HOME0002030405060710129093Sve
INFOTELTENDERI - JAVNE NABAVKE
05  - KANCELARIJSKI MATERIJAL. POSLOVNA GALANTERIJA. BIROTEHNIKA. RACUNARI. TELEKOMUNIKACIJE. AUDIO-VIDEO. ELEKTRONIKA.  
30. Jan 2015
Srbija
1026117BelgradeRequest for quotation for purchase of IT equipment for schools in Obrenovac and Svilajnacistice: 09.02.2015
info
1026118BelgradeInvitation to bid - provision of classroom equipment and didactics for eight schools in Obrenovac, Svilajnac and Paracinistice: 17.02.2015
info
1026084BeogradNabavka informati?ke opreme za škole u Obrenovcu i Svilajncuistice: 09.02.2015
info
1026073BeogradDodatne informacije vezana za nabavku radova na izgradnji i rekonstrukciji KDS mrezeistice: 02.02.2015
info
1026240Beograd (Novi Beograd)Iznajmljivanje digitalnog projektora za filmske projekcijeistice: 10.02.2015
info
1026057Beograd (Palilula)Nabavka usluga održavanja i servisiranja TT instalacija i TT ure?ajaistice: 13.02.2015
info
1026045Beograd (Savski venac)Mobilna telefonijaistice: 10.03.2015
info
1026230Beograd (Savski venac)Održavanje softvera, servera i tehni?ka podrškaistice: 03.03.2015
info
1026236Beograd (Savski venac)Usluge servisiranja i popravke birotehni?ke opremeistice: 09.02.2015
info
1026201Beograd (Stari grad)Radne stanice za grafi?ku delatnost (grafi?ka radna stanica i grafi?ki monitor)istice: 09.02.2015
info
1026126Beograd (Voždovac)Usluge održavanja programskog paketa Protokol/Sirius 2010istice: 03.02.2015
info
1026071Beograd (Zemun)Izrada pasive ra?unarske mreže u objektu i priklju?enje na postoje?u kompanijsku mrežuistice: 13.02.2015
info
1026142DespotovacKancelarijski materijalistice: 09.02.2015
info
1026145Gornji MilanovacKancelarijski materijalistice: 09.02.2015
info
1026169KikindaNabavka ra?unarske opremeistice: 11.02.2015
info
1026189KruševacKancelarijski materijalistice: 09.02.2015
info
1026232LeskovacNabavka usluga: štampanje i izrada turisti?kog promo – materijala za potrebe Turisti?ke organizacije gradaistice: 09.02.2015
info
1026135Niš (Crveni Krst)Usluge štampanjaistice: 09.02.2015
info
1026000Niš (Mediana)Nabavka dobara - kancelarijskog materijala i nabavka toneraistice: 06.02.2015
info
1026050Novi SadUsluge štampeistice: 06.02.2015
info
1026063Novi SadUsluga brze pošte na teritoriji Srbije i za inostranstvoistice: 13.02.2015
info
1026191Novi SadKancelarijski materijalistice: 02.03.2015
info
1026197Novi SadInteraktivne table za izvo?enje nastaveistice: 11.02.2015
info
1026233Novi SadSkeniranje i mikrofilmovanje poslovne dokumentacijeistice: 02.03.2015
info
1026241ObrenovacPodešavanje i optimizacija regulacionih krugova i funkcionalnih grupa i izrada dokumentacije nakon podešavanja (ra?unarski kontrolni sistem)istice: 02.03.2015
info
1026020Para?inNabavka papira za fotokopiranjeistice: 06.02.2015
info
1026199PirotTehni?ki materijali i rezervni auto deloviistice: 02.03.2015
info
1026237RumaUsluge mobilne telefonijeistice: 09.02.2015
info
1026209SomborNabavka dobara: ra?unarska i fotografska opremaistice: 06.02.2015
info
1026234VreociUsluge servisiranja i popravke birotehni?ke opremeistice: 05.03.2015
info
1026195ZrenjaninKancelarijski materijalistice: 09.02.2015
info
Crna Gora
1026287Podgorica Nabavka kancelarijskog materijala i toneraistice: 24.02.2015
info
1026290Podgorica Izbor Agencije za vršenje usluga oglašavanjaistice: 10.03.2015
info
1026291Podgorica Izbor Agencije za pružanje usluga marketinga - tv oglašavanjeistice: 10.03.2015
info
Kosovo
1026299PrištinaNabavka potrosnog kancelarijskog materijalaistice: 19.02.2015
info
Bih - Federacija BiH
1026243SarajevoNabavka Primavera P6 i Contract Management softverskih licenci sa uslugama edukacije korisnikaistice: 02.03.2015
info
1026257ZenicaNabavka omota spisa, knjiga evidencija, nabavka prijemnih knjiga za poštu, dostavne knjigeistice: 09.02.2015
info
1026262ZenicaNabavka tonera za printere, kopir aparate i fax mašineistice: 09.02.2015
info
1026264ZenicaNabavka kancelarijskog materijala kartonski sa gumom, grafitne I hemijske olovke, bušilice za papir, heft mašine, sveske A4, poštanske koverte...istice: 09.02.2015
info
Bih - Republika Srpska
1026263Banja Lukanabavka polovnih ra?unaraistice: 10.02.2015
info
1026265Banja LukaNabavka telefonskih centralaistice: 13.02.2015
info
1026270Banja LukaNabavka informati?ke opremeistice: 12.02.2015
info
1026274Br?koUsluge VPN mobilne telefonijeistice: 13.02.2015
info
1026278UgljevikNabavka akumulatoraistice: 20.02.2015
info
Makedonija
1026303Demir KapijaNabavka na pe?atarski uslugiistice: 05.02.2015
info
1026305Ki?evoOdržuvanje i popravka na aplikativen softver za medicinsko rabotenjeistice: 04.02.2015
info
1026316OhridNabavka na telekomunikaciski uslugi od fiksna telefonija i internetistice: 04.02.2015
info
1026311SkopjeKancelariski potrošen materijal, koverti, papki, fotokopirna hartija, knigi, pe?ateni obrasci, toneri i polnenje toneriistice: 09.02.2015
info
1026327SkopjeNabavka na kompatibilni toneri za pe?atari i kopir aparatistice: 04.02.2015
info
1026352SkopjeUslugi za popravka i odžuvanje na radiokomunikaciska opremaistice: 06.02.2015
info
1026353SkopjeMonitornig i vizuelna kontrola na bezbednosta na drumskiot i železni?kiot soobra?aj na patnite premini na prugite (sistem za video nadzor na patni preistice: 11.03.2015
info
1026357SkopjeNabavka na mobilna telefonijaistice: 19.02.2015
info
Hrvatska
1025867ZagrebUsluge najma LED ekranaistice: 19.02.2015
info
1025869Zagrebnabava usluge tehni?ke potpore i održavanja informati?kih resursaistice: 19.02.2015
info
Slovenija
1026093LjubljanaPodporne storitve za programsko opremo - vzdrževanje aplikacije IS UGPistice: 09.03.2015
info
1026372LjubljanaNakup in montaža sistema za govorno komunikacijo DMRistice: 12.02.2015
info
1026363MajpšerkTisk in dostavo ob?inskega glasilaistice: 12.02.2015
info
1026382MariborRazna ra?unalniška opremaistice: 03.03.2015
info
29. Jan 2015
Srbija
1025721BeogradKonkurs za najbolje didakti?ko sredstvoistice: 01.02.2015
info
1025458Beograd (Novi Beograd)Sredstva za obavljanje odre?ene dohodovne aktivnosti - ra?unari i ra?unarska opremaistice: 06.02.2015
info
1025602Beograd (Novi Beograd)Službena literatura - ?asopis Informator, ?asopis PDV i program Ekspert-digitalna baza propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modelistice: 05.02.2015
info
1025603Beograd (Novi Beograd)Fotokopiranje projektne dokumentacijeistice: 03.03.2015
info
1025631Beograd (Novi Beograd)Rezervni delovi za NUS - serveriistice: 02.03.2015
info
1025461Beograd (Savski venac)Javna nabavka kancelarijskog materijalaistice: 06.02.2015
info
1025605Beograd (Savski venac)Usluga održavanja informacionog sistema – programski sitem NextTBIZistice: 06.02.2015
info
1025619Beograd (Stari grad)Toneri, kertridži i toner perleistice: 06.02.2015
info
1025787Beograd (Voždovac)Nabavka usluge održavanja informacionog sistemaistice: 09.02.2015
info
1025735Beograd (Vra?ar)Nabavka kancelarijskog materijalaistice: 10.02.2015
info
1025502Kova?icaUsluge održavanja softvera Hermesistice: 05.02.2015
info
1025642KraljevoUsluge štampeistice: 28.02.2015
info
1025610Niš (Mediana)TK oprema za prenos podatakaistice: 02.03.2015
info
1025763Niš (Mediana)Kancelarijski materijalistice: 09.02.2015
info
1025533Novi SadUsluga brzog prevoza pakovanih roba u unutrašnjem saobra?ajuistice: 03.02.2015
info
1025774Novi SadUsluga održavanja i nadogradnje postoje?eg programskog informacionog sistema KCV-aistice: 02.03.2015
info
1025798PožarevacServis fotokopir aparataistice: 10.02.2015
info
1025504Sremska MitrovicaUsluge štampanja sezona 2014-2015istice: 06.02.2015
info
1025481SuboticaNabavka i štampanje majicaistice: 02.03.2015
info
1025608Sur?inNabavka toneraistice: 09.02.2015
info
1025636VladimirciKancelarijski i potrošni materijalistice: 06.02.2015
info
1025505ZrenjaninUsluga mobilne telefonijeistice: 05.02.2015
info
1025761ZrenjaninNabavka Audio i video tehnikeistice: 09.02.2015
info
Crna Gora
1025809Podgorica Usluge pra?enja vozilaistice: 10.03.2015
info
1025813Podgorica Poštanske uslugeistice: 12.02.2015
info
1025814Podgorica Izrada i održavnje softvera - usluge tehni?ke podrške vezane za kompjutereistice: 12.02.2015
info
Kosovo
1025840PodujevoNabavka kancelarijskog materijalaistice: 23.02.2015
info
Bih - Federacija BiH
1025684SarajevoNabavka SAP i ESKULAP licenci kao i usluga tehni?ke podrške za ova dva software-aistice: 23.02.2015
info
1025858SarajevoZakup usluga štampe za kladionicuistice: 16.03.2015
info
Bih - Republika Srpska
1025855Banja LukaIzrada medalja, pehara i sportskih figuraistice: 06.02.2015
info
1025527BrodNabavka opreme, materijala i izvo?enje radova na modernizaciji stabilnog automatskog sistema za dojavu požara u objektimaistice: 26.02.2015
info
1025541Modri?aJavni poziv za dostavljanje ponuda za servisiranje i popravku fotokopiraparata, MFP aparata i štampa?a - ponovljen postupakistice: 04.02.2015
info
Makedonija
1025662NegotinoKancelariski materijalistice: 03.02.2015
info
1025572SkopjeIT equipment and system for video surveillance and recordingistice: 12.02.2015
info
1025575SkopjeSecurity service of the facilities - security equipementistice: 13.02.2015
info
1025648SkopjeServisiranje na informati?ka opremaistice: 09.02.2015
info
1025651SkopjeNabavka na stoki - elektronski potpisi za sproveduvanje na elektronska postapka za javna nabavka (digitalni sertifikati)istice: 06.02.2015
info
1025664SkopjeNabavka na usluga za fiksna telefonija, internet uslugi i hostiranje na web stranataistice: 03.02.2015
info
1025830SkopjeOdržuvanje, servisiranje i popravka na kamerite za videonadzoristice: 03.02.2015
info
1025832SkopjeFiksna telefonija, televizija i internetistice: 03.02.2015
info
Hrvatska
1025315PulaUredski materijal i toneriistice: 17.02.2015
info
1025317SplitRa?unalna oprema (ra?unala, zasloni i pisa?i)istice: 20.02.2015
info
1025323VaraždinAktivna i pasivna mrežna opremaistice: 19.02.2015
info
1025306ZagrebPotrošni materijal za pisa?e i telefaks ure?ajeistice: 18.02.2015
info
1025310ZagrebUsluga centralnog dojavnog sustava (CDS-a)istice: 18.02.2015
info
Slovenija
1025580LjubljanaDobava strojne opreme in programske opreme za potrebe operacije državni ra?unalniški oblakistice: 09.03.2015
info
