile, plugovi, prikolica, cisterna za navodnjavanje, traktorrok je istekao
info
1121560DespotovacProdaja - porodična stambena zgradaistice: 30.07.2015
info
1121827JagodinaOglas za prikupljanje ponuda radi davanja u zakup poslovnih objekata - kioskarok je istekao
info
1121698KragujevacProdaja imovine stečajnog dužnika(kancelarijski nameštaj ,abrihter,testera ,termoakomulaciona peć,centrifugalna pumpa...)rok je istekao
info
1121562KraljevoProdaja - poslovni prostoristice: 30.07.2015
info
1121564NišProdaja - objekti i zemljišteistice: 03.08.2015
info
1121566NišProdaja - poslovni prostoristice: 10.08.2015
info
1121572NišProdaja - mamografistice: 06.08.2015
info
1121498Novi SadAukcijska prodaja objekata i zemljišta - benzinska pumpa, trafostanica, dvorišni i ulični prizemni objektirok je istekao
info
1121499Novi SadAukcijska prodaja benzinske pumpe - objekti i zemljišterok je istekao
info
1121500Novi SadAukcijska prodaja stanaistice: 21.08.2015
info
1121502Novi SadZaključenje ugovora o zakupu montaži i održavanju replika životinja dinosaurusarok je istekao
info
1121573Novi SadProdaja - putnički automobil fiat puntoistice: 04.08.2015
info
1121584PančevoProdaja - porodična stambena zgradaistice: 08.09.2015
info
1121585PančevoProdaja - poljoprivredno zemljišteistice: 01.10.2015
info
1121586PančevoProdaja - vikend kuća, pomoćna zgrada, njiva 2. klaseistice: 20.10.2015
info
1121589PančevoProdaja - automobil fiat marea, autoprikolica, pijanino za klavijature u koferuistice: 06.08.2015
info
1121590PirotProdaja - porodična stambena zgrada, pomoćna zgrada, poljoprivredno i šumsko zemljišteistice: 19.08.2015
info
1122021PirotOtpadni metal, Otpadno gvožđe, Otpadni mesingrok je istekao
info
1121592PožarevacProdaja - objekat, poljoprivredno zemljišterok je istekao
info
1121593PožarevacProdaja - stambeno poslovna zgrada, objekti trgovine, pomoćne zgraderok je istekao
info
1121594PožarevacProdaja - porodična stambena zgrada, njiva 3. klaserok je istekao
info
1121595Sremska MitrovicaProdaja - stambeno poslovne zgraderok je istekao
info
1121598Sremska MitrovicaProdaja - kompresor, putničko vozilo renault kangoistice: 30.07.2015
info
1121600Stara PazovaProdaja - porodična stambena zgradarok je istekao
info
1121601Stara PazovaProdaja - njiva 3. klaserok je istekao
info
1121603ValjevoProdaja - kafe aparatrok je istekao
info
1121542Velika PlanaOglas za sprovođenje postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi izgradnje putem javnog nadmetanjaistice: 10.08.2015
info
1121604Velika PlanaProdaja - porodična stambena zgradarok je istekao
info
1121605Velika PlanaProdaja - porodična stambena zgradarok je istekao
info
1121606Velika PlanaProdaja - zemljište po parcelamarok je istekao
info
1121607Velika PlanaProdaja - porodična stambena zgradarok je istekao
info
1121608Velika PlanaProdaja - zemljište po parcelamarok je istekao
info
1121609Velika PlanaProdaja - porodična stambena zgradaistice: 30.07.2015
info
1121610Velika PlanaProdaja - porodična stambena zgrada sa pomoćnim zgradama i zemljištemistice: 30.07.2015
info
1121545VrbasOglas o prodaji nepokretnosti - njiverok je istekao
info
1121613ZrenjaninProdaja - plastenikrok je istekao
info
Crna Gora
1121548BarOglas za prodaju dijela imovine stečajnog dužnika - katastarske parceleistice: 11.08.2015
info
1121552BudvaPonovni javni poziv za ućešće na tenderu za prodaju nepokretnosti - stanovirok je istekao
info
1121939BudvaPonovni javni poziv za učešće na tenderu za prodaju nepokretnosti - stanovirok je istekao
info
1121937NikšićObavještenje o prodaji nepokretnosti - stambeni prostorrok je istekao
info
1121938Novi BarZaključak o prodaji nepokretnosti - poslovni prostorrok je istekao
info
1121691PljevljaProdaja sa demontazom rashodovanih sredstava - Rotaciona drobilica, Mostna dizalica, Plocasti transporter, Transporter sa gumenom trakomrok je istekao
info
1121547PodgoricaOglas o prodaji imovine stečajnog dužnika - stambeni objektiistice: 01.09.2015
info
1121550PodgoricaObavještenje o prodaji nepokretnosti - stambeni prostorrok je istekao
info
1121551PodgoricaOglas o prodaji imovine stečajnog dužnnka - poslovni prostori, kuća i tehnička robaistice: 01.09.2015
info
