JAVNE NABAVKE

Portal javnih nabavki  

www.nabavke.com    

Home 00 02 03 04 05 06 07 10 12 90 93 Sve

Uslovi koriscenja informacija o tenderima i javnim nabavkama

ITT d.o.o. je vlasnik domena domena www.nabavke.com koji se komercijalno predstavlja pod sloganom " Portal javnih nabavki - www.nabavke.com ", kao i domena www.ittinzenjering.co.rs i dela ovog domena www.ittinzenjering.co.rs/tenderi/ koji se komercijalno predstavlja pod sloganom "Infotel tenderi"

ITT d.o.o. koristi gore navedene domene, kao i elektronsku postu za prezentovanje i slanje informacija o tenderima i javnim nabavkama.

ITT d.o.o. informacije preuzima i objavljuje iz drugih izvora, elektronskih i stampanih medija u stanju u kakvom jesu i to cini sa uverenjem da su iste proverene i tacne u momentu preuzimanja, i nema mogucnost kontrole tacnosti istih.

ITT d.o.o. ne vrsi naknadnu proveru preuzetih elektronskih dokumenata i ne moze biti odgovoran za izmene nastale na istima, a koje su ucinjene nakon preuzimanja informacija.

ITT d.o.o. se u svom radu rukovodi najboljim namerama i ulaze maksimalni napor kako bi klijentima obezbedio pravovremene i tacne informacije, ali ne moze biti odgovoran za eventualne gubitke, stete ili izmaklu korist nastalu oslanjanjanjem na informacije dobijene posredstvom gore navedenih domena ili elektronske poste.

Sve informacije preuzete sa gore navedenih domena, kao i elektronske poste povezane sa njima, a koje se odnose na informacije o tenderima i javnim nabavkama su pre svega informativnog karaktera i korisnik ih koristi iskljucivo na svoju odgovornost.

Savetujemo nasim klijentima da naknadno potvrde i provere sve bitne elemente tendera sa odgovornom osobom u preduzecu koje je raspisalo tender, jer isti mogu biti predmet naknadne izmene kao sto su: promena roka, izmena obima i sadrzaja zahtevane dokumentacije, ispravka greske, ponistenje tendera, itd... pri cemu se izbegavaju moguci problemi.

ITT d.o.o. vrsi proveru vracene elektronske poste i pokusava njeno ponovno slanje, ali ne moze biti odgovoran ukoliko korisnik ne primi postu, a razlog za vracanje iste je puno elektonsko sanduce (mailbox) korisnika ili nestrucno konfigurisan antispam i antivirus softver koji izaziva odbacivanje poste.

Korisnici gore navedenih domena koji imaju pristup zasticenom delu za registrovane korisnike, ili primaju informacije putem elektronske poste dobijene informacije mogu koristiti iskljucivo za svoje licno informisanje. Nije dozvoljeno kopiranje, umnozavanje i prosledjivanje sadrzaja bez pismene saglasnoti ITT d.o.o.

ITT d.o.o., Beograd

TM - Portal javnih nabavki - www.nabavke.com
TM - Infotel tenderi

Copyright (C) 2003 ITT d.o.o.