1025715LjubljanaTiskalniško opremoistice: 13.02.2015
info
1025708Nova GoricaPisarniški materialistice: 16.02.2015
info
28. Jan 2015
Srbija
1025026BarajevoElektronske komunikacione usluge - usluge fiksne telefonije, mobilne telefonije i internetaistice: 09.02.2015
info
1025226BarajevoKancelarijski materijalistice: 05.02.2015
info
1024971BeogradNabavka opreme i softvera (distributivni pojacivac)istice: 10.02.2015
info
1024963BeogradJavni poziv za dostavljanje ponude u otvorenom postupku za nabavku integrisanog informacionog sistemaistice: 09.02.2015
info
1025036Beograd (?ukarica)Održavanje integrisanog zdravstveno - informacionog sistema Heliant Healthistice: 05.02.2015
info
1025237Beograd (Novi Beograd)Javna nabavka - usluga štampeistice: 05.02.2015
info
1025223Beograd (Savski venac)Rezervni delovi za sistem video nadzora i kontrolu pristupaistice: 09.02.2015
info
1025229Kosjeri? (Varoš)Nabavka kancelarijskog materijalaistice: 05.02.2015
info
1024924KraljevoRevizija MTK predajnikaistice: 26.02.2015
info
1025224KruševacKancelarijski materijalistice: 05.02.2015
info
1024803Modri?aJavni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku rezervnih dijelova za potrebe ITistice: 06.02.2015
info
1024804Modri?aJavni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku materijala za izradu ID karticaistice: 06.02.2015
info
1024948NegotinKancelarijski materijal - štampani materijal i toneriistice: 10.02.2015
info
1025192Niš (Crveni Krst)Ra?unarska opremaistice: 06.02.2015
info
1025021Niš (Mediana)Javna nabavka usluga pres klipingistice: 04.02.2015
info
1025236Niš (Mediana)Usluga digitalne štampeistice: 06.02.2015
info
1025233Novi SadUsluga servisiranja fotokopir aparataistice: 27.02.2015
info
1025027Novi SadŠtampanje monografijeistice: 05.02.2015
info
1025177Novi SadRezervni delovi za vozilaistice: 05.02.2015
info
1025244Novi SadUsluge podešavanja i optimizacije ra?unarske infrastruktureistice: 06.02.2015
info
1025188Pan?evoKancelarijski materijalistice: 07.02.2015
info
1025204Pan?evoVo?enje poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva na ra?unaruistice: 07.02.2015
info
1025044PožarevacUsluge štampanjaistice: 04.02.2015
info
1025022ŠidOdržavanje softveraistice: 06.02.2015
info
1024945UžiceNabavka materijala za posebne namene - pvc kese, papirne kese, signature, termo rolneistice: 04.02.2015
info
1025176VreociSoftveri i licenceistice: 27.02.2015
info
1025181ZrenjaninNabavka materijala za obrazovanje - didaktika, radni listovi, pozamanterija, igra?ke, nabavka tekstila za izradu de?ijih kostimaistice: 06.02.2015
info
Crna Gora
1025112Budva Nabavka samokopiraju?eg papira za štampa?e i kase za 2015 godineistice: 09.05.2015
info
1024866PodgoricaNabavka usb modemaistice: 06.02.2015
info
1025108Podgorica Poštanske uslugeistice: 09.02.2015
info
1025258Podgorica Nabavka i montaža sistema tehni?ke zaštite, ra?unarske mreže i telefonske centraleistice: 09.02.2015
info
Kosovo
1025118PrištinaKreiranje registra nelegalne gradnje legalizacije i distribucija informativnog materijalaistice: 03.02.2015
info
1025120PrištinaSnabdevanje sa PC i UPSistice: 03.02.2015
info
Bih - Federacija BiH
1025083MostarToneri, riboni, ketridžiistice: 09.02.2015
info
1025218SarajevoSupply and delivery of IT equipmentistice: 09.02.2015
info
1025263SarajevoInternet uslugeistice: 12.02.2015
info
Bih - Republika Srpska
1025085Banja LukaNabavka sitnog kancelarijskog materijalaistice: 10.02.2015
info
Makedonija
1025145GostivarOriginalni toneri za printeri i hartija za printeriistice: 05.02.2015
info
1025278PrilepNabavka na uslugi za iznajmuvanje na bini, ozvu?uvanje, tehni?ka oprema i materijaliistice: 09.02.2015
info
1025065SkopjeProcurement of metal security seals - Padlocksistice: 18.02.2015
info
1025139SkopjeNabavka na uslugi za servisiranje i održuvanje na telefonska centrala telefonski aparati i faksistice: 02.02.2015
info
1025141SkopjeNabavka na vesniciistice: 03.02.2015
info
1025283SkopjeNabavka na kompjuteri i kompjuterska opremaistice: 17.02.2015
info
1025292SkopjeOdržuvanje na softveri za admonistracijaistice: 02.02.2015
info
1025294SkopjeOdržuvanje na personalni kompjuteri, pe?atari i mrežna opremaistice: 09.02.2015
info
1025152StrugaTelekomunikaciski uslugi za fiksna telefonija i internetistice: 03.02.2015
info
1025275StrumicaKancelariski materijaliistice: 02.02.2015
info
Hrvatska
1024992ZagrebZamjena ure?aja za prijenos signala zaštiteistice: 18.02.2015
info
1025000ZagrebGovorne i podatkovne usluge u pokretnoj elektroni?koj komunikacijskoj mrežiistice: 23.02.2015
info
Slovenija
1025212LjubljanaPisarniški materialistice: 09.02.2015
info
1025213LjubljanaPrenova spletnega mesta in izvedbeno oblikovanje ter produkcija drugih komunikacijskih elementovistice: 10.02.2015
info
1025214LjubljanaPodporne storitve za programsko opremoistice: 09.03.2015
info
1025253LjubljanaAdministracija na strežnikih in diskovnih poljihistice: 12.02.2015
info
1025215MariborDobava sistemske ra?unalniške opreme za dogradnjo: stikal, stojalnih vrst v DC, strežniških gru?, storage kapacitetistice: 02.03.2015
info
1025216MariborNabava in vzdrževanje opreme za merjenje kakovosti za sledenje paketnih in vrednostnih pošiljk vklju?no s transportnimi enotamiistice: 02.03.2015
info
27. Jan 2015
Srbija
1024416BeogradNabavka usluga mobilne telefonijeistice: 02.02.2015
info
1024628Beograd (Palilula)Oprema za menja?ke posloveistice: 26.02.2015
info
1024566Beograd (Savski venac)Nabavka štampanog materijalaistice: 09.02.2015
info
1024609Beograd (Savski venac)Nabavka tonera za 2015. godinuistice: 26.02.2015
info
1024610Beograd (Savski venac)Nabavka kancelarijskog materijala 2015.istice: 26.02.2015
info
1024612Beograd (Savski venac)Usluga fiksne telefonije za 2015. godinuistice: 26.02.2015
info
1024433Beograd (Stari grad)Nabavka usluge prevoda filmova, adaptacije prevoda u obliku titlova, lektorisanje i puštanje titlova na projekcijamaistice: 03.02.2015
info
1024611Beograd (Stari grad)Održavanje aplikativnog softverskog sistemaistice: 26.02.2015
info
1024655Beograd (Stari grad)Nabavka usluga održavanja ure?aja za napajanje u tkmistice: 04.02.2015
info
1024436?a?akUsluga štampe promo materijalaistice: 03.02.2015
info
1024437Gornji MilanovacUsluge informisanja javnosti o dešavanjima na teritoriji opštine Gornji Milanovacistice: 25.02.2015
info
1024446KraljevoUsluga tehni?kih pregleda radio stanica i repetitoraistice: 03.02.2015
info
1024594KulaUsluge video nadzoraistice: 05.02.2015
info
1024363Novi SadRa?unarska opremaistice: 25.02.2015
info
1024368Novi SadProširenje (nadgradnja) postoje?ih licenci servera baze podataka i kupovina servera za replikaciju podataka izme?u tih serveraistice: 26.02.2015
info
1024444Novi SadŠtampanje informatoraistice: 04.02.2015
info
1024595Novi SadIzrada herbarskih dvolisnica i herbarskih kutijaistice: 10.02.2015
info
1024629Novi SadOprema za predmet Generativni dizajn u arhitekturi - senzori boje, modul za prepoznavanje glasovnih komandi...istice: 27.02.2015
info
1024627PožarevacKancelarijski materijal i toneri za štampa?eistice: 27.02.2015
info
1024442SuboticaŠtampanje ?asopisa Strategijski menadžmentistice: 26.02.2015
info
1024580ŽabaljNabavka novih tonera za štampa?e i fotokopireistice: 06.02.2015
info
Crna Gora
1024746Budva Nabavka termografi?kog papira za naplatu parkingaistice: 09.02.2015
info
1024339PodgoricaRequest for information - printing servicesistice: 09.02.2015
info
1024743Podgorica Rezervni djelovi za transportna vozila, dostavna vozila, traktore i radne mašineistice: 05.03.2015
info
1024745Podgorica Ra?unari i ra?unarska opremaistice: 09.02.2015
info
1024747Podgorica Usluga fiksne telefonije za 24 priklju?ka i mobilne telefonijeistice: 05.02.2015
info
1024749Podgorica Ra?unari i ra?unarska opremaistice: 09.02.2015
info
Kosovo
1024709GnjilaneSnabdevanje toneraistice: 09.03.2015
info
1024707Obili?Snabdevanje sa ID kartice i printeri ribbonaistice: 02.02.2015
info
1024229PristinaSupply of IT, office equipment and accessoriesistice: 03.03.2015
info
1024705PrištinaNabavka potrošnog materijala za kancelarijuistice: 19.02.2015
info
1024708Pri?tinaSnabdevanje sa potroskom materijala i toneraistice: 09.03.2015
info
Bih - Federacija BiH
1024525BukinjeServisiranje dataloggera u sistemu emisije polutanata u zrak u TE Tuzlaistice: 17.02.2015
info
1024430SarajevoPotpora nacionalnom IPA koordinatoru (NIPAK) u programiranju IPA-e IIistice: 27.02.2015
info
1024518SarajevoNabavka softverskih sistema za pomo?ne usluge i transparency platformuistice: 17.02.2015
info
1024671SarajevoNabavka usluga izrade marketinškog materijalaistice: 09.02.2015
info
1024677SarajevoUsluga održavanja web portalaistice: 17.02.2015
info
1024477TuzlaJavni poziv - Microsoft OVS (open value subscription with software assurance)istice: 05.02.2015
info
Bih - Republika Srpska
1024527Banja LukaOdržavanje internet servisaistice: 06.02.2015
info
1024678Banja LukaNabavka i implementacija ERP sistemaistice: 16.03.2015
info
Makedonija
1024512BitolaNabavka na toneri (kompatibilni ili ekvivalentni na niv)istice: 05.02.2015
info
1024490GevgelijaFiksna telefonija i internetistice: 02.02.2015
info
1024722GevgelijaInternet uslugiistice: 02.02.2015
info
1024195GostivarPurchase of toners and office materialsistice: 05.02.2015
info
1024793IlindenIznajmuvanje na oprema za ozvu?uvanje na nastani i manifestacii i oprema za specijalni nameniistice: 02.02.2015
info
1024493Ko?aniNabavka na fiskalni aparatiistice: 05.02.2015
info
1024494KumanovoOdržuvanje na kompjuterski finansiski programi GK,TRG,MA i PListice: 02.02.2015
info
1024495KumanovoOdržuvanje na kompjuterska programaistice: 02.02.2015
info
1024461SkopjeDesigning and implementation of a campaign for public awareness raising about the rational use of drugs - law, marketing, consulting, and printingistice: 09.02.2015
info
1024500SkopjeInternet uslugiistice: 16.02.2015
info
1024507SkopjeOdržuvanje na dokument menadžment sistem origamiistice: 02.03.2015
info
1024714SkopjeFotokopirna hartija, nalepnici za adresi i siten kancelariski materijal za 2015 i 2016 godinaistice: 06.02.2015
info
1024727SkopjeOdržuvanje na kompjuterska opremaistice: 02.02.2015
info
1024711StrugaUslugi od mobilen operatoristice: 06.02.2015
info