1121936ToplaZaključak o prodaji nepokretnosti - stambeni i poslovni prostorirok je istekao
info
1121932UlcinjObavještenje o prodaji nepokretnosti - porodične stambene zgrade, poslovni prostori, poljoprivredno zemljišterok je istekao
info
Bih - Federacija BiH
1121927KladanjDrvni sortimentirok je istekao
info
1121702SarajevoProdaja - imovinarok je istekao
info
1121746SarajevoJavna licitacija za prodaju motornog vozilarok je istekao
info
1121786SarajevoJavni poziv za učešće na aukciji za prodaju prava na nekretninirok je istekao
info
1121700Velika KladušaProdaja - poslovni objekatrok je istekao
info
1121785Velika KladušaJavni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji - poslovni objekat robna kućarok je istekao
info
1121747VogošćaJavni oglas za prodaju poslovne prostorijerok je istekao
info
1121704ZenicaProdaja - rashodovana motorna vozila,telekomunikacijski aparati,kopir aparati,štampači...rok je istekao
info
Bih - Republika Srpska
1121752BanjalukaProdaja rashodovanih osnovnih sredstava - putnička motorna vozilaistice: 04.09.2015
info
1121757BrodPonovljeni javni oglas o davanju u zakup montažnih objekata u poslovnom objekturok je istekao
info
1121758DobojJavna licitacija za prodaju pokretnih stvari - pilansko postrojenje, cirkula, sušara za drvo i poprečni presjekač sa transportnim valjcimaistice: 30.07.2015
info
1121750TrebinjeJavni oglas za prodaju građevinskog zemljišta u državnoj svojinirok je istekao
info
1121781VlasenicaOglas o prodaji poslovnih prostora i zemljištarok je istekao
info
1121751ZvornikJavni oglas za prodaju pokretne imovine - fabrika betona sa silosomrok je istekao
info
Hrvatska
1121964BujeZaključak o prodaji nepokretne imovine - poljoprivredno zemljišteistice: 07.09.2015
info
1121965BujeZaključak o prodaji nepokretne imovine - kuća i dvorišteistice: 08.09.2015
info
1121695ČakovecJavni poziv za iskaz interesa za kupnju nekretnina-objekataistice: 01.08.2015
info
1121712LižnjanObavijest o objavi javnog natječaja za kupoprodaju nekretnina - okućnicerok je istekao
info
1121767OsijekLivada i oranicaistice: 23.09.2015
info
1121768OsijekMehanička radionica i skladište, kuća i dvorišteistice: 23.09.2015
info
1121769OsijekProdaja imovine stečajnog dužnika - zgradaistice: 23.09.2015
info
1121771OsijekVeterinarska ambulanta i dvorište - kuća i dvorište, voćnjak, oranicaistice: 23.09.2015
info
1121776OsijekStambeno poslovna zgradaistice: 03.09.2015
info
1121929PulaZaključak o prodaji nekretnine - pašnjakistice: 27.08.2015
info
1121766RijekaProdaja imovine stečajnog dužnikaistice: 15.09.2015
info
1121772RijekaProdaja imovine stečajnog dužnika - robna kućaistice: 15.09.2015
info
1121777RijekaHidraulična preša, adast dominant, stroj za razvijanje ploča, bušač ofset ploča, termo peći, cirkular, kombi, klicarok je istekao
info
1121780RijekaProdaja imovine stečajnog upravnika - kolektivna stambena zgrada, dvorište uz stambenu zgraduistice: 08.09.2015
info
1121778SinjMotorna vozilarok je istekao
info
1121774SiračPriključno vozilorok je istekao
info
1121775SiračPriključno vozilorok je istekao
info
1121763SisakProdaja imovine stečajnog dužnika - spalionica, sekundarne sirovine, Spremnici za gorivo, Kotao, Glodalica, viličar, Stroj za pranje ambalaže...rok je istekao
info
1121944UmagZaključak o prodaji nepokretne imovine - etaže, štala i oranicarok je istekao
info
1121764ZagrebDvije zgrade, dvorište i oranicarok je istekao
info
1121765ZagrebPoslovni prostorrok je istekao
info
1121770ZagrebDvije zgrade, dvorište i oranicarok je istekao
info
1121773ZagrebProdaja automobila, Priključno vozilo, Dvomostna dizalica, Paletni nosač, Transportni silos za betonrok je istekao
info
1121779ZagrebOsobni automobil, Priključno vozilo, Linija za dvostruko zakošene grede i oplate stupova, Dvomostna dizalica, Paletni nosač, Transportni silosrok je istekao
info
1121934ZagrebInterni natječaj za najam stanovarok je istekao
info
1121966ŽbandajZaključak o prodaji nepokretne imovine - etažaistice: 25.08.2015
info
Slovenija
1121706MariborVabilo k dajanju pisnih ponudb za vozilo kia carensrok je istekao
info
1121708MariborOklic javne dražbe zalog trgovskega blaga po priloženem seznamurok je istekao
info

 office@itt.rs

Copyright © ITT d.o.o. 

s