1024489StrumicaIzvršuvanje na uslugi – ozvu?uvanje i osvetluvanje na manifestacijata Strumi?ki karneval 2015 godinaistice: 02.02.2015
info
1024503VelesNabavka na kancelariski materijalistice: 02.02.2015
info
Hrvatska
1024201NovaljaNabava poštanskih uslugaistice: 17.02.2015
info
1024193ZagrebKupnja, isporuka i istovar - oprema z aveterinarsku ambulantu, uredski namještaj, IT i multimedijalna opremaistice: 17.02.2015
info
1024204ZagrebUsluge internetaistice: 16.02.2015
info
1024206ZagrebPretplata na najnovije verzije Microsoft OVS paketaistice: 16.02.2015
info
1024215ZagrebNabava usluge mrežnog povezivanja uz uspostavu podatkovne virtualne privatne mreže i uspostavu udaljenog pristupaistice: 16.02.2015
info
Slovenija
1024464LjubljanaNabava avdio in video kodirno-dekodirne opreme za obnovo obstoje?e zastarele in dotrajane opremeistice: 03.03.2015
info
1024738LjubljanaNajem prenosnih poti za tvorbo navideznih omrežij za prenos podatkov omrežja SIGNAL in mrežeistice: 06.02.2015
info
1024737MariborIzvajanje zunanjih storitev pri upravljanju internetnega omrežja in izvedba projektnih nalogistice: 11.02.2015
info
26. Jan 2015
Srbija
1023801AleksinacJavna nabavka male vrednosti za nabavku dobara i to kancelarijski materijal, toneri i štampani obrasciistice: 03.02.2015
info
1023526BeogradKooperantske uslugerok je istekao
info
1023856BeogradRadovi na izgradnji i rekonstrukciji KDS mrezeistice: 06.02.2015
info
1023973Beograd (Palilula)Usluga iznajmljivanja satelitskih veza za prenos seizmoloških podatakaistice: 04.02.2015
info
1023626Beograd (Savski venac)Usluga održavanja Portala javnih nabavkiistice: 02.02.2015
info
1023617Beograd (Stari grad)Usluga štampeistice: 03.02.2015
info
1023893Beograd (Stari grad)Fizi?ko-tehni?ko obezbe?enje i protvpožarna zaštita objektaistice: 24.02.2015
info
1023942Beograd (Stari grad)Nabavka hardvera i softvera za sistem za upravljanje kvalitetom uglja na površinskom kopu Tamnava i deponijiistice: 16.03.2015
info
1024123Beograd (Stari grad)Nabavka UCSS usluga za IPT sistemistice: 25.02.2015
info
1023598Beograd (Voždovac)Usluge održavanja softvera, popravka i održavanje ra?unarske i komunikacione opremeistice: 22.02.2015
info
1023615Beograd (Voždovac)Ra?unarska i komunikaciona oprema, razvoj aplikativnih rešenja, obnavljanje, nadogradnja i tehni?ka podrška licenciistice: 22.02.2015
info
1023616Beograd (Voždovac)Kancelarijski potrošni materijal – toneri, risovani papir, koverte za mašinsko kovertiranjeistice: 22.02.2015
info
1024114Beograd (Vra?ar)Nabavka usluge izrade umetni?kih slikaistice: 10.02.2015
info
1023596?a?akKonkurs za prikupljanje ponuda za poveravanje direktnog televizijskog prenosa sednica Skupštine Grada ?a?kaistice: 02.02.2015
info
1023804?a?akJavna nabavka - likovni i kancelarijski materijalistice: 09.02.2015
info
1023793KraljevoKancelarijski materijal (potrošni kancelarijski materijal, štampani materijal i kertridži)istice: 09.02.2015
info
1023950Niš (Mediana)Tehni?ki materijal - elektromaterijal razni, baterije, pljosnati kožni i klinasti kaiševi, rashladna tehnika, lim i cevi, industrijska so, reagensi...istice: 25.02.2015
info
1023625Novi SadUsluga štampanja monografija, ?asopisa i promotivnog materijalaistice: 19.02.2015
info
1023779Novi SadKoverte za objedinjenu naplatuistice: 23.02.2015
info
1023987Novi SadPopravka i održavanje automobilaistice: 02.02.2015
info
1023631ObrenovacOdržavanje aktivne mrežne opremeistice: 23.02.2015
info
1023640ObrenovacIzrada monografije o Bogoljubu Uroševi?u Crnomistice: 04.02.2015
info
1023791ObrenovacUnapre?enje programskog paketa WmWareistice: 24.02.2015
info
1023894Pan?evoSoftver za finansijsko ra?unovodstvene posloveistice: 02.02.2015
info
1023982PožarevacUsluge štampanja i srodne uslugeistice: 03.02.2015
info
1023772ProkupljeNabavka kancelarijskog materijala za 2015. godinu naperiod od 12 meseciistice: 09.02.2015
info
1024125RaškaUsluge štampanja i kopiranjaistice: 04.02.2015
info
1023896ŠidUsluge štampanja reklamnog materijalaistice: 06.02.2015
info
1023633Sremska MitrovicaUsluge štampanja Službenog lista Grada Sremska Mitrovicaistice: 02.02.2015
info
1023900SuboticaJavni oglas za sticanje prava postavljanja bilborda i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete na teritoriji grada Suboticeistice: 13.02.2015
info
1024119SuboticaUsluge televizijskog prenosa sednica Skupštineistice: 03.02.2015
info
1023763Zaje?arNabavka ra?unarske opreme, operativnog sistema i programskih paketa za baze podatakaistice: 04.02.2015
info
Crna Gora
1023855PodgoricaRequest for information - printing servicesistice: 09.02.2015
info
1024023Podgorica Kancelarijski materijal i toneri za štampa?e i fotokopir ure?ajeistice: 11.02.2015
info
1024144Podgorica Predmet javne nabavke je održavanje softvera za naplatu putarineistice: 10.02.2015
info
1024145Podgorica Predmet javne nabavke je održavanje finansijskih i ra?unovodstvenih softveraistice: 09.02.2015
info
Kosovo
1023854PrishtinaRequest for quotation for designing the common voice (platform for conflict prevention and community advocacy) websiteistice: 06.02.2015
info
1024149PrištinaMikrofoni za studio i pretvaracaistice: 03.02.2015
info
1024155PrištinaSnabdovanje sa laptop ra?unarimaistice: 02.02.2015
info
Bih - Federacija BiH
1024141Biha?Tehni?ko opremanje manifestacijaistice: 09.02.2015
info
1024136ZenicaPružanje usluge stalne internet konekcije Internet linkistice: 04.02.2015
info
Bih - Republika Srpska
1024011Banja LukaNabavka ra?unarskih komponentiistice: 16.02.2015
info
1024020Banja LukaŠtampanje i isporuka statisti?kih obrazacaistice: 03.02.2015
info
Makedonija
1023506BitolaPredmet na dogovorot za javna nabavka se uslugi: transport na stoki, transport na lu?e, ispituvanje na gromobranska zaštita i elektri?no zazemjuvanjerok je istekao
info
1024040GostivarNabavka na kancelariski materijalistice: 03.02.2015
info
1023508SkopjeInformati?ka oprema i oprema za snimanje na ispitistice: 12.02.2015
info
1024042SkopjeNabavka na podlogi za diplomi i pe?atenje tekst na diplomi i sertifikati na gotova podlogaistice: 06.02.2015
info
1024044SkopjeTermalna hartija vo rolniistice: 05.02.2015
info
1024051SkopjeKancelariski materijaliistice: 03.02.2015
info
1024056SkopjeTelekomunikaciski uslugiistice: 16.02.2015
info
1024168SkopjeNabavka na stoka – IKT oprema, hardversko softverska opremaistice: 16.02.2015
info
1024171SkopjeNabavka na toneri, kancelariski materijali i drugi potrošni materijali za 2015 godinaistice: 03.02.2015
info
1024177SkopjeInformativen sistem za sudski sporoviistice: 05.02.2015
info
1024026TetovoNabavka na kancelariski materijalistice: 02.02.2015
info
1024053VelesNabavka na kancelariska oprema i materijaliistice: 05.02.2015
info
1024036VinicaToneri za pe?atari i fotokopiristice: 03.02.2015
info
1024038VinicaNabavka na kancelariski materijaliistice: 03.02.2015
info
Hrvatska
1023577GlinaKuverteistice: 12.02.2015
info
1023580OsijekPoštanske uslugeistice: 17.02.2015
info
1023578RovinjNabava opreme za podru?ni objekat vrti?aistice: 12.02.2015
info
1023571SplitPružanje usluge govorne komunikacije u nepokretnoj mrežiistice: 13.02.2015
info
1023575UmagPoštanske uslugeistice: 16.02.2015
info
1023557ZagrebNabava softverskih licenci za otkrivanje i analizu ranjivosti sustavaistice: 13.02.2015
info
1023561ZagrebNabava poštanskih uslugaistice: 17.02.2015
info
1023562ZagrebNabava Microsoft licenciistice: 16.02.2015
info
Slovenija
1023519Ajdovš?inaDobava opreme za mobilni del nadzornega sistema za zgodnje odkrivanje požarovistice: 23.02.2015
info
1024057CeljeVzdrževanje telefonskih sistemov Siemensistice: 11.02.2015
info
1024188LjubljanaProgramski paket za informacijsko tehnologijoistice: 09.03.2015
info
23. Jan 2015
Srbija
1023199Bajina BaštaNabavka usluge mobilne telefonijeistice: 03.02.2015
info
1023068BeogradIzbor dobavlja?a za call centar uslugerok je istekao
info
1023116Beograd (?ukarica)Štampanje raznog materijalaistice: 02.02.2015
info
1023206Beograd (Novi Beograd)Delovi za održavanje informati?ke opremeistice: 23.02.2015
info
1023075Beograd (Palilula)Kancelarijski materijalistice: 23.02.2015
info
1023113Beograd (Palilula)Usluge održavanja komunikacione opremeistice: 23.02.2015
info
1023182Beograd (Palilula)Održavanje IPS za finansijske poslove (IPS finansijska operativa)istice: 11.02.2015
info
1023385Beograd (Palilula)Održavanje Informacionog sistema energetike grada Beograda (ISEB)istice: 02.02.2015
info
1023394Beograd (Palilula)Javna nabavka usluge održavanja i popravke mašine za sakupljanje tabaka Theisen&Bonitzistice: 02.02.2015
info
1023081Beograd (Savski venac)Nabavka telefaks aparataistice: 03.02.2015
info
1023090Beograd (Stari grad)Nabavka stru?na literatureistice: 02.02.2015
info
1023094Beograd (Stari grad)Nabavka stru?ne literatureistice: 02.02.2015
info
1023132Beograd (Stari grad)Kori?enje urbanisti?ki i druge dokumentacijeistice: 02.02.2015
info
1023195Beograd (Stari grad)Usluge održavanja aplikativnog softvera (APS) za medicinski i nemedicinski segmentrok je istekao
info
1023216Beograd (Stari grad)Radne platformeistice: 02.02.2015
info
1023381Beograd (Voždovac)Nabavka ambalaže za potrebe Institutaistice: 17.02.2015
info
1023203BorJavna nabavka male vrednosti - nabavka usluga štampeistice: 03.02.2015
info
1023406KraljevoRekonstrukcija sistemske saleistice: 20.02.2015
info
1023344KraljevoTelekomunikacione uslugeistice: 04.03.2015
info
1023337KraljevoIT opremaistice: 04.03.2015
info
1023338KraljevoAutomatizacija i daljinsko upravljanjeistice: 04.03.2015
info
1023345KraljevoUsluge održavanja i popravke softveraistice: 04.03.2015
info
1023229KruševacKese za pakovanje roberok je istekao
info
1023235Niš (Mediana)Nabavka kancelarijskog materijalaistice: 02.02.2015
info
1023219Nova VarošNabavka kancelarijskog materijalaistice: 02.02.2015
info
1023076Novi SadKancelarijski materijal – registratori od hartije ili kartona, ra?unovodstvene knjige, fascikle, obrasci i drugi kancelarijski materijalrok je istekao
info
1023077Novi SadUre?aji za pozicioniranje vozilaistice: 02.02.2015
info
1023124Novi SadŠtampanje monografije i ?asopisaistice: 02.02.2015
info
1023127Novi SadŠtampanje udžbenikaistice: 02.02.2015
info
1023223Novi SadOprema za CODE platformuistice: 25.02.2015
info
1023352Novi SadEtikete za boce za vinoistice: 02.02.2015
info
1023368Novi SadRa?unari za RTV dokumentacijuistice: 23.02.2015
info
1023380Novi SadKancelarijski materijal - toneriistice: 24.02.2015
info
1023383ObrenovacServisiranje kopir aparata, popravka, zamena toneraistice: 23.02.2015
info
1023225Pan?evoOdržavanje softveraistice: 16.02.2015
info
1023215Para?inKancelarijski materijalistice: 02.02.2015
info
1023197PožarevacUsluge održavanja i popravke softverarok je istekao
info
1023083SrbobranKancelarijski materijalistice: 02.02.2015
info
1023246SuboticaOdluka o raspisivanju javnog oglasa za sticanje prava postavljanja bilborda i reklamnih tabli na stubovima javne rasvete na teritoriji grada Suboticeistice: 06.02.2015
info
1023080Sur?inKancelarijski materijalistice: 23.02.2015
info
1023184ŽabaljUsluge održavanja softveraistice: 02.02.2015
info
1023183ŽitišteUsluge mobilne telefonije 2015istice: 04.02.2015
info
1023078ZrenjaninAntivirus programrok je istekao
info
Crna Gora
1023460Podgorica Uslugu media monitoringa (sa dnevnim press clippingom)istice: 02.03.2015
info
1023464Podgorica Kancelarijski materijalistice: 05.02.2015
info
Kosovo
1023280PrishtinaOdrzavanje platnog sistemaistice: 11.02.2015
info
1023283PrizrenPrivate Cloud Sistem - pružanje nove IT opremeistice: 16.02.2015
info
Bih - Federacija BiH
1023431BukinjeNabvka toneraistice: 09.02.2015
info
1023439MostarNabava tiskanicaistice: 06.02.2015
info
1023440MostarNabava uredskog materijalaistice: 06.02.2015
info
1023172SarajevoKancelarijski i higijenski materijalrok je istekao
info
1023256SarajevoUsluge štampeistice: 06.02.2015
info
1023267SarajevoNadogradnja postoje?ih sistema jamske telefonijeistice: 16.02.2015
info
Bih - Republika Srpska
1023443DerventaNabavka kancelarijskog materijala u toku 2015. godineistice: 04.02.2015
info
1023437VišegradNabavka tonera i ketridžaistice: 13.02.2015
info
Makedonija
1023289BitolaKompatibilni toneri za laserski štampa?iistice: 03.02.2015
info
1023297BitolaStoki - toneriistice: 03.02.2015
info
1023477Demir HisarFiskalni aparati so vgraden GPRS uredrok je istekao
info
1023467PetrovecInventar za opremuvanjeistice: 02.02.2015
info
1023287RadovišNabavka na digitalni fotoaparatirok je istekao
info
1023286SkopjeNabavka na serverski i klientski licenci za Microsoft softveristice: 16.02.2015
info
1023470SkopjeKancelariski i kujnski mebelistice: 04.02.2015
info
1023472SkopjeOdržuvanje na fotokopiri, printeri i skenerirok je istekao
info
1023474SkopjeOdržuvanje na hardverska i mrežna oprema za 2015 i 2016 godinarok je istekao
info
1023296TetovoNabavka na toneri riboniistice: 02.02.2015
info
1023292VelesNabavka na tablet kompjuteri so dokingistice: 02.02.2015
info
1023307VelesNabavka na kompjuteri, kompjuterska oprema i servisiranjeistice: 02.02.2015
info
Hrvatska
1022882GlinaTiskarski materijalistice: 12.02.2015
info
1022874ZagrebToneri, patrone, vrpce i mediji za pohranu podatakaistice: 16.02.2015
info
1022876ZagrebUsluge najma reportažnih kolaistice: 04.03.2015
info
1022877ZagrebNabava opreme za centar za obuku vodi?a i dresuru službenih pasaistice: 17.02.2015
info
1022885ZagrebUsluga fotokopiranja i ispisa (najam ispisnog rješenja)istice: 13.02.2015
info
Slovenija
1023426CeljeSvetlobne table za zapiranje prometnega pasu, Signalne table spremenljive vsebine, Prikolica selitvene, Mobilni svetlobni portal, Blazilec trkaistice: 11.03.2015
info
1023315LjubljanaStoritve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podporaistice: 06.02.2015
info
1023420LjubljanaNakup hd/sd kamkorderjev z dodatno opremo po razpisni dokumentacijiistice: 03.03.2015
info
1023424LjubljanaCiklicno aerofotografiranje slovenije 2015-16 (cas 2015-16)istice: 04.03.2015
info
1023428LjubljanaNadomestilo za poslovanje s placilnimi karticami z ip tehnologijoistice: 03.03.2015
info
22. Jan 2015
Srbija
1022710Beograd (Novi Beograd)Licence i upgrade softveraistice: 23.02.2015
info
1022490Beograd (Savski venac)Usluga fiksne telefonije i ostalih usluga komunikacijeistice: 03.03.2015
info
1022503Beograd (Savski venac)Toneri za štampa?e i telefaks mašineistice: 03.02.2015
info
1022504Beograd (Savski venac)Kancelarijski materijalrok je istekao
info
1022600Beograd (Savski venac)Održavanje programskog sistema KAZA za vo?enje kadrovske evidencije, obra?un zarada i ostalih li?nih primanjarok je istekao
info
1022615Beograd (Savski venac)Nabavka usluga mobilne telefonijeistice: 02.02.2015
info
1022698Beograd (Savski venac)Server za skladištenje podatakaistice: 04.02.2015
info
1022509Beograd (Stari grad)Nabavka male vrednosti dobara - pomo?ni materijal melinirani karton, trake za brojanje, araldit i u?vrš?iva? i maramice za ?iš?enjeistice: 10.02.2015
info
1022689Beograd (Stari grad)Nabavka stru?ne literatureistice: 02.02.2015
info
1022690Beograd (Stari grad)Nabavka dobara – stru?na literaturaistice: 02.02.2015
info
1022483Beograd (Voždovac)Nabavka usluge: lekture, korekture, preloma i štampe publikacijaistice: 05.02.2015
info
1022633Donji MilanovacKancelarijski materijalrok je istekao
info
1022638KikindaKancelarijski materijal - fotokopir papir, reparirani toneri i riboniistice: 23.02.2015
info
1022735KraljevoOdržavanje informativnih sistemaistice: 02.02.2015
info
1022707Niš (Mediana)Kancelarijski materijalistice: 23.02.2015
info
1022527Nova VarošNabavka i isporuka kancelarijskog materijalarok je istekao
info
1022472Novi SadRenting vsp probesrok je istekao
info
1022466Novi SadIzgradnja centralnog sistema za nadzor i upravljanje sa nabavkom i ugradnjom opreme i programiranja kontrolera plcrok je istekao
info
1022471Novi SadPoziv za dostavljanje ponude za nabavku avio glave i elektronskog ure?aja u 2015. godinirok je istekao
info
1022491Novi SadUsluge izrade projektno-tehni?ke dokumentacije za potrebe unapre?enja telekomunikacionog sistemarok je istekao
info
1022494Novi SadUsluge oglašavanjarok je istekao
info
1022505Novi SadPrenosni i ru?ni detektori gasa - eksplozimetriistice: 22.02.2015
info
1022639Novi SadNabavka opreme za obrazovanjeistice: 23.02.2015
info
1022699Novi SadPapir - hartijaistice: 23.02.2015
info
1022724ObrenovacNabavka usluga rekonstrukcije automatike na postrojenju za odmrzavanje železni?kih kola-aplikativni softver Scadaistice: 12.02.2015
info
1022516Para?inNabavka delova, pribora i materijala za ra?unarerok je istekao
info
1022610Para?inNabavka paketa propisa u elektronskoj formiistice: 02.02.2015
info
1022625PožarevacJavna nabavka - knjigerok je istekao
info
1022700SentaNabavka knjigarok je istekao
info
1022691Sremska MitrovicaKancelarijski materijalistice: 02.02.2015
info
1022696Sremska MitrovicaZakup opreme za saobra?aj – GPSrok je istekao
info
1022636UžiceNabavka kancelarijskog materijalarok je istekao
info
1022607Veliko GradišteUsluge štampanjarok je istekao
info
1022714VreociServis mobilnih telefona i navigacionih ure?ajaistice: 04.02.2015
info
1022500Zaje?arNabavka dobra - kancelarjskog materijalaistice: 03.02.2015
info
1022543Zaje?arJavna nabavka male vrednosti za nabavku kancelarijskog materijalarok je istekao
info
Crna Gora
1022844Podgorica Nabavka i montaža opreme za novi poslovni prostoristice: 03.02.2015
info
Kosovo
1022834GnjilaneSnabdevanje IT opremomistice: 05.03.2015
info
1022832PrištinaNabavka - medijski prostoristice: 10.02.2015
info
Bih - Federacija BiH
1022553KladanjPantljike, sulunari, table upozorenja, PP i S-9 aparati, set prve pomo?i, ventilator, sajla za šlepanje, usisiva?, telefon, fenjer, lopata...istice: 02.02.2015
info
1022555KladanjNabavka tonera i ketridžaistice: 02.02.2015
info
1022558KladanjNabavka kancelarijskog materijala, šumskih kredaistice: 03.02.2015
info
1022662SarajevoNabavka opreme za nastavu mehatronikerok je istekao
info
1022866SarajevoNabavka kopir aparata, materijala za realizaciju ugradnje frekventne regulacije na motorima klima komore i kontejnera za odlaganje sme?arok je istekao
info
Bih - Republika Srpska
1022666Banja LukaNabavka kancelarijskog potrošnog materijalarok je istekao
info
1022672DobojPružanje usluga oglašavanjarok je istekao
info
1022673VišegradSenzori (oprema za monitoring agregata)istice: 10.02.2015
info
Makedonija
1022801BitolaTonerirok je istekao
info
1022770Demir HisarKancelarijski materijalirok je istekao
info
1022773NegotinoPe?atarski uslugi za period od edna godinaistice: 02.02.2015
info
1022790NegotinoFiskalni kasi so vgraden gprs modem za komunikacijarok je istekao
info
1022820PrilepNabavka na kancelariski materijalrok je istekao
info
1022788SkopjeNabavka na stanici za polnenje na elektromobiliistice: 11.02.2015
info
1022796SkopjeNabavka na avtobuski biletirok je istekao
info
1022798SkopjeOdržuvanje na softver za kancelarisko i arhivsko rabotenjerok je istekao
info
1022803SkopjeJavna nabavka na toneriistice: 04.02.2015
info
1022815SkopjeNabavka na usluga za pe?atenjeistice: 06.02.2015
info
1022817SkopjeInternet uslugi za potrebite na Agencijata za mladi i sportrok je istekao
info
1022819SkopjeNabavka na uslugi za osmisluvanje i realizacija na kampanjaistice: 09.03.2015
info
1022822SkopjeInternet paket uslugiistice: 03.02.2015
info
1022838SkopjeTelekomunikaciski uslugiistice: 02.02.2015
info
1022818TetovoKompjuteri i kompjuterska opremarok je istekao
info
Hrvatska
1022586RijekaNabava poštanskih uslugaistice: 11.02.2015
info
1022590ZagrebUsluge održavanja antivirusne i antispyware zaštiteistice: 11.02.2015
info
Slovenija
1022853KrškoIzvedba strojnih instalacij za modifikacijo 634-SA-L - storitve inštalacije opreme za merjenje, kontrolo, preskušanje in navigacijoistice: 06.02.2015
info
1022677LjubljanaStoritve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremiistice: 05.02.2015
info
1022683LjubljanaStoritve digitalnega tiskanjaistice: 02.02.2015
info
1022757LjubljanaVarnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema (aktivni glušnik, aktivni glušnik/komunikator, ptt vmesnik, strelska o?ala)istice: 02.03.2015
info
1022849LjubljanaProdukcijska oprema za radio in televizijo - nakup avdio-video kodirne opreme IP hrbteni?nega sistemaistice: 03.03.2015
info
21. Jan 2015
Srbija
1022030AleksandrovacOdržavanje zdravstvenog informacionog sistemarok je istekao
info
1022010Beograd (Novi Beograd)Službena literatura-?asopis Revizor i IPC Finansije poslovno finansijski elektronski paketrok je istekao
info
1022012Beograd (Novi Beograd)Službena literatura-?asopis Privredni savetnikrok je istekao
info
1022243Beograd (Novi Beograd)Usluga distribucije materijala - kurirske uslugerok je istekao
info
1022264Beograd (Novi Beograd)Rezervni delovi za DCS - elektronske komponenteistice: 20.02.2015
info
1022021Beograd (Stari grad)Radna mesta simulatora sistema za govornu komunikaciju VCS, za potrebe opremanja radarskog simulatoraistice: 19.02.2015
info
1022022Beograd (Voždovac)Licence za koriš?enje softverarok je istekao
info
1022248Donji MilanovacNabavka dobara - ra?unarskih ku?ištarok je istekao
info
1022241KragujevacNabavka usluga fiksne telefonijeistice: 09.02.2015
info
1022005Niš (Mediana)Nabavka telekomunikacionih usluga (fiksna i mobilna telefonija)istice: 02.02.2015
info
1022235Novi SadPriprema za štampurok je istekao
info
1022242Novi SadSpecijalna štampa – diplome i sli?norok je istekao
info
1021996Pan?evoPregled, ispitivanje i održavanje stabilnih sistema za gašenje požara vodom, tipa dren?eristice: 03.02.2015
info
1021994Pan?evoPregled, ispitivanje i održavanje automatskih stabilnih sistema za gašenje požara teškom penom (paketne jedinice)istice: 03.02.2015
info
1021995Pan?evoPregled, ispitivanje i održavanje automatskih stabilnih sistema za gašenje požara fm200istice: 03.02.2015
info
1022025ProkupljeNabavka kancelarijskog materijalarok je istekao
info
1022028RaškaNabavka kancelarijskog materijalarok je istekao
info
1022040Sremska MitrovicaKancelarijski materijal - tonerirok je istekao
info
1022006Sur?inUsluga adaptacije javne rasvete i usluga izrade spoljašnjeg natpisa na terminaluistice: 19.02.2015
info
1022144ZrenjaninKompjuterske usluge (održavanje softvera)rok je istekao
info
1022245ZrenjaninOdržavanje postoje?ih knjigovodstvenih programa i pružanje druge softverske podrškerok je istekao
info
Crna Gora
1022293Podgorica Predmet javne nabavke – održavanje informacionog sistema MDNAV5.istice: 27.02.2015
info
Kosovo
1021934PrištinaSnabdevanje sa internet kapaciteta za 10Gbpsistice: 10.02.2015
info
1022295PrištinaSnabdevanje sa inventarom za nove kancelarijeistice: 10.02.2015
info
Bih - Federacija BiH
1022292KakanjNabavka toneraistice: 13.02.2015
info
1022162KladanjKancelarijski materijal (olovke razne, omoti spisa, papir za kopiranje, fascikle razne, markeri, spajalice, klamerice, itd.)istice: 03.02.2015
info
1022169SarajevoNabavka ra?unarske opremeistice: 11.02.2015
info
1022179SarajevoNabavka reklamnih vre?ica za pakovanjeistice: 02.02.2015
info
1022180SarajevoNabavka usluga štampanja stru?nog ?asopisaistice: 02.02.2015
info
Bih - Republika Srpska
1022173Banja LukaNabavka i montaža elektronske sirene za uzbunjivanjeistice: 12.02.2015
info
1022286TrebinjeNabavka mikroprocesorskih relejaistice: 03.02.2015
info
Makedonija
1022188SkopjePe?atenje na obrasci i drug materijalistice: 02.02.2015
info
1022190SkopjeNabavka na telekomunikaciski uslugi za mobilna telefonijarok je istekao
info
1022197SkopjeGeološki informaciski sistem - nabavka na novi i održuvanje na postoe?ki softverski licenciistice: 10.02.2015
info
1022207SkopjeNabavka na fiskalni kasi so vgraden GPRS modem za komunikacijarok je istekao
info
1022308SkopjeOdržuvanje i nadgradba na postoe?kiot elektronski podržan sistem za naplata na patarinaistice: 20.02.2015
info
1022312SkopjeMobilni telekomunikaciski uslugiistice: 10.02.2015
info
Hrvatska
1022068CrikvenicaPoštanske uslugeistice: 10.02.2015
info
1022154Pore?Izvo?enje gra?evinsko-obrtni?kih radova na proširenju telekomunikacijske infrastrukture, strojarskih radova, elektromontažnih radova, podopolaga?kih..istice: 02.02.2015
info
1022074ZagrebUsluge ENG snimanjaistice: 05.02.2015
info
1022322ZagrebUsluge primjene i održavanja programske opreme apis itistice: 06.03.2015
info
Slovenija
1022221KoperStoritve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podporaistice: 06.02.2015
info
1022331LjubljanaVzdrževanje informacijsko komunikacijskega sistemaistice: 27.02.2015
info
1022333LjubljanaZagotavljanje delovanja in nadgradnje informacijskih sistemov intrastat in estatistice: 26.02.2015
info
20. Jan 2015
Srbija
1021676Beograd (Novi Beograd)Javna nabavka OPOS koderaistice: 19.02.2015
info
1021841Beograd (Novi Beograd)?asopisi i stru?na literaturaistice: 19.02.2015
info
1021848Beograd (Novi Beograd)Službena literatura-priru?nik Ra?unovodstvena praksarok je istekao
info
1021680Beograd (Palilula)Predmet javne nabavke je centralni alarmni sistem - KOC integratoristice: 18.02.2015
info
1021690Beograd (Palilula)Nabavka labarotorijske opremerok je istekao
info
1021746Beograd (Palilula)Javna nabavka dobara: izrada softvera za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u skladu sa standardima SRPS A.L.2.003 (ISO 31000)istice: 19.02.2015
info
1021678Beograd (Savski venac)Nabavka hard diskova za EMS storage za potrebe RFZOrok je istekao
info
1021723Beograd (Savski venac)Ustupanje prava koriš?enja antivirus licencerok je istekao
info
1021763Beograd (Savski venac)Rezervni delovi za lokomotivski radio-dispe?erski sistem - moduli za napajanje primopredajnikaistice: 02.02.2015
info
1021679Beograd (Stari grad)Nabavka kancelarijskog materijalaistice: 02.02.2015
info
1021695Beograd (Stari grad)Licenceistice: 18.02.2015
info
1021699Beograd (Stari grad)Razna oprema - zaštitna i sigurnostna oprema, alarmni sistemi, razni nameštaj, usisiva?i, sistem za kontrolu pristupa, radovi na izgradnji cevovoda...istice: 18.02.2015
info
1021707Beograd (Stari grad)Folijeistice: 18.02.2015
info
1021709Beograd (Stari grad)Mašine za brojanje novca, mašine za štampanje identifikacionih kartica, štamparska i grafi?ka oprema...istice: 18.02.2015
info
1021744Beograd (Stari grad)Kancelarijska oprema, ru?na uv lampa za proveru nevidljive uv boje...rok je istekao
info
1021766Beograd (Stari grad)Tehni?ka rešenja za razmenu podatakaistice: 19.02.2015
info
1021767Beograd (Stari grad)Servisne usluge i rezervni delovi - kancelarijske mašine, oprema za telefonsku mrežu, stamparska i grafi?ka oprema, serveri...)istice: 19.02.2015
info
1021770Beograd (Stari grad)?eli?ne rondele za opticajnikovani novacistice: 19.02.2015
info
1021771Beograd (Stari grad)Registracione nalepniceistice: 19.02.2015
info
1021743Niš (Crveni Krst)Kancelarijski materijalrok je istekao
info
1021851Nova VarošNabavka usluga mobilne telefonijerok je istekao
info
1021643Novi SadUsluga oglašavanja u dnevnim novinama koje pokrivaju teritoriju AP Vojvodinerok je istekao
info
1021728Novi SadUsluge održavanja sistema za automatizovano izdavanje biciklovarok je istekao
info
1021731Novi SadUsluge održavanja sistema ulaska na zatvorena parkiralištarok je istekao
info
1021758ŠidNabavka stru?ne literature za obrazovanje zaposlenihrok je istekao
info
1021757Sremska MitrovicaKancelarijski materijalrok je istekao
info
1021647VreociUsluge održavanja kursa CompTIA A+ U-1110/14MV-Drok je istekao
info
Crna Gora
1021903Podgorica Izbor najpovoljnijeg ponu?a?a za vršenje usluga dizajna (uklju?uju?i kreativno rješenje), tehni?ku pripremu i štampanje promotivnog materijalaistice: 02.02.2015
info
Kosovo
1021883GnjilaneSnabdevanje sa administrativnim materijalom za kancelarijeistice: 09.02.2015
info
1021879PrištinaCCTV i ANPR - anti vandal kamereistice: 11.02.2015
info
Bih - Federacija BiH
1021891IlidžaToneri i rezervni dijelovi sa uslugom ugradnje za printere marke Canonistice: 02.02.2015
info
1021894KladanjNabavka sitnog inventara za proizvodnju, zaštitu i administraciju telefon, fenjer, lopata, ru?na kolica, budak, katanac, mlatilice, grablje, kante...istice: 02.02.2015
info
1021897KladanjNabavka tonera i ketridžaistice: 02.02.2015
info
1021779OrašjeOdržavanje informati?ke opreme, kopirnih aparata, te nabavka novih tonera za pisa?eistice: 05.02.2015
info
1021773SarajevoNabavka štampanog materijalaistice: 10.02.2015
info
1021775SarajevoUsluga štampanja knjige monografija 40 godina ALUistice: 05.02.2015
info
1021782SarajevoKonkurentski zahtjev za dostavu ponude za predprint ID kartica i ra?unara (centralna jedinica)istice: 03.02.2015
info
Bih - Republika Srpska
1021886DerventaNabavka štampanog materijala u toku 2015. godineistice: 02.02.2015
info
Makedonija
1021924RadovišNabavka na kompjuteri i kompjuterski konfiguraciirok je istekao
info
1021488SkopjeInternet uslugirok je istekao
info
1021793SkopjeNabavka na toneri za pe?atari i fotokopirni aparatirok je istekao
info
1021796SkopjeEET Podrška 2015istice: 09.02.2015
info
1021909SkopjeInternet uslugirok je istekao
info
1021920SkopjeGodišna pretplata i podrška za Check Point Firewallrok je istekao
info
1021925SkopjeKancelariski materijalirok je istekao
info
Hrvatska
1021513PulaTelekomunikacijske usluge i to javna govorna usluga u nepokretnoj elektroni?koj komunikacijskoj mreži, usluga pristupa internetu i najam telekomunikaistice: 10.02.2015
info
1021512ŠibenikUsluge tiska u 2015. godiniistice: 13.02.2015
info
1021503ZagrebUsluge primjene i održavanja programske APIS ITistice: 06.03.2015
info
1021516ZagrebNabava uredskog materijalarok je istekao
info
1021870ZagrebOdržavanje i popravak opreme za informacijsku tehnologijuistice: 24.02.2015
info
Slovenija
1021873CeljeRazne tiskovineistice: 27.02.2015
info
1021928LjubljanaFinan?ne in zavarovalniške storitveistice: 03.03.2015
info
1021929LjubljanaAparati za snemanje in reprodukcijo zvoka in slikeistice: 03.03.2015
info
19. Jan 2015
Srbija
1021221BeogradUsluga redovnog održavanja komunikacione opreme (tehni?ka podrška za Irdeto CCA sistem)rok je istekao
info
1021211Beograd (Novi Beograd)Nabavka usluga održavanja radio-relejne komunikacione opremeistice: 09.02.2015
info
1021160Beograd (Palilula)Nabavka bespovratnih magnetnih parking kartica namenjenih nesmetanom funkcionisanju sistema naplate i kontrole parkiranjaistice: 16.02.2015
info
1021196Beograd (Palilula)Usluga internetaistice: 03.02.2015
info
1021203Beograd (Palilula)Usluga održavanja i kontrole protivpožarne opremerok je istekao
info
1021147Beograd (Savski venac)Nabavka potrošnog vaspitnog materijalaistice: 18.02.2015
info
1021151Beograd (Savski venac)Rezervni delovi za avaya ip telefonske centralerok je istekao
info
1021167Beograd (Savski venac)Nabavka rezervnih delova za Alcatel telefonske centralerok je istekao
info
1021437Beograd (Savski venac)Održavanje i popravka skeneraistice: 24.02.2015
info
1021444Beograd (Savski venac)Skeniranje i mikrofilmovanje dokumentacijeistice: 23.02.2015
info
1021140Beograd (Stari grad)Nabavka DVOR i DME ure?ajaistice: 12.02.2015
info
1021402Beograd (Stari grad)03/D/15 Nabavka baze propisa, pravno informacionog sistema i poslovno elektronskog paketarok je istekao
info
1021208Beograd (Voždovac)Usluge štampanjaistice: 25.02.2015
info
1021331Beograd (Voždovac)Nabavka licenci za Unisysrok je istekao
info
1021361Beograd (Voždovac)Nabavka licence za Unisysistice: 18.02.2015
info
1021386Beograd (Voždovac)Nabavka tonera za štampa?erok je istekao
info
1021400Beograd (Voždovac)Nabavka kancelarijskog materijala od hartijerok je istekao
info
1021390BorJavna nabavka dobara - administrativni materijalrok je istekao
info
1021156Gornji MilanovacNabavka kancelarijskog materijalarok je istekao
info
1021210Gornji MilanovacUsluge brze pošte na teritoriji Srbijerok je istekao
info
1021330KoceljevaNabavka kancelarijskog materijalarok je istekao
info
1021178KraljevoNabvaka - gra?evinski radovi, elektroenergetski materijal i oprema, protipožarna zaštita, opti?ka mreža, kancelarijski materijalistice: 18.02.2015
info
1021154KruševacKancelarijski materijal i obrasciistice: 02.02.2015
info
1021184Novi SadInteraktivna multimedijalna tablaistice: 05.02.2015
info
1021202Novi SadUsluga izrade softverarok je istekao
info
1021355Novi SadUsluge pregleda i ispitivanja AKU baterijarok je istekao
info
1021443Novi SadUsluge pra?enja vozila GPSrok je istekao
info
1021351ObrenovacRadionica za prakti?an rad sa bazom i aplikativnim serverom za potrebe podrške tipi?noj aplikacijiistice: 18.02.2015
info
1021297Pan?evoUpsistice: 12.02.2015
info
1021299Pan?evoIspravlja? za komandno signalni napon sa dodatnom granomistice: 16.02.2015
info
1021392Pan?evoNabavka kamera, monitora i druge opreme za održavanje i otklanjanje nedostataka na sistemu video nadzoraistice: 09.02.2015
info
1021391RumaKancelarijski i štampani materijalrok je istekao
info
1021412Sur?inZakup antivirusnih licenciistice: 18.02.2015
info
1021354UžiceŠtamparske uslugerok je istekao
info
1021385Vladi?in HanNabavka kancelariskog materijalarok je istekao
info
Crna Gora
1021469Cetinje Usluga koriš?enja mobilne telefonijeistice: 02.02.2015
info
1021128PodgoricaIsporuka ra?unarske opremerok je istekao
info
1021470Podgorica Nabavku usluga štampanja udžbenika, školskih i drugih obrazaca, ?asopisa, narudžbenica i svesakaistice: 20.02.2015
info
1021472Podgorica Nabavke - usluge štampanjaistice: 12.02.2015
info
Kosovo
1021478MitrovicaSnabdevanje - mobilni telefonirok je istekao
info
Bih - Federacija BiH
1021379CazinNabavka kancelarijskog materijala u 2015rok je istekao
info
1021468SarajevoToneri, ketridži i riboni za HP printereistice: 03.02.2015
info
1021460SrebrenikNabavka kancelarijskog materijalaistice: 02.02.2015
info
1021370Zavidovi?iIzvršenje usluga snimanja sjednica i drugih doga?aja i radio emitovanje snimljenih sjednica i drugih doga?ajaistice: 04.02.2015
info
1021378ZenicaUsluga opravke senzora (kodera) za kontrolu gasnoventilacionih parametararok je istekao
info
Bih - Republika Srpska
1021377Br?koNabava PVC info natpisarok je istekao
info
1021372LopareUsluge emitovanja radio programarok je istekao
info
Makedonija
1020950SkopjeNabavka na usluga za tekovno održuvanje i nadgradbi na softverski aplikaciiistice: 09.02.2015
info
Hrvatska
1020964RijekaObnavljanje tehnološkog jamstva Microsoft licenci putem Select Plus ugovoraistice: 10.02.2015
info
1020962ZagrebNadogradnja licenci SPLUNK sustava i proširenje sustava – security modelistice: 09.02.2015
info
1020963ZagrebOdržavanje informacijskog sustavaistice: 24.02.2015
info
1020967ZagrebNabava rješenja pilota platforme projekta parentistice: 05.02.2015
info
1020975ZagrebTiskarske usluge i završna obrada u tiskanju za potrebe HAZUistice: 09.02.2015
info
Slovenija
1021420LjubljanaTelevizijski in radijski sprejemniki in aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slikerok je istekao
info
1021418LjubljanaStoritve hitre pošte v tujino in iz tujineistice: 05.02.2015
info
1021426LjubljanaStoritve IP telefonijeistice: 09.02.2015
info
1021482LjubljanaOprema za omrežjeistice: 09.02.2015
info
1021483LjubljanaStoritve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremirok je istekao
info
16. Jan 2015
Srbija
1020792BelgradeProcurement of civil works including substructure, hydro technical works, track works, level crossings, and railway station structuresistice: 15.01.2016
info
1020943BeogradUsluga održavanje softvera sdl tradosrok je istekao
info
1020437Beograd (Palilula)Najam tehnike za potrebe specijalnih emisija (radio, televizijska, komunikaciona i srodna oprema)istice: 24.02.2015
info
1020631Beograd (Palilula)Štamparske ofset i flekso boje, termalne ofset plo?e i sredstva za razvijanje i gumiranje plo?aistice: 18.02.2015
info
1020802Beograd (Savski venac)Pribor za jelo i tanjiri za jednokratnu upotrebuistice: 16.02.2015
info
1020803Beograd (Savski venac)Nabavka rezervnih delova za servere sa ugradnjomrok je istekao
info
1020842Beograd (Savski venac)Usluge oglašavanja u štampanim medijimarok je istekao
info
1020570Beograd (Stari grad)Usluge mobilne telefonijeistice: 14.02.2015
info
1020644Beograd (Stari grad)Mrežni kablovi, oprema za obeležavanje kablova i prate?i materijalrok je istekao
info
1020793Beograd (Stari grad)Kupovina sa implementacijom i ažuriranjem softverskog sistema sa aplikacijamaistice: 18.02.2015
info
1020496Beograd (Vra?ar)Održavanje šalterskih štampa?arok je istekao
info
1020804Gornji MilanovacNabavka fjuzera bubnja i korone za kopirrok je istekao
info
1020853JagodinaTelekomunikacione usluge - nabavka usluga mobilne i fiksne telefonije i pra?enje vozila pomo?u GPSistice: 04.02.2015
info
1020620KostolacGodišnji support za postoje?e sophos licenceistice: 19.02.2015
info
1020643KostolacGodišnja podrška za AUTODESK licenceistice: 19.02.2015
info
1020431KraljevoRazna kancelarijska oprema i potrepštinerok je istekao
info
1020645Leposavi?Nabavka kancelarijskog materijalarok je istekao
info
1020812Nova VarošNabavka i isporuka ra?unarske opreme - tablet ra?unarirok je istekao
info
1020814Nova VarošNabavka mobilnih telefonskih aparatarok je istekao
info
1020550Novi BeogradKontrole i servisiranja sistema za detekciju zapaljivih para i gasova na objektima za 2015. godinu.rok je istekao
info
1020449Novi SadNabavka ra?unarske opremerok je istekao
info
1020657Novi SadUsluga komunikacije – usluge fiksne telefonijeistice: 18.02.2015
info
1020664Novi SadŠtamparske uslugeistice: 18.02.2015
info
1020666Novi SadZakup oglasnog prostora u dnevnim novimana na srpskom jeziku na teritoriji grada Novog Sadarok je istekao
info
1020500Pan?evoNabavka usluge štampanje plakata za akciju Sakupi i uštedi i vide?eš da vrediistice: 03.02.2015
info
1020676Pan?evoDogradnja ra?unarske mreže i proširenje telefonske centraleistice: 18.02.2015
info
1020846Pan?evoUsluge održavanja i popravke sa zamenom rezervnih delovaistice: 17.02.2015
info
1020646Para?inNabavka tonera za laserske štampa?erok je istekao
info
1020648Para?inNabavka tonera za laserske štampa?erok je istekao
info
1020625PetrovaradinInfo table, drvene table za obeležavanje, putokazi, znakovi upozorenja i obeležavanjarok je istekao
info
1020805PožegaKancelarijski materijalrok je istekao
info
1020815PožegaKancelarijski materijalrok je istekao
info
1020667Sur?inOdržavanje razli?itih sistema ZOPistice: 16.02.2015
info
1020654Topola (Varošica)Nabavka kancelarijskog materijalarok je istekao
info
1020450VreociRu?ni alat, klju?evi i klješta, dizalice...istice: 18.02.2015
info
Crna Gora
1020728Nikši? Štamparske usluge (priprema i štampa ra?una za vodu i kanalizaciju za I i II kategoriju potroša?a)rok je istekao
info
1020932Podgorica Izbor Agencije za vršenje usluga oglašavanjaistice: 23.02.2015
info
1020931Podgorica Izbor Agencije za pružanje usluga marketinga - usluge tv i radio oglašavanja i oglašavanje putem web portalaistice: 23.02.2015
info
1020726Ulcinj Kancelarijski materijalrok je istekao
info
Kosovo
1020871IstokNabavka sa tonerima i administrativnim materjaliistice: 04.02.2015
info
1020870PrištinaSnabdevanje IT opreme, aparata fotokopir i stampacerok je istekao
info
Bih - Federacija BiH
1020901GrudeNabavka uredskog materijalaistice: 04.02.2015
info
1020895SarajevoUsluge javnog oglašavanjarok je istekao
info
Makedonija
1020882DebarNabavka na pe?ateni materijali (obrasci)rok je istekao
info
1020757GostivarNabavka na toneri i kancelariski materialiistice: 05.02.2015
info
1020783Makedonska KamenicaDizajniranje i pe?atenje na lokalen opštinski vesnikrok je istekao
info
1020760ProbištipNabavka na kancelariski materijal i toneri za printerirok je istekao
info
1020747SkopjeNabavka na usluga za servisiranje na PDA uredi (ra?ni kompjuteri)rok je istekao
info
1020754SkopjeRezervni delovi za mašini za broenje pari - Gloryrok je istekao
info
1020761SkopjeHartija za fotokopiranjerok je istekao
info
1020768SkopjeTelekomunikaciski uslugirok je istekao
info
1020774SkopjeMobilna telefonijaistice: 05.02.2015
info
1020779SkopjeObjavuvanje na oglasi, soopštenija i drugi informacii od javen karakterrok je istekao
info
1020790SkopjeNabavka na kancelariski materijali (hartija, toneri, papki, plikovi, registratori i siten kancelariski materijal)rok je istekao
info
1020878SkopjeNabavka na uslugi - izdava?ki i pe?atarski uslugiistice: 06.02.2015
info
1020886SkopjeTekovno održuvanje i servisiranje na informati?ka oprema, hardver i kompjuterska mreža, održuvanje na veb stranarok je istekao
info
1020781StrugaKancelariski materijalirok je istekao
info
Hrvatska
1020465RabNabavka robe - prehrana, pi?a, sredstva za pranje i ?iš?enje, uredski materijali, toneri, papirnata konfekcija, informati?ka oprema, loživo ulje, plinrok je istekao
info
1020324RijekaUsluga tiskanja materijala u 2015. godiniistice: 05.02.2015
info
1020327ZagrebUsluga dodatne prilagodbe i unapre?enja eSpisa novom Zakonu o sjedištima i podru?jima sudova, te novom Zakonu o sudovimaistice: 04.02.2015
info
1020329ZagrebNajam opti?kih paricarok je istekao
info
Slovenija
1020934CeljeRazne tiskovine - dobava obrazcevistice: 27.02.2015
info
1020733KrškoStoritve na podro?ju jedrske varnosti - izvedba instalacijskega paketa z izvedbo modifikacijeistice: 03.02.2015
info
1020736LjubljanaVzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijoistice: 26.02.2015
info
1020737LjubljanaVzdrževanje in popravilo ra?unalniške opremeistice: 27.02.2015
info
1020939LjubljanaIzbor izdajatelja osrednje revije in spletnega mesta za slovence zunaj republike slovenijeistice: 06.02.2015
info
15. Jan 2015
Srbija
1020075BeogradPrednumeracija novih predmagnetisanih karticaistice: 17.02.2015
info
1020143Beograd (Novi Beograd)Nabavka telekomunikacione opreme – telefoni (analogni, digitalni, IP)istice: 18.02.2015
info
1020154Beograd (Palilula)Održavanje fotokopir aparata i multifunkcionalnih ure?ajaistice: 18.02.2015
info
1020277Beograd (Savski venac)Usluga održavanja telefonskih centrala-servisiranje AASTRA/Ericson telefonskih centrala i opremerok je istekao
info
1020003Beograd (Stari grad)Nabavka i instalacija sistema tehni?ke zaštiteistice: 13.02.2015
info
1020273Beograd (Zvezdara)Usluge štampanja publikacijarok je istekao
info
1020278BorNabavka usluga servisiranja, održavanja i popravke fiskalnih printera FP 550 i fiskalnih kasa MP-55 LDrok je istekao
info
1020013In?ijaRezervni delovi za vozila, maziva, akumulatori i gume za 2015. godinurok je istekao
info
1020050KanjižaUsluge održavanja specifi?nih softverarok je istekao
info
1020147KnjaževacŠtampanje publikacijarok je istekao
info
1020279KoceljevaOdržavanje softvera za lokalnu poresku administracijurok je istekao
info
1020129KovinKancelarijski i štampani materijalrok je istekao
info
1020033Niš (Mediana)Usluga mobilne telefonijerok je istekao
info
1020061Novi BeogradKontrola i servisiranje sistema za dojavu požara na objektimarok je istekao
info
1020042Novi SadUsluge punjenja toneraistice: 13.02.2015
info
1020152Novi SadUsluga oglašavanja javnih konkursa u 2015. godinirok je istekao
info
1020161Novi SadUsluge redovnog održavanja i servisiranja ra?unarske opreme, servera i ra?unarske mrežerok je istekao
info
1020138Pan?evoŠtampani obrascirok je istekao
info
1020149Para?inNabavka usluge štampanja biltena opštine Para?inistice: 18.02.2015
info
1020017PetrovaradinSoftveri za šumarstvo i ostale oblasti za 2014. god.istice: 12.02.2015
info
1020000Sremska MitrovicaRezervni delovi mehanizacija (filteri, remenje, akumulatori, gume, ležajevi, hladnjaci, creva, transmisija, sajle, rezervoari, ko?nice, iduvne grane.)istice: 23.02.2015
info
1020032Sremska MitrovicaKompjuterske usluge-nabavka, instaliranje i održavanje kompjuterskog programskog paketarok je istekao
info
1020009SuboticaStru?ni ?asopisirok je istekao
info
1020118VreociRu?ni alatistice: 18.02.2015
info
1020128VreociRu?ni alatistice: 18.02.2015
info
1020151ZrenjaninNabavka usluga mobilne telefonijerok je istekao
info
Crna Gora
1020309Cetinje Oprema za senzornu sobuistice: 06.02.2015
info
1020310Kotor Nabavka kancelarijskog materijalarok je istekao
info
1019907PodgoricaProcurement of office supplies & stationary - for all UN agenciesrok je istekao
info
1020081PodgoricaProcurement of office supplies & stationaryrok je istekao
info
Kosovo
1020218PrištinaKreiranje sprovodenje i operacionalizaciju geo - informacionog sistema (GIS) uistice: 05.02.2015
info
1020221PrištinaUsluge reklamnog prostoraistice: 20.02.2015
info
Bih - Federacija BiH
1020307MostarNabavka penzijskih ?ekovarok je istekao
info
1020304OrašjeNabavka uredskog i tiskanog materijalarok je istekao
info
1020183SarajevoObrasci sa ljepilom i rasteromrok je istekao
info
1020191SarajevoNabavka usluge održavanja diesel elektri?nog agregata i ure?aja za besprekidno napajanje elektri?nom energijom-UPSrok je istekao
info
1020198SarajevoKonkurentski zahtjev za dostavu ponude za servisiranje ra?unarske opreme i pripadaju?ih operativnih softwerskih sistema za 2015. godinurok je istekao
info
1020199SarajevoNabavka kancelarijskog materijala i higijenskih sredstava za ?iš?enjerok je istekao
info
Bih - Republika Srpska
1020197Mrkonji? GradNabavka tonera za štampa?erok je istekao
info
1020202TrebinjeŠtampanje lista Glas Trebinjaistice: 10.02.2015
info
Makedonija
1020236BitolaNabavka na fiskalni kasirok je istekao
info
1020230GostivarFiskalni aparati so vgraden gprs modem za komunikacijarok je istekao
info
1020248KumanovoNabavka na mobilna telefonijarok je istekao
info
1020255KumanovoMobilni uslugirok je istekao
info
1020225SkopjeToneri za novonabaveni fotokopiriistice: 05.02.2015
info
1020233SkopjeKancelariski materijal i obrasci, kompjuterski pomošen materijal i galanterijarok je istekao
info
1020238SkopjeNabavka na kompjuteri i printerirok je istekao
info
1020239SkopjePodrška za oracle licenca ili ekvivalentnorok je istekao
info
1020253SkopjeJavna nabavka na internet uslugaistice: 04.02.2015
info
1020295SkopjeEkspresno prenesuvanje na pratki – brza poštarok je istekao
info
1020297SkopjeIzrabotka na monitoring i dneven pregled na vesti so transkripcija na Makedonski jazikistice: 04.02.2015
info
Hrvatska
1019912ZagrebPreventivno i interventrno odžavanje pasivne opreme opti?ko komunikacijskog sustavaistice: 06.02.2015
info
1019914ZagrebSustav za planiranjeistice: 03.02.2015
info
1019917ZagrebKonzultantske usluge na podršci, instalaciji i podešavanju IBM softvera i sustavaistice: 05.02.2015
info
1019924ZagrebUpravljanje informacijsko-komunikacijskim sustavima i servisimaistice: 05.02.2015
info
Slovenija
1020089LjubljanaVzdrževanje ra?unalniške in komunikacijske infrastruktureistice: 23.02.2015
info
1020256LjubljanaStoritve razvoja programske opreme za omrežja, internet in intranetistice: 04.02.2015
info
1020259LjubljanaNajam elektronskih oglasnih deskistice: 03.02.2015
info
1020311LjubljanaNajem, montaža in demontaža LED prikazovalnikovrok je istekao
info
14. Jan 2015
Srbija
1019838Beograd (Novi Beograd)Usluge održavanja kompjuterske opremerok je istekao
info
1019732Beograd (Savski venac)Toneri za štampa?e i hartija za fotokopiranjeistice: 17.02.2015
info
1019586Beograd (Stari grad)Sigurnosne plasti?ne vezice za vezivanje amanetarok je istekao
info
1019659Beograd (Zemun)Održavanje softvera za ra?unovodstvorok je istekao
info
1019826Beograd (Zvezdara)Prednumeracija novih predmagnetisanih karticaistice: 17.02.2015
info
1019743KanjižaRa?unari, softveriistice: 09.02.2015
info
1019836KostolacUsluga obezbe?enja interneta za razvojne projekteistice: 02.02.2015
info
1019841LazarevacNabavka usluge-punjenje i regeneracija tonerarok je istekao
info
1019566Novi SadKancelarijski materijalrok je istekao
info
1019672Novi SadNabavka it radova i opreme (konferencijske stanice)rok je istekao
info
1019728Novi SadOdržavanje sistema za besprekidno napajanjerok je istekao
info
1019578ObrenovacToneri za štampa?erok je istekao
info
1019596ObrenovacLicence za softveristice: 12.02.2015
info
1019810PožegaKupovina ozvu?enja (ozvu?enje, bas binovi, mikseta, binski monitori, mikrofoni...)rok je istekao
info
1019564SuboticaPunjenje i nabavka tonera za štampa?erok je istekao
info
1019746SuboticaNabavka kancelarijskog materijalarok je istekao
info
1019823SuboticaUsluge oglašavanja u pisanom mediju na teritoriji opštine Bujanovacrok je istekao
info
1019829SuboticaRedovan servis štampa?a i fotokopir aparatarok je istekao
info
1019831Topola (Varošica)Nabavka usluge mobilne telefonijerok je istekao
info
1019589ValjevoKancelarijski materijalrok je istekao
info
1019726ValjevoNabavka telekomunikacionih usluga mobilne telefonijerok je istekao
info
1019812Velika PlanaKancelarijski materijalrok je istekao
info
Crna Gora
1019652PodgoricaLokalni javni tender - montaža novih antenskih sistema kao i održavanje postoje?ihrok je istekao
info
Kosovo
1019848PristinaUsluge stampanja i snabdevanej sa brošurama, bilbordima, vizitkartama i knjigamaistice: 23.02.2015
info
Bih - Federacija BiH
1019645BukinjeGodišnje održavanje PLC-ovaistice: 10.02.2015
info
1019774KakanjNabavka ra?unarske opremeistice: 09.02.2015
info
1019798MostarOdržavanje cisco opremerok je istekao
info
Makedonija
1019769BitolaNabavka na kancelariski materijalrok je istekao
info
1019754OhridNabavka na kancelariski materijal, pribor i tonerirok je istekao
info
1019756s.Golema Re?ica-TetovoKancelariski materiali za 2015rok je istekao
info
1019626SkopjeOdržuvanje na kompjuterska, mrežna i komunikaciska opremarok je istekao
info
1019628SkopjeKancelariski materijalirok je istekao
info
1019630SkopjeNabavka na fiskalni printerirok je istekao
info
1019854SkopjeNabavka na profesionalno BackUP rešenie (hardver i softver)rok je istekao
info
1019855SkopjeWeb hosting usluga na dediciran server za hostiranje na Web stranite na site sudovirok je istekao
info
1019860SkopjeRedizajn na veb – stranicatarok je istekao
info
1019625ŠtipNabavka na stokata za dom na mladirok je istekao
info
Hrvatska
1019511Kaštel Štafili?Podrška i održavanje programskog paketa za podršku procesu prihvata i otpreme zrakoplova, putnika i robe Airport Softwareistice: 03.02.2015
info
1019515ZagrebNadogradnja mrežne infrastrukture za pove?anje raspoloživosti SUKAP sustavaistice: 04.02.2015
info
Slovenija
1019883CeljeStoritve vzdrževanja prometne signalizacijeistice: 12.02.2015
info
1019794LjubljanaRazna ra?unalniška opremaistice: 23.02.2015
info
13. Jan 2015
Srbija
1019237BeogradNabavka svi?eva za iptv korisnikerok je istekao
info
1019450Beograd (Novi Beograd)Nabavka usluga štampanjaistice: 12.02.2015
info
1019207Beograd (Palilula)Vaspitni materijalrok je istekao
info
1019398Beograd (Palilula)Toneri, kertridži, trake i riboniistice: 12.02.2015
info
1019225Beograd (Savski venac)Usluge dostave (poštanske usluge)istice: 06.02.2015
info
1019227Beograd (Savski venac)Usluge internetaistice: 03.02.2015
info
1019423Beograd (Savski venac)Rezervni delovi i komponente za železni?ke dispe?erske sistemerok je istekao
info
1019451Beograd (Savski venac)Održavanje produkcionih servera centralnog ra?unarskog centra za jedinstveni informacioni sistem MUP-aistice: 23.02.2015
info
1019210Beograd (Stari grad)Stru?na literatura za redovne potrebe zaposlenihrok je istekao
info
1019376Beograd (Stari grad)Usluge održavanja virtuelne infrastruktureistice: 12.02.2015
info
1019397Beograd (Vra?ar)Potrošni materijal za telekomunikacije - komutacijaistice: 18.02.2015
info
1019399KostolacIsporuka, montaža i puštanje u rad sistema za dojavu požaraistice: 13.02.2015
info
1019413KovinNabavka sredstva za dezinfekciju i održavanje higijenerok je istekao
info
1019292Novi SadRa?unarska oprema i materijal i programski paketi i informaciioni sistemiistice: 12.02.2015
info
1019426ObrenovacRa?unarska opremarok je istekao
info
1019392Pan?evoKancelarijski materijalrok je istekao
info
1019446Pan?evoFizi?ko tehni?ko obezbe?enje i protivpožarna zaštita objekataistice: 18.02.2015
info
1019452ŠabacUsluge štampanjarok je istekao
info
1019234Sur?inDemontaža tabli za prikazivanje reda letenja, montaža panela za prikazivanje reda letenja, izrada i montaža nosa?a i totema za monitore i video paneleistice: 02.02.2015
info
1019369Velika PlanaOdržavanje ra?unara, fotokopir aparata i punjenjerok je istekao
info
Kosovo
1019324PristinaUsluge interneta i mreža Informativne tehnologijeistice: 02.02.2015
info
Bih - Federacija BiH
1019461Biha?Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala predvi?enih u finansijskom planu za 2015. godinu.rok je istekao
info
Bih - Republika Srpska
1019457Isto?no SarajevoNabavka kancelarijskog materijalarok je istekao
info
Makedonija
1019347KavadarciNabavka na fiskalni kasi so vgraden GPRS modem za komunikacijarok je istekao
info
1019480KumanovoNabavka na kompjuteri i printerirok je istekao
info
1019344OhridFiskalni mobilni aparatirok je istekao
info
1019341PrilepNabavka na kancelariski materijalirok je istekao
info
1019263SkopjeComputer suppliesistice: 26.02.2015
info
1019326SkopjeUsluga za objavuvanje na oglasi, konkursi i sl. vo pe?ateni medimi-dneven pe?atrok je istekao
info
1019339SkopjePopravka na ispravuva? za polnenje na AKU baterijarok je istekao
info
1019470SkopjeKancelariski mateijali i tonerirok je istekao
info
1019472SkopjeStacionarni akumulatorski bateriiistice: 02.02.2015
info
1019469StrugaKancelariski potrošen materijal, pe?ateni medicinski oprasci i toberi i riboni za pe?ata?i, faks, kopirki i dr.rok je istekao
info
Hrvatska
1019211MakarskaOpskrba robom - svježe i smrznuto meso, sredstva za pranje i ?iš?enje, elektromaterijal, vodoinstalacijski materijal, uredski materijalrok je istekao
info
Slovenija
1019268LjubljanaIzvajanje protokolarnih fotografskih storitev v Sloveniji in tujiniistice: 19.02.2015
info
1019296VelenjeVzdrževanje in nadgradnja ra?unalniškega programarok je istekao
info
12. Jan 2015
Srbija
1018920Ba?ka PalankaJavni konkurs za izradu idejnog rešenja amblema Auto-moto kluba Ba?ka Palankaistice: 27.02.2015
info
1019102BarajevoKancelarijski materijalrok je istekao
info
1018904BeogradJavni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku - merkantilnog/pivarskog je?ma, hmelja, še?era, staklenih boca, PET boca, zatvara?a, etikate i dr.rok je istekao
info
1018926BeogradArhivsko ?uvanje aktivne dokumentacijerok je istekao
info
1018775Beograd (Novi Beograd)Službena literatura-?asopis Izbor sudske prakse (pretplata)rok je istekao
info
1018971Beograd (Novi Beograd)Usluge internetaistice: 11.02.2015
info
1018978Beograd (Novi Beograd)Izvo?enje radova i isporuka opreme za signalizaciju i detekciju požara sa sistemom centralnog nadzora požarnih i gasnih centralaistice: 11.02.2015
info
1019089Beograd (Novi Beograd)Video projektori i digitalni foto aparatiistice: 11.02.2015
info
1018839Beograd (Palilula)Nabavaka štampa?aistice: 09.02.2015
info
1019030Beograd (Savski venac)Servisiranje i održavanje video nadzora i ulazno/ izlaznih automatskih hidrauli?nih rampi sa prate?om opremomrok je istekao
info
1018774Beograd (Stari grad)Servisne usluge i rezervni delovi za opremu Muehlbauerrok je istekao
info
1019032Beograd (Stari grad)Ispitivanje i održavanje stabilnih instalacija za dojavu požara, prevoz i skladištenje jonizacionih (radioaktivnih) javlja?a požaraistice: 18.02.2015
info
1019022Beograd (Voždovac)Komunikacione usluge povezivanja udaljenih lokacija i internetistice: 11.02.2015
info
1018827Beograd (Vra?ar)Implementation of the Software Asset Managementistice: 20.02.2015
info
1018831Beograd (Vra?ar)Implementacija softvera za upravljanje imovinom (EAM)istice: 20.02.2015
info
1018834Beograd (Vra?ar)Kamere sa dodatnom opremomrok je istekao
info
1019027BujanovacUsluge štampanjarok je istekao
info
1018965KostolacOdržavanje ra?unarske mreže sa rezervnim delovimarok je istekao
info
1018877KuršumlijaJavna nabavka kancelarijskog materijalarok je istekao
info
1019036Pan?evoNabavka usluge štampanjarok je istekao
info
1019085RumaKancelarijski materijalrok je istekao
info
1018766ŠabacOdržavanje knjigovodstvenih programarok je istekao
info
1018847SuboticaNabavka knjiga na ma?arskom jezikurok je istekao
info
1018772Topola (Varošica)Nabavka usluge reciklaže tonera i servisiranja fotokopir aparata i štampa?arok je istekao
info
1018768ZlatiborUsluge štampe informativno-propagandnog materijalarok je istekao
info
Bih - Federacija BiH
1019064IlidžaUsluge fiksne telefonijeistice: 03.02.2015
info
1019059KakanjPreventivno i korektivno održavanje sistema uzbude u podružnici termoelektranaistice: 06.02.2015
info
Bih - Republika Srpska
1019063BijeljinaToneri za štampa?eistice: 02.02.2015
info
Makedonija
1018688DebarNabavka na interaktivni tabli, proektori i montaža na istite, lap top (prenosen kompjuter) i nabavka na sistem za video nadzorrok je istekao
info
1018987KavadarciNabavka na video nadzorrok je istekao
info
1018685SkopjeElektronski personalni mini kompjuterski sitemi (tableti)rok je istekao
info
1018686SkopjeKancelariski materijalrok je istekao
info
1018998SkopjePotrošni materijali za grafi?ko oddelenierok je istekao
info
1019044SkopjeNabavka na toneri za printeri i kopir aparatiistice: 02.02.2015
info
1018986StrumicaKancelariski materijalirok je istekao
info
Slovenija
1019003TopolšicaZra?unalniki povezane storitve (najem multifunkcijskh tiskalnikov)rok je istekao
info
09. Jan 2015
Srbija
1018524BeogradNabavka svi?eva za iptv korisnikerok je istekao
info
1018348Beograd (Savski venac)Usluge održavanja ra?unara (pod aplikativnim programima) broj 493T/2014istice: 09.02.2015
info
1018528Beograd (Savski venac)Delovi mašina za poljoprivredu i šumarstvo, Ra?unarska oprema, Elektri?ne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal...istice: 08.02.2015
info
1018567Beograd (Savski venac)Javna nabavka male vrednosti br. 215/2014 - usluge stru?nog usavršavanja i specijalizacije (u zemlji i inostranstvu)rok je istekao
info
1018476Beograd (Stari grad)Elektromaterijal i elektrooprema objekataistice: 13.02.2015
info
1018541Beograd (Stari grad)Razni potrošni materijal - rakel noževi i zaptivne gumice za Tresu doktor blejd sistem na mašini Heidelberg CD 74rok je istekao
info
1018325Beograd (Voždovac)Fiksni telefonski aparatirok je istekao
info
1018338Beograd (Zvezdara)Kancelarijski potrošni materijalrok je istekao
info
1018340Beograd (Zvezdara)Kancelarijski potrošni materijal, po partijama JN PP-D-15/14rok je istekao
info
1018553KanjižaNabavka dobara-nabavka knjiga za bibliotekurok je istekao
info
1018486KikindaNabavka kancelarijskog materijalarok je istekao
info
1018550KostolacRealizacija III faze sistema za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremenaistice: 10.02.2015
info
1018501KragujevacUsluge popravke i održavanja vozilaistice: 09.02.2015
info
1018523KragujevacJavni poziv za nabavku ups uredjaja za potrebe napajanja potroša?a u objekturok je istekao
info
1018345Novi SadToneri i ketridžiistice: 09.02.2015
info
1018513Novi SadIzmestanje postojece vazdusne telefonske instalacije i Izrada nove tt kanalizacijerok je istekao
info
1018341SentaKnjigerok je istekao
info
1018542SuboticaNabavka štampanog materijala i srodnih proizvodarok je istekao
info
Kosovo
1018585Suva-RekaSnabdevanje sa pisanim materijalomrok je istekao
info
Bih - Federacija BiH
1018646Biha?Nabavka štamparskih usluga planu za 2015 . godinu.rok je istekao
info
1018421SarajevoNabavka softverskih licenci i usluga implementacije softvera za naprednu poslovnu analizu, izvještavanje i podršku poslovnom odlu?ivanjurok je istekao
info
1018649SarajevoNabavka i sukcesivna isporuka kancelarijskog materijalarok je istekao
info
1018415TuzlaElektroni?ki materijal i dijelovi za sredstva vezerok je istekao
info
1018644TuzlaUsluge opravki i održavanja ra?unarske i mrežne opreme za 2015. godinurok je istekao
info
1018652TuzlaInternet usluge na godišnjem nivourok je istekao
info
1018657TuzlaDijelovi elektroni?ke i ostale opreme u EX izvedbirok je istekao
info
Makedonija
1018620Del?evoNabavka na medicinska dokumentacija za period od edna godinarok je istekao
info
1018635LozovoKancelariski materijalrok je istekao
info
1018631OhridNabavka na pe?ateni materijali, kancelariski materijali, toneri i kompjuterska galanterijarok je istekao
info
1018408SkopjeNabavka na mobilni telekomunikaciski uslugirok je istekao
info
1018601SkopjeNabavka na kompjuterska i mrežna opremarok je istekao
info
1018603SkopjeRecikliranje na toneri za printeri i toneri za fotokopirirok je istekao
info
1018607SkopjeNabavka na kompjuterski potrošen materijalistice: 26.02.2015
info
1018609SkopjeKancelariski materijalirok je istekao
info
1018611SkopjeMobilna telefonijarok je istekao
info
1018606ŠtipNabavka na tonerirok je istekao
info
1018634ŠtipNabavka na kompjuterska galanterija i delovi za održuvanje na informati?ka oprema i mrežarok je istekao
info
1018619VelesUslugi za održuvanje na video nadzorrok je istekao
info
Hrvatska
1018508ZagrebProširenje infrastrukture wi-fi man sustava gradarok je istekao
info
1018389ZagrebOdržavanje PIS-arok je istekao
info
1018393ZAGREBToneriistice: 02.02.2015
info
1018396ZAGREBOdržavanje Konto programarok je istekao
info
Slovenija
1018526KoperJavni natecaj za oblikovanje predloga graficnega znaka za obmocje porecja Dragonjerok je istekao
info
1018461LjubljanaProgramski paket za informacijsko tehnologijorok je istekao
info
1018675MariborSistemi za javljanje požararok je istekao
info
1018672Murska SobotaTiskarske storitverok je istekao
info

 office@ittinzenjering.co.rs

Copyright © ITT d.o.